2006 Çalışma Raporu

01.01.2006 – 31.12.2006 Dönemi

 

Yayınlarımız:

1. Çalışma Ortamı Dergisi 2006 yılı sonunda 89.sayısını tamamlamıştır. Böylece ülkemizde “çocuk emeği” ve “iş sağlığı güvenliği” alanındaki en uzun soluklu dergi olma ünvanını sürdürmüştür. Başta işçi işveren sendikaları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler olmak üzere ilgili kesimlere de ücretsiz dağıtılmıştır. Çalışma Ortamı dergisi yaygın bir okur kitlesine ulaşarak, Vakfımızın, kamuoyu duyarlılığını yükseltme ve bilgilerin paylaşımı işlevini yerine getirmektedir..

2. Cumhuriyetin Anıt Kurumları dizisini yayınlamayı sürdürüyoruz. Cumhuriyetin anıt kurumları bizim onurumuzdur. Padişahlıktan Cumhuriyete, karanlıktan aydınlığa; yabancı köleliğinden bağımsızlığa geçişin öyküsü, bu kurumların tarihinde saklı. Cumhuriyet’in bir çok anıt kurumu, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı tamamlamak ve Atatürk Devrimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere kurulmuştur. Bu kapsamda,

  1. Taner Akpınar’ın hazırladığı “Çocuk Emeğinin Sona Erdirilmesi’nde Örnek Bir Çalışma : KİT’lerin Çırak Okulları” kitabı, Mart ayında yayınlandı. Çeşitli kütüphanelere, üniversitelere ve ilgililere dağıtılan kitap, köy enstitülerinden sonra, eğitim alanında kaçırdığımız bir başka trenin öyküsünü anlatıyor.

Çocuk Dostumuz” Kampanyası :

Çalışmalarımıza katkıda bulunmak ve/veya yayınlarımıza ulaşmak isteyenler için bir bağış kampanyası açtık. Yıllık 40 YTL bağış verenler hem bizim “çocuk dostumuz” oluyor; hem de yayınlarımızı düzenli olarak izleme olanağına kavuşuyor. Destekleriyle çalışmalarımızı sürdürme coşkumuzu körükleyen, çalışan çocukların yaşam düzeylerinin yükseltilmesine katkıda bulunan çocuk dostlarımıza teşekkür ederiz.

Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması :

Çalışan çocuklar konusunda 4.kez düzenlediğimiz yarışmada jüri 23 Mart 2006 Cumartesi günü Vakıf Merkezinde toplandı. Ozan Sağdıç, Mehmet Aslan Güven, Erol Karaca ve A.Gürhan Fişek’in katılımı ile sürdürülen incelemede, birbirinden değerli çalışmalar yarıştı. Kazananları ve sergilenenleri kutluyoruz.

Böylece iki yıllık olarak yayınladığımız fotoğraf yarışması albümlerine bir yenisini ekleme olanağımız da oldu. Bu kez Denizbank’ın katkılarıyla hazırladığımız albüm, 1 Mayıs 2006’da Çankaya (Ankara) Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde tanıtıldı; yarışma fotoğraflarının sunulduğu sergi de bu tarihte açıldı. Katkılarından dolayı Denizbank’a, Çankaya (Ankara) Belediyesi’ne, değerli seçici kurul üyelerine ve yarışmaya katılan değerli fotoğraf sanatçılarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Üzülerek söylüyoruz : Bu fotoğraflarla birlikte çalışan çocukların varlığını belgeleyen arşivimiz gitgide büyüyor. Beş yarışmanın ödül ya da sergileme kazanan fotoğraflarını web sitemizde görebilirsiniz.

Düzenlediğimiz Toplantılar ve Sanatsal Etkinlikler :

RESİM SERGİLERİ :

 • 2-13 Ocak – Mert Şener Resim Sergisi
 • 1-28 Şubat – Karma Resim Sergisi
 • 1-14 Mart – Yağlı Boya Resim Sergisi “Tuvale Yansıtabildiklerimiz”
  Neşe Çakmaklı ve Nurgün Erdoğan
 • 15-30 Mart – Kişisel Resim Sergisi “Sevgili Doğa” Rabia Salantur
 • 3-24 Nisan – Kişisel Resim Sergisi Ufuk Esemenli
 • 1-7 Mayıs – 4. Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni ve Sergi Açılışı Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Saat: 18:00
 • 1-31 Mayıs – El Ürünleri Sergisi
 • 2-21 Ekim – “Çocuk Gözüyle Yaşam” Fehmi Üçer ve Nihal Coşkun’un öğretmenliğinde, Kasımpaşa Çocuk Yuvası çocuklarının çektiği fotoğraf sergisi
 • 3-20 Kasım – 7. Sağlıkçı Ressamlar Sergisi

Alper Çanga
Arzu Odabaşıoğlu
Aysu Koçak
Bilge Heper
Bülent Aytaç
Fatma Çokyücel
İclal Karaçete
Neslihan Eroğlu
Ömür Demirezer
Rabia Salantur
Rana Güven
Sema Efe
Şebnem Eren
Tuncay Özdemir
Zeliha Akdemir
Zeynep Erdem

 • 20 Kasım – 13 Aralık – Kişisel Resim Sergisi – Dönsel Akalın
 • 15-30 Aralık – Yılbaşı El Ürünleri Sergisi

SAYDAM GÖSTERİLERİ :

 • 21 Ekim – Haluk Sargın’ın “Antik Ankara” konulu sunumu.

DÜŞÜNCE ORTAMI :

 • Küreselleşme Sergisinden Tablolar – Kaçakların Dramı (Prof.Dr.Alpaslan Işıklı, Prof.Dr.İlhan Tomanbay ve herkesin katılımıyla)

Katıldıklarımız ve Katkıda Bulunduklarımız :

 • 6 Ocak : Hacattepe Üniversitesi’nce düzenlenen Prof.Dr.Atalay Yörükoğlu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikaları I.Çalıştay’ına Vakfımızı temsilen Oya Fişek katıldı.
 • 24 Ocak : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından oluşturulan ve çalışmalarına 6 Nisan 2005’te başlayan I.Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi 4. toplantısına, sivil toplum örgütlerini temsilen yine Vakfımız davet edilmiştir. Daha önceki toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan “2006-2008 yılı İş Sağlığı Güvenliği Eylem Programı” oybirliği ile kabul edilmiştir.

 • 27 Eylül : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca oluşturulan I.Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin Risk Değerlendirilmesi Çalışma Grubu’na Vakfımız temsilcisi Şenay Gökbayrak katılmıştır.

 • Cumhuriyet Kadınları tarafından düzenlenen dizi toplantılara da çeşitli katılımlarımız olmuştur:
  * Hakan Acar, Vakfımız yayını olan “Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu”nu anlatmıştır.
  * Dr.Şenay Gökbayrak, “Mühendislerin Beyin Göçü” konulu araştırmasını izleyenler ile paylaşmıştır.

 • 12 Kasım : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-2 öğrencilerinin halk sağlığı eğitimleri kapsamında, Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, “Hekimliğin Sosyal Boyutu ve Gönüllü Örgütler” konulu bir konferans vermiştir.

Ziyaretler:

 • Her yıl olduğu gibi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri son sınıf öğrencilerinden “Çalışan Çocuklar” konusuna ilgi duyan gruplar Vakfımızı ziyaret ederek çalışmalarımızla ilgili bilgi almışlardır.

 • 14 Eylül -20 Ekim : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-2 öğrencileri, halk sağlığı eğitimlerinin bir parçası olarak sağlık-sosyal konularda çalışmalar yapan toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi almaktadırlar. 2004 yılında olduğu gibi aktif eğitim programı çerçevesinde, Fakülte, Enstitümüzün “Ankara-Ostim İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki “küçük işyeri ortak sağlık birimi uygulamamızı ve diğer Vakıf etkinliklerinin” de düzenli ziyaretlerle öğrenilmesini programına almıştır. Bu seçimlerinden ötürü, Prof.Dr.Recep Akdur’a ve Doç.Dr.Deniz Çalışkan’a teşekkür ederiz. Yaklaşık 80 öğrencinin 8 ayrı ziyaretle gerçekleştirdikleri çalışma, yapılan son değerlendirmeden edinilen izlenimlere göre çok olumlu sonuç vermiştir. Gençlerin gözlemleri çok yerinde olup; bizleri övücü ve yüreklendiricidir.

Katıldığımız Kermes ve Panayırlar :

Bizim düzenlediğimiz Kermes’lere davet ettiğimiz toplum örgütleri (STK) de kendi kermeslerine bizi konuk olarak çağırmaktadırlar. Bunun dışında da, çeşitli kuruluşlar, etkinliklerimize ve Vakfımıza ilgi duymakta; kermeslerine davet ederek, desteklerini göstermekte ve katkı vermektedirler. Hem bu kuruluşlara ve hem de bu kermeslerde canla başla Vakfımızın tanıtımı için çaba harcayan gönüllülerimize çok teşekkür ederiz.

 • Tekstil ve El Sanatları Derneği

 • İngiliz Eşler Grubu

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kermesi

 • ANAÇEV Kermesi

 • Rotary (GOP) Panayırı

 • Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi

 • Tema Vakfı

 • Forum Fuarcılık

Başta genç kız evinde annelerin ürettikleri ürünler olmak üzere, gönüllülerimizin çalışmalarının sergilendiği standımız ilgi görmüş; Vakfımızın tanıtımı için de araç olmuştur.

Katkılar:

 • TİSK tarafından ILO/IPEC projesi kapsamında kurulan Çalışan Çocuklar Bürosu (Pendik) ile birlikte Pendik Küçük Sanayi Sitesi’nde yürüttüğümüz çalışmalar, 2002’den başlayarak çalışma TİSK’in oluşturduğu ekibe devredilmiş ve Ocak-Aralık 2006 arasında ise sağlık hizmetlerinin yürütümüne Vakfımız araç-gereç katkısında bulunmuştur.

 • DenizBank, 3-4.Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması’nda ödül ve sergilenme alan fotoğrafları albumleştirme çabamıza destek oldu. Serginin açılışına katılarak, afişlere şubelerinde yer vererek, çalışan çocuklar ile ilgili duyarlılıklarını ortaya koydular. Çankaya Belediyesi ise, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde fotoğraf sergisini açma isteğimizi karşılıksız bırakmayarak bize ev sahipliği yaptı.

 • Japonya Büyükelçiliği’nde çalışanların eşleri düzenledikleri bir kermesten elde ettikleri gelirle, genç kız evi için çok anlamlı bir bağışta bulundular. Hem ailelerine ekonomik yönden katkıda bulunan ve hem de kızlarının okumasına omuz veren “Boztepe’li genç kız annelerinin” üretim çalışmalarında kullanabilmeleri için, iki dikiş makinesi, makas ve bazı üretim gereçleri aldılar. Başta Büyükelçinin eşi Bayan Motoko Abe olmak üzere tüm Japon dostlarımıza teşekkür ederiz.

 • Vakfımız, çocuklarla ilgili bir çok iletişim ağına ve düzenlenen toplantılara katılarak sivil toplum kuruluşlarının birliktelikler oluşturması çabasına katkı vermiştir. Sivil toplum kuruluşlarının, birbirlerine destek olmalarının, çoğaltıcı bir etki yarattığının bilincinde olarak, çocuk refahını amaçlayan tüm çalışmalara desteğimizi sürdüreceğiz.

Proje Çalışmaları :

 • Genç Kız Evi (Zorlu kış … Ardından Bahar) : Boztepe Mahallesinde kışlar zorlu geçer. Yanlızca iklim koşulları bakımından değil, dersler ve ödevler de çok yüklü. Kızlarımız canlarını dişlerine takmış, sanki iftihar-teşekkür ödüllerini almak için birbirleriyle yarışıyorlar. Okulun en büyük gelişme gösterenleri seçilenler de yine onların arasından çıkıyor. Bu başarıda Jale Şengül’ün, Buket …’in, Mürşide Mahmutoğlu’nun,Yasemin Alpan’ın ve Oya Fişek’in katkıları çok büyük. Ama her şeyden önce genç kızlarımız kendileri için öngörülen bir yazgıyı değiştirmeyi kafalarına koymuşlar. Bu zorlu çalışmanın ardından gelen baharda da, sosyal etkinliklerle, oyunlarla yorgunluk atıyorlar. “Özgür yazılım“ın getirdiği olanaklarla, bilgisayarlar kullanıyorlar. Beslenme saatleri yaz kış devam ediyor. Emek verip karşılığını gördükten sonra mutlu olmamak elde mi?

 • Sosyal politika çalışma grubu, “Küreselleşme Sergisinden Tablolar” adlı dizi yazılarıyla, vakfımızın web sayfasına yeni bir bölüm kazandırdılar. “Sosyal Politika” başlıklı bölüm 7 alt başlıktan oluşuyor. Grubu oluşturan Taner Akpınar, Umur Aşkın, Can Umut Çiner, Şenay Gökbayrak, Onur Sunal ve Gülbiye Yenimahalleli bir yandan “düşünce ortamı” toplantılarını yönlendiriyorlar; bir yandan yazı üretiyorlar. Bu çabalarıyla bize hem dinamizm kazandırdılar; hem de dünyayı daha iyi tanımamıza ve anlamamıza yardımcı oldular. Akıllarına sağlık.

 • Ostim ve Sincan Organize Sanayi (Ankara) Fişek Enstitüsü’nün çocuk emeği, işyeri ortak sağlık birimi konularındaki örnek çalışmalarını sürdürdüğü merkezler… Türkiye’de ilk kez küçük sanayi işyerlerine yönelik olarak kullandığımız “Yürüyen Klinik”ler işyerlerini ziyaret etmeye ve buradaki çalışan çocuklara ulaşmaya devam ediyor.

 • Prof.Dr.Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı’nın bir parçası olan “Kütüphaneler Yerleşkesi” hizmetini sürdürmektedir. 12 kütüphaneden oluşan Yerleşke’de Türkiye’nin ilk ve tek “Çocuk Emeği Kütüphanesi” ile “İş Sağlığı Güvenliği Kütüphanesi” de yer alıyor.

 • AR-GE grubumuz tarafından yazılan “Kitap Kurdu” programının ne denli işlevsel bir çalışma olduğu da yıl boyunca büyük bir kıvançla izlendi. Doruk Fişek, Didem Kamoy ve Ekin Meroğlu’na bilişim alanındaki bu çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Kütüphaneye internetten ulaşılabiliyor olması, onun ziyaretçi sayısını da yararlanabilme olanağını da çok arttırdı.

 • “İki Dakika Düşün – Tehlikeyi Tanıyalım” : Mustafa Taşyürek’in önerisi yaşama geçse, her halde iş kazaları da sıfıra yaklaşacak. Her şey öngörememekten başlıyor. Çalışma Ortamı’nın her sayısında ilgiyle okuduğumuz bu bulmacaları, bu kez web sayfamızda izleyebileceksiniz. Kendisine bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi; titiz ve durmadan kendisini yenileyen karakterini çalışmasına yansıttığı için çok teşekkür ederiz.

 • Çocuk Emeğinin Coğrafya Atlası : Çocuk emeğinin en kötü biçimleri dünyanın her tarafını sarmış durumda. Hangi ülkelerde çocuklar nasıl istismar ediliyor; görmek isteyenler için Onur Sunal, bu olgunun coğrafyasını bizler için hazırladı. Bu haritalar yalnızca bir varlık-yokluk irdelemesi yapmıyor emeğin yoğunlğunu ve çeşitliliğini de gözler önüne seriyor. Hem harita üzerinde ve hem de metinler halinde çocuk emeğinin yaygınlığı ve sömürü biçimleri konusunda oldukça aydınlatıcı bir çalışma. Web sayfamızda izleyebilirsiniz. Kendisine teşekkür ederiz.

2005 yılının son gününe kadar kullanıma sunulan kitap sayısı altıbinin üzerinde . Halen elimizde varolan kitapların kaydedilmesi ve internete yüklenmesi çalışmaları sürdürülüyor. AR-GE grubumuz tarafından yazılan “Kitap Kurdu” programının ne denli işlevsel bir çalışma olduğu da yıl boyunca büyük bir kıvançla izlendi. Doruk Fişek, Didem Kamoy ve Ekin Meroğlu’na bilişim alanındaki bu çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Kütüphaneye internetten ulaşılabiliyor olması, onun ziyaretçi sayısını da yararlanabilme olanağını da çok arttırdı.

Diğer Örgütlerle Birliktelikler :

 • TİSK ile çalışan çocuklara yönelik eylem birlikteliği : İstanbul’da Pendik Küçük Sanayi Sitesi’nde çalışan çocukları hedef alan işyeri ortak sağlık birimi ve çalışan çocuk bürosu projesi devam etmektedir. Başta Genel Sekreter Bülent Pirler, Araştırma Uzmanı Zübeyde Çelebioğlu, Proje Yöneticisi Dr.Nezih Varol olmak üzere emeği geçen tüm proje çalışanlarına teşekkür ederiz.

Medya ile İlişkiler :

Röportaj ya da söyleşi yoluyla katılınan ya da çalışmalarımızdan sözeden yayınlarla Vakfımızın eylemine katkıda bulunan basın çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız :

 • TRT/Ankara Radyosu : 20.01.2006 Konuşa Konuşa programında
  Sibel Korkmaz ve Haluk Ertem’in konuğu olan Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, çocuk işçiliği konusunu tartışan konuşmacılardan biri oldu ve Vakfımızın çocuk emeğine yaklaşımını anlattı.
  Murat Ören’in konuğu olan Dr.Seyhan Erdoğdu ve Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, çocuğun değeri, çocuğa yönelik şiddet, Cumhuriyetin kurucu kuşağının çocuğa bakışı ile bugünkü bakış arasındaki uçurumu ele aldılar.

 • TRT/Diyarbakır Radyosu : Çeşitli tarihlerde “Sivil Hayat” programına konuk olan Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, Vakfımızı ve etkinliklerimizi tanıttı (Programcılar Cazibe Kökdemir, Hasan Uğurlu , Saba Senem Turgut).

 • İstanbul Radyosu : Zehra Karabel’in hazırladığı “Aynı Çatı Altında” adlı programının 01.05.2006’daki konuğu Prof.Dr.A.Gürhan Fişek’ti. “Çalışan çocuklar”ın toplumsal önemi ve aynı gün Ankara’da açılan “4.Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması Sergisi” ile ilgili konuşmalar yapıldı.

 • TRT/TV : Şenay Gökbayrak “Terazinin Kefesi” programına (TRT-GAP televizyon kanalı) 19.01.06’da katılarak kadın ve çocuk hakları konusundaki görüşlerimizi paylaştı.

 • TRT/TV2 : Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, 22 Nisan 2006’da Milli Eğitim Bakanlığı ve TİSK yetkilileri ile birlikte televizyon programına katıldı ve çalışan çocuklar üzerine Vakıf yaklaşımımızı anlattı.

 • TRT/Diyarbakır Radyosu : Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, 2 Eylul 2006 Cumartesi gunu “Bizim Çocuklarımız” (Programcısı Murat Çoküreten) programından vakfımız etkinlikleri ve çalışan çocuklar fotoğraf yarışması konusundaki yaklaşımımızı anlattı.

 • The New Anatolian Newspaper : Erçin Şener’in Oya Fişek ile yaptığı söyleşi yayınlandı.

 • Cumhuriyet Gazetesi : Işık Kansu, genç kız evi etkinliklerimizi anlattı.

 • Cumhuriyet Gazetesi : 9 Aralık 2006 tarihinde Işık Kansu, Oya Fişek’in genç kız evindeki gözlemleri ile ilgili bir mektubuna yer verdi.

 • TRT-1 : Radyoda, Konuşa Konuşa programını yapan Hasan Uğurlu, Gürhan Fişek ile iş sağlığı güvenliği üzerine konuştu.

 • Onur Sunal – Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki şu etkinliklere katıldı:
  (a) Risk grupları : 13 Aralık 2006
  (b) Zamana karşı program : 14-15 Aralık 2006 Kızılcahamam-Patalya Oteli
  (c) Çalışan Gençler Sempozyumu : 12 Aralık 2006

 • Kanal B / TV : Programcı Zeynep Hanım, katılımcı Gürhan Fişek

Bilişim Alanındaki Eylemlerimiz :

Giderek artan sayıda ziyaretçi alan kutuphane yerleşkemizin bilişim alt yapısı daha önce AR-GE grubumuz tarafından gerçekleştirilmişti. Bu ekibimize programı sürekli geliştirme ve yenileme olanağı sağlamaktadır. Kitap ekleme sistemi baştan aşağı yenilendi. Girilen tüm yeni kitaplar artık ek bir işleme gerek duymadan anında web sitesine eklenebilmektedir. Kitapların kategorilerinin belirlenmesi işlemi de artık kütüphane yöneticileri tarafından internetten gerçekleştirilebiliyor.

isguvenligi.net, beyingocu.com, çocuk emeği haberleri web sitelerinin içeriğini bilişim ekibi dışındaki enstitü çalışanlarının da güncelleyebilmesi için arayüzler geliştirildi. Böylece içeriklerin
hazırlanması ile web sitelerine yerleştirilmesi arasında geçen süre oldukça kısaldı. beyingocu.com web sitesinin grafik tasarımı, içindeki bilgileri daha iyi yansıtacak şekilde yenilendi.

Vakfın gerek topluma, gerek basına yaptığı duyuruları gönderdiği e-posta adreslerini bilişim ekibi dışında enstitü çalışanlarının da güncelleyebilmesi için bir arayüz geliştirildi. Arayüz ile yetkili kişiler duyuru gönderilen e-posta adreslerinin listesinin alınması, yenilerin eklenmesi/çıkarılması gibi işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor.

Enstitünün çalışmalarında bilgisayar kullanmaya başlayan birimlerinin artması üzerine, merkezler arasında bir anında mesajlaşma servisi hayata geçirildi. Bilgisayar başında bulunan enstitü çalışanları, internet aracılığıyla birbirlerine bu şekilde hızla ulaşabiliyorlar.

Küçük işyerlerinde çalışan çocuklara sağlık ve sosyal hizmet sunumu projemiz çerçevesinde, yeni tıbbi teknik donanımların kullanıma sokulması, programlanması , personel eğitimi ve bakım onarım faaliyetleri sürdürülmektedir.

Tüm birimlere gelen fakslar tek bir merkezde toplanıyor ve yetkili kişiler tarafından internet üzerinden takip edilebiliyor.

E-postalarına farklı bilgisayarlardan ulaşması gereken enstitü çalışanları ve gönüllülerinin kullandığı web üzerinden e-posta okuma yazılımı yenilendi.

7 gün 24 saat dur durak bilmeden çalışarak Enstitü’nün tüm internet altyapısının yükünü çeken internet sunucuları yenilendi.

Bilişim ekibi bilgilerini toplumla paylaşmayı da sürdürdü. Konferanslara çağrılı konuşmacı olarak yer almalarının yanı sıra; çeşitli üniversitelerde de seminerler vermişlerdir. Tüm katkıları ve çalışmalarımızda açtıkları ufuklardan ötürü ARGE grubumuzdan Ekin Meroğlu, Doruk Fişek ve Didem Kamoy’a çok teşekkür ederiz.

Internetten Yararlanma :

Yanlızca aralık ayında 94 ülkeden 42241 ziyaretçi vakıf sayfamızı ziyaret ederek, 149.396 dosya indirdi. Anlaşılıyor ki, çocuk emeğinin esirgenmesine yönelik oldukça önemli bir görev yerine getirdiğimize inanıyoruz. Internet bunun boyutlarını ve erişilebilirliğini çok arttırmıştır.