2007 Çalışma Raporu

01.01.2007 – 31.12.2007 Dönemi

 

Yayınlarımız:

Çalışma Ortamı dergisi yayın yaşamını sürdürüyor. İlk sayısı 1992 Mart ayından yayınlanan dergimiz, 2007 yılı sonunda 95.sayısına ulaşmıştır. Abonelerine, duyarlı kişilere, işçi ve işveren sendikalarına, sivil toplum örgütlerine, sanatçılara ve bilim insanlarına ulaştırılan dergi, bu dönemde, çocuk emeği ve iş sağlığı güvenliği alanında ülkemizdeki önemli bir boşluğu doldurmuştur.

Çocuk Dostumuz” Kampanyası :

Çalışmalarımıza katkıda bulunmak ve/veya yayınlarımıza ulaşmak isteyenler için bir bağış kampanyası açtık. Yıllık 40 YTL bağış verenler hem bizim “çocuk dostumuz” oluyor; hem de yayınlarımızı düzenli olarak izleme olanağına kavuşuyor. Destekleriyle çalışmalarımızı sürdürme coşkumuzu körükleyen, çalışan çocukların yaşam düzeylerinin yükseltilmesine katkıda bulunan çocuk dostlarımıza teşekkür ederiz.

Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması :

Çalışan çocuklar konusunda 5.kez düzenlediğimiz yarışmada jüri 20 Mart 2007 Cumartesi günü Vakıf Merkezinde toplandı. Ozan Sağdıç, Mehmet Aslan Güven, Erol Karaca ve Oya Fişek’in katılımı ile sürdürülen incelemede, birbirinden değerli çalışmalar yarıştı. Kazananları ve sergilenenleri kutluyoruz. İki yılda bir albüm halinde yayınladığımız bu fotoğrafları, bu yıl yalnızca sergilemekle yetindik. Ayrıca web sitemizde de dünyanın her köşesinden ziyaret edenlerin beğenisine sunduk. Beş yıldır sürdürülen bu yarışmada, Vakfımızın, her yarışmacının mutlaka bir çalışan kız fotoğrafı da vermesi koşulunu, ortaya koymasının ne kadar anlamlı ve doğru bir seçim olduğu da ortaya çıktı. Gitgide, çalışan kız arşivimiz genişlemeye ve çekilen fotoğraflardaki başarı oranı da yükselmeye başladı. Bunun en önemli kanıtı, siyah beyaz dalında yarışma birincisi seçilen fotoğrafın, “birincilik” ve “vakıf özel ödülü”nden hangisine layık görüleceği konusunda seçici kurulun düştüğü ikilemdir. Dileğimiz, çocuklarımızın, çalışmamaları öğrenimlerini sürdürmeleri; boş zamanlarında da, toplu oyunlar, yaratıcı çalışmalarla benliklerini ve yetilerini geliştirmeleridir.

Düzenlediğimiz Toplantılar ve Sanatsal Etkinlikler :
RESİM SERGİLERİ :

 • 15-31 Ocak – Karma Yağlı Boya Resim Sergisi Neşe Çakmaklı ve Nurgün Erdoğan
 • 5-28 Şubat – Kübalı Ressamlar Resim Sergisi ve Küba El Ürünleri Sergisi
 • 5-30 Mart – Kişisel Resim Sergisi Rabia Salantur
 • 2-20 Nisan – Kişisel Resim Sergisi Birgül Onat Çelikkıran
 • 24 Nisan – 11 Mayıs – 5. Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması Sergisi
 • 14-31 Mayıs – Kolaj Sergisi Zaika Güleç
 • 1 Haziran – 30 Eylul – Boztepe Genç Kız Anneleri ve Vakıf Gönüllüleri El Ürünleri Sergisi
 • 1-31 Ekim – Karma Resim Sergisi Dönsel Akalın ve Ümran Başak
 • 5-30 Kasım – 9.Sağlıkçı Ressamlar Sergisi
 • 3-14 Aralık – Kişisel Resim Sergisi – Fatma Acar

DÜŞÜNCE ORTAMI :

 • 18 Ocak -Reform Trajedisi : Ulusal ve Toplumsal Tehdit (Prof.Dr.Birgül Ayman Güler ve herkesin katılımıyla)

 • 29 Mart – Küreselleşme ve Tarım Politikaları (Doç.Dr.Bülent Gülçubuk ve herkesin katılımıyla).

 • 17 Kasım – “Küreselleşme Kıskacında Su” (Doç.Dr.Sencer İmer, Dr.Nihal Atuk, Vedat Özbilen ve herkesin katılımıyla).

Katıldıklarımız ve Katkıda Bulunduklarımız :

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kurulan ve 25 üyeden oluşan “Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi”ne sivil toplum örgütü temsilcisi olarak Vakfımız katılmaktadır. Konsey’e ve “risk değerlendirme grubu” ve “iş sağlığı ve güvenliği kanun tasarısı” başlıklı çalışma gruplarına Vakfımız temsilci vermiştir. Bu çalışmalarda Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, Dr.Şenay Gökbayrak ve Onur Sunal görev yapmışlardır.

 • Türkiye Gençlik Federasyonu tarafından düzenlenen “Şiddete Şiddetsiz Tepki Girişimi” çalışma grubunun toplantılarına Vakfımızı temsilen Umur Aşkın katılmıştır.

 • 13-15 Haziran : Ankara’da gerçekleştirilen ve Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen ETRA’07 Türkiye Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ulusal Çalıştayı’na Vakfımızı temsilen Başak Çetin ve Onur Sunal katılmışlardır.

 • 13-14 Eylül : Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen “Politik Şiddet, Organize Suçlar, Terörizm ve Gençlik” başlıklı uluslararası çalıştaya katılınmıştır. İki gün süren ve değişik açılardan gençlik ve şiddet ilişkilerini irdeleyen toplantıya, Vakfımızı temsilen Umur Aşkın ve A.Gürhan Fişek katılmıştır.

 • 22 Eylül : Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi’nin işbirliğiyle düzenlenen 6.Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu’na Vakfımızın yaklaşımlarını anlatan bir sunum yapmak üzere Prof.Dr.A.Gürhan Fişek davet edilmiş; “Günübirlik Çözümlere Karşı Sosyal Politika” başlıklı bir konuşma yapmıştır.

 • 14 Aralık : ILO/Çocuk Emeğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı kapsamında 2004-2007 yılları arasında Türkiye’de yapılan çalışmaların nihai raporuna katkı için düzenlenen değerlendirme toplantısına Vakfımız da davet edilmiştir.

 • 23 Aralık : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-2 öğrencileri, halk sağlığı eğitimlerinin bir parçası olarak sağlık-sosyal konularda çalışmalar yapan toplum kuruluşlarını incelemektedirler. Bu kapsamda A.Gürhan Fişek, A.Ü.Tıp Fakültesi’nde “Sağlığın Sosyal Boyutu” konulu bir konferans vermiştir.

 • 27 Aralık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen iki toplantı için oluşturulan komitelere Vakfımız da davet edilmiştir. 22.İş Sağlığı Ve Güvenliği Haftası etkinlikleri ile bu etkinlikler çerçevesinde düzenlenmesi planlanan V.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı için bir “Ulusal ve Uluslararası Danışma Komitesi oluşturulmuştur. Bu çalışmalara Vakfımızı temsilen Onur Sunal katılmaktadır.

Ziyaretler:

 • Her yıl olduğu gibi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri son sınıf öğrencilerinden “Çalışan Çocuklar” konusuna ilgi duyan gruplar Vakfımızı ziyaret ederek çalışmalarımızla ilgili bilgi almışlardır. Bu çalışmanın bir parçası olarak 24 Aralık 2008’de Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, A.Ü.Tıp Fakültesi’nde “Hekimliğin Sosyal Boyutu ve Fişek Enstitüsü’nün Yaklaşımı” konulu bir konferans vermiştir.

 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden bir grup genç, çalışan çocuklara yönelik çalışmalarımızı izlemek ve katkıda bulunmak amacıyla Vakfımızı bir çok kez ziyaret etmişlerdir.

 • Yenimahalle Gençlik Derneği üyeleri ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden bir grup, ayrı ayrı, çalışan çocuklara yönelik çalışmalarımızı izlemek ve katkıda bulunmak amacıyla Vakfımıza çeşitli ziyaretler yapmışlardır.

 • Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan gönüllüleri Vakfımızı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar ve kendi yürütmekte oldukları çalışmalar konusunda bilgi alış verişinde bulunmuşlardır.

Katıldığımız Kermes ve Panayırlar :

Bizim düzenlediğimiz Kermes’lere davet ettiğimiz toplum örgütleri (STK) de kendi kermeslerine bizi konuk olarak çağırmaktadırlar. Bunun dışında da, çeşitli kuruluşlar, etkinliklerimize ve Vakfımıza ilgi duymakta; kermeslerine davet ederek, desteklerini göstermekte ve katkı vermektedirler. Hem bu kuruluşlara ve hem de bu kermeslerde canla başla Vakfımızın tanıtımı için çaba harcayan gönüllülerimize çok teşekkür ederiz.

 • Forum Fuarcılık Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarları

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi Kermesi

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çankaya Şubesi Kermesi

 • Gölbaşı Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi

Geçen yıllarda da olduğu gibi, Forum Fuarcılık tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen el sanatları ve hediyelik eşya fuarlarında, Vakfımıza, ücretsiz stand verilmiştir. Başta genç kız evinde annelerin ürettikleri ürünler olmak üzere, gönüllülerimizin çalışmalarının sergilendiği standımız ilgi görmüş; Vakfımızın tanıtımı için de araç olmuştur. Kendisi de bir vakıf kuruluşu olan, Forum Fuarcılığa bu paylaşımcı davranışından dolayı teşekkür ederiz.

Proje Çalışmaları :

 • Ostim ve Sincan Organize Sanayi (Ankara) Fişek Enstitüsü’nün çocuk emeği, işyeri ortak sağlık birimi konularındaki örnek çalışmalarını sürdürdüğü merkezler… Türkiye’de ilk kez küçük sanayi işyerlerine yönelik olarak kullandığımız “Yürüyen Klinik”ler işyerlerini ziyaret etmeye ve buradaki çalışan çocuklara ulaşmaya devam ediyor.

 • Prof.Dr.Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı’nın bir parçası olan “Kütüphaneler Yerleşkesi” hizmetini sürdürmektedir. 12 kütüphaneden oluşan Yerleşke’de Türkiye’de tek olmayı sürdüren kütüphaneler var. Bunlar

    1.Çocuk Emeği kütüphanesi
    2.İşyerinde Sağlık-Güvenlik-Çevre kütüphanesi
    3.Sivil Toplum Kuruluşları kütüphanesi
   4.Sosyal Politika ve Sendikalar kütüphaneleri.

AR-GE grubumuz tarafından yazılan “Kitap Kurdu” programının ne denli işlevsel bir çalışma olduğu da yıl boyunca büyük bir kıvançla izlendi. Doruk Fişek, Didem Kamoy ve Ekin Meroğlu’na bilişim alanındaki bu çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Kütüphaneye internetten ulaşılabiliyor olması, onun ziyaretçi sayısını da yararlanabilme olanağını da çok arttırdı.

Diğer Örgütlerle Birliktelikler :

 • TİSK ile çalışan çocuklara yönelik eylem birlikteliği
  TİSK tarafından ILO/IPEC projesi kapsamında kurulan Çalışan Çocuklar Bürosu (Pendik) ile birlikte Pendik Küçük Sanayi Sitesi’nde yürüttüğümüz çalışmalar, 2002’den başlayarak çalışma TİSK’in oluşturduğu ekibe devredilmiş ve Ocak-Aralık 2007 arasında ise sağlık hizmetlerinin yürütümüne Vakfımız araç-gereç katkısında bulunmuştur. İstanbul’da Pendik Küçük Sanayi Sitesi’nde çalışan çocukları hedef alan işyeri ortak sağlık birimi ve çalışan çocuk bürosu projesi devam etmektedir.
  Başta Genel Sekreter Bülent Pirler, Araştırma Uzmanı Zübeyde Çelebioğlu, Proje Yöneticisi Dr.Nezih Varol olmak üzere emeği geçen tüm proje çalışanlarına teşekkür ederiz.

 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nin asil üyelerinden olan Türk İş, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği, Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) ve Fişek Enstitüsü’nün gönüllü oluşturdukları birliktelik, çalışmalarını bir “ÖNERİ” ile tamamlamıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı’na katkı niteliği taşıyan “Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Kurumu Kurulması Hakkında Öneri”, Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyi’ne sunulmuştur.

 • Türkiye Gençlik Federasyonu ile “Şiddete Şiddetsiz Tepki Girişimi” çalışma grubu içerisinde başlayan işbirliğimiz, 19-20 Nisan 2008 tarihlerinde toplamayı planladığımız “Şiddete Karşı Düşünce Ortamı” toplantısı dolayısıyla da sürmektedir. İki örgüt, büyük bir iyi niyet ve hoşgörü içerisinde bir işbirliği gerçekleştirmektedir. Türkiye Gençlik Federasyonu üyelerine ve değerli başkanları Rıza Sümer’e yaratılan bu olumlu ortam dolayısıyla teşekkürlerimizi sunarız.

İş Sağlığı Güvenliği’nde ARGE Çalışmaları :

Ülkemizde iş sağlığı güvenliği alanında büyük bir boşluk bulunmaktadır. Özellikle de yeni bilgilerin aktarılması, deneyimlerin paylaşılması ve yeni uygulamalarla yol açılması konusunda kısıtlılıklar bulunmaktadır. Fişek Enstitüsü, kuruluşundan bu yana, bu alanda ilkleri yapmaya çalışarak hep yol açıcı ve örnek oluşturucu bir işlev oluşturmuştur. Bu yıl da bu kapsamda, küçük işyerleri ortak sağlık-güvenlik birimi çalışmalarımıza yeni bir halka ekledik; yürüyen e-rontgen. Rontgen filmini ve banyo sorununu ortadan kaldıran, görüntünün daha ayrıntılı değerlendirmesine olanak veren sistemi, henüz bir çok sağlık tesisinde yokken, küçük sanayi işyerlerine taşıdık.

Çalışma Ortamı dergimizde, Mustafa Taşyürek’in düzenli olarak hazırladığı, “Bulmaca – Tehlikeleri Tanıyalım” köşesini aynı zamanda afiş biçiminde de kullanıma hazırladık. Tamamen özgün karikatürlerden (çizeri Feridun Yüksel) oluşan afiş sergimize bu titiz çalışmayı da ekledik. Dileyenler internette dileyenler Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki İş Sağlığı Güvenliği Uygulama Merkezi’mizde bu sergiyi gezebilirler. Bu yaratıcı çalışmalarından ötürü Mustafa Taşyürek ve Feridun Yüksel’e teşekkürü borç biliriz.

Medya ile İlişkiler :

Röportaj ya da söyleşi yoluyla katılınan ya da çalışmalarımızdan söz eden yayınlarla Vakfımızın eylemine katkıda bulunan basın çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. Özellikle TRT Ankara ve Diyarbakır Radyolarının değerli programcıları, sık sık, Gülbiye Y.Yaşar, Şenay Gökbayrak ve A.Gürhan Fişek’i çeşitli fırsatlardan yararlanarak konuk etmişlerdir.

Bilişim Alanındaki Eylemlerimiz :

Bir örgütün en önemli başarılarından biri de, yaptıklarını ve edindiği birikimleri toplumla paylaşmaktır. Buna çoğaltıcı etki diyoruz. Gerçekten de, toplumdaki duyarlı insanlara, umut ışığı ya da benzerini yapma hevesi verecek bu tür bir etki, sivil toplumun, gündelik yaşama ağırlığını koyması bakımından çok önemlidir.

Küresel güçler kitle iletişim araçlarının önemini fark ettiğinden beri, gazeteleri ve dağıtım şirketlerini, televizyonları, radyoları büyük ölçüde kontrol altına almayı başarmışlardır. Gücü yine “küresel güçler”ce fark edilen ama henüz kontrol altına alınamayan bir diğer güç de “internet”… Yaygın erişim ve özgür yazılımlar, bu alandaki tekelleşmenin belini kırmaya ve insanlar arasında köprüler kurmaya devam ediyor. Dar bütçelerle geniş kitlelere, istenilen derinlikte ve istenilen içerikte bilgi iletmeye devam ediyorlar.

Bunun için yazılı yayınlarımızın yanında, internet ortamındaki da yayın çalışmalarımıza da büyük önem vermekteyiz. Sekiz yıldır çeşitli web sayfaları aracılığı ile milyonlarca kişiye (dünyanın dört bir tarafında) ulaştık. Bu da çoğaltıcı etkinin başarıyla ortaya konulabildiğini bize düşündürmektedir. Bu konudaki başarımızın büyük bir bölümü, bilişim ekibimizden Doruk Fişek ve Didem Kamoy’a borçluyuz. Özellikle çocuk ve iş sağlığı güvenliği alanındaki katkılarıyla Mustafa Taşyürek ve Onur Sunal’ın oluşturdukları bilgi birikimi de bize çok iyi bir noktaya taşıdı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.

Web sayfalarımızı, 2006 yılında 1.100.000 kişi ziyaret etti. Diğer bir deyişle, her gün vakfımızın web sayfalarını her gün yaklaşım 3.000 kişi ziyaret etmektedir. Paylaşımımızın Türkiye’nin dışındaki ülkelerde yaşayan Türkler ya da o ülke yurttaşlarını da kapsaması bizi ayrıca sevindiren bir durumdur.

Web Sayfalarımız Mart 2008 ziyaretcilerinin gunluk ortalaması Türkiye’den giren ziyaretçilerin yüzdesi
fisek.org.tr 975 75,23
kutuphane.fisek.org 492 88,25
Cocukemegikaynakcasi. fisek.org 21 45,38
sosyalpolitika.fisek.org 190 77,41
beyingocu.com 166 92,30
isguvenligi.net 577 83,99
linux.fisek.com.tr 620 2,98