2002 Çalışma Raporu

01.01.2002 – 31.12.2002 Dönemi

Çalışma Ortamı Dergisi :

Çalışma Ortamı Dergisi 2002 yılı sonunda 65.sayısını tamamlamıştır. Böylece ülkemizde “çocuk emeği” ve “iş sağlığı güvenliği” alanındaki en uzun soluklu dergi olma ünvanını sürdürmüştür. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla bu yıl da 300 halk kütüphanesine dergimiz ulaştırılmıştır. Ayrıca başta işçi işveren sendikaları ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili kesimlere de ücretsiz dağıtılmıştır. Böylece yaygın bir okur kitlesince yararlanılması olanaklı olmuştur.

Düşünce Atölyesi :

 • 26 Ocak 2002 : “Bağımsızlık ve Küreselleşme” başlıklı düşünce atölyemiz, Prof.Dr.Korkut Boratav ve Prof.Dr.Sedat Işık’ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Çok canlı geçen toplantı videoya alınarak CD halinde ilgililerin kullanımına sunulmuştur.

 • 26 Ekim 2002 : “Beyin Göçü” başlıklı düşünce atölyemize, tetikleyici olarak Dr.Seyhan Erdoğdu ve Doç.Dr.Gülay Toksöz katılmışlardır. Bir çok güncel açılımlar içeren tartışma, aynı zamanda Vakfımızın bu alandaki çalışmaları ve özgün yaklaşımını da dillendirme olanağı vermiştir. Toplantı videoya alınmış; CD halinde isteyenlerin izlemesi olanaklı kılınmıştır.

 • 16 Kasım 2002 : “Beyin Göçü, Genç İşsizliği ve Sporda Başarı” başlıklı düşünce atölyemiz, “beyin göçünden beyin gücüne” yaklaşımımıza yeni bir boyut kazandırmayı amaçlıyordu. Katılımcıları arasında ünlü atletizm otoritelerinden Nejat Kök, Prof.Dr.Emin Ergen, Doç.Dr.Caner Açıkada, Doç.Dr.Gıyasettin Demirhan, 400 metre engelli Türkiye Şampiyonu Arzu Uyar

Düzenlediğimiz Toplantılar ve Sanatsal Etkinlikler :

Perşembe Söyleşileri :

 • 7 Şubat 2002: Tarih ve Kültür (Prof.Dr.İlber Ortaylı)

 • 14 Şubat 2002: Şirketlerde Sosyal Davranış İlkeleri (Seyhan Erdoğdu)

 • 21 Mart 2002: Şairler ve Şiirseverler Birarada – Dünya Şiir Günü (Osman Bolulu, Arzu Ayçiçek, Adnan Gerger, Bilge Öngöre, Neşe Ersoy, Haydar Ünal, Selami Karabulut)

 • 18 Nisan 2002 : Köy Enstitüleri ve Kapatılış Nedenleri (Ali Dündar – Osman Bolulu)

 • 23 Mayıs 2002: Halk Şiirinde Kadın (Şükrü Günbulut),

 • 10 Ekim 2002 : Şiir ve Kadın (Zerrin Taşpınar)

 • 21 Kasım 2002 : Küreselleşme ve Halk Sağlığı (Prof.Dr.Ahmet Saltık)

 • 26 Aralık 2002 : Bilgisayar Kullanımının İnsan ve İlişkileri Üzerindeki Etkileri (Dr.İlkay Savcı)

Saydam Gösterileri :

 • 10 Ocak 2002 : Küba (Engin Bayramoğlu)

 • 14 Mart 2002: Bir Türküdür Anadolu ve Altındağ (Erol Karaca)

 • 11 Nisan 2002 : Doğadaki Biz (Yasin Gündoğan)

Dinletiler:

 • Bağlama (İhsan Eş)

 • Grup Dalga

Resim Sergileri :

 • 7-31 Ocak 2002 : Emine Danyal

 • 2-28 Şubat 2002 : Lütfi Gür

 • 4-29 Mart 2002 : Mücella Yapıcı

 • 1-19 Nisan : Yüksel Bilgin

 • 22 Nisan – 4 Mayıs : Hüsniye Ayıkbaba

 • 6-17 Mayıs 2002 : Alper İhsan Çanga

 • 20-31 Mayıs 2002 : Hadiye Develi

 • 1-31 Ekim 2002 : Ayten Sayıner

 • 1-30 Kasım 2002 : Sağlıkçı Ressamlar Sergisi (Alper ÇANGA, Arzu ODABAŞIOĞLU, Başak SOYLUOĞLU, Didem KAMBEROĞLU, Ercan DİNÇEL, Günseli YEĞİNALTAY, Gülser GÜNAYDIN, Ömür DEMİREZER, Özlem CEMRİ, Rabia SALANTUR, Rana GÜVEN, Sevim ÜRGEN, Sevgi SÖNMEZER, Ufuk ÖNDE, Zeliha AKDEMİR)
 • 9-31 Aralık 2002 : Resim Durağı (Alev Yücesoy, Nurbanu Eralp, Saadet Potoğlu)

Katıldıklarımız ve Katkıda Bulunduklarımız :

 • Ankara Tabip Odası tarafından 13-14 Nisan 2002 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen “Meslek Hastalıkları Sempozyumu”nda gerçekleştirilen “Dünya’da ve Türkiye’de Meslek Hastalıkları” konulu panele yöneticiliğini Vakıf Genel Yönetmenimiz yapmıştır.

 • 27-28 Mayıs 2002 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Ürgüp’te düzenlenen “Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin Zamana Bağlı Politika ve Program Çerçevesi” konulu toplantıya Vakfımızı temsilen Gülbiye Yenimahalleli Yaşar katılmış ve görüşlerimizi yazılı ve sözlü olarak aktarmıştır.

 • 5 Temmuz 2002 : Uluslararası Çocuk Sağlığı Merkezi (ICC) tarafından düzenlenen ve sivil toplum kuruluşlarının biraraya getirilmesini amaçlayan toplantıya Vakıf olarak çağrıldık ve Vakfımızı Şenay Gökbayrak temsil etti.

 • 14-18 Eylül 2002 : Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından Diyarbakır’da düzenlenen 7.Halk Sağlığı Kongresi’nde yeralan “Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Sivil Toplum Örgütleri” başlıklı panele, A.Gürhan Fişek, panel yöneticisi ve konuşmacı olarak katılmıştır.

 • 9-11 Ekim 2002 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen ve ana teması “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İş Sağlığı Güvenliği” olan Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Bölgesel Toplantısı’na Şenay Gökbayrak ve Gülbiye Yenimahalleli Yaşar bildirileriyle; Vakfımız posterleri ve masası ile katıldı.

 • Kasım 2002 : Helsinki Yurttaşlar Derneği, TODAİE ve Center for Victims of Torture (CVT) tarafından birlikte düzenlenen “İnsan Hakları Mücadelesinde Yeni Taktikler” başlıklı iki ayrı çalışmaya Oya Fişek, A.Gürhan Fişek, U.Jale Şengül katıldılar.

 • Kasım 2002 : UNICEF tarafından düzenlenen “Dünya Çocuklarının Durumu 2003 Raporunun Tanıtım Töreni ve Basın Toplantısı’na Vakfımız adına U.Jale Şengül katıldı.

 • 16-19 Kasım 2002 : Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Pulman-XT (İleri Ağları Hareketlendiren Halk Kütüphaneleri) Türkiye Ulusal Toplantısı”na Doruk Fişek, Onur Kovancı ve A.Gürhan Fişek çeşitli gruplarda görev alarak katıldılar.

 • Türkiye Demokrasi Vakfı Demokrasi Kuşağı tarafından düzenlenen etkinliğe A.Gürhan Fişek “Sosyal Güvenlik Hakkı ve Risk Grupları” üzerine sunumuyla katıldı.

 • 3 Aralık 2002 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışan Çocuklar Danışma Kurulu’nun 10.Toplantısına çağrılı olarak katılınmıştır.

 • 10 Aralık 2002 : İnsan Hakları Derneği tarafından düzenlenen “Yoksul Çocuk Hakkını Arıyamıyor” konulu panele A.Gürhan Fişek konuşmacı olarak katıldı.

 • 10 Aralık 2002 : Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’nca düzenlenen, “Türkiye’de İnsan Hakları Güncel Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu toplantıya çağırılı olarak katılınmıştır.

 • Türkiye Ziraatçılar Derneği’nin Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi desteğinde gerçekleştirdiği “GAP Bölgesi Köylerinde Sosyal Güvenlik Durumu ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarının Sosyo -Ekonomik Temelleri” başlıklı çalışmasına, sosyal güvenlik açısından çerçevesinin oluşturulmasında ve sonuçlarının değerlendirilmesinde danışmanlık desteği verilmiştir. (2002)

Ziyaretler:

 • Her yıl olduğu gibi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri son sınıf öğrencilerinden “Çalışan Çocuklar” konusuna ilgi duyan gruplar Vakfımızı ziyaret ederek çalışmalarımızla ilgili bilgi almışlardır.

Düzenlediğimiz Kermes :

Vakfımız çalışmaları içerisinde “Kermes” düzenleme ve kermeslere katılma önemli bir yer tutmaktadır. Bu yalnızca Vakfımıza önemli bir gelir katkısı sağlamakla kalmamakta, tanıtımımızda, diğer toplum örgütleriyle (STK) bağ kurmamızda da yardımcı olmaktadır. Gerek kermeste kendisini tanıtmak isteyen örgütlere karşı ve gerekse de kermesi gezen insanlara da Vakfımızın çalışma-düzenleme disiplinini ve ne denli geniş topluluklara ulaşma gücü olduğunu göstermesi bakımından da bir “güç gösterisi” olabilmektedir.

 • 17 Nisan 2002 tarihlerinde Ankara-Dedeman Oteli salonlarındaki Kermes’imiz de çok yönlü bir katılıma sahne olmuştur. Gerek el ürünlerini sunmak isteyen sanaçtçılar ve gerekse bunları görmek ve elde etmek isteyen yurttaşlar…En önemlisi sosyal dayanışmanın bir ürünü olan 11 sivil toplum kuruluşu ile masalarımızı paylaşmamızdır; tıpkı onların da kendi düzenlendikleri kermeslerde yaptıkları gibi.

Katıldığımız Kermes ve Panayırlar :

Bizim düzenlediğimiz Kermes’lere davet ettiğimiz toplum örgütleri (STK) de kendi kermeslerine bizi konuk olarak çağırmaktadırlar. Bunun dışında da, çeşitli kuruluşlar, etkinliklerimize ve Vakfımıza ilgi duymakta; kermeslerine davet ederek, desteklerini göstermekte ve katkı vermektedirler.

 • Amerikan Kültür Derneği Yılbaşı Kermesi

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kermesi

 • ANAÇEV Kermesi

 • Rotary (GOP) Panayırı vb.

 • Maltepe Rotary Kulübü

 • Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi

 • Tema Vakfı ve Kadın Konfederasyonu’nun Birlikte Düzenlediği Konferans

Katkılar:

 • TİSK tarafından ILO/IPEC projesi kapsamında kurulan Çalışan Çocuklar Bürosu (Pendik) ile birlikte Pendik Küçük Sanayi Sitesi’nde yürüttüğümüz çalışmalar, uzunca bir süredir beklenen ILO/IPEC katkısı sonunda gerçekleştirilmişti. 2002’den başlayarak çalışma TİSK’in oluşturduğu ekibe devredilmiş ve Ocak-Eylül 2002 arasında ise sağlık hizmetlerinin yürütümüne Vakfımız araç-gereç katkısında bulunmuştur.

 • “Çalışan Çocuklara Tatil Kolaylıkları” projemize, geçen yıl olduğu gibi, “Heilbornn ve Çevresi Türk Kadınları Kültürümüzü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği” katkıda bulunmuştur. Bunun yanında bir çok gönüllümüz ve gönlü bizimle birlikte olan dostumuz da katkılarda bulunarak 10 kız 10 erkek çırağa tatil olanağı vermiştir.

Proje Çalışmaları :

 • Ekim ayında Vakfımızın gerçekleştirdiği önemli etkinliklerden ön sırada geleni, çıraklara yönelik sağlık taramasıydı. 4.Akşam Sanat Okulu Çıraklık Eğitimi Merkezi’nde 100 çırak, genel sağlık muayenesinden geçirildi; yakınmalarıyla çalışma yaşamı ve yaşam çevresi arasında ilişkiler arandı. Vakıf Yönetim Kurulu Üyemiz Jale Şengül başkanlığında geniş bir grup çalışması yapıldı. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ÇEEİ IV.sınıf öğrencilerinden uyguladıkları anket çalışmasıyla çırakların sosyal sorunlarına ve algılamalarına ışık tuttular.

 • Ostim ve Sincan Organize Sanayi (Ankara) Fişek Enstitüsü’nün çocuk emeği, işyeri ortak sağlık birimi konularındaki örnek çalışmalarını sürdürdüğü merkezler… Türkiye’de ilk kez küçük sanayi işyerlerine yönelik olarak kullandığımız “Yürüyen Klinik”ler işyerlerini ziyaret etmeye ve buradaki çalışan çocuklara ulaşmaya devam ediyor.

 • 8-14 Eylül 2002 tarihleri arasında Burhaniye-Ören Efem Tatil Köyü’nde, çırakların, yıllık ücretli izin ve tatil olanaklarından yararlanabilmeleri amacıyla, geçen yıl olduğu gibi, bir program düzenlenmiştir. 10 kız ve 10 erkek çırağın katıldığı programda, yüzmeden dansa, çeşitli oyunlardan söyleşilere kadar, çocukların günlük yaşamlarından karşılaşmadıkları, bir çok etkinlik gerçekleştirilmiştir. Kızların öğretmeni Arzu Uyar, erkeklerinki ise Yasin Gündoğan’dı. Biz programda, nimetlerin ve standartların paylaşıldığını düşünüyoruz.

 • Prof.Dr.Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı’nın bir parçası olan “Kütüphaneler Yerleşkesi” hizmete sunuldu. 12 kütüphaneden oluşan Yerleşke’de şu bölümler bulunuyor :

 1. Çocuk Emeği kütüphanesi

 2. İşyerinde Sağlık-Güvenlik-Çevre kütüphanesi

 3. Sivil Toplum Kuruluşları kütüphanesi

 4. Sosyal Güvenlik kütüphanesi

 5. Nüfusbilim kütüphanesi

 6. Çalışan Kadın kütüphanesi

 7. Sosyal Hekimlik kütüphanesi

 8. Sendikalar kütüphanesi

 9. Sosyal Politika Kütüphanesi

 10. İnsan Hakları kütüphanesi

 11. Türk Dışgöçü kütüphanesi

 12. Genel Kültür kütüphanesi.

2002 yılının son gününe kadar kullanıma sunulan kitap sayısı ikibinin üzerinde . Halen elimizde varolan kitapların kaydedilmesi ve internete yüklenmesi çalışmaları sürdürülüyor. Bilişim AR-GE grubumuz tarafından yazılan “Kitap Kurdu” programının ne denli işlevsel bir çalışma olduğu da yıl boyunca büyük bir kıvançla izlendi. Kütüphaneye internetten ulaşılabiliyor olması, onun ziyaretçi sayısını da yararlanabilme olanağını da çok arttırdı.

Diğer Örgütlerle Birliktelikler :

 • TİSK ile çalışan çocuklara yönelik eylem birlikteliği : İstanbul’da Pendik Küçük Sanayi Sitesi’nde çalışan çocukları hedef alan işyeri ortak sağlık birimi ve çalışan çocuk bürosu projesi devam etmektedir.

 • Ankara Ticaret Odası’nın başkanlığındaki bir grup sivil toplum örgütü tarafından başlatılan “BULUŞMA” toplantısı Haziran ayında Ankara’da gerçekleşti. Vakfımız hem toplantıya temsilci göndererek ve hem de stand kurarak katıldı. Bu toplantı sonrası oluşturulan çalışma gruplarından “Yerel Yönetişimin Güçlendirilmesi” çalışma grubuna katılan Vakfımız, bu grubun toplantılarını titizlikle izlemektedir. İlk toplantısına ev sahipliği yaptığımız grubu aynı zamanda web sayfamızda ağırlıyoruz (fisek.org/birliktelikler).

İş Sağlığı Güvenliği’nde ARGE Çalışmaları :

 

İş Sağlığı Güvenliği alanındaki çalışmalarımızı geliştirmek amacıyla kurulan AR-GE grubu çalışmalarını yürütüyor. Çalışmalar ağırlıklı olarak ülke çapında konuyla ilgilenen arasında köprüler kurmak ve eldeki bilgi-deneyimin paylaşılmasının yaygınlaştırılmasına yöneliyor. Bu amaçla, oluşturulan web sayfası www.isguvenligi.net her gün 30-50 ziyaretçi tarafından izleniyor. Web sayfası, güncel olarak değişen çeşitli yazı-haberleri ve görsel malzemesi ile “Bilişim-ARGE-grubumuz” ve ona destek veren gönüllülerimizce başarıyla sürdürülüyor. Fişek Enstitüsü tarafından özellikle iş sağlığı güvenliği alanında yürütülen eğitimlerin, küçük işyeri ilgisi özellikle ekonomik kriz nedeniyle azaldığı bir dönemde, ücretsiz yararlanılan böyle bir sayfaya ağırlık vererek, Vakfımız, toplumsal bir görev yaptığı düşüncesindedir.

Medya ile İlişkiler :

Röportaj ya da söyleşi yoluyla katılınan yayınlar :

 • Ankara Radyosu : Programcı Fethiye Öztürk’ün programlarına Yasemin Günay ve A.Gürhan Fişek ayrı ayrı konuk olmuşlardır:

 • Ankara Radyosu : Programcı Ahmet Fakıoğlu’nun programlarına Erdoğan Bozbay, Başak Soyluoğlu, Doruk Fişek, U.Jale Şengül, A.Gürhan Fişek ayrı ayrı konuk olmuşlardır.

 • Radyo Ekin (16.03.2002) – Demokrasi Kuşağı programının yapımcısı Celal İnal, A.Gürhan Fişek’i konuk etmiştir.

 • Işık TV’de programcı Nihan Kantaroğlu’nun programına konuk olarak A.Gürhan Fişek çağrılmış ve Vakıf etkinliklerimizden sözedilmiştir.

 • Çoluk Çocuk Dergisi, Oya Fişek ile bir söyleşi yayınlayarak Vakfımızın yaklaşımlarına ve etkinliklerine yer vermiştir.

 • Vakfımızın düzenlediği ve Prof.Dr.Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı’nda gerçekleşen etkinliklerle ilgili duyurular, Ankara’daki kültür etkinliklerini duyuran aylık dergilerde (TÖMER Ankara Kültür ve Sanat Rehberi, Arkadaş, Ankara Kültür ve Sanat Haritası, Çoluk Çocuk Dergisi) yer almaya başlamıştır.

Internetten Yararlanma :

Web sayfalarımızla ve bunlar sürekli güncellenerek konu çeşitliliği sağlanmakta ve bu sayfalara konulacak reklamlarımızla, daha geniş bir çevre tarafından tanınmamız amaçlanmaktadır.

fisek.org.tr: Vakfımızın yaklaşımlarının ele alındığı ve etkinliklerinin anlatıldığı sitede, ayrıca okurların bilgi alabilecekleri çeşitli bölümler de bulunmaktadır. Ayrıca Kütüphaneler Yerleşkesi’nin giriş kapısı da bu sayfada bulunmaktadır.

www.isguvenligi.net: İş sağlığı güvenliği konularıyla ilgilenenler için haber ve yazıların yer aldığı; yazışma ve buluşma olanaklarıyla donatılmış bir sayfadır. Korku tüneli ile, uygulamadakı olumsuzluklarının tanıtılması; ayın sorusu ve portal yoluyla da katılım hedeflenmektedir.

www.fisek.com.tr: Bilişim, sağlık, güvenlik, vakıf, uzak ülke
bölümlerinden oluşan sayfa, özellikle günlük değişen bilişim haberleri bölümüyle, bilişimcilerin ilgisini çeken ve çok ziyaret edilen sayfalardandır.

www.dagkecisi.com: Özgürlüğün ve doruklara tırmanın simgelerinden biri olan dağ keçisinin adından yararlanılan sayfada, ülke dışında yaşayan ve çalışan yurttaşlarımızın başarı öykülerine
yer verilecektir. Yurtdışında çalışmalarını sürdüren beyinlerimizden bir güç olarak yararlanabilmenin olanakları araştırılmaktadır. Bu sayfaya ayrıca www.beyingocu.com adresinden girmek de olanaklıdır.