2010 Çalışma Raporu

01.01.2010 – 31.12.2010 Dönemi

Yayınlarımız:

1.Çalışma Ortamı dergisinin 114.sayısı yayınlandı. İş sağlığı güvenliği ve çocuk emeği alanlarında, iki ayda bir düzenli olarak yayın yaşamına katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Gönüllülerimiz (Mustafa Taşyürek, Taner Akpınar, Emirali Karadoğan, Umur Aşkın, Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Can Umut Çiner, Cihat Uysal, Erdoğan Bozbay, Servet Şengül) hem yazarak ve hem de etkinliklerimize katılarak, derginin ayakta kalmasını sağlıyorlar. Her meslekten çok değişik kesimlere ulaşan Çalışma Ortamı, uzun soluklu çalışmalarımızdan biri.

2.Sekiz yıldır sürdürmekte olduğumuz Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışmaları’nda sergileme alan değerli fotoğrafları toplumla paylaşmayı sürdürüyoruz. Bu fotoğraflar bir yandan internet sitelerimizde yer alırken, iki yılda bir de albüm halinde yayınlanıyor. 2009-2010 yılının fotoğraf çalışmaları da bir albümde toplantı. Bu kez albümün yayın harcamalarını, Ostim’li işverenler üstlendiler. Fişek Enstitüsü ile birlikte otuz yıla yakın bir süredir omuz omuza işçi sağlığı ve çırakların daha iyi koşullara kavuşmaları için elele veren küçük sanayiciler; bu kez de, çalışan çocuklarla ilgili bir tanıklığa imza attılar. Böylece de, kitabın önsözünde söyledikleri gibi, “çocuk çalıştırmamaya söz veren bir küçük sanayici” oldukları kamuoyuna ilan ettiler. Kendilerine katkıları için çok teşekkür ederiz.

Çocuk Dostumuz” Kampanyası :

Çalışmalarımıza katkıda bulunmak ve/veya yayınlarımıza ulaşmak isteyenler için bir bağış kampanyası açtık. Yıllık 40 YTL bağış verenler hem bizim “çocuk dostumuz” oluyor; hem de yayınlarımızı düzenli olarak izleme olanağına kavuşuyor. Destekleriyle çalışmalarımızı sürdürme coşkumuzu körükleyen, çalışan çocukların yaşam düzeylerinin yükseltilmesine katkıda bulunan çocuk dostlarımıza teşekkür ederiz.

Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması :

Çalışan çocuklar konusunda 8.kez düzenlediğimiz yarışmada jüri 27 Mart 2010 Cumartesi günü Vakıf Merkezi’nde toplandı. Ozan Sağdıç, Mehmet Aslan Güven, Erol Karaca ve Prof.Dr.A.Gürhan Fişek’in (Vakıf Temsilcisi) katılımı ile sürdürülen incelemede, birbirinden değerli çalışmalar yarıştı. Yarışmaya gönderilen 23 yarışmacının 59 siyah beyaz ve 106 renkli baskı fotoğrafı katılım formunda belirtilen konu ve amaç kapsamında değerlendirildi. 10 yarışmacının 14 adet çalışması ödüle değer görüldü. 24 adet siyah-beyaz, 46 adet renkli baskı çalışma sergilenmeye değer görüldü.

Bu yıl, başarılı olarak değerlendirilen 84 fotoğraf, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Salonu’nda sergilendi. Serginin açılışında konuşan Fakülte Dekanı Prof.Dr.Şengül Hablemitoğlu, Ostim’li işverenler adına Organize Sanayi Bölgeleri Derneği Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ve Seçici Kurul Üyesi Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, bu çalışmaların değerine ve sürdürülmesi gerektiğine dikkat çektiler. Katkıda bulunanlara ve tanıklık edenlere çok teşekkür ediyoruz.

Çalışan Çocuk Karikatürleri Yarışması :

Çocukların çalıştırılmasını unutturmamak adına yürüttüğümüz sanatçıları özendiren ve onların zamanın tanıklığına çağıran yarışmalarımız sürüyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Nezih Danyal Karikatür Vakfı ile birlikte, “2.Çalışan Çocuklar Karikatür Yarışması”nı gerçekleştirdik. Bu yılki, temamız “çalışan kız çocukları” idi. Tan Oral, Prof. Dr. Gürhan Fişek, Kamil Masaracı, İzel Rozental ve Nezih Danyal’dan oluşan Seçici Kurul, bu kez büyük ödülü, İbrahim Tuncay’a verdi. Tüm karikatür sanatçılarına ve seçici kurul üyelerine, ortaya koydukları gönüllü çabalardan ötürü çok teşekkür ederiz.

Yarışmada sergileme alan karikatürler, 3 Kasım 2010 günü, Prof.Dr.Nusret H.Fişek’i anma etkinlikleri kapsamında, Ankara’da Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılan bir sergiyle kamuoyuna sunuldu.

Düzenlediğimiz Toplantılar ve Sanatsal Etkinlikler :

FOTOĞRAF ve KARİKATÜR SERGİSİ :

 • 21-25 Nisan : 8.Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması Sergisi

DÜŞÜNCE ORTAMI :

 • 3 Kasım 2010 : Etik Üzerine Düşünce Ortamı (Panel) (Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Kavaklıdere-Ankara)

NUSRET FİŞEK’İ 20. ÖLÜM VE 97.DOĞUM GÜNÜNDE ANMA :

 • 3 Kasım 2010 : Türkiye’de toplum hekimliğinin yerleşmesine büyük emekleri geçen ve Vakfımızın onun toplumcu hekimlik çizgisini sürdürmeyi amaç edindiği Prof.Dr.Nusret H.Fişek, bir çok kuruluş tarafından ölüm yıldönümü ve doğumgününe denk gelen Kasım ayında 20 yıldır anılmaktadır. Bu kez Vakfımızın öncülüğünde, Türk Tabipleri Birliği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü, Nükleer Tehlikeye Karşı ve Çevre İçin Sağlıkçılar Derneği, Sevda Cenap And Vakfı ve Çankaya Belediyesinin katkılarıyla birlikte bir dizi etkinlik gerçekleştirilmiştir. Katılımcı kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Bu çerçevede uzun yıllardır bu anma günü Barış Dinletisi ile anlamlandıran Sevda Cenap And Vakfı’na ayrıca teşekkür etmek isteriz.

Katıldıklarımız ve Katkıda Bulunduklarımız :

 • 19 Ocak : Uğur Mumcu ve demokrasi şehitleri anısına düzenlenen 17.Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Prof.Dr.A.Gürhan Fişek’in “Temel İnsan Hakları ve Bir Hukuk İhlali olarak İş Kazaları” konulu konferansı vardı.

 • 4 Şubat : ÇSGB Türkiye İş Kurumu’nın yürüttüğü “Aktif İstihdam Tedbirleri ve Yerel Düzeyde İŞKUR’a Destek Projesi Yönlendirme Komitesi”ne çağrılı olan Vakfımız adına Can Umut Çiner katıldı.

 • 16 Mart : Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından sosyal hizmetler haftası dolayısıyla düzenlenen “İnsan Hakları ve Sosyal Haklar” konulu panele Vakfımızdan Prof.Dr.A.Gürhan Fişek konuk edilmiştir.

 • 18 Eylül : Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Güler Gözler Projesi Çalışan Çocuklar Eğitimi Toplantısı İstanbul’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılmış ve eğitici olarak Prof.Dr.A.Gürhan Fişek katılmıştır.

 • 9 Haziran ve 3 Kasım: Çankaya Belediyesi tarafından “istihdam” eksenli toplantılara Vakfımızı temsilen Can Umut Çiner ve Umur Aşkın katılmışlardır.

 • 17 Aralık : Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Temsilciliği tarafından Ankara’da düzenlenen “Çocuk İşçiliğinin en Kötü Biçimlerinin Sona Erdirilmesi için Zamana Bağlı Ulusal Program Çerçevesi : 2015 Hedeflerine Doğru” panelinde Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, konuşmacı ve kolaylaştırıcısı olarak görev yapmıştır.

Katıldığımız Kermes ve Panayırlar :

Bizim düzenlediğimiz kermeslere davet ettiğimiz toplum örgütleri (STK) de kendi kermeslerine bizi konuk olarak çağırmaktadırlar. Bunun dışında da, çeşitli kuruluşlar, etkinliklerimize ve Vakfımıza ilgi duymakta; kermeslerine davet ederek, desteklerini göstermekte ve katkı vermektedirler. Hem bu kuruluşlara ve hem de bu kermeslerde canla başla Vakfımızın tanıtımı için çaba harcayan gönüllülerimize çok teşekkür ederiz.

 • Amerikan Kültür Derneği Yılbaşı Kermesi
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Kermesi
 • Tema Vakfı Kermesi .

Forum Fuarcılık tarafından Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 15.Sanat ve El Sanatları Fuarı’nda, Vakfımıza, ücretsiz stand verilmiştir. Başta genç kız evinde annelerin ürettikleri ürünler olmak üzere, gönüllülerimizin çalışmalarının sergilendiği standımız ilgi görmüş; Vakfımızın tanıtımı için de araç olmuştur. Kendisi de bir vakıf kuruluşu olan, Forum Fuarcılığa bu paylaşımcı davranışları dolayısıyla kutluyoruz.

Ankara-Adalet Sarayı’nda Vakfımıza bir ay süresince kermes açma olanağı tanınmış; hem gönüllülerimizin el emekleri değerlendirilmiş ve hem de Vakfımızın tanıtımına katkılarda bulunulmuştur.

Her yıl olduğu gibi Türk Amerikan Derneği tarafından düzenlenen yılbaşı kermesinde Vakfımız için ücretsiz masa ayrılmıştır. Yeni buluşmalar yaratılmasına olanak vermişlerdir. Bize bu olanakları sunan tüm kişi ve kuruluşlara katkıları için sonsuz teşekkürler.

Katkılar ve Ziyaretler :

 • TİSK tarafından ILO/IPEC projesi kapsamında kurulan Çalışan Çocuklar Bürosu (Pendik) ile birlikte Pendik Küçük Sanayi Sitesi’nde yürüttüğümüz çalışmalar, 2002’den başlayarak çalışma TİSK’in oluşturduğu ekibe devredilmiş ve Ocak-Aralık 2010 arasında ise sağlık hizmetlerinin yürütümüne Vakfımız araç-gereç katkısında bulunmuştur.

 • 19 Mart : ABD Ankara Büyükelçiliği Çalışma Ataşesi Laura H. de Otalvaro, Fişek Enstitüsü’nün Sincan Organize Sanayi Sitesi’ndeki Sağlık Güvenlik Merkezi’ni ziyaret ederek, Vakıf çalışmalarıyla ilgili bilgiler almıştır.

 • Nezih Danyal Karikatür Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz Çalışan Çocuk Karikatürleri Yarışması birlikteliklerimize bir örnektir.

 • Nesibe Aydın Okulları’ndan bir grup öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Genç Kız Evimizi ziyaret etmişlerdir. Hoş bir etkileşim olmuş; bu ilişkinin önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi dileğiyle ayrılmışlardır.

Proje Çalışmaları :

 • Nesibe Aydın Okulları’ndan bir grup öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Genç Kız Evimizi ziyaret etmişlerdir. Hoş bir etkileşim olmuş; bu ilişkinin önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi dileğiyle ayrılmışlardır.

 • Bu yıl ortaya koyduğumuz araştırma çalışmalarından biri de, “Basında Sağlığın Sosyalizasyonu”dur. Merve Yalçıner’in araştırması değerlendirme aşamasındadır.

 • Genç Kız Evi çalışmalarımız sürmekte ve bir yandan toplumsal katkısını yükseltirken bir yandan da çoğaltıcı etki olarak araştırma ve yayınlara olanak vermektedir.

 • Çalışma Ortamı Dergisi, 114.sayısına ulaşmıştır. İki ayda bir yayınlanan bu çalışmada, sürdürülebilirliğin el birliğiyle sağlanmış olmasına dikkat çekeriz. Emektarlara teşekkür ederiz. Bu derginin basım aşamasındaki katkılarından ötürü grafikerimiz Süleyman Yücel’e ayrıca teşekkür borçluyuz. Derginin 19 yıllık arşivine www.isguvenligi.net üzerinden ulaşmak da olanaklıdır.

 • Prof.Dr.Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı’nın bir parçası olan “Kütüphaneler Yerleşkesi” hizmetini sürdürmektedir. Kütüphanelerimize internetten ulaşılabiliyor olması, onun ziyaretçi sayısını da, bilimsel çalışmalarda yararlanabilme olanağını da önemli ölçüde arttırmıştır.

 • Prof.Dr.Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı’nın bir parçası olan “Kütüphaneler Yerleşkesi” hizmetini sürdürmektedir. Kütüphanelerimize internetten ulaşılabiliyor olması, onun ziyaretçi sayısını da, bilimsel çalışmalarda yararlanabilme olanağını da önemli ölçüde arttırmıştır.

“Genç Kız Evi” ve “Gönüllü El Emeği” Çalışmaları :

Ankara’da Türközü Boztepe Gecekondu Mahallesi’nde 2003-2004 öğretim yılında başlattığımız çalışmalar, tüm canlılığıyla sürmektedir. İlköğretimde okumakta olan 4-8.sınıf öğrencilerinden 80 genç kızımız, bu yıl çalışmalarımız içerisinde yer almıştır. Genç Kız Evi’nden yararlanmak isteyenlerin kesintisiz devamları ön koşul olarak konulmuştur. Bu çalışmanın genç kızların sevgi ve bağlılığını kazanmasının yanı sıra, mahalle ile bütünleşmesi, mahalleli kadınlarla da hem el emeklerini sunma olanaklarını geliştirmesi ve hem de sorunlarıyla baş etmelerinde katkıda bulunması çok önemlidir. Genç Kız Evi’ndeki 3000 kitaplık kütüphaneden yalnızca genç kızlarımız değil, bazı anneler de yararlanmaktadır ki, bu bizi çok sevindirmiştir. Hedefimiz, genç kızlarımızın öğrenimlerini sürdürmek için her türlü desteği sunabilmektir. Bu çalışmalarda özveriyle katkıda bulunan gönüllülerimiz Jale Şengül, Oya Fişek, Feyza Cengiz, Esra Önder, Feyza Alişan, Özlem Kayhan , Damla Gürhan, Filiz Temel, Başak Ballı’ya çok teşekkür ederiz.nkara’da Türközü Boztepe Gecekondu Mahallesi’nde 2003-2004 öğretim yılında başlattığımız çalışmalar, tüm canlılığıyla sürmektedir. İlköğretimde okumakta olan 4-8.sınıf öğrencilerinden 80 genç kızımız, bu yıl çalışmalarımız içerisinde yer almıştır. Genç Kız Evi’nden yararlanmak isteyenlerin kesintisiz devamları ön koşul olarak konulmuştur. Bu çalışmanın genç kızların sevgi ve bağlılığını kazanmasının yanı sıra, mahalle ile bütünleşmesi, mahalleli kadınlarla da hem el emeklerini sunma olanaklarını geliştirmesi ve hem de sorunlarıyla baş etmelerinde katkıda bulunması çok önemlidir. Genç Kız Evi’ndeki 3000 kitaplık kütüphaneden yalnızca genç kızlarımız değil, bazı anneler de yararlanmaktadır ki, bu bizi çok sevindirmiştir. Hedefimiz, genç kızlarımızın öğrenimlerini sürdürmek için her türlü desteği sunabilmektir. Bu çalışmalarda özveriyle katkıda bulunan gönüllülerimiz Jale Şengül, Oya Fişek, Feyza Cengiz, Esra Önder, Feyza Alişan, Özlem Kayhan , Damla Gürhan, Filiz Temel, Başak Ballı’ya çok teşekkür ederiz.

Sık sık Leyla Gencer Sahnesi’nde Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin oyunlarını izlemeye gidiyoruz. Baleler, operetler, tiyatrolar ve her şeyden öte sanat ortamı çocukların ilgisini çekiyor. Bu gezilerimizin düzenlenmesi, tam bir elbirliği, gönül birliği ile gerçekleşiyor. Gönüllümüz Ayşe Kandamar’ın çabalarıyla, Ankara DOB bize ücretsiz bilet veriyor; Çankaya Belediyesi otobüsleriyle taşıyor. Katkıda bulunan tüm kuruluşlara ve yetkililerine teşekkür ediyoruz.

Vakfımızda her hafta düzenli olarak düzenlenen “el emeği atölyeleri”nde büyük bir özveriyle çalışan gönüllülerimiz, yarattıkları ürünlerle herkesin beğenisini kazanıyorlar. Üstün bir dayanışmayla ve dostlukla sürdürülen bu çabalar, gönüllü örgütlerde “gönüllü emeğinin yüceleştirilmesine” en güzel örneklerden biri. Bu çabanın içinde yer alan gönüllülerimize (Ayla Altaygil, Ayten Altınay, Ayşe Kandamar, Banu Pehlivan, Buket Öktem, Dönsel Akalın, Duygu Berberoğlu, Emel Kılıçarslan, Gül Arcak, Gül Ballı, Hülya Durukan, U.Jale Şengül, Kıymet Uğurman, Mürşide Mahmutoğlu, Neşe Beyazıt Pala, Nuray Ocakçı, Nursan Esen, Oya Fişek, Özgül Yeşilbaş, Perihan Soyoğlu, Rahime Enes, Selma Demirbay, Semra Karaman, Serap Türkmen, Tülin Koca, Türkan Keskin, Yasemen Gökçe) sonsuz teşekkürler. Onlar hem Vakıf için önemli bir gelir katkısı oluşturuyorlar ve hem de toplum içinde tanınmasına, çabalarının duyurulmasına olanak sağlıyorlar. Ayrıca, Boztepe mahallesindeki genç kız annelerine de el emeği üretimlerinde destek hizmeti veriyorlar.

İş Sağlığı Güvenliği’nde ARGE Çalışmaları :

Ülkemizde iş sağlığı güvenliği alanında büyük bir boşluk bulunmaktadır. Özellikle de yeni bilgilerin aktarılması, deneyimlerin paylaşılması ve yeni uygulamalarla yol açılması konusunda kısıtlılıklar bulunmaktadır. Fişek Enstitüsü, kuruluşundan bu yana, bu alanda ilkleri yapmaya çalışarak hep yol açıcı ve örnek oluşturucu bir işlev oluşturmuştur. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi çalışmalarının, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın mevzuat çalışmalarına katkıda bulunduğunu görmek bizi sevindirmektedir.

Çalışma Ortamı dergimizde, Mustafa Taşyürek’in düzenli olarak hazırladığı, “Bulmaca – Tehlikeleri Tanıyalım” köşesi ile köşe yazıları düzenli bir biçimde yayınlanmaktadır. İsguvenligi.net web sayfamız için, Onur Sunal’ın “İşkollarında İş Sağlığı Güvenliği” ile ilgili hazırladığı dosyalar ve düzenli iş sağlığı güvenliği haberleri ile izleyicilerin dünyadaki gelişmeleri ve olumsuzlukları izlemesi olanağı sağlanmıştır. Bu yaratıcı çalışmalarla, bilgi ve deneyimlerin paylaşılması olanağı doğmakta ve gençler için örnek oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Medya ile İlişkiler :

Röportaj ya da söyleşi yoluyla katılınan ya da çalışmalarımızdan sözeden yayınlarla Vakfımızın eylemine katkıda bulunan basın çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız :

 • 2 Şubat : TRT Ankara Radyosu programcılarından Müge Gerçek’in hazırladığı programda, Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, “Ankara’da Çırak Olmak”tan başlayarak çalışan çocukların sorunları üzerine konuştu.2 Şubat : TRT Ankara Radyosu programcılarından Müge Gerçek’in hazırladığı programda, Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, “Ankara’da Çırak Olmak”tan başlayarak çalışan çocukların sorunları üzerine konuştu.

 • 24 Şubat : TRT-Türk televizyonunda “İnsan” programına katılan Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, dünyada çocuk işçilerin durumu ve sorunlarıyla çözüm için yapılanları anlatmıştır.

 • 3 Mart : TRT-Türk Televizyon Kanalı’nda yayınlanan “İhlal” adlı programda, Zeynep ve Çiğdem Usta, Prof.Dr.A.Gürhan Fişek ile, dünyada çocuk emeğinin kullanımı yoluyla çocuğun istismarı konusunu işlediler.

 • 31 Mayıs : TRT-1’de “Arastakiler” programında Prof.Dr.A.Gürhan Fişek ile çalışan çocuklar üzerine bir söyleşi yayınlanmıştır.

 • 12 Haziran : Bianet aracılığıyla, Prof.Dr.A.Gürhan Fişek’in çocukların çalıştırılması ile ilgili görüşleri duyurulmuştur.

 • 4 Mayıs: TRT Radyo Ankara’da, İş Sağlığı Güvenliği Haftası dolayısıyla, “Türkiye’de iş sağlığı güvenliğinin durumu” üzerine Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, programcı Senem Turgut’un sorularını yanıtlamıştır.

 • 5 Mayıs : TRT Diyarbakır Radyosu’nda programcı Murat Çoküreten’in hazırladığı programda İş Sağlığı Güvenliği Haftası dolayısıyla, Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, Türkiye’deki durumu değerlendirmiştir.

 • 13 Mayıs : Kanal B’de programcı Bahar Daldal tarafından hazırlanan Çalışma Yaşamı programında,, çocuk emeği alanındaki Türkiye’nin durumunu değerlendirmiştir.

 • 29 Eylül : Ankara Radyosu’nda programcı Güler Nasıf tarafından hazırlanan programda Vakıf çalışmalarımız anlatılmıştır.

 • 26 Aralık : Halk TV’de Perihan Sarı tarafından hazırlanan ve sunulan “Kadın Gözüyle” programının konuğu olan Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, çalışan çocuklar ve özellikle çalışan kız çocukları konusundaki araştırma ve çalışmalarımızı anlatmıştır.

Bilişim Alanındaki Eylemlerimiz :

Internet, Vakfımızın çalışmalarının temel yayın aracı olmaya devam ediyor. Vakfın yaptığı tüm çalışmaların haberleri, duyuruları, fotoğrafları ve belgelerin tam metinleri titizlikle sayısal ortama aktarılarak web sayfalarımıza yerleştiriliyor. Vakfın her yıl yaptığı çalışmalarla Vakfımızın tarihinin zenginleşmesine paralel olarak web sitelerimiz de her geçen yıl büyüyor ve gelişiyor.

Vakıf Ana Web Sitesinin hacminin artması sonucunda, her yıl belirli bölümler Vakıf Sayfası’nın kalıplarına sığmamaya başlıyorlar ve bağımsızlıklarını ilan ediyorlar.

Web sitelerimizin farklı yerlerine dağılmış onlarca fotoğraf/resim/karikatür albümü artık “Prof. Dr. Nusret H. Fişek Bilim ve Sanat Ortamı”nda tek bir yerde daha şık bir sunuma sahip. Çoğunluğu sergilerden oluşan bu resim seçkisine http://galeri.fisek.org.tr web sitesinden ulaşılabiliyor.

Internetten Yararlanma :

Vakfın en çok izlenen üç web sayfası, sırasıyla, “Vakıf ana sayfası”, “iş güvenliği ağı” ve “kütüphane”dir. Üçünün yıllık ziyaretçi sayıları, yüzbinin üzerindedir (Toplam : 570.841). Bu miktar, tüm sitelerimizi ziyaret edenlerin büyük bölümünü oluşturmaktadır. Yine bu miktar bir önceki yıldaki ziyaretlere oranla, % 11,11’lik bir artış olduğunu göstermektedir. Kasım ayını gösteren günlük ortalamalarda, her ne kadar, bir önceki yıla oranla düşme görülüyorsa da; yıllık toplamlarda hem ziyaretçi sayısı ve hem de indirilen dosya miktarı bakımından artış bulunmaktadır.

Vakfın en çok izlenen üç web sitesi, sırasıyla, “Vakıf ana sayfası“, “iş güvenliği ağı” ve “kütüphane“dir. Üçünün yıllık ziyaretçi sayıları, yüzbinin üzerindedir (Toplam : 570.841). Bu miktar, tüm sitelerimizi ziyaret edenlerin büyük bölümünü oluşturmaktadır. Yine bu miktar bir önceki yıldaki ziyaretlere oranla, % 11,11’lik bir artış olduğunu göstermektedir. Kasım ayını gösteren günlük ortalamalarda, her ne kadar, bir önceki yıla oranla düşme görülüyorsa da; yıllık toplamlarda hem ziyaretçi sayısı ve hem de indirilen dosya miktarı bakımından artış bulunmaktadır.

Görülen o ki, Fişek Enstitüsü’nün web sayfaları bir önceki yılın altına düşmeyip, toplumdan aynı ilgiyi, hatta artarak görmektedir. Bu umut vericidir; Enstitü’nün çalışmalarıyla kendisini yenilediğini ortaya koymaktadır. Ancak bir önceki yıla bakarak yapılan, karşılaştırmalı değerlendirmelerde, “yurt dışı kaynaklı ziyaretçi”lerin sayısında büyük oranda artış olduğu ortaya çıkmıştır. Tüm web sayfalarında yurt dışında büyük ölçüde girişler olmaktadır. Yalnızca Vakıf ana sayfasının (fisek.org.tr) Türkçe-İngilizce olduğu düşünülürse; 1) Ziyaretçilerin dış ülkelerden servis sağlayıcı kullanımında artış olduğu, 2) Yurt dışındaki Türklerin de bu sayfalara ilgi gösterdiği sonucunu çıkarabiliriz.

Bir de üzerinde daha ayrıntılı olarak durulması gereken, isguvenligi.net anketleri var. Bu konudaki ayrıntılı değerlendirmemizi, Çalışma Ortamı dergisinin Mayıs Haziran 2011 (No.116) sayısında görebilirsiniz.