2008 Çalışma Raporu

01.01.2008 – 31.12.2008 Dönemi

Yayınlarımız:

1. Cumhuriyetin Anıt Kurumları dizisinde bu yıl, Şenay Gökbayrak tarafından hazırlanan “Zonguldak-Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği’nde Bir Dönem (1921-1946)” yayınlanmıştır. Henüz Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın yazgısının belli olmadığı bir dönemde, I.İnönü Zaferi’nin gerçekleştiği günlerde, Zonguldak Havzası’nda TBMM hükumeti tarafından atılan sosyal politika tohumları, çok anlamlıydı. Bu kitapta, Cumhuriyet’i kuranların halkın mücadelesine ve emekçilerin sorunlarına bakışını görmekteyiz. Bu çalışmasından ötürü Şenay Gökbayrak’a teşekkür ederiz.

2. Çalışma Ortamı dergisinin 100.sayısı bu yıl içerisinde yayınlandı. Her zaman savunduğumuz “sürdürülebilirlik” ilkemizi, ne ölçüde yaşama geçirdiğimizin en önemli göstergelerinden biri oldu bu başarı. Özel bir sayı olarak yayınlanan 100. sayıda, geçmiş dönem, bir çok yönden değerlendirildi. Anılar tazelendi. Gelecek sayılarda yapılması gerekenler konusunda da eleştiriler ortaya konulmaya çalışıldı.

3. Ankara Çankaya Belediyesi ile Türkiye Gençlik Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlediğimiz “Şiddete Karşı Düşünce Ortamı” (Sempozyum) bildirileri ve konuşmaları, bir kitap halinde yayınlanmıştır. Yine Çankaya Belediyesi’nin katkısıyla yayını gerçekleştirilen kitap, “şiddet” konusunda getirdiği geniş açılım ile benzerlerinden ayrılmakta ve konuyla ilgilenenlerin “şiddetin toplumsal boyutları” konusunda bilgilenmesine olanak vermektedir.

Çocuk Dostumuz” Kampanyası :

Çalışmalarımıza katkıda bulunmak ve/veya yayınlarımıza ulaşmak isteyenler için bir bağış kampanyamız var. Yıllık 40 YTL bağış yapanlar hem bizim “çocuk dostumuz” oluyor, hem de yayınlarımızı düzenli olarak izleme olanağına kavuşuyor. Destekleriyle çalışmalarımızı sürdürme coşkumuzu körükleyen, çalışan çocukların yaşam düzeylerinin yükseltilmesine katkıda bulunan çocuk dostlarımıza teşekkür ederiz.

Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması :

Çalışan çocuklar konusunda 6.kez düzenlediğimiz yarışmada jüri 22 Mart 2008 Cumartesi günü Vakıf Merkezinde toplandı. Ozan Sağdıç, Mehmet Aslan Güven, Erol Karaca ve Oya Fişek’in katılımı ile sürdürülen incelemede, birbirinden değerli çalışmalar yarıştı. Kazananları ve sergilenmek üzere seçilenleri kutluyoruz.

Bu yıl Çalışan Çocuk Fotoğraf Yarışmaları’nın 3. albümü çıktı. Hem albümün basımında, hem de bu yılki serginin Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenmesinde katkılarını esirgemeyen Ankara-Çankaya Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz.

Düzenlediğimiz Toplantılar ve Sanatsal Etkinlikler :

RESİM SERGİLERİ :

 • 7-31 Ocak – Kişisel Resim Sergisi Ayla Özkan

 • 4-16 Şubat – Kişisel Resim Sergisi Zeynep Erdem

 • 18-29 Şubat – Karma Resim Sergisi Ayşe Akkan ve Asuman Üvez

 • 3-28 Mart – Kişisel Resim Sergisi Yusuf Muratoğlu

 • 7-25 Nisan – Kişisel Resim Sergisi Nurbanu Eralp

 • 19-26 Nisan – 6. Çalışan Çocuklar Fotoğraf Sergisi (Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde)

 • 13-23 Ekim – Tacettin Teymur Atölye Grubu Fotoğraf Sergisi

 • 24 Ekim- 6 Kasım – Tacettin Teymur Atölyesi Portre Sergisi

 • 3-9 Kasım – 10.Sağlıkçı Ressamlar Sergisi (Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde)

 • 1-17 Aralık – Kişisel Resim Sergisi Uğur Sezlev

DÜŞÜNCE ORTAMI :

 • 19-20 Nisan – Şiddete Karşı Düşünce Ortamı Sempozyumu (Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde; Türkiye Gençlik Federasyonu ve Çankaya Belediyesi’nin işbirliğiyle)

SÖYLEŞİ:

 • 17 Aralık – Osmanlı Dönemi Zonguldak Madenlerinde Çocuk İşçiler Erol Çatma

Katıldıklarımız ve Katkıda Bulunduklarımız :

 • 29 Şubat : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği’nce ortaklaşa düzenlenen “Prof.Dr. Atalay Yörükoğlu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikaları III.Çalıştay”ına çağrılı olarak Oya Fişek ve Prof.Dr. A.Gürhan Fişek katılmışlardır.

 • Şubat : Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Konseyi çalışmalarına katılımımız kapsamında, “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı” hakkındaki görüşlerimiz hazırlanmış; hem Bakanlığa sunulmuş ve hem de web sitelerimizde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

 • Türkiye Gençlik Federasyonu tarafından düzenlenen “Şiddete Karşı Şiddetsiz Tepki” toplantılarına, vakfımız adına Umur Aşkın katıldı.

 • 20 Mart : Adliye Mensupları Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Salonu’nda gerçekleştirilen panelde, konuşmacı olarak katılan Prof.Dr. A.Gürhan Fişek, “Türkiye’nin Sosyal Politikasında İleri Geri Mücadelesi” başlıklı bir konuşma yapmıştır.

 • 18 Mart : Türk-İş ve Hak-İş’in ortaklaşa düzenledikleri “Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Medya” konulu toplantıda Prof.Dr. A.Gürhan Fişek bir konferans vermiştir.

 • 5-6 Nisan : Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler konferansı kapsamında vakfımız, “Dünya Çocuk Emeği Coğrafya Atlası”nı ve “Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışmalarının Ödüllü Fotoğrafları”nı sergilemiştir.

 • 7-8 Nisan : Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen 22.Ulusal İş Sağlığı Güvenliği haftasına Onur Sunal katılmıştır.

 • 8-9 Nisan : UNICEF tarafından düzenlenen “Bağımsız Çocuk Ombudsmanlığı Konferansı”na vakfımızı temsilen Onur Sunal katılmıştır.

 • 15 Nisan : ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politika Programı, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası Türkiye Ülke Ofisleri tarafından düzenlenen “İnsanı Gelişme Diyaloğu 1.Semineri”ne Onur Sunal katılmıştır.

 • 22 Nisan : ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen toplantıda, UNDAF (United Nations Development Assistancy Framework) çerçevesinde yürütülen ve 2006-2010 yılları arasında Türkiye’de yoksulluğu azaltma, iyi yönetişim ve kadın-çocuk hakları konularının hedeflendiği çalışmalarla ilgili bilgi verilmiştir. Bu toplantıların iki yıllık süreç içinde yineleneceği söylenmiştir. Bu toplantıya vakfımızı temsilen Onur Sunal katılmıştır.

 • 24 Nisan : Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi ile Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği “Çocuk İşçiliği ile Eğitim Yolu İle Mücadele: Çocuktan Çocuğa Yaklaşım” Projesi kapsamında düzenlenen konferansta yer alan “Türkiye’de Çocuk Haklarının Durumu” başlıklı panele Prof.Dr. A.Gürhan Fişek davet edilmiştir.

 • 26 Nisan : İş Müfettişleri Derneği tarafından düzenlenen 2.Çalışma Yaşamı Kongresi’ne Prof.Dr. A.Gürhan Fişek katılarak, “İş Sağlığı Güvenliği’nde Kurumsal İşbirliği ve Önemi” konulu bir bildiri sunmuştur.

 • 12 Mayıs : Muğla Üniversitesi Sosyal Politika Öğrenci Topluluğu ile birlikte düzenlediğimiz ve Onur Sunal tarafından verilen “Türkiye-Dünya’da Çocuk Emeği ile Mücadele ve Fişek Enstitüsü’nün Etkinlikleri” başlıklı konferansın yanı sıra, “Dünya Çocuk Emeği Coğrafya Atlası” ve “Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışmalarının Ödüllü Fotoğrafları” sergilenmiştir.

 • 27 Mayıs : Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Konseyi’nce oluşturulan Risk Değerlendirmesi Grubu toplantısına vakfımız adına bu kez Onur Sunal katılmıştır.

 • 26-27 Haziran : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen iş sağlığı güvenliği ve çevre konulu toplantıya, vakfımızı temsilen Emirali Karadoğan ve Onur Sunal katılmışlardır.

 • 22 Eylül : Avrupa Sanatkarlar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (UEAPME) koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında TESK tarafından düzenlenen “İş Sağlığı Güvenliği Bilgilendirme Semineri”ne katılan Prof.Dr. A.Gürhan Fişek, “Türkiye’de İş Sağlığı Güvenliği ile İlgili Mevzuat ve Uygulamalar” başlıklı bir konferans vermiştir.

 • 15-16 Ekim : Gençlik Servisleri Merkezi (GSM) tarafından Eurodesk (İtalya), Lunaria (İtalya) ve AB Haber Derneği ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen “Avrupa’yı Bilginle Keşfet” projesi kapsamında düzenlenen “Avrupa Gençlik Bilgilendirme Konferansı”na vakfımız adına Onur Sunal katılmıştır.

 • 9 Kasım : Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen “7.Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu”na vakfımız adına Prof.Dr. A.Gürhan Fişek katılmış ve “Kentli Evi Kavramsallaştırması Temelinde Genç Kız Evi Modeli” konulu bir konferans vermiştir. Ayrıca Sempozyum boyunca, “Dünya Çocuk Emeği Coğrafya Atlası” ve “Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışmalarının Ödüllü Fotoğrafları” sergilenmiştir.

 • 21-22 Kasım 2008 : Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin düzenlediği “Çocuk, Kent, Çevre ve Mimarlık Ulusal Buluşması” kapsamında vakıf yönetim kurulu üyemiz Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, “Boztepe’nin Genç Kızları Kentle Tanışıyor” başlıklı bir bildiri sunmuştur. Gönüllülerimiz tarafından yapılan anket ve eğitimlerin ışığında, dar gelirli bir çevrede örgün öğretimde tutunmaya çalışan genç kızlarımızın, kent ve kentli değerler konusundaki değerlendirmelerini işlemiştir.

 • 20 Aralık : DİSK/Genel-İş Sendikası tarafından Abdullah Baştürk Ödülleri kapsamında düzenlenen panele davet edilen Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, “Çocuk Emeği ve Sanat” başlıklı bildirisiyle katılmıştır.

 • İstanbul Şehir Tiyatroları 20 Aralık’ta Ümraniye Sahnesi’nde oynanmaya başlanan “Kibritçi Kız” piyesinde, fuayede, vakıf arşivimizden alınan çalışan çocuklar fotoğraf yarışmalarından örnekler sunulmuştur. Fotoğraflar A4 boyutlarında ve dijital baskı olarak tasarlanıp sergilenmekte ve sezon sonuna kadar oyunun oynadığı her sahnede serginin tekrarlanması düşünülmektedir.

Ziyaretler:

 • Her yıl olduğu gibi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri son sınıf öğrencilerinden “Çalışan Çocuklar” konusuna ilgi duyan gruplar vakfımızı ziyaret ederek çalışmalarımızla ilgili bilgi almışlardır.

 • 17 Nisan – 3 Haziran : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-2 öğrencileri, halk sağlığı eğitimlerinin bir parçası olarak sağlık-sosyal konularında çalışmalar yapan toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi almaktadırlar. Beş yıldır, aktif eğitim programı çerçevesinde, fakülte, enstitümüzün Ankara-Ostim İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki “Küçük İşyeri Ortak Sağlık Birimi uygulamamızın ve diğer vakıf etkinliklerinin” de düzenli ziyaretlerle öğrenilmesini programına almıştır. Bu seçimlerinden ötürü, Prof.Dr.Recep Akdur’a ve Yrd.Doç.Dr.Deniz Çalışkan’a teşekkür ederiz. Yaklaşık 80 öğrencinin 8 ayrı ziyaretle gerçekleştirdikleri çalışma, yapılan son değerlendirmeden edinilen izlenimlere göre çok olumlu sonuç vermiştir. Gençlerin gözlemleri çok yerinde olup; bizleri övücü ve yüreklendiricidir.

Katıldığımız Kermes ve Panayırlar :

Bizim düzenlediğimiz kermeslere davet ettiğimiz toplum örgütleri (STK) de kendi kermeslerine bizi konuk olarak çağırmaktadırlar. Bunun dışında da, çeşitli kuruluşlar, etkinliklerimize ve vakfımıza ilgi duymakta; kermeslerine davet ederek, desteklerini göstermekte ve katkı vermektedirler. Hem bu kuruluşlara ve hem de bu kermeslerde canla başla vakfımızın tanıtımı için çaba harcayan gönüllülerimize çok teşekkür ederiz.

 • Amerikan Kültür Derneği Yılbaşı Kermesi
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kermesi

Forum Fuarcılık tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen el sanatları ve hediyelik eşya fuarında, vakfımıza, ücretsiz stand verilmiştir. Başta genç kız evinde annelerin ürettikleri ürünler olmak üzere, gönüllülerimizin çalışmalarının sergilendiği standımız ilgi görmüş; vakfımızın tanıtımı için de araç olmuştur. Kendisi de bir vakıf kuruluşu olan, Forum Fuarcılık’a bu paylaşımcı davranışından dolayı teşekkür ederiz.
Katkılar:

 • TİSK tarafından ILO/IPEC projesi kapsamında kurulan Çalışan Çocuklar Bürosu (Pendik) ile birlikte Pendik Küçük Sanayi Sitesi’nde yürüttüğümüz çalışmalar, 2002’den başlayarak TİSK’in oluşturduğu ekibe devredilmiş ve Ocak-Aralık 2007 arasında ise sağlık hizmetlerinin yürütümüne vakfımız araç-gereç katkısında bulunmuştur.

 • Ankara-Çankaya Belediyesi ve sayın Başkan Prof.Dr.Muzaffer Eryılmaz, 2008 yılı etkinliklerimize geniş çapta destek vermişlerdir.

*5-6.Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması yapıtlarının sergilenmesi ve albümünün finansmanını,

*19-20 Nisan tarihlerinde “Şiddete Karşı Düşünce Ortamı” Sempozyumu’nun Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenmesini ve kitap olarak yayınlanmasını,

*3-8 Kasım tarihlerinde “10.Sağlıkçı Ressamlar Sergisi”nin yine Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenmesini üstlenmişlerdir. Bu duyarlılıkları ve katkılarından ötürü kendilerine teşekkür ederiz.
Proje Çalışmaları :

 • Ostim ve Sincan Organize Sanayi (Ankara) Fişek Enstitüsü’nün çocuk emeği, işyeri ortak sağlık birimi konularındaki örnek çalışmalarını sürdürdüğü merkezler… 2008 yılında bu merkezlere bir de, İstanbul Yolu üzerindeki Saray Keresteciler Sanayi Sitesi’ndeki merkez eklendi. Türkiye’de ilk kez küçük sanayi işyerlerine yönelik olarak kullandığımız “Yürüyen Klinik”, “Yürüyen Röntgen”, “Yürüyen Odyometri” araçları işyerlerini ziyaret etmeye ve buradaki hem yetişkin ve hem de çalışan çocuklara ulaşmaya devam ediyor. Bu çalışma, enstitünün, çocuk emeğinin sona erdirilmesi için “kısa erimde etkili” çalışmalarının bir parçası niteliğindedir.

 • Fişek Enstitüsü’nün, “kentli-evi” yaklaşımı çerçevesinde, Ankara-Türközü-Boztepe Mahallesi’ndeki dar gelirli ailelerin, “ilköğretime devam etmekte olan” genç kızlarına yönelik başlattığı, “Genç Kız Evi”, 5.ders yılında da çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışma, enstitünün çocuk emeğinin sona erdirilmesi için “uzun erimde etkili” çalışmalarının bir parçası niteliğindedir.

 • Enstitünün tamamlamak üzere olduğu çalışmalardan biri de, “Basında Çocuk Emeği” çalışmasıdır. Şafak Tartanoğlu, kamuoyu oluşturmakta çok önemli bir rolü olan yazılı ulusal basının, çocuk emeği konusundaki duyarlılığını karşılaştırmalı olarak ortaya koymaya çalışıyor. Dünya Çocuk Yılı olan 1979’dan başlatılan ve dört yıllık zaman dilimleri gözetilerek 2008 yılına kadar getirilen çalışmanın kapsamına, bu 30 yıllık süre içerisinde kesintisiz yayın yapan Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet ve Türkiye gazeteleri girmektedir. Çalışma verileri ve değerlendirilmesi, kısa bir süre sonra internetten izlenebilecek. Hem gazetelerin kupürlerini görebileceksiniz; hem de bu kupürün özelliklerini ortaya çıkaran anket sonuçlarını inceleyebileceksiniz. Böylece araştırmacının yanı sıra, siz de kendi sonuçlarınızı ortaya koyabileceksiniz.

 • Prof.Dr.Nusret H.Fişek (NHF) Bilim ve Sanat Ortamı’nın bir parçası olan “NHF Kütüphaneler Yerleşkesi” hizmetini sürdürmektedir. Kütüphanelerimizdeki kitap sayımız 6000’e ulaşmıştır. Kütüphaneye internetten ulaşılabiliyor olması, onun ziyaretçi sayısını da yararlanabilme olanağını da çok arttırdı. AR-GE grubumuz tarafından yazılan “Kitap Kurdu” programının ne denli işlevsel bir çalışma olduğu da yıl boyunca büyük bir kıvançla izlenmektedir.

KÜTÜPHANELERİMİZ

KİTAP SAYISI

Çocuk Emeği

509

Sağlık Güvenlik Çevre

1234

Sivil Toplum Kuruluşları

95

Sosyal Güvenlik

183

Nüfus

725

Kadın

300

Sosyal Hekimlik

1114

Sendikalar

460

Sosyal Politika

1508

AB Birliği

103

Türk Dış Göçü

53

Genel Kültür

117

Toplam

5851

Diğer Örgütlerle Birliktelikler :

 • TİSK ile çalışan çocuklara yönelik eylem birlikteliği : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından, İstanbul’da Pendik Küçük Sanayi Sitesi’nde yürütülen ve çalışan çocukları hedef alan “İşyeri Ortak Sağlık Birimi ve Çalışan Çocuk Bürosu” projesine katkılarımız sürmektedir.

 • Mesleki Eğitim Sağlık ve Eğitim Vakfı (MESEV) tarafından Avrupa Birliği’nin katkılarıyla yürütülen, “Çalışan Çocukların Penceresinden” projesine vakfımız danışmanlık hizmeti vermiş ve bu kapsamda bir sempozyumun gerçekleştirilmesine katkıda bulunmuştur.

İş Sağlığı Güvenliğinde ARGE Çalışmaları :

Ülkemizde iş sağlığı güvenliği alanında büyük bir boşluk bulunmaktadır. Özellikle de yeni bilgilerin aktarılması, deneyimlerin paylaşılması ve yeni uygulamalarla yol açılması konusunda kısıtlılıklar bulunmaktadır. Fişek Enstitüsü, kuruluşundan bu yana, bu alanda ilkleri yapmaya çalışarak hep yol açıcı ve örnek oluşturucu bir işlev oluşturmuştur. Bu kapsamda, küçük işyerleri ortak sağlık-güvenlik birimi çalışmalarımıza her yıl yeni halkalar eklemekteyiz. Bu yıl da Ankara’daki üçüncü küçük işyeri ortak sağlık-güvenlik merkezimizi, yeni kurulmakta olan “Modern Keresteciler Sitesi – Sarayköy – Kazan”da kurduk.

Çalışma Ortamı dergimizde, Mustafa Taşyürek’in hazırladığı, “Bulmaca-Tehlikeleri Tanıyalım” köşesi ile köşe yazıları düzenli bir biçimde yayınlanmaktadır. isguvenligi.net web sayfamız için, Onur Sunal’ın “İşkollarında İş Sağlığı Güvenliği” ile ilgili hazırladığı dosyalar 30’u aşmış ve düzenli iş sağlığı güvenliği haberleri ile izleyicilerin dünyadaki gelişmeleri ve olumsuzlukları izlemesi olanağı sağlanmıştır. Bu yaratıcı çalışmalarından ötürü Mustafa Taşyürek ve Onur Sunal’a ve bu çalışmaları internet ortamına taşıyan bilişim grubumuzdan H.Doruk Fişek ve Didem Kamoy’a teşekkürü borç biliriz.

Sosyal Politika Grubu Çalışmaları :

Sosyal politika alanında eğitimlerini sürdüren genç gönüllülerimizden oluşan grup, belirli aralarla toplanmak ve bir “üretim ocağı” gibi işlev görmektedir. Belirledikleri konuları birlikte tartışan ve yazıya döken ekip, bu yıl içerisinde gerçekleştirilen “Şiddete Karşı Düşünce Ortamı”nın (Sempozyum) da belkemiğini oluşturmuştur. Çalışma Ortamı dergisinin 100.sayısının hazırlanmasında da etkin rol alan grup, bunu izleyen sayılarda da “Yazı Kurulu” işlevini yüklenmiştir. Sosyal politika grubu, Akasya Kansu, Can Umut Çiner, Emirali Karadoğan, Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Onur Sunal, Şenay Gökbayrak, Taner Akpınar,Umur Aşkın’dan oluşmaktadır.
Medya ile İlişkiler :
Röportaj ya da söyleşi yoluyla katılınan ya da çalışmalarımızdan sözeden yayınlarla vakfımızın eylemine katkıda bulunan basın çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız :

 • TRT/Diyarbakır Radyosu : Celalettin Duruoğlu’nun programcılığını yaptığı GÜN IŞIĞI adlı Radyo Programının “İş ve İşçi Dünyası” bölümü için Prof.Dr.A.Gürhan Fişek tarafından hazırlanan ve sunulan 10’ar dakikalık 52 konuşmadan oluşan bir dizi gerçekleştirilmiştir.

 • TRT-1’de programcılığını Birşat Akyazılı’nın yaptığı “Aynı Çatı Altında” adlı programda Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, “yeni sosyal güvenlik yasa tasarısının kadın üzerindeki etkileri”ni tartıştı. Programda, nüfus planlaması yasasının mimarı ve bu yasanın çıkması için büyük emekler veren Prof.Dr.Nusret H.Fişek’in anımsatılması büyük bir değerbilirlikti. 13 Ekim 2008’de SS-GSS Yasası’nın yürürlüğe girmesinden sonra aynı konu, aynı programda bir kez daha ele alındı.

 • TRT-1’de programcılığını Birşat Akyazılı’nın yaptığı “Aynı Çatı Altında” adlı programda Gülbiye Y.Yaşar, Genç Kız Evi etkinliklerimizden sözetti.

 • İzmir Demokrat Radyo’dan Arzu Demir, “Büyüteç” programında, Prof.Dr.A.Gürhan Fişek ile 27 Şubat 2008’de son zamanlarda kamuoyunun gündemine oturan ölümlü iş kazaları üzerine konuştu.

 • TRT-1: Radyoda, Şenay Gökbayrak, Genç Kız Evi üzerine konuştu.

 • TRT-1 : Ankara Radyosu’nda yapımcılığını Fethiye Öztürk’ün yaptığı “Sosyal Güvenlik” programına konuk olan Onur Sunal, “çocuk emeğinin en kötü biçimleri, Türkiye ve Dünya’daki görünümleri” üzerine konuşmuştur.

 • Kanal-B televizyonunda Atanın Mirası programında 13 Mart saat 22.30’da Çocuk Esirgeme Kurumu’nun kuruluşundan 1982’lere gelişi irdelendi. Programa vakfımızın bu alandaki çalışmalarına emek veren Dr.Hakan Acar ve Prof.Dr.A.Gürhan Fişek katıldı.

 • CNN-Türk’ün 12 Mart’ta canlı yayınında yeni istihdam paketinin çocuk işçiliğinin cezasını azaltan yaklaşımı üzerine Prof.Dr.A.Gürhan Fişek görüşlerini açıkladı.

 • NTV-Radyo’da 12 Mart’ta Halkın Sesi programında yeni istihdam paketinin çocuk işçiliğinin cezasını azaltan yaklaşımı üzerine Prof.Dr.A.Gürhan Fişek görüşlerini açıkladı.

 • TRT-1: Fethiye Öztürk’ün hazırladığı sunduğu Çalışma Dünyası programında 13 Mart’ta Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, iş kazaları üzerine bilgi verdi.

 • Zonguldak’ta yayınlanan “Halkın Sesi” gazetesinde, Erol Çatma, Fişek Enstitüsü’nce yayınlanan “Zonguldak-Ereğli Havzası Amele Birliği’nde Bir Dönem” kitabını duyurdu ve değerlendirdi.

 • Oya Fişek’in “Evlilik Yaşının 14’e İndirilmesi” girişimleri ile “Hüseyin Üzmez’in Cinsel Taciz Olayı” üzerine yaptığı basın açıklamalarına, bir çok basın kuruluşu tarafından sayfalarında yer verildi.

Bilişim Alanındaki Eylemlerimiz :

Web sitelerimiz sürekli güncellenmektedir. Ayrıca çeşitli zaman dilimlerinde, siteler yenilenmekte ve yepyeni tasarımlarla izleyicilerin karşısına çıkmaktadır. Sözgelimi Ocak 2008’de www.fisek.com.tr
yenilenmiştir.

Ayrıca vakıf etkinliklerini tanıtılabilmesine yönelik ve çeşitli toplantılarda sunulmak üzere posterler ve sunum materyalleri hazırlanmıştır. “Eğitimde İyi Örnekler Konferansı”nda (Sabancı Üniversitesi) ve “Türkiye-Dünya’da Çocuk Emeği ile Mücadele ve Fişek Enstitüsü’nün Etkinlikleri”nde (Muğla Üniversitesi) ve “7.Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumu”nda (Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği) bu materyallerden yararlanılmış ve izleyicilerin olumlu tepkileri ile karşılanmıştır.

Düşünce ortamları, söyleşiler gibi vakıf etkinliklerinin sürekli kaydedilmesi dolayısıyla, elimizde geniş bir belge arşivi oluşmuştur. Ülkemizin çok değerli bilim ve eylem insanlarının paylaşımlarına vakıf adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Vakıf sitesinin sürekli zenginleştirilmesi ve hacminin artması karşısında, çok ziyaretçi alan bölümlerin bağımsız birer site olarak örgütlenmesi düşünülmüştür. Daha önce “NHF Kütüphaneler Yerleşkesi” için gerçekleştirilen bu uygulama; bu kez “Çocuk Emeği Kaynakçası” ve “Sosyal Politika” sayfaları için uygulanmıştır.

Çalışma Ortamı dergisinin 2008 yılı sonuna kadar çıkmış olan 101 sayısının tümüne internet ortamında erişilebilmektedir. “pdf” formatında, hem fisek.org.tr
adresinden, hem de www.isguvenligi.net adresinden 1992 yılından bu yana yayınlanmış tüm sayıların tam metinlerini okuyabilirsiniz (Kasım 2008).

Öte yandan izleyicilerin erişim kolaylıklarını da arttırmayı hedefliyoruz. Nisan 2008’de bant genişliğimizi arttırdık. Tüm bilişim alanındaki katkılarından ötürü gönüllülerimiz H. Doruk Fişek ve L. Didem Kamoy’a çok teşekkür ederiz.

Internetten Yararlanma :

Ülkemizde bir çok gönüllü kişi ve örgüt toplum yararına çalışmalar yapmakta ve topluma örnek olmaktadır. Ancak bu çalışmalar kadar, bunların duyurulması da çok önemlidir. “Kendini-eylemini anlatmak” olarak özetleyebileceğimiz “çevre ile ilişkiler ağı”na ise yeterince önem verilmemektedir. Oysa ki, bu duyurular, “çoğaltıcı etki” yapmaktadır.

Fişek Enstitüsü, güçlü bilişim ekibi ile internetten etkin bir biçimde yararlanmayı başaran gönüllü örgütler arasında yer almaktadır. Çok sayıda web sayfası kullanabilmesi ve bu sayfalarda konuların derinlemesine ele alınması da bunun göstergelerindendir.

Bu web sayfalarının ulusal ve uluslararası kamuoyundaki etkililiğini ölçmenin aracı ise, web istatistikleridir.

Web sayfası

Yıllık ziyaretçi sayısı

Ziyaretlerde Yıllık KBytes

(GB)

Türkiye’den Giriş Yüzdesi

(%)

fisek.org

252.087

36,96

73,83

isguvenligi.net

208.225

90,64

81,14

Kütüphane

169.076

11,50

75,89

Çocuk Emeği Kaynakçası

53.231

2,77

65,95

Sosyal Politika

39.305

1,16

73,72

Beyingöçü

39.076

2,04

74,50

fisek.com

33.659

3,20

87,76

Uzak Ülke

1.605.452

206,73

46,41

TOPLAM

2.400.111

355,00

Yukarıda görüldüğü gibi, web sayfalarımızı yılda toplam 2,5 milyona yakın izleyici ziyaret etmektedir. Bunların üçte birlik bölümü yurt dışı kaynaklı ziyaretçilerdir. 2004 yılı istatistikleri ile karşılaştırıldığında ise, ayırt edici bazı özellikler ortaya çıkmaktadır. “Çocuk emeği kaynakçası” ve “beyin göçü (dağ keçisi)” sayfaları dışında kalan web sayfalarımızda, % 5-13 arası; ziyaretçi azalışı yaşanmıştır (Bu dönemde çocuk emeği kaynakçasını izleyenler, % 4,92; beyin göçü (dağkeçisi) sayfasını izleyenler %92,15 oranında artmıştır). Aynı şekilde Türkiye’den giren ziyaretçi oranlarında da % 1-9 arasında azalış vardır. Buna karşın, Türkiye dışından girenlerin oranında, “Çocuk emeği kaynakçası”nda % 10,70 ve “beyin göçü (dağ keçisi)” sayfasında ise % 8,72’lik artış yaşanmıştır. Bunu değerlendirirken, Türkiye’de bu dönemde okur-yazarlar üzerinde artan hayal kırıklıkları, umutsuzluk ve motivasyon kayıplarının belirleyici olduğu düşüncesindeyiz. Buna karşın, sayfalarımızı daha çekici kılmak, ziyaretçilerimizin daha kolay yararlanabileceği bilgi-deneyim sunumları yapmak için uğraş vermekteyiz.