7. Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması

Değerli Çocuk Dostları

Çocukların küçük yaşta oyun ve kendini geliştirme olanaklarından yoksun kalmalarına; çalışmak ve kendi yaşamını kurtarmak gibi büyük bir sorumluluğu yüklenmelerine sizler gibi karşıyız. Onların yerinin 18 yaşına kadar eğitim olduğunun bilincindeyiz. Bunun için geniş çabalar içindeyiz. Ama bu sağlanana kadar da çalışan çocukların yanında olmak, onlara dostluğumuzu ve tüm desteğimizi vermek ödevimiz…

2002 yılından bu yana, çalışan çocukların iş yaşamlarını konu alan fotoğrafları yarıştırarak, fotoğraf sanatçılarının ve kamuoyunun dikkatini bu alana çekmeye çalışıyoruz. Bu yarışmaların fotoğraflarını hem yayınladığımız iki albümde, hem de internet sitemizde (fisek.org) görebilirsiniz. Fotoğraf yarışmasıyla oluşan arşivin çalışan çocukları esirgeme mücadelemize büyük bir destek verdiğini görüyoruz. Bir çok kurumun, çalışmalarında bu fotoğraf arşivinden yararlandığına tanık oluyoruz. Mücadelelerimizle bir gün ortadan kalkacak olan çocuk emeğini belgelemek ve tarihe iz bırakmak da bu yarışmanın önemli amaçlarından biri. Ulusal düzeyde belirli bir başarıyı ve çoğaltıcı etkiyi de yakaladığımız inancındayız.

Bu kez, fotoğraf yarışmamızın duyurusunu yalnızca ulusal sınırlar içerisinde sınırlı tutmak yerine, uluslararası kamuoyuna da açmayı planladık. Sizlerin de desteği ile dünyada dikkat çeken ve fotoğraf sanatçıları içerisinde bir uzmanlaşmaya yol açan evrensel karakterli bir randevu vermek istiyoruz.

Çevrenizdeki çalışan çocuğa duyarlı fotoğraf sanatçılarına ekte gönderdiğimiz yarışma şartnamesini duyurabilirseniz, bizi mutlu edersiniz. Her şeyin bugünkünden daha güzel olduğu bir dünyaya ulaşılması dileğiyle, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar
Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı
Yönetim Kurulu

FİŞEK ENSTİTÜSÜ ÇALIŞAN ÇOCUKLAR
BİLİM VE EYLEM MERKEZİ VAKFI

VII. ÇALIŞAN ÇOCUKLAR FOTOĞRAF YARIŞMASI

KONU VE AMAÇ

Yarışmanın konusu Çalışan Çocuk Fotoğraflarıdır. Yarışmanın amacı ülkemizin çalışma yaşamında yer alan çocuk emeği olgusunu ön plana alarak, çalışan çocukların tarım ve sanayideki çalışma yaşamlarını belgelemek, arşivlemek; amatör fotoğraf sanatçılarını özendirmek ve onlara destek vermektir.

KATILIM

Yarışma, Seçici Kurul dışında tüm amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarına açıktır. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış veya yayınlanmış eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.Yarışmamıza katılan herkes bu formdaki bütün şartları kabul etmiş sayılır.

BÖLÜMLER

 

Yarışma, siyah-beyaz, renkli baskı olmak üzere iki dalda yapılacaktır. Yarışmaya her dalda istenildiği kadar eserle katılınabilir. Yarışmacının fotoğraflarının yarışmaya kabul edilebilmesi icin bir tanesinin mutlaka çalışan kız fotoğrafı olması gerekmektedir. Başarılı bulunan çalışan kız çocuğu fotoğrafları ayrıca vakıf özel ödülü kazanacaktır.

BOYUTLAR

Baskıların kısa kenarı 18 cm’den az, uzun kenarı 40 cm’den fazla olmamalıdır. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için aynı renk paspartu kullanılacağından dolayı eserlerin paspartusuz olması gerekmektedir.

ESERLERİN İŞARETLENMESİ

 

Baskıların arka yüzünün sol alt köşesine bir etiketle 6 harf veya rakamdan oluşan bir rumuz, katılım formundaki sıra numarası ve eser adı yazılacaktır. Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine sadece rumuz yazılacaktır.

Eserler belge niteliği de taşıyacağından hem katılım formuna hem de eser arkasına mutlaka çekildiği yer ve tarihi (yıl olarak) belirtilmelidir..

ESERLERİN GÖNDERİLMESİ

 

Zarf ve eserler hasar görmeyecek şekilde paketlenip, aşağıdaki adrese posta ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Postadaki gecikme ve hasardan Vakfımız sorumlu değildir.

 

Adres:
FİŞEK ENSTİTÜSÜ ÇALIŞAN ÇOCUKLAR
BİLİM VE EYLEM MERKEZİ VAKFI
Selanik Cad. Ali Taha Apt. No:52/4 Kızılay 06650 ANKARA
Tel: (0.312) 419 78 11
Faks: (0.312) 425 28 01
bilgi@fisek.org

GERİ GÖNDERME

 

Yarışmada ödül alan eserlerin yayın hakları Fişek Vakfı’na ait olacaktır. Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler sürekli açılan yurtiçi ve yurtdışı sergilemeler ve oluşturulacak albümde yer alacağından Vakıf arşivine girecektir. Diğer eserler, istenirse, kargo ücreti sanatçı tarafından ödenmek koşuluyla geri gönderilecek; bu sırada postada oluşacak gecikme ve hasardan dolayı vakfımız sorumlu olmayacaktır.

 


SEÇİCİ KURUL

  1. Ozan Sağdıç
  2. Mehmet Aslan Güven
  3. Erol Karaca
  4. Adnan Polat
  5. Vakıf Temsilcisi