Hesme Eskişehir Programı

09 Mayıs 2002

10.00

Karşılama Töreni
Eskişehir Garı

12.00-13.30

Öğle Yemeği
Eti Gıda A.Ş.

13.30-14.30

İşyeri Çalışanları ile Toplantı ve İşyeri Ziyareti (Eti Gıda A.Ş.)

15.30–17.00

Panel: İşyeri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri

ESO Konferans Salonu

Oturum Bşk.: Mustafa GÜR (Çal.ve Sos.Güv.Bak.Müst.Yrd.)

Katılımcılar: Vedat Reha MERT (İSG Genel Müdürü)

 Savaş ÖZAYDEMİR (Sanayi Odası Başkanı)


 Oğuz Konurualp AKIN (TTB Temsilcisi)


 Prof.Dr. M.Rıza ALTIOKKA (TMMOB)


 Dr.Bülent YILMAZ (TMMOB)

17.00

Kokteyl (ESO)

10 Mayıs 2002

9.30

Panel :İşletmelerde İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Sorunları

Büyük Şehir Belediyesi Kültür Merkezi

Oturum Bşk.: Mustafa GÜR (Çalışma ve Sos.Güv.Bak.Müst.Yrd.)

Katılımcılar: Prof.Dr.Ülkü ÖĞÜTVEREN (Anadolu Üni.)

 Prof.Dr.Güner ÖNCE (Osman Gazi Üni.)


 Prof. Dr.Yasemin BEYHAN (H.Ü.Bes. ve Diy.Böl.)


 Yrd.Doç.Burhanettin IŞIKLI (Osman Gazi Üni.)


 Yrd. Doç. Dr. Neşe ÖZTÜRK (Osman Gazi Üni.)


 H.Hüseyin POLAT (Türk-İş Temsilcisi)

14.00

İşyeri ziyareti

11 Mayıs 2002

9.00-12.00

Toplantı :İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması

Anadolu Üniversitesi Kongre Mer. Kırmızı Salon

Oturum Bşk.: Özer ÖZCAN (Çal.ve Sos.Güv.Bak.Müst. Yrd.)

Katılımcılar: Vedat Reha MERT (İSG Genel Müdürü)

 Prof. Dr. H.J. WOITOWITZ (Almanya İş Sağ. ve Sos. Tıp Ens. Dir.)


 Prof. Dr. Gürcan ORALTAY (Marmara Ünv. Çevre Müh. Böl.)


 Doç.Dr.Yasemin GÜNAY (Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı ve Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)


 H.Hüseyin POLAT (Türk-İş Temsilcisi)

14.30-17.30

Toplantı :AB Uyum Sürecinde İşletmelerde İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Sorunları

Osmangazi Üni. Necla Özdemir Konferans Salonu

Oturum Bşk.: Mustafa GÜR (Çal.ve Sos.Güv.Bak.Müst.Yrd.)

Katılımcılar: Vedat Reha MERT (İSG Genel Müdürü)

  Prof.Dr.Nüvit GEREK (Anadolu Üniversitesi)


  Prof. Dr. Horst MAYER(HECONET Koor.)


 Dr.Leyla ÜSTEL (Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı)


 Ar. Gör. Özgür OĞUZ (Anadolu Üni.)