2012 Çalışma Raporu

01.01.2012 – 31.12.2012 Dönemi

Yönetim Kurulu Çalışma Raporu

Kazandığımız Ödül :

İş Müfettişleri Derneği’nin ilk kez düzenlediği “Çalışma Yaşamına Katkı Ödülü”nü bu yıl üç kişi/kurum kazandı. Vakfımız, “sendika ve sivil toplum” dalında ödüle değer görüldü. Bu seçimin gerekçesinde, “İş sağlığı ve güvenliği alanında uzun yıllardır hem yayınsal hem de çeşitli proje ç alışmaları dolayısıyla ödüllendirildiği belirtilmiştir.

Düşünce Ortamı :

3 Kasım 2012 : Prof.Dr.Nusret H.Fişek’i anma etkinlikleri kapsamında, Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Söyleyecek Sözüm Var” diye 6 konuşmacının katıldığı bir düşünce ortamı oluşturuldu. Kolaylaştırıcı olarak Prof.Dr.A.Gürhan Fişek katıldığı düşünce ortamında Gökhan Bulut, Faruk Eminağaoğlu, Çetin Erdolu, Yıldırım Koç, Ertan Karabıyık konuşmacı olarak yer aldılar. Burada üretilen düşünceler geliştirilerek bir kitap halinde yayınlanmıştır.

Yayınlarımız :

  • Çalışma Ortamı dergisinin 125.sayısı yayınlandı. Böylece dergimiz 20 yıldır kesintisiz ve tam zamanında çıkmakla, Türkiye’deki sayılı dergiler arasındaki yerin almış oluyor. İşçi sağlığı iş güvenliği ve çocuk emeği alanlarında, iki ayda bir düzenli olarak yayın yaşamına katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Derginin 20 yıllık arşivine www.calismaortami.fisek.org.tr adresinden ulaşmak olanaklıdır.

  • 2012 yılında Prof.Dr.Nusret H.Fişek’i Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz düşünce ortamı, “Söyleyecek Sözüm Var” adıyla kitaplaştırıldı. Vakıf merkezinden elde etmek olanaklıdır.

Katıldığımız Kermes ve Panayırlar :

Vakfımızda her hafta düzenli olarak gerçekleştirilen “el emeği atölyeleri”nde büyük bir özveriyle çalışan gönüllülerimiz, yarattıkları ürünlerle herkesin beğenisini kazanıyorlar. Üstün bir dayanışmayla ve dostlukla sürdürülen bu çabalar, gönüllü örgütlerde “gönüllü emeğinin yüceleştirilmesine” en güzel örneklerden biri. Bu çabanın içinde yer alan gönüllülerimize (Ayla Altaygil, Ayten Altınay, Ayşe Kandamar, Buket Öktem, Dönsel Akalın, Emel Kılıçarslan, Gül Arcak, Gül Ballı, Hülya Durukan, U.Jale  Şengül, Kıymet Uğurman, Mürşide Mahmutoğlu, Neşe Beyazıt Pala, Nuray Ocakçı, Nursan Esen, Oya Fişek, Özgül Yeşilbaş, Perihan Soyoğlu, Rahime Enes, Selma Demirbay, Semra Karaman, Tülin Koca, Türkan Keskin, Yasemen Gökçe) sonsuz teşekkürler. Bu el ürünlerini hem hediyelik eşya fuarlarında hem de kermeslerde topluma sunuyoruz. Böylece, gönüllülerimiz, hem Vakıf için önemli bir gelir katkısı oluşturuyorlar ve hem de çalışmalarımızın toplum içinde tanınmasına, çabalarının duyurulmasına olanak sağlıyorlar. Ayrıca, Boztepe mahallesindeki genç kız annelerine de el emeği üretimlerinde destek hizmeti veriyorlar.

Proje Çalışmaları :

  • Ankara’daOstim (İvedik OSB), Sincan (1.OSB), Temelli (Başkent, AOSB) ve Sarayköy (Keresteciler) Sanayi Siteleri’ni içine alan geniş bir alanda, küçük işyerlerine yönelik ortak sağlık güvenlik birimi çalışmalarımız gelişerek sürmektedir. 30 yıl önce başlattığımız bu çalışmalar, bugün, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, çıkarılan İş Sağlığı Güvenliği Yasası ile tüm ülkeye örnek gösterilmiştir. Yürüyen Klinik’ler, Yürüyen Röntgen’ler, Yürüyen Sessiz Oda’lara (odyometri test odası) koşut olarak, işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı çalışmaları da yapılmaktadır.

  • Genç Kız Evi çalışmalarımız sürmekte ve bir yandan toplumsal katkısını yükseltirken bir yandan da çoğaltıcı etki olarak araştırma ve yayınlara olanak vermektedir. Onuncu yılın yaşayan ve iğne oyası gibi işlediğimiz çalışmalarımız, semeresini göstermeye başlamıştır. Genç kızlarımız, meslek liselerinde gösterdikleri başarılarla, mahallenin ilk meslek kadınları olmak üzeredirler. Daha da ilerisi, bir genç kızımız, üniversite sınavlarını kazanarak, Boztepe mahallesinden çıkan ilk mühendis olma ayrıcalığına da kavuşacaktır. Bunu çok çalışmaya, kendine güvenmeye ve desteklenmeye bağlayan kızlarımızı bu başarılarından ötürü kutluyoruz.

İş Sağlığı Güvenliği’nde ARGE Çalışmaları :

İş sağlığı güvenliği otuz yıldır uğraş verdiğimiz bir alan. Fişek Enstitüsü, ülkemizde, bu alanmda, bir çok ilki gerçekleştirdi. Son bir yıldır iş sağlığı güvenliği yükselen bir konu. Özellikle 30 Haziran 2013’ten sonra (son olarak 6 ay ertelenmiştir), en küçük işyerlerine katdar işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığının ulaşması zorunluluğu, insangücü açığını üst düzeye çıkardı. Vakfımız, uygulamada olduğu kadar kuramsal alanda da yaptığı çalışmalarla hem üretmekte ve hem de ürünlerini paylaşmakta…

Internetten Yararlanma :

	Internet, Vakfımızın çalışmalarının  yaygın olarak duyurulmasına aracı  olmaya devam ediyor.  Vakfın yaptığı tüm 
çalışmaların haberleri, duyuruları, fotoğrafları ve belgelerin tam metinleri titizlikle sayısal ortama aktarılarak web 
sayfalarımıza yerleştiriliyor. Web sitelerimiz de her geçen yıl büyüyor ve gelişiyor.  Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar 
Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı'nın yüz akı olan projeleri ayrıntıları ve fotoğraflarıyla sitelerimizde bulabilirsiniz. Yine bu
sitelerde bilgi verici olmaya özen gösterilerek, başvuru adresleri olmaları da hedefleniyor. Her biri tek başına birer 
site olarak planlanan çalışmalarımıza, günde binin üzerinde gezgin tarafından ulaşılıyor. TABLO
İnternet Gezginlerinin Sitelerimizi
Ziyaret İstatistikleri (Aralık 2012)

Internet sayfaları

ARALIK AYI İÇERİSİNDE BİR KEZ ZİYARET EDEN GEZGİN SAYISI

TOPLAM

Vakıf Ana Sayfası

(fisek.org)

2 824

3 632

Iş Sağlığı Güvenliği

(www.isguvenligi.net)

10 512

13 110

Fişek Sağlık

(www.fisek.com)

930

1 398

Beyin göçü

(www.dagkecisi.com

337

467

Çocuk Emeği Kaynakçası (www.cocukemegikaynakcasi.fisek.org.tr)

2.052

2 901

Kutuphane

(www.kutuphane.fisek.org.tr)

3 011

4 231

Sosyal politika

(www.sosyalpolitika.fisek.org.tr)

2 738

3 874

Basındacocukemegi

(www.basındacocukemegi.fisek.org.tr)

2 080

2 971

Basındasosyalizasyon

(www.basındasosyalizasyon.fisek.org.tr)

57

59

Calışma Ortamı ( www.calismaortami.fisek.org.tr)

939

1 038

TOPLAM

25 480

33 681