30 Kasım 2001

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ YERİNDEN YÖNETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE YEREL KATIliM MEKANİZMALARININ GELİŞTİRİLMESİ ÇAliŞMA GRUBU TOPLANTISI


Tarih: 30 Kasım 2001
Yer: TÜRMOB – ANKARA
Saat: 10.00 – 14.15

Katılımcılar:


A.Gürhan FİŞEK; Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi
Tel: 419 78 11e-mail: agf@fisek.org

Şenay GÖKBAYRAK; Fişek Enstitüsü e-mail: gbayrak@politics.ankara.edu

Zeynep AKINCI; TOSAM
Tel: 433 11 33 e -mail: zeynepakinci@lideadanismanlık.com

Celal İNAL;LİDEA
Tel: 447 11 33 e-mail: celalinal@hotmail.com

Mehmet TOKER; İzmit Kent Kurultayı
Tel: 262 332 17 97-98 e-mail: kentkurultayi@superonline.com

Dilek TUĞAÇ
Tel: 0536 550 08 25 e-mail: diltug40@hotmail.com

Bahar YERSEL; ASEKOM
Tel: 221 20 90

Sami KAZICI; TÜRMOB
Tel: 232 50 65 e-mail: samik@turmob.org.tr

Barış TOPRAK; TÜRMOB
Tel: 232 50 65 e-mail: barist@turmob.org.tr

“Sivil Toplum Örgütleri Yerinden Yönetimin Güçlendirilmesi ve Yerel Katılım Mekanizmalarının Geliştirilmesi Çalışma Grubu, 30 Kasım 20001 günü saat 10.00’da TÜRMOB Genel Merkezinde toplanmıştır.


Toplantıda ilk olarak LİDEA’dan Celal İNAL, katılımcılara “İletişim” ile ilgili bir sunuş yapmıştır.


Daha sonra, katılımcılar, Sivil Toplum Örgtülerinin daha etkili ve verimli çalışmaları için nelerin yapabileceği konusunda bilgi alışverişinde bulunmuşlar, yerel yönetimler konusunda STÖ’lerin bilgilendirilmesi konusu üzerinde anlaşmaya varılmıştır.


Katılımcılar, aynı zamanda, sık sık biraraya gelinmesi ve “Buluşma” çerçevesinde ki örgütlere heyecan verilip, bir hedef doğrultusnda harekete geçerilmesinin gerektiği konusunda anlaşmışlardır.


Katılıcılar, Ocak ayında bir toplantı gerçekleştirerek, Haziran ayında yapılması düşünülen büyük toplantı için hazırlık yapılması (konuların belirlenmesi, alt başlıkların oluşturulması vs…) ve somut bildirgelerin ortaya konması gereği üzerinde durmuştur. Söz konusu toplantı için Anakara Ticaret Odası (ATO) ve ARAMA ile temasa geçilmesi kararlaştırılmıştır.


Ayrıca, Fişek Enstitüsünün internet sayfasında çalışma grubunun faaliyetleri hakkında bilgi içeren bir sayfa konulması kararlaştırılmıştır.


Daha sonra, katılımcılar tarafından hazırlanan “Yerel Yönetim Yasası için İşbirliği Çağrısı (Taslak) metni okunarak, gereken değişiklikler yapılmıştır.


Çalışma grubunun bir sonraki toplanısı, 26 Aralık 20001 tarihinde İnsanlık Güneşi Vakfı Merkezinde saat 10.00 ‘da yapılacaktır. Bu toplantı da LİDEA tarafından “Stratejik Yönetim ve Planlama” adlı sunuş gerçekleştirilecektir. 26 Aralık 2001 toplantısının gündemi aşağıdadır:

  1. Sunu
  2. Bilgi Paylaşımı
  3. Buluşma toplantısının içeriği