18 Mart 2002

YERİNDEN YÖNETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ KOMİTESİ’NİN

18.03.2002 TARİHLİ TOPLANTISI

KATILIMCILAR (Alfabetik sırayla) Faks / e.posta
Türesin Alçınsoy Kültürel Gelişim Derneği 0312. 3266771
İdil Bozkurt Habitat ve Gündem 21 Derneği youthforhab@turk.net
Gürhan Fişek Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı 0312. 4252801 / agf@fisek.org
Şenay Gökbayrak Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı gbayrak@politics.ankara.edu.tr
Celal İnan TOSAM 0312.4471133
Yadigar Sarıçiftçi Sincan Kadın Platformu 0312. 2709691
Mehmet Toker İzmit Kent Kurultayı 0262.3321797
Barış Toprak TÜRMOB 2325065 / barist@turmob.org
Dilek Tuğaç ASEKOM 0312. 2227230
Tülay Urgancı Yönetişim Alt Grubu 2128800/ 1835
Nalan Uysal SHÇEK Sincan Toplum Merkezi Sincan Kadın Platformu 2763151/ nauysal@hotmail.com
Yasemin Yağcı Habitat ve Gündem 21 Derneği 0212 2757436
Bahar Yelsel ASEKOM 05325709817

GÜNDEM:

 1. Grubun şimdiye kadar olan çalışmalarının değerlendirilmesi
 2. Yerel Yönetimler Yasa Tasarısına İlişkin Değerlendirme
 3. STK Bilgi Ağına ilişkin öneriler
 4. Fisek Enstitüsü web sitesinde oluşturulan BİRLİKTELİKLER sayfasına ilişkin öneriler
 5. Yerel Gündem 21 Çalışmaları ve RİO+10 Konferansı

AliNAN KARARLAR:

 1. Grubun misyonun somutlaştırılması, bu bağlamda Yönetişim-STK arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, yönetişim kavramını daha iyi analiz edebilmek için TOSAM’dan bu konuda bilgi alınması,
 2. Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı’na ilişkin olarak grup tarafından hazırlanan deklarasyonun STK’lara gönderilmesi,
 3. STK bilgi ağına ilişkin çalışmaların grup tarafından üstlenilmesinin grubun misyonunu aştığı, ancak bu konuda STK’lar arasında ortak bir iletişim platformu oluşturmak amacıyla Ortak İletişim Komitesi’ne çağrı yapılması,
 4. STK’ların buluşmasına olanak sağlaması açısından Arama Grubu ve ATO ile görüşülmesi
 5. Yerinden yönetim ve STK ile ilgili yazı ve görüşlerin grubun BİRLİKTELİKLER adlı web sayfasına gönderilmesi kararlaştırılmıştır.
 6. Yerel Gündem 21 çalışmalarının son durumu hakkında bilgi alınmış, ayrıca RİO Konferansı konusunda grubun neler yapılabileceğine ilişkin görüşlerin tasarlanmasına karar verilmiştir.

Bir sonraki grup toplantısı 16.Nisan. 2002’de yapılacaktır.