1. Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması

Çocukların erken yaşta çalışma yaşamına atılması ve çocukluklarından sıyrılarak sorumluluklar üstlenmeleri, ülkemiz kadar dünyanın da önemli sorunlarından biridir. Vakfımız, çok derin toplumsal sorunların aynası olan bu olguyu, tüm boyutları ortaya koymaya ve bu konuda müdahale programları geliştirmeye çalışmaktadır. Herşeyden önce yaşıtları okurken, parklarda oynarken ve çocukluklarını yaşarken, çalışan çocukların onlar için üretmelerini ve kamu fonlarına katkıda bulunmalarını ve kamu kaynaklarından çok az pay alabilmelerini adaletsizlik olarak görüyoruz. Toplumun çalışan çocuklara bir vefa borcu olduğunu düşünüyoruz. Tüm çalışmalarımız, hem topluma bu borcunu hatırlatmak ve hem de bu borcun nasıl ödenebileceğini model çalışmalarla ortaya koymak. Çalışmalarımızla ilgili daha ayrıntılı bilgi web sitemizin diğer bölümlerinden ve bir çok il-ilçe halk kütüphanesinde bulunan Çalışma Ortamı dergimizden elde edilebilir.

 

KONU VE AMAÇ


Yarışmanın konusu Çalışan Çocuk Fotoğraflarıdır. Yarışmanın amacı ülkemizin çalışma yaşamında yer alan çocuk emeği olgusunu ön plana alarak, çalışan çocukların tarım ve sanayideki çalışma yaşamlarını belgelemek, arşivlemek; amatör fotoğraf sanatçılarını özendirmek ve onlara destek vermektir.


KATILIM


Yarışma, Seçici Kurul dışında tüm amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarına açıktır. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış veya yayınlanmış eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
Yarışmamıza katılan herkes bu formdaki bütün şartları kabul etmiş sayılır.

 

BÖLÜMLER

 

Yarışma, siyah-beyaz, renkli baskı olmak üzere iki dalda yapılacaktır. Yarışmaya her dalda istenildiği kadar eserle katılınabilir. Yarışmacının fotoğraflarının yarışmaya kabul edilebilmesi icin bir tanesinin mutlaka çalışan kız fotoğrafı olması gerekmektedir. Başarılı bulunan çalışan kız çocuğu fotoğrafları ayrıca vakıf özel ödülü kazanacaktır.


BOYUTLAR


Baskıların kısa kenarı 18 cm’den az, uzun kenarı 40 cm’den fazla olmamalıdır.
Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için aynı renk paspartu kullanılacağından dolayı eserlerin paspartusuz olması gerekmektedir.

ESERLERİN İŞARETLENMESİ

Baskıları arka yüzünün sol alt köşesine bir etiketle 6 harf veya rakamdan oluşan bir rumuz, katılım formundaki sıra numarası ve eser adı yazılacaktır. Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine sadece rumuz yazılacaktır.

Eserler belge niteliği de taşıyacağından hem katılım formuna hem de eser arkasına mutlaka çekildiği yer ve tarihi (yıl olarak) belirtilmelidir.

 

ESERLERİN GÖNDERİLMESİ

 

 

Zarf ve eserler hasar görmeyecek şekilde paketlenip, aşağıdaki adrese posta ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Postadaki gecikme ve hasardan Vakfımız sorumlu değildir.

 

Adres:
FİŞEK ENSTİTÜSÜ ÇALIŞAN ÇOCUKLAR
BİLİM VE EYLEM MERKEZİ VAKFI

Selanik Cad. Ali Taha Apt. No:52/4 Kızılay 06650 ANKARA

Tel: (0.312) 419 78 11
Faks: (0.312) 425 28 01
bilgi@fisek.org

 

GERİ GÖNDERME

 

Yarışmada ödül alan eserlerin yayın hakları Fişek Vakfı”na ait olacaktır. Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler sürekli açılan yurtiçi ve yurtdışı sergilemeler ve oluşturulacak albümde yer alacağından Vakıf arşivine girecektir. Diğer Eserler gönderildikleri paketlerle, istenirse, geri gönderilecek; bu sırada postada oluşacak gecikme ve hasardan Vakfımız sorumlu olmayacaktır.

 

SEÇİCİ KURUL


  1. Ozan Sağdıç
  2. Mehmet Aslan Güven
  3. Erol Karaca
  4. Adnan Polat
  5. Oya Fişek (Vakıf Temsilcisi)

 

 

ÖDÜLLER (Her iki dalda ayrı ayrı olmak üzere)
Birinciye 250.000.000
İkinciye 150.000.000
Üçüncüye 100.000.000
Mansiyonlar Armağan paketi