16 Nisan 2002

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ YERİNDEN YÖNETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE YEREL KATIliM MEKANİZMALARININ GELİŞTİRİLMESİ ÇAliŞMA GRUBU

16 Nisan 2002 TARİHLİ TOPLANTISI

Yer: TÜRMOB
Saat: 14.30-17-30
Katılımcılar:

 • Mehmet Toker
 • A.Gürhan Fişek
 • Şenay Gökbayrak
 • Tülay Urgancı
 • Dilek Tuğaç
 • Zeynep Akıncı
 • Bahar Yersel
 • Canan Alıcı
 • Birten Gökyay
 • Gündoğan Göğer
 • Sami Kazıcı
 • Barış Toprak


Yukarıda adı verilen Çalışma Grubu’nun katılımcıları belirtilen tarih ve yerde toplanmışlardır.

Toplantıda Sn. Tülay Urgancı tarafından “iyi yönetişimi” konu alan etraflıca bir slayt konferans verilmiştir. Konferans sırasında katılımcılar sık sık birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmuştur.

Konferans sırasında gündeme gelen konulardan bazıları aşağıdadır:

Kent bilgi sistemleri, Türkiye ulusal programı, Habitat-kentsel yönetişim, AB ve dünyada yönetişim konusunda yapılan çalışmalar ve bunların Türkiye’ye etkileri, Sivil Toplum Kuruluşları arasında bilgisayar ağı (Linux), doğanın korunması, atıkların yeniden kazanılması, eko-köyler, kalkınma stratejileri, sanal yönetişim vb…

Bir sonraki toplantının 14 Mayıs 2002 tarihinde daha sonra belli olacak bir yerde yapılmasına karar verilmiştir.