24 Ekim 2001

 

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ YERİNDEN YÖNETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE YEREL KATILIM MEKANİZMALARININ GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU

TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih : 24 Ekim 2001-10-24
Yer : Toplum Sorunlarını Araştırma Merkezi-ANKARA
Saat : 10.00-14-30

Katılımcılar :
A.Gürhan FİŞEK; Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi
Tel: 419 78 11 e-mail: agf@fisek.org

Şenay GÖKBAYRAK; Fişek Enstitüsü

Gökhan AYTÜRK ; Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği
Tel: 0212 275 74 36 e-mail: youthforhab@turk.net

Tülay ÖZTÜRK ; TOGiDEP
Tel: 212 88 00/1835 e-mail: urgancit@atm.gov.tr

Barış TOPRAK ; TÜRMOB- Ankara
Tel: 232 50 60 e-mail: barist@turmob.org.tr

Dilek TUĞAÇ : İnsanlık Güneşi Vakfı
Tel: 223 41 86 e-mail: igunesi@hotmail.com

Sami KAZICI : TÜRMOB
Tel: 232 50 65 e-mail: Samik@turmob.org.tr

Bahar YERSEL : ASEKOM
Tel: 221 20 90

Prof.Dr.Doğu ERGİL: TOSAM
Tel: 447 11 33 e-mail: dogu.ergil@tosam.org

Celal İNAL “ e-mail: celalinal@tosam.org

Murat ÇAĞATAY “ e-mail: murat.cagatay@tosam.org

Zeynep AKINCI “ e-mail: zeynepakinci@lideadanismanlik.com

“Sivil Toplum Örgütleri Yerinden Yönetimin Güçlendirilmesi Ve Yerel Katılım Mekanizmalarının Geliştirilmesi Çalışma Grubu” nun yukarıda adı yazılı katılımcıları, belirtilen tarih ve yerde toplanmışlardır. Toplantıda TOSAM ve LİDEA’nın çalışmaları ile ilgili bilgi verilmiştir. TOSAM Başkanı Prof.Dr.Doğu ERGİL; katılımcılara “Liderlik” ve “Değişim Yönetimi” ile ilgili bir sunuş yapmıştır.

Toplantıda ayrıca, TOGİDEP’ten Sn.Tülay ÖZTÜRK, Seçim Kanunu’nun değiştirilmesiyle ilgili bir sivil toplum platformu oluşturulması, bu amaçla bir çalışma yapılması ( tercihan bir workshop) ve bir network kurulması konusunda öneride bulunmuş ve katılımcılar tarafından öneri kabul edilmiştir.

Grubun bir sonraki toplantısının 30 Kasım 2001 tarihinde saat 10.00’da, TURMOB’un Gençlik Caddesi No.107 Anıttepe-ANKARA adresindeki merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Bu toplantıda TOSAM tarafından katılımcılara “Sorun Çözümü” ve “Uzlaşmazlık Çözümü” konularında bir sunuş yapılacaktır.