Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması

 

Değerli Çocuk Dostları

Çocukların küçük yaşta oyun ve kendini geliştirme olanaklarından yoksun kalmalarına; çalışmak ve kendi yaşamını kurtarmak gibi büyük bir sorumluluğu yüklenmelerine sizler gibi karşıyız. Onların yerinin 18 yaşına kadar eğitim olduğunun bilincindeyiz. Bunun için geniş çabalar içindeyiz. Ama bu sağlanana kadar da çalışan çocukların yanında olmak, onlara dostluğumuzu ve tüm desteğimizi vermek ödevimiz…

2002 yılından bu yana, çalışan çocukların iş yaşamlarını konu alan fotoğrafları yarıştırarak, fotoğraf sanatçılarının ve kamuoyunun dikkatini bu alana çekmeye çalışıyoruz. Bu yarışmaların fotoğraflarını hem yayınladığımız iki albümde, hem de internet sitemizde (fisek.org) görebilirsiniz. Fotoğraf yarışmasıyla oluşan arşivin çalışan çocukları esirgeme mücadelemize büyük bir destek verdiğini görüyoruz. Bir çok kurumun, çalışmalarında bu fotoğraf arşivinden yararlandığına tanık oluyoruz. Mücadelelerimizle bir gün ortadan kalkacak olan çocuk emeğini belgelemek ve tarihe iz bırakmak da bu yarışmanın önemli amaçlarından biri. Ulusal düzeyde belirli bir başarıyı ve çoğaltıcı etkiyi de yakaladığımız inancındayız.

Bu kez, fotoğraf yarışmamızın duyurusunu yalnızca ulusal sınırlar içerisinde sınırlı tutmak yerine, uluslararası kamuoyuna da açmayı planladık. Sizlerin de desteği ile dünyada dikkat çeken ve fotoğraf sanatçıları içerisinde bir uzmanlaşmaya yol açan evrensel karakterli bir randevu vermek istiyoruz.

Çevrenizdeki çalışan çocuğa duyarlı fotoğraf sanatçılarına ekte gönderdiğimiz yarışma şartnamesini duyurabilirseniz, bizi mutlu edersiniz. Her şeyin bugünkünden daha güzel olduğu bir dünyaya ulaşılması dileğiyle, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar
Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı
Yönetim Kurulu

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Yarışmanın konusu Çalışan Çocuk Fotoğraflarıdır. Yarışmanın amacı ülkemizin çalışma yaşamında yer alan çocuk emeği olgusunu ön plana alarak, çalışan çocukların tarım ve sanayideki çalışma yaşamlarını belgelemek, arşivlemek; amatör fotoğraf sanatçılarını özendirmek ve onlara destek vermektir.

8. Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması

 

8.ççFy. birincirenkli-bakis8. ççFy. birincisiyah-beyaz

 
Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı tarafından düzenlenen “8.Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması” seçici kurulu , Ozan Sağdıç, Mehmet Aslan Güven, Adnan Polat, Erol Karaca ve Prof.Dr.A.Gürhan Fişek’ten (vakıf temsilcisi) oluşuyordu. 27 Mart 2010 tarihinde toplandı. Yarışmaya gönderilen 23 yarışmacının 59 siyah beyaz ve 106 renkli baskı fotoğrafı katılım formunda belirtilen konu ve amaç kapsamında değerlendirildi. 10 yarışmacının 14 adet çalışması ödüle değer görüldü. 24 adet siyah-beyaz, 46 adet renkli baskı çalışma sergilenmeye değer görüldü.

Erol Ayyıldız  “isimsiz” adlı çalışmasıyla 2010 Siyah-Beyaz Baskı Birincilik Ödülü’ne, Mustafa Gezer ise “Hayatın Yükü” (Ağva – İstanbul) adlı çalışmasıyla 2010 Renkli Baskı Birincilik Ödülü’ne layık görüldü.

7. Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması

 

7.ççFY 7.ççfy

 

 

 

 

 

 

 

 Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı tarafından düzenlenen “7.Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması” seçici kurulu , Ozan Sağdıç, Mehmet Aslan Güven, Adnan Polat, Erol Karaca ve Prof.Dr.Ahmet Makal (Vakıf Temsilcisi) oluşuyordu. Kurul, 21 Mart 2009 tarihinde toplandı. Yarışmaya gönderilen 28 yarışmacının 88 siyah beyaz ve 137 renkli baskı fotoğrafı katılım formunda belirtilen konu ve amaç kapsamında değerlendirildi. 11 yarışmacının 14 adet çalışması ödüle değer görüldü. 16 yarışmacının 30 adet siyah-beyaz, 19 yarışmacının 52 adet renkli baskı çalışması sergilenmeye değer görüldü.

Nevzat Hız, 2009 Siyah-Beyaz Baskı Birincilik Ödülü’ne, Nejla Osseiran ise 2009 Renkli Baskı Birincilik Ödülü’ne layık görüldü.

 

6. Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması

 

6.ÇÇFY renkli6.ÇÇFY

 

 

 

 

 

 

 

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı tarafından düzenlenen “6.Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması” seçici kurulu , Ozan Sağdıç, Mehmet Aslan Güven, Adnan Polat, Erol Karaca ve Oya Fişek’ten (vakıf temsilcisi) oluşuyordu. 22 Mart 2008 tarihinde toplandı. Yarışmaya gönderilen 42 yarışmacının 90 siyah beyaz ve 173 renkli baskı fotoğrafı katılım formunda belirtilen konu ve amaç kapsamında değerlendirildi. 11 yarışmacının 14 adet çalışması ödüle değer görüldü. 18 yarışmacının 29 adet siyah-beyaz, 28 yarışmacının 61 adet renkli baskı çalışma sergilenmeye değer görüldü.

Nejla Osseiran  “Kaportacı” adlı çalışmasıyla 2008 Renkli Baskı Birincilik Ödülü’ne, Mehmet Çakır ise  “Çamurcular” adlı çalışmasıyla 2008 Siyah-Beyaz Baskı Birincilik Ödülü’ne layık görülmüştür.

 

5. Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması

 

5.renkli5.siyah be

 

 

 

 

 

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı tarafından düzenlenen “5.Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması” seçici kurulu , Ozan Sağdıç, Mehmet Aslan Güven, Adnan Polat, Erol Karaca ve Oya Fişek’ten (vakıf temsilcisi) oluşuyordu. Seçici Kurul, 24 Mart 2007 tarihinde toplandı. Yarışmaya gönderilen 57 yarışmacının 110 siyah beyaz ve 263 renkli baskı fotoğrafı katılım formunda belirtilen konu ve amaç kapsamında değerlendirildi. 35 yarışmacının 104 adet çalışması ödüle değer görüldü. 28 adet siyah-beyaz, 60 adet renkli baskı çalışma sergilenmeye değer görüldü.

İbrahim Peynirci,  “Çoban” adlı çalışmasıyla 2007 Renkli Baskı Birincilik Ödülü’ne, Mehmet Çakır ise “Sepetli Kız” adlı çalışmasıyla 2007 Siyah-Beyaz Baskı Birincilik Ödülü’ne layık görüldü.

4. Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması

 

 

4. renkli4.SB

 

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı tarafından düzenlenen, “4.Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı. Bu yıl yarışmaya ve albüm basımına Denizbank destek verdi. Yarışmanın Seçici Kurul’u, Ozan Sağdıç, Mehmet Aslan Güven, Erol Karaca, Adnan Polat, Prof.A.Gürhan Fişek’ten (Vakıf Temsilcisi) oluşmuştu. Yarışmaya gönderilen 42 yarışmacının 85 siyah beyaz ve 175 renkli baskı fotoğrafı katılım formunda belirtilen konu ve amaç kapsamında değerlendirildi. 38 yarışmacının 14 adet çalışması ödüle değer görüldü. 34 adet siyah-beyaz, 66 adet renkli baskı çalışma sergilenmeye değer görüldü.

Zeki Akakça  “Yorgun Kız” adlı çalışmasıyla 2006 Renkli Baskı Birincilik Ödülü’ne, Uğurhan Betin  “Ahlat’ın Çocuk Çobanları” adlı çalışmasıyla 2006 Siyah-Beyaz Baskı Birincilik Ödülü’ne layık görüldü.

3. Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması

 

3.renkli3.SB

 

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı tarafından düzenlenen “3.Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması” Jürisi, katılım formunda gösterilen adreste 26.03.2005’te toplandı. Yarışmaya gönderilen 29 yarışmacının 60 siyah beyaz ve 175 renkli baskı fotoğrafı katılım formunda belirtilen konu ve amaç kapsamında değerlendirildi. 25 yarışmacının 14 adet çalışması ödüle değer görüldü. 22 adet siyah-beyaz, 43 adet renkli baskı çalışma sergilenmeye değer görüldü.

Seçici Kurul Üyeleri: Ozan Sağdıç, Mehmet Aslan Güven, Adnan Polat, Erol Karaca, Prof.Dr.A.Gürhan Fişek (Vakıf Temsilcisi).

Haluk Sargın  “İşçi Çocuk” adlı çalışmasıyla 2005 Renkli Baskı Birincilik Ödülü’ne, Osman Merttopçuoğlu “Yazmacılar” adlı çalışmasıyla 2005 Siyah-Beyaz Baskı Birincilik Ödülü’ne layık görüldü.

 

2. Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması

 

2.renkli2.SB

 

 

 

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı tarafından düzenlenen “2.Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması” Seçici Kurulu, katılım formunda gösterilen adreste 27.03.2004’te toplandı. Yarışmaya gönderilen 35 yarışmacının 71 siyah beyaz ve 128 renkli baskı fotoğrafı katılım formunda belirtilen konu ve amaç kapsamında değerlendirildi. 9 yarışmacının 15 adet çalışması ödüle değer görüldü. 35 adet siyah-beyaz, 55 adet renkli baskı çalışma sergilenmeye değer görüldü.

Özer Kamburoğlu “Çocuk İşçi” adlı çalışmasıyla 2004 Renkli Baskı Birincilik Ödülü’ne, İrem Kalenderoğlu “Üreten Eller” adlı çalışmasıyla 2004 Siyah-Beyaz Baskı Birincilik Ödülü’ne layık görülmüştür.

 

1. Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması

 

1.renkli1.SB

 

 

 

 

 

 

 

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı tarafından düzenlenen “1.Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması” Jürisi, katılım formunda gösterilen  adreste 22.03.2003’te toplandı. Yarışmaya gönderilen 31 yarışmacının 62 siyah beyaz ve 76 renkli baskı fotoğrafı katılım formunda belirtilen konu ve amaç kapsamında
değerlendirildi. 9 yarışmacının 12 adet çalışması ödüle değer görüldü. 21 adet siyah-beyaz, 27 adet renkli baskı çalışma sergilenmeye değer görüldü.

İbrahim Peynirci “Köyümüzden” adlı çalışmasıyla 2003 Renkli Baskı Birincilik Ödülü’ne, Özer Kamburoğlu “Çocuk İşçi”adlı çalışmasıyla 2003 Siyah-Beyaz Baskı Birincilik Ödülü’ne layık görüldü.