TİSK ile Pendik’te İşbirliği

PENDİK SANAYİ SİTESİ
ORTAK İŞYERİ SAĞLIK MERKEZİ VE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR BÜROSU

AMAÇ

a) Uzun Erimli Amaç – Çocuk emeğinin sona erdirilmesi

b) Kısa Erimli Amaç – İstanbul Pendik Sanayi Sitesindeki işverenlerin de desteğiyle, doğrudan sanayide çalışan çocuklara giderek, onlara sağlık, giyim ve eğitim alanında hizmet etmek.

HEDEF GRUP

16 yaşın altında öğrenim ile ilişkisini kesmiş sanayide çalışan çocuklar.

EYLEMLER

İşyeri ortak sağlık birimi kurulması ve yürütülmesi

Çalışan çocukların sağlık – sosyal durumlarının saptanması

Çalışan çocuklara yönelik androgojik eğitim

Çalışan çocuk bürosu kurulması ve yürütülmesi

TAKVİM

1998 yılı Temmuz ayında başlamıştır.

KATKILAR

Uluslarası Çalışma Örgütü Çocuk Emeğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı (ILO-IPEC) – Katkısı 1999 Temmuzunda sona ermiştir –

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı

Site işverenleri

ELDE EDİLEN SONUÇLAR

Bu proje, bir “sentez” oluşturması açısından büyük önem taşımaktadır. Yerel işverenlerin yukarıda tanımladığımız dinamizmi ile, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı’nın “İşyeri Ortak Sağlık Birimleri” konusundaki deneyimini; Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitimi Fakültesi’nin “Androgojik Eğitim ve İletişim” konusundaki deneyimini ve Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık Eğitimi uygulamalarını sentezlemiştir.

TİSK, işverenler arasında oluşturduğu “çalışan çocuklar” konusundaki duyarlılığı ve müdahale isteğini; Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı, “işyeri ortak sağlık birimleri oluşturarak küçük sanayi sitelerinde çalışan çocuklara sağlık hizmeti sunan” insangücü, araç ve gereç desteğini; Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitimi Fakültesi öğretim üyeleri de, “eğitim ve iletişim” alanındaki çalışmalarını ve yetiştirdikleri öğrencilerini; Milli Eğitim Bakanlığı Pendik Çıraklık Eğitimi Merkezi de
öğretmenleriyle birlikte fiziki olanaklarını çalışmada seferber etmişlerdir.

Bu çalışmadaki başarının sırrı, birbirinden bağımsız olarak ve farklı kuruluşlarca yıllardır geliştirilen model çalışmaların tek bir çalışmada yoğurulmuş olmasından gelmektedir. Böylece ILO/IPEC programlarının başlamasından bu yana ilk kez, bu programdan destek alan farklı Kurum’lar olanaklarını birbirine eklemiş bulunmaktadırlar. Bu, çalışmaların daha öteye götürülmesi için de bir olanak ve yeni birliktelikler için bir umut olmaktadır.