2001 Çalışma Raporu

Çalışma Ortamı Dergisi :

Çalışma Ortamı Dergisi 2001 yılı sonunda 59.sayısını tamamlamıştır. Böylece ülkemizde “çocuk emeği” ve “iş sağlığı güvenliği” alanındaki en uzun soluklu dergi olma ünvanını sürdürmüştür. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla bu yıl da 300 halk kütüphanesine dergimiz ulaştırılmıştır. Ayrıca başta işçi işveren sendikaları olmak üzere ilgili kesimlere de ücretsiz dağıtılmıştır. Böylece yaygın bir okur kitlesince yararlanılması olanaklı olmuştur.

Düşünce Atölyesi :

 • 31 Mart 2001 : “Küreselleşme ve Sanatçı Tavrı”nın tartışıldığı çalışmaya, Prof.Dr.Alpaslan Işıklı, Prof.Dr.Erendiz Atasü, Leyla Tecer, Ülkü Günay, Yılmaz Demiral katıldılar. Çok canlı geçen toplantı videoya alınarak video CD halinde ilgililerin kullanımına sunulmuştur.

 

Düzenlediğimiz Toplantılar :

 • Dr.Muammer Karakaş tarafından “Ayurveda (Sağlıklı Yaşam)” konulu söyleşi 8 Şubat 2001’de gerçekleşmiş ve ilgi görmüştür.
 • Onur Kovancı tarafından “Hükümet-dışı Kuruluşlar ve Sosyal Hareketler” başlıklı söyleşi 15 Şubat 2001’de Vakıf çalışanlarının yoğun katılımının (İç-Eğitim) yanında Seyhan Erdoğdu’nun da kapsamlı katkılarıyla oldukça zenginleştirici bir ortam oluşturmuştur.

 • Kurum içi eğitim kapsamında, Leyla Üstel, 12 Nisan 2001 Perşembe günü, “Avrupa Birliği’ne Genel Bakış ve Toplum Örgütleri (STK)” konusundakibilgilerini paylaşmıştır.

 • Perşembe söyleşileri kapsamında Soner Selçuklu’nun 26 Nisan 2001’de sunduğu Sözsüz İletişim Becerileri gönüllülerimizce ilgiyle izlenmiştir.

 • SSK Kurumu Başkanlığı ile birlikte düzenlediğimiz “Sosyal Sigortalar Kurumu çalışmalarının Rasyonel Dokümantasyonu” çalışması, geniş bir uzman katılımıyla, 2 Haziran 2001 günü, Prof.Dr.Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı’nda gerçekleştirilmiştir. SSK çalışmalarına önemli katkıları olması beklenen toplantının, video CD’si hazırlanmış ve dileyenlerin kullanımına sunulmuştur.

 

Düzenlediğimiz Sanatsal Etkinlikler :

 • 2 Ocak-28 Ocak 2001 Genç Azarbeycanlı Ressamlar Sergisi (Rövşen Seferov, Siyavuş Memmedov, Ahmet İmami) açıldı.
 • Başak Soyluoğlu’nun Karma Resim Sergisi 29 Ocak-28 Şubat 2001 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
 • Yine Perşembe etkinlikleri kapsamında, ünlü tango ustası Sabahattin Özbaş, 10 mayıs 2001 Perşembe günü, “Tango’nun Tarihsel Gelişimi”ni, film, söyleşi ve akordeon eşliğinde söyleyerek bizlere aktardı.

 • Prof.Dr.Nusret H.Fişek’i anma etkinlikleri kapsamında ve onun adını taşıyan bilim ve sanat ortamında her yıl yinelenen 4.SAĞLIKÇI RESSAMLAR SERGİSİ, bu kez 5 Kasım – 1 Aralık 2001 tarihleri arasında düzenlendi. Sergiye katılan sağlıkçı ressamlara (Alper ÇANGA, Arzu ODABAŞIOĞLU, Ayper KAÇAR, Baran KUTLAY, Başak SOYLUOĞLU, Bülent AYTAŞ, Gülşen GÖKALPAY, Mehmet ALTINOK, Halis DOKGÖZ, Ömer Faruk TANER, Ömür DEMİREZER, Sevim ÜRGEN, Rana GÜVEN, Tülin ARAS, Zeynep ERDEM) teşekkür ederiz.

 • 15 Kasım 2001 Perşembe söyleşilerinde yazar Adnan Gerger ile bir söyleşi yapıldı. Bir hafta sonraki Perşembe etkinliğinde ise Erol Karaca konuğumuzdu. “Kapadokya ve Minerallere Yolculuk” adlı saydam gösterisi ile bizi hiç tanımadığımız yönleriyle Kapadokyaya ve mineraller dünyasına götürdü.

 • Sağlıkçı ressamlardan Arzu Odabaşıoğlu, Aralık ayı içerisinde kişisel resim sergisi açtı.
 • 13 Aralık Perşembe günü ise ressam Uğur Çalışkan ile “Post Modernlik ve Sanat” üzerine söyleşildi; bu konuda kendisinin yapıtlarını da içeren bir saydam gösterisi izlendi.

 

Katkıda Bulunduklarımız :

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmakta olan İş Sağlığı Güvenliği Haftası ve Kongresi hazırlık çalışmalarına katılındı.

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışan Çocuklar Bürosu tarafından ingiilizce yayınlanan “Çalışan Çocuk” Dergisinde, Vakfımızı ve çalışan çocuklar konusundaki proje çalışmalarını tanıtan iki yazı yayınlanmıştır.

 • TESEV’in koordinatörlüğünde ve Finansal Forum gazetesinin katkılarıyla hazırlanan gazete ekinde, “Kurumların Sosyal Sorumlulukları” üzerine hazırladığımız yazı yayınlanmıştır (13 Ağustos 2001). Bu yazıda Vakfımızın şirketlerin sosyal sorumluluklarına bakışı ve bu doğrultudaki etkinliklerine yer verilmiştir.

 • 11-12 Mayıs 2001 Adana’da Adana Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen “İş Sağlığı Güvenliği Kongresi ve Sergisi”ne bildiri sunularak katkıda bulunuldu.

 • 27-29 Nisan 2001 tarihleri arasında Bursa Tabip Odası ile Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilimdalı’nın ortaklaşa düzenlediği “Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri”nde “Çocuk İşçiler ve Çocuk İşçiliğin Önlenmesi” konulu bir çağrılı bildiri ile katılındı.

 • Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu tarafından düzenlenen II.İş Sağlığı ve İşyeri Hemşireliği Sempozyumu’na (28-30 Haziran 2001, Zonguldak) “İş Sağlığı Hizmetlerinde Örgütlenme” başlıklı bir konferans ile katılındı.

 

Katıldıklarımız :

 • Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) tarafından düzenlenen, “2001’den 2003’e Meksa Rotası” (1 Mart 2001) katılındı. Bu toplantıda, bugün gelinen noktada “üretici (işe vuruk)” etkinlikler yapan ve örgütlenmelerini bu yönde gerçekleştirmiş olan hükümet-dışı kuruluşların çıkmazları, Meksa özelinde tartışıldı.

 • Uluslararası Çocuk Sağlığı Derneği (ICC) tarafından 12-13 Haziran 2001 tarihlerinde düzenlenen “ICC/STK’lar ve Çocuk Hakları” toplantısına ve çalışma gruplarına katılınmıştır.

 • Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen “Ankara’da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu”nda(22-23 HAZİRAN 2001) “Kentli Evi Kavramının Kurumsallaştırılması” adlı bir bildiri sunulmuştur.

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen “Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı”na ve onu izleyen değerlendirme toplantılarına çağrılı olarak katılınmış ve gerek çağrılı-bildiri sunularak ve gerekse de Konferans Bildirisi yazımına katılınarak katkıda bulunulmuştur. Konferansı’n hemen ardından başlayan ve 2002’de düzenlenecek etkinlikler için hazırlık çalışması kapsamında yapılan seri toplantılarda da Vakfımız temsilci bulundurmayı sürdürmektedir.

 • Türkiye Kalite Derneği ve TÜSİAD tarafından her yıl düzenlenmekte olan Kalite Kongrelerinin 10.sına (13 15 Kasım 2001) konuk olarak davet edilen Vakfımız, hem çalıştaylarda ve hem de Kongre oturumlarında yerini almıştır. Vakfımız daha önce de “EFQM’in Sivil Toplum Kuruluşları”na uyarlanması çalışmalarında çağrılı olarak katılmış ve katkılarda bulunmuştu.

 • 6-7 Kasım 2001 tarihlerinde Gönüllü Kuruluşlar Kadın Sağlığı Komisyonu (KASAKOM) tarafından gerçekleştirilen I.Ulusal Gönüllüler Sempozyumu kapsamında düzenlenen panele çağrılı olarak katılan Oya Fişek, “Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı (Habitat-II)” konulu bir bildiri sunmuş ve çalışma gruplarında yer almıştır.

 • The Prince of Wales Business Leaders Forum tarafından düzenlenen çeşitli toplantılara katılan Didem Kamoy, özellikle “birliktelikler kurma” konusunda çok değerli bilgiler edinmiş ve bizlerle paylaşmıştır.

 

Ziyaretler :

 • Çalışmalarımıza ilgi gösteren The Prince of Wales Business Leaders Forum yetkilileri, hem Vakıf merkezimizi ve hem de Yenibosna projemizi ziyaret etmişlerdir.

 • Her yıl olduğu gibi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri son sınıf öğrencilerinden “Çalışan Çocuklar” konusuna ilgi duyan gruplar Vakfımızı ziyaret ederek çalışmalarımızla ilgili bilgi almışlardır.

 • Bilkent Üniversitesi Çalışan Çocuklar Bürosu’nda iki genç arkadaşımız da Vakfımızı ziyaret ederek, Vakıf çalışmalarına katkı olanaklarını araştırmış ve ilişkilerini sürdürmektedirler.

 

Düzenlediğimiz Kermes :

 

Vakfımız çalışmaları içerisinde “Kermes” düzenleme ve kermeslere katılma önemli bir yer tutmaktadır. Bu yalnızca Vakfımıza önemli bir gelir katkısı sağlamakla kalmamakta, tanıtımımızda, diğer toplum örgütleriyle (STK) bağ kurmamızda da yardımcı olmaktadır. Gerek kermeste kendisini tanıtmak isteyen örgütlere karşı ve gerekse de kermesi gezen insanlara da Vakfımızın çalışma-düzenleme disiplinini ve ne denli geniş topluluklara ulaşma gücü olduğunu göstermesi bakımından da bir “güç gösterisi” olabilmektedir.

 • 15-26 Ocak 2001 tarihlerinde SSK Kavaklıdere Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde açılan kermesimiz hem çevreden ilgi görmüş ve hem de Hürriyet Gazetesi’nin Ankara sayfasında etkinliğimize yer verilerek, ülke çapında duyurulma olanağı doğmuştur.

 • 15-16 Mart 2001 tarihlerinde Milli Kütüphane salonlarındaki Kermes’imiz de çok yönlü bir katılıma sahne olmuştur. Gerek el ürünlerini sunmak isteyen sanaçtçılar ve gerekse bunları görmek ve elde etmek isteyen yurttaşlar…

 

Katıldığımız Kermes ve Panayırlar :

 

Bizim düzenlediğimiz Kermes’lere davet ettiğimiz toplum örgütleri (STK) de kendi kermeslerine bizi konuk olarak çağırmaktadırlar. Bunun dışında da, çeşitli kuruluşlar, etkinliklerimize ve Vakfımıza ilgi duymakta; kermeslerine davet ederek, desteklerini göstermekte ve katkı vermektedirler.

 • Amerikan Kültür Derneği Yılbaşı Kermesi
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kermesi
 • ANAÇEV Kermesi
 • Rotary (GOP) Panayırı vb.
 • Maltepe Rotary Kulübü
 • Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi
 • Tema Vakfı ve Kadın Konfederasyonu’nun Birlikte Düzenlediği Konferans

 

Katkılar :

 

 • “Genç Kızlara Yaşam Desteği”, “Çalışan Çocuk ve İnsan Hakları” ve “Çalışan Çocuklara Tatil Kolaylıkları” başlıklı üç projemize TİSK tarafından kaynak sağlanmıştır. Bir önceki yıl bizim bir TİSK projesine önemli ölçüde kaynak sağlamamızdan sonra bu davranış, örgütsel birliktelikler için güzel bir örnek oluşturmuştur.

 • TİSK tarafından ILO/IPEC projesi kapsamında kurulan Çalışan Çocuklar Bürosu (Pendik) ile birlikte Pendik Küçük Sanayi Sitesi’nde yürüttüğümüz çalışmalara, uzunca bir süredir beklenen ILO/IPEC katkısı sonunda gerçekleşmiş ve Nisan 2001’den başlayarak Vakfımızın Pendik Sanayideki çalışmalarına bu kanaldan katkı sağlanmıştır.

 • “Çalışan Çocuklara Tatil Kolaylıkları” projemize Avrupa Komisyonu Gençlik Fonu ile Heilbornn ve Çevresi Türk Kadınları Kültürümüzü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği” tarafından destek verilmiştir.

 

 

Proje Çalışmaları :

 • Mayıs ayında Vakfımızın gerçekleştirdiği önemli etkinliklerden ön sırada geleni, çıraklara yönelik sağlık taramasıydı. 4.Akşam Sanat Okulu Çıraklık Eğitimi Merkezi’nde 250 çırak, göğüs hastalıkları yönünden muayene edildi; akciğer fonksiyon testleri yapıldı; yakınmalarıyla çalışma yaşamı ve yaşam çevresi arasında ilişkiler arandı. Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerimiz Jale Şengül ve Mürşide Mahmutoğlu’nun başkanlığında geniş bir grup çalışması yapıldı. Dr.Didem Ergönenç ve Dr.A.Gürhan Fişek tarafından bel ağrıları yönünden genel bir kontrolden geçirildiler. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ÇEEİ IV.sınıf öğrencilerinden uyguladıkları üç ayrı anket çalışmasıyla çırakların sosyal sorunlarına ve algılamalarına ışık tuttukları için teşekkür borçluyuz.

 • Ostim, Sincan Organize Sanayi (Ankara) ve Pendik Küçük Sanayi Sitesi (İstanbul) Fişek Enstitüsü’nün çocuk emeği, işyeri ortak sağlık birimi konularındaki örnek çalışmalarını sürdürdüğü merkezler… Türkiye’de ilk kez küçük sanayi işyerlerine yönelik olarak kullandığımız “Yürüyen Klinik”ler işyerlerini ziyaret etmeye ve buradaki çalışan çocuklara ulaşmaya devam ediyor. Pendik Sanayi Sitesi’nde ve Çıraklık Eğitim Merkezi’nde Vakıf adına Dr.Tayyar Bakış tarafından yürütülen “İşyeri Ortak Sağlık Birimi ve Çalışan Çocukların Sağlık-Sosyal Muayenesi Projesi” kapsamında, 250 çırağın kapsamlı sağlık taramaları gerçekleştirilmiştir. Bu sağlık taramasında, çalışma yaşamının en ağırlıklı sorunlarında bel ağrıları, işitme azlığı ve solunum sorunları üzerinde özellikle durulmuştur.

 • Yenibosna Doğu Sanayi Sitesi’nde sürdürülmekte olan çocuk emeği ve iş sağlığı güvenliği çalışmalarına, yeterli işveren katkısının sağlanamaması dolayısıyla son verilmiştir. Bize çalışmalarımız boyunca destek veren Site Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Hancı’ya ve katkı veren işverenlerle emekleri ile sürece katkıda bulunan çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

 • TİSK tarafından 1 yıl önce Pendik Küçük Sanayi Sitesi’nde oluşturulan Çalışan Çocuklar Bürosu kapsamındaki çalışmalar bu yıl da devam etmiştir. Büro çalışmaları Yrd.Doç.Dr.Nezih Varol tarafından başarıyla yürütülmektedir. Projeye süreklilik kazandıracak olan ve 22 Nisan 2000’da başlatılan “Küçük İşyeri Ortak Sağlık Birimi” çalışmaları sürdürülmektedir. .

 • “Batman’dan G.Antep’e GAP’ın Toplum Örgütleri” : GAP İdaresi tarafından istenen ve uygulaması Vakfımız tarafından yürütülen bu önemli çalışmada, yerel ilişkileri ve hazırlık çalışmalarını Diyarbakır Sanatçılar ve Edebiyatçılar Derneği (DİSED) üstlenmişti. Toplum örgütçülüğü alanındaki 40 yıla yaklaşan deneyimlerimizi ortaya koyabileceğimiz ve bu örgütlerin birlikteliklerinin nasıl gerçekleştireceğini araştırdığımız bu çalışma, hem bize ve hem de bölgedeki bazı toplum örgütlerine önemli katkılar getirdi. Başarıyla tamamlanan çalışmanın raporu web sayfamızda da sergilenmektedir.

 • “Çalışan Genç Kızlara Yaşam Desteği” , “Çıraklara Yaz Tatili” ve “Hangi Çocuğun İnsan Hakları” anket çalışmalar Vakfımızın bu alanda yapacağı çalışmalara yön verme amacındadır. Çalışan çocukların görüş ve önerileri, gelecek planlarının yeniden gözden geçirilmesinde etkili olacak.

 • Kızlar 2-9 Eylül ve erkekler 9-16 Eylül 2001 tarihlerinde İzmir – Çeşme – Mordoğan’da grup halinde koşulları iyi bir motelde kampa alınmışlardır. Ankara’dan iki ve Denizli’den sekiz çalışan kızın ve Ankara’dan 10 çalışan erkek çocuğun katıldığı, “Çıraklarin Tatil Keyfi” kampanyası başarılı geçmiştir (Çıraklardan 2’si kız, 6’sı erkek 8’i Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Mesleki Eğitim Merkezi’ne ayrılan kontenjanı kullanarak katılmışlardır). Çocuklar, kendi deyişleri ile “hayallerindeki tatili yapmışlar” ve aynı konumdaki başka arkadaşlarının da bu nimetten yararlanmalarını dilemişlerdir. Tatil Planı’na kuramsal katkılarından ötürü Prof.Dr.Emin Ergen ve Doç.Dr.Gıyasettin Demirci’ye ve uygulamada çalışan çocukların başında yönlendirici olarak görev yapan Yasin Gündoğan, Seçil Erciyas ve Arzu Uyar’a katkılarından ötürü teşekkür ederiz. Ayrıca, “Çırakların Tatil Keyfi”ni film ve video CD olarak belgeleyen Didem Kamoy’a da yoğun ve düzeyli çalışmasından ötürü teşekkür borçluyuz.

 • 2002 yılında da, bir başka çalışan çocuk grubunu tatile götürme kampanyası sürdürülmektedir.

 • Yönetim Kurulumuzca, Vakfımız amaçları doğrultusunda bir “Kütüphane” oluşturulması kararlaştırılmıştır. Böylece, bu alanda akademik çalışmalar yapanlar ve çeşitli yayınlara ulaşmak isteyenler için kolayalık sağlanmış olacaktır. Bu amaçla, Onur Kovancı (koordinatör), Metin Özuğurlu, Fatih Güngör, Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Songül Karabacak, Şenay Gökbayrak, Çetin Meriçli, Nihat Ciddi, Vedat Kamer, Didem Kamoy ve Doruk Fişek’in katılımıyla yapılan toplantıda konu tartışılmış ve yönlendirici bazı kararlar alınmıştır. Ortaya konulan ilkeler çerçevesinde H.Doruk Fişek tarafından hazırlanan yazılım programına (“Kitap Kurdu”) uyularak, kitap bilgileri bilgisayar ortamına işlenmeye başlamıştır. Çocuk Emeği Kütüphanesi tamamlanmış ve İş Sağlığı Güvenliği Kütüphanesi ile ilgili yayınlar Şakir Çelik tarafından büyük bir titizlik ve hızlı bir biçimde taranmaktadır. Tüm emek verenlere teşekkür ederiz.

 

Diğer Örgütlerle Birliktelikler :

 • TİSK ile çalışan çocuklara yönelik eylem birlikteliği : İstanbul’da Pendik Küçük Sanayi Sitesi’nde çalışan çocukları hedef alan işyeri ortak sağlık birimi ve çalışan çocuk bürosu projesi devam etmektedir.

 • Ankara Ticaret Odası’nın başkanlığındaki bir grup sivil toplum örgütü tarafından başlatılan “BULUŞMA” toplantısı Haziran ayında Ankara’da gerçekleşti. Vakfımız hem toplantıya temsilci göndererek ve hem de stand kurarak katıldı. Bu toplantı sonrası oluşturulan çalışma gruplarından “Yerel Yönetişimin Güçlendirilmesi” çalışma grubuna katılan Vakfımız, bu grubun toplantılarını titizlikle izlemektedir. İlk toplantısına ev sahipliği yaptığımız grubu bu kez de web sayfamızda ağırlıyoruz (fisek.org/birliktelikler) .

 

İş Sağlığı Güvenliği’nde ARGE Çalışmaları :

 

İş Sağlığı Güvenliği alanındaki çalışmalarımızı geliştirmek amacıyla kurulan AR-GE grubu çalışmalarını yürütüyor. Prof.Dr.İsmail Topuzoğlu, Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, Kim.Müh.Mustafa Taşyürek, Mak.Müh.Gürbüz Yılmaz, Didem Kamoy, H.Doruk Fişek ve Ozan Bozbay katılıyor. Çalışmalar ağırlıklı olarak ülke çapında konuyla ilgilenen arasında köprüler kurmak ve eldeki bilgi-deneyimin paylaşılmasının yaygınlaştırılmasına yöneliyor. Bu amaçla, bir web sayfası oluşturuluyor : www.isguvenligi.net üzerinden güncel olarak değişen çeşitli yazı ve görsel malzemeye ulaşılabilecek.

Eğitim Çalışmaları :

 

 • Fişek Enstitüsü tarafından özellikle iş sağlığı güvenliği alanında yürütülen eğitimler, küçük işyeri ilgisi özellikle ekonomik kriz nedeniyle düşmüştür. Büyük işletmelerle ise bu alandaki çalışmalar sürdürülmektedir. Tetrapak firması ile Eskişehir’de gerçekleştirilen eğitim semineri, doyurucu ve ilerisi için de umut verici olmuştur. Özellikle görsel malzeme zenginliği ve uygulamadan zengin örneklerin sunulmasıyla dikkat çekmiştir. Orta ölçekli işletmelerden Yiğit Akü (Ankara) ile eğitim alanındaki çalışmalar sürmektedir.

 • Küçük işyerlerine yönelik eğitm çalışmalarının içinde “ilk yardım kurtarma kursu” ve ^yangının önlenmesi” seminerlerinin her zaman özel bir yeri olmuştur.Dr.Nezih Varol, Kim.Müh.Mustafa Taşyürek ve Mak.Müh.Gürbüz Yılmaz’a katkılarından ötürü teşekkür ederiz.

 • Psikolog Nurhayat Kemerli tarafından hazırlanan ve işlenen “Stresle Başetme” semineri gönüllülerimizin katılımı ile üç haftalık bir çalışma ile tamamlanmıştır.

 

 

Medya ile İlişkiler :

 

 • TRT Ankara Radyosu programlarından “Sosyal Güvenlik (Fethiye Öztürk)”, “Öğleye Doğru” ve “Çocuk Saati (Nükhet Eyüboğlu)” yayınlarında konuşmacılarımızı konuk olarak ağırlamış ve Vakıf etkinliklerimizi anlatmamızı olanaklı kılmışlardır. Ayrıca Sayın Fethiye Öztürk sanat etkinliklerine yer verdiği programımızda Sağlıkçı Ressamlar Sergisi dolayısıyla Başak Soyluoğlu ve kişisel resim sergisi dolayısıyla da Arzu Odabaşıoğlu ile söyleşi yapmıştır. İlgilerinden ötürü kendilerine teşekkür ederiz.

 • Sn.Işık Kansu “Ankara Kulisi” başlıklı köşesinde, Çalışma Ortamı dergisinde yayınlanan bir yazı dolayısıyla alıntı ve yorumlar yayınlamıştır.(1 Ocak 2001 tarihli Cumhuriyet gazetesi)

 • Vakfımızın düzenlediği ve merkezimizdeki Prof.Dr.Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı’nda gerçekleşen etkinliklerle ilgili duyuru ve haberler gazetelerin sanat ve kent haberleri bölümlerinde (Hürriyet, Cumhuriyet), Ankara’daki kültür etkinliklerini duyuran aylık dergilerde (TÖMER Ankara Kültür ve Sanat Rehberi, Arkadaş, Ankara Kültür ve Sanat Haritası) yer almaya başlamıştır.

 • Siirt’in en köklü gazetesi Mücadele Gazatesi (39.yıl ve 3366.sayısında27.08.2001) ve “GAP Bölgesindeki Sivil Toplum Kuruluşları” başlığı altında yürüttüğümüz çalışmamız ile ilgili bilgi vermiştir.

 

Internetten Yararlanma :

 • Yeni web sayfaları açılarak, konu çeşitliliği sağlanmakta ve bu sayfalara konulacak reklamlarımızla, daha geniş bir çevre tarafından tanınmamız amaçlanmaktadır.

www.isguvenligi.net : İş sağlığı güvenliği konularıyla ilgilenenler için haber ve yazıların yer aldığı; yazışma ve buluşma olanaklarıyla donatılacak bir sayfadan sözedilmektedir.
www.fisek.com.tr : Bilişim, sağlık, güvenlik, vakıf, uzak ülke bölümlerinden oluşan sayfa, özellikle günlük değişen bilişim haberleri bölümüyle, bilişimcilerin ilgisini çeken ve çok ziyaret edilen sayfalardandır.

www.dagkecisi.com : Özgürlüğün ve doruklara tırmanın simgelerinden biri olan dağ keçisinin adından yararlanılan sayfada, ülke dışında yaşayan ve çalışan yurttaşlarımızın başarı öykülerine yer verilecektir. Yurtdışında çalışmalarını sürdüren beyinlerimizden bir güç olarak yararlanabilmenin olanakları araştırılacaktır. Bu amaçla hazırlanan bir anket çalışması ve duyurunun yaygın olarak dağıtımına başlanmıştır. Katkılarından ötürü Günay Tuzcu ve Naci Yaman’a teşekkür ederiz.

 • Web sayfası sürekli olarak gözden geçirilmekte ve yenilenmektedir.Bize bu yıl bilişim çalışmalarında yardımcı olan Serdar Köylü, Vedat Kamer, Nihat Ciddi, Didem Kamoy ve H.Doruk Fişek’e teşekkür ederiz.

 • Web sayfalarının kullanım istatistikleri : Web sayfalarımıza girişler kullanım istatistikleriyle izlenebilmektedir. Eylül ayından bu yana fisek.org adresine günde ortalama 39-71 kişi girmektedir Mart ayı toplam ziyareti, ilk 22 günde 860’dır. (En çok izlenen bölümler, görsel ağırlığı fazla olan sayfalardır). Bunun üçte bire yakın kısmı yurt dışındandır ve başta ABD olmak üzere Kanada, İngiltere, Hindistan, Japonya’dan girişler görülmektedir. Arama motoru kullanarak web sitemize girenlerin sayısı 120 olup, bunlardan 76’sı “child labor”, 5 kişi ise “child labor in asia” sözcüklerini vererek bize ulaşmışlardır. Arama motoru ile sitemize ulaşanların % 80’lik bölümü ingilizce web sayfasına girmiştir. www.fisek.com.tr adresinden giriş yapanların günlük sayısı ise 212-244 arasındadır (Mart ayı toplam ziyareti, ilk 22 günde 4681’dir). Yalnızca Türkçe sayfası olduğundan, yurt dışı girişleri bulunmamaktadır. Bu sayfaya girenlerin büyük bölümü bilişim sayfalarına yönelmektedir. “sağlık, iş güvenliği” sayfalarına girenlerin toplam içindeki payı, Mart ayında, % 2’dir.

 • Çeşitli yabancı web sayfalarında Vakfımızın tanıtılmakta ve etkinliklerine yer verilmektedir. Bunlar arasında www.hse.uk.gov sayılabilir. . Bu sayfada yayınlanan tanıtımımızı ingilizceye kazandıran Stanford Üniversitesi’nden Ebru Erdem’e teşekkür ediyoruz. Hem internetten Vakfımızı bulup bize ulaştığı; hem de çeviri yaparak uğraşımıza katkıda bulunduğu için…