2004 Çalışma Raporu

01.01.2004 – 31.12.2004 Dönemi

Kazanılan Ödül :

Kök Yayıncılık tarafından çıkarılmakta olan ve çocuk yayıncılığına önemli katkılarda bulunan Çoluk Çocuk Dergisi, çocuk hakları kültürünün gelişimini ve yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Dergi, 2004 yılında, çocuk konusunda çalışmalarıyla kendini kanıtlamış ve topluma önemli katkılarda bulunmuş kişi ve kuruluşlara ödül vermeyi planlamıştır. Bu amaçla seçilen kuruluşlar arasında “sağlık alanında çocuklara hizmet sunan kuruluşlar” içinden Vakfımız ödüllendirilmiştir. Bu amaçla bir tören düzenlenmiş ve “Çocuk Hakları Hizmet Ödülü” heykelciği sunulmuştur. Ödülün gerekçesinde, “Çalışan çocukların sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm çalışmalarımız nedeniyle” bu ödülün verildiği bildirilmiştir.

Çalışma Ortamı Dergisi :

İki ayda bir yayınladığımız Çalışma Ortamı Dergisi 2004 yılı sonunda 77.sayısını tamamlamıştır. Böylece ülkemizde “çocuk emeği” ve “iş sağlığı güvenliği” alanındaki en uzun soluklu dergi olma ünvanını sürdürmüştür. Dergi, Vakfın ilgi alanına giren değişik konularda bilimsel ve sanatsal çalışmalara yer vermektedir. Ayrıca Vakıf etkinlikleri de “kavramsal çerçeve”leriyle birlikte sunulmaktadır. Dergi hakemli bir dergi olması dolayısıyla, bilimsel çalışmalarını yayınlamak isteyenlerin de ilgisini çekmektedir. Başta işçi işveren sendikaları, isteyen işletmeler, sivil toplum kuruluşları, halk kütüphaneleri ve üniversiteler olmak üzere ilgili kesimlere de ücretsiz dağıtılmaktadır. Böylece yaygın bir okur kitlesince yararlanılması olanaklı olmuştur.

Düzenlenen Fotoğraf Yarışması :

2003 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz çalışan çocuklar fotoğraf yarışmasının ikincisi de bu yıl 23 Nisan’da sonuçlanmış ve Bilim ve Sanat Ortamı’mızda sergilenmiştir. Renkli dalda birinciliği Özer Kanburoğlu ve siyah beyaz fotoğraf dalında ise İrem Kalenderoğlu kazanmışlardır. Tüm kazananları kutluyoruz. 2003 ve 2004 yılında sergilediğimiz tüm fotoğraflar bir fotoğraf albümünde toplanmıştır. Fotoğraf sanatıyla ya da çocuk emeği ile ilgilenenlerin kütüphanelerini mutlaka süslemesi gereken bir yapıt bu.
Fotoğraf yarışmalarımızda ödül ve sergilenme kazanan tüm fotoğraflara internet ortamında, Vakfımızın web sayfasında ulaşabilirsiniz.

Yarışmamız, hem katılan fotoğraf sanatçılarının çabası hem de en seçkin fotoğraf ustalarından oluşan seçici kurulumuz (Ozan Sağdıç, Sıtkı Fırat, Mehmet Aslan Güven, Erol Karaca) ve bize böylesi bir yarışma düzenleme fikrini aşılayan gönüllümüz Onur Kovancı’nın katkılarıyla Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması, ülkemizdeki, fotoğraf yarışmaları arasında kendisine saygın bir yer yapmıştır.

Düzenlediğimiz Toplantılar ve Sanatsal Etkinlikler :

RESİM SERGİLERİ : Sergilenen tüm resimlere internet ortamında, Vakfımızın web sayfasında ulaşabilirsiniz.

 • 6-30 Ocak – Başak Soyluoğlu Resim Sergisi
 • 3-28 Şubat – Ayten Timuroğlu Resim Sergisi
 • 1-31 Mart – Mert Şener Resim Sergisi
 • 5-28 Nisan – Ufuk Esemenli Resim Sergisi
 • 29 Nisan – 30 Mayıs – II.Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması’nda Sergilenmeye Değer Görülen Yapıtlar
 • 4 – 28 Ekim – İlkiz Çolak’ın Resim Sergisi
 • 1-30 Kasım – 6. Sağlıkçı Ressamlar Sergisi
 • 6-30 Aralık – Hamide Çetin Resim Sergisi

SAYDAM GÖSTERİLERİ :

 • 26 Şubat – Adnan Veli Kuvanlık

DİNLETİLER :

 • 26 Şubat – Dursun Ali Yağlı (Ud)

SÖYLEŞİ ve PANEL :

 • 13 Şubat – Cumhuriyetin Çocuk Refah Politikası ve Çocuk Esirgeme Kurumu (Hakan Acar)

 • 18 Mart – Dünya Şiir Günü (Ali Rıza Kars, Arzu Ayçiçek, Bilge Öngöre, Çiğdem Sezer, Emel Güz, Neşe Ersoy, Özcan Öztürk, Refika Altıkulaç, Selami Karabulut, Türkan Yeşilyurt, Zeynep Kuradağ’ın katılımıyla)

 • 14 Ekim – Beyin Göçü (Prof.Dr.Ercan Alp) : ABD-Illinois Ulusal Argonne Laboratuvarı’nda sayısız bilimsel çalışmaya imza atan konuğumuz, kendisinin de içinde bulunduğu bir olguda çözüm yollarını tartıştı.

 • 21 Ekim – Küreselleşme ve Türk Dili : Yıllardır durumu saptamaktan, sorunları konuşmaktan, çözümleri tartışmaya olanak bulamayanları, olguların üzerine gitme ve çözüm için üretmeye çağırıyoruz. Dil Derneği ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu söyleşide, iki sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerle, çözüm üzerine konuştuk.

Katıldıklarımız ve Katkıda Bulunduklarımız :

 • 27 Nisan – Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın davetiyle, bu yıl dördüncüsü yapılan, Marmara Öğrenci Kongresi’nde (Masco), kongreyi düzenleyen öğrencilerin önerisiyle sağlıkla ilgili alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarını tanımaya yönelik düzenlenen panele katılınmıştır. A.Gürhan Fişek’in katıldığı bu panelde, öğrenciler, kuruluşumuzun amacını, sorumluluklarını ve etkinliklerini yakından tanıma olanağı elde edmişlerdir.

 • 30 Nisan – MESKA Vakfı tarafından düzenlenen 1.Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları Sempozyumu’na A.Gürhan Fişek katıldı.Sempozyum Bilimsel Kurulu’nda da yer alan Genel Yönetmenimiz “Kadın ve Çocuk Çalışanların Türkiye ve Diğer Ülkelerdeki Yeri” panelinde yönetici-konuşmacı ve “KOBİ’lerde Ortak İşyeri Sağlık Sisteminin Önemi ve Sağlık Taramaları” panelinde ise konuşmacı olarak yer aldı.

 • Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nce yürütülen Tekstil Sektöründe Sosyal Diyalog Projesi’ne genel yönetmenimiz A.Gürhan Fişek davet edilerek katkıda bulundu. Ankara, İstanbul, Gaziantep ve İzmir’de yürütülen çalışmalarda, seçilmiş işyerlerinde işçi-işveren taraflarının katılımı ile çalışma standartlarının gelişitirilmesi üzerinde duruldu.

 • 6-9 Haziran tarihleri arasında, Viyana’da düzenlenen, 7.Kazaların Önlenmesi ve Güvenliğin Sağlanması Dünya Konferansı’na Vakfımız adına Şenay Gökbayrak katıldı. “13-15 Yaş Arası Çalışan Çocuklarda İş Kazaları” başlıklı çalışmaya çok sayıda Vakıf gönüllüsü anket yaparak; A.Gürhan Fişek, Yasemin Günay Balcı ve Şenay Gökbayrak değerlendirme yaparak; yine bir gönüllü grubu da poster sunumunu hazırlayarak katıldılar. 700’ü aşkın anketi gönüllülerimiz, Ankara ve İstanbul’da uyguladı. Kaynak taramasından, anket formlarının tasarlanmasına ve uygulanmasına; bu formların bilgisayar ortamına işlenmesinden, değerlendirilmesine; poster sunumunun bilgisayar ortamından tasarlanmasından çıktı alınmasına kadar gönüllüler tam bir elbirliği ile çalıştılar. Hem gönüllülerimize ve hem de Kongre katılım harcamalarını karşılayan ILO/Türkiye temsilciliğine teşekkür borçluyuz.

 • 8 Ekim – Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen 10.Ergonomi Kongresi’ne A.Gürhan Fişek “Ergonomi Uygulamaları” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

 • 8 Ekim – Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nın düzenlediği etkinliğe Oya Fişek Vakfımızı temsilen katıldı.

 • AB/TAIEX tarafından düzenlenen iş sağlığı güvenliği ile ilgili çalıştay ve seminere Vakfımızı temsilen Alparslan Kara katıldı.

 • 5 Kasım, Ankara – TÜBA ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yürütülmekte olan Türkiye Nüfus ve Kalkınma Stratejileri Araştırması’nın 8 ana boyutundan birisini oluşturan Nüfus ve Kalkınma Politikaları Oluşturma ve Uygulama Sürecinde Yönetişim konulu odak toplantıya A.Gürhan Fişek, Vakfımızı temsilen katıldı.

 • FWF (Fair Wear Foundation – Adil Giyim Vakfı) tarafından İstanbul’da düzenlenen Sosyal Denetim Semineri’ne Vakfımızdan davet edilen Mustafa Taşyürek’in yanında A.Gürhan Fişek de katılarak, “Konfeksiyon Sanayiinde Çalışanların Sağlık ve Güvenlik Sorunları” konusunda bir konuşma yapmıştır (7 Kasım 2004).

 • 6 Aralık, Ankara – TBMM “Çocukları Sokağa Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu” toplantısına, Vakfımızın faaliyetleri ile ilgili olarak bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları hakkında bilgisine başvurulmak üzere Prof.Dr.A.Gürhan Fişek davet edilmiştir.

 • 10-14 Aralık 2004 tarihinde Lucknow-Hindistan’da düzenlenen Uluslararası Birlik ve Barış Sempozyum’una Oya Fişek ve A.Gürhan Fişek katılmışlardır. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcılar, çeşitli çalıştaylar çerçevesinde görüşlerini ortaya koymuş ve bir Dünya Parlamentosu’nun olabilirliği üzerinde kafa yormuşlardır.

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışan Çocuklar Bürosu ile UNICEF işbirliği yapılan çocuk emeği ile ilgili dokümantasyon çalışmasında; istek üzerine, Vakfımızın elindeki CD ve fotoğraf albümü Bakanlığa sunulmuştur.

Ziyaretler:

 • Her yıl olduğu gibi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri son sınıf öğrencilerinden “Çalışan Çocuklar” konusuna ilgi duyan gruplar Vakfımızı ziyaret ederek çalışmalarımızla ilgili bilgi almışlardır.

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-2 öğrencileri, halk sağlığı eğitimlerinin bir parçası olarak sağlık-sosyal konularda çalışmalar yapan toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi almaktadırlar. 2004 yılında başlatılan aktif eğitim programı çerçevesinde, Fakülte, Enstitümüzün Ostim’deki “küçük işyeri ortak sağlık birimi uygulaması ve diğer Vakıf etkinliklerinin” de düzenli ziyaretlerle öğrenilmesini programına almıştır. Bu seçimlerinden ötürü, Prof.Dr.Arslan Tunçbilek ve Yrd.Doç.Dr.Deniz Çalışkan’a teşekkür ederiz. Yaklaşık 90 öğrencinin 8 ayrı ziyaretle gerçekleştirdikleri çalışma, yapılan son değerlendirmeden edinilen izlenimlere göre çok olumlu sonuç vermiştir. Öğrencilerden %30’u tekrar ziyaret etmek isterken, %14’ü mezun olduktan sonra bizimle çalışmayı seçebileceğini düşünmektedir. Gençlerin sıraladıkları gözlemleri de çok yerinde; bizleri övücü ve yüreklendirici.

 • Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nce yürütülen Tekstil Sektöründe Sosyal Diyalog Projesi’nin yöneticisi Gisela Lange, Vakfimızı ziyaret ederek, iş sağlığı güvenliği alanında yapmak istedikleri eğitim çalışmasını anlatarak; görüşlerimizi aldı.

 • Antropolog Lotte Bogglid başkanlığında Danimarka Kadın İşçileri Sendikası’ndan 16 kişilik bir heyet, Türkiye’deki inceleme gezilerinin bir ayağı olarak Vakfımızı ziyaret ettiler (5 Ekim 2004)

 • ABD Çalışma Bakanlığı tarafından istenen “Türkiye’de Tarım Kesiminde Mevsimlik Çocuk Emeği konusunda çalışmaları yürüten Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği Çalışma Ataşesi Mary Jane Bushnaq ile proje yürütücülerinden IMPAQ International’dan Alisu Schoua-Glusberg ve Oktay Bora Yağız Vakfımızı ziyaret ederek, çalışmaları konusunda bilgi vermiş ve değerlendirmelerimizi öğrenmek istemişlerdir.

 • Devlet Bakanlığı Sosyal Riski Azaltma Projesi Yerel Bileşenler Sorumlusu Ali Kapusuz, Vakfımızı ziyaret ederek, çalışmalarının vardığı nokta konusunda bilgi vermiş ve katkımızı istemişlerdir.

Düzenlediğimiz Kermes :

Vakfımız çalışmaları içerisinde “Kermes” düzenleme ve kermeslere katılma önemli bir yer tutmaktadır. Bu yalnızca Vakfımıza önemli bir gelir katkısı sağlamakla kalmamakta, tanıtımımızda, diğer toplum örgütleriyle (STK) bağ kurmamızda da yardımcı olmaktadır. Gerek kermeste kendisini tanıtmak isteyen örgütlere karşı ve gerekse de kermesi gezen insanlara da Vakfımızın çalışma-düzenleme disiplinini ve ne denli geniş topluluklara ulaşma gücü olduğunu göstermesi bakımından da bir “güç gösterisi” olabilmektedir.

 • 17 Nisan 2004 ve 18 Kasım 2004 tarihlerinde Ankara-Dedeman Oteli salonlarındaki Kermes’imiz de çok yönlü bir katılıma sahne olmuştur. Gerek el ürünlerini sunmak isteyen sanatçılar ve gerekse bunları görmek ve elde etmek isteyen yurttaşlar… En önemlisi sosyal dayanışmanın bir ürünü olan 11 sivil toplum kuruluşu ile masalarımızı paylaşmamızdır; tıpkı onların da kendi düzenlendikleri kermeslerde yaptıkları gibi.

 • Her yıl olduğu gibi, yılbaşı vb önemli günler öncesinde Vakıf merkezimizde sürekli bir kermes açılmaktadır. Gönüllülerimizin ürettiği ya da armağan ettiği küçük küçük eşyalar, sevdiklerine bir gülücük armağan etmek isteyenler için uğrak yeri olmaktadır.

Katıldığımız Kermes ve Panayırlar :

Bizim düzenlediğimiz Kermes’lere davet ettiğimiz toplum örgütleri (STK) de kendi kermeslerine bizi konuk olarak çağırmaktadırlar. Bunun dışında da, çeşitli kuruluşlar, etkinliklerimize ve Vakfımıza ilgi duymakta; kermeslerine davet ederek, desteklerini göstermekte ve katkı vermektedirler. Hem bu kuruluşlara ve hem de bu kermeslerde canla başla Vakfımızın tanıtımı için çaba harcayan gönüllülerimize çok teşekkür ederiz.

 • Amerikan Kültür Derneği Yılbaşı Kermesi
 • Tekstil ve El Sanatları Derneği
 • İngiliz Eşler Grubu
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kermesi
 • ANAÇEV Kermesi
 • Rotary (GOP) Panayırı
 • Maltepe Rotary Kulübü
 • Gölbaşı Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi
 • Tema Vakfı.

Katkılar:

 • TİSK tarafından ILO/IPEC projesi kapsamında kurulan Çalışan Çocuklar Bürosu (Pendik) ile birlikte Pendik Küçük Sanayi Sitesi’nde yürüttüğümüz çalışmalar, 2002’den başlayarak çalışma TİSK’in oluşturduğu ekibe devredilmiş ve Ocak-Aralık 2004 arasında ise sağlık hizmetlerinin yürütümüne Vakfımız araç-gereç katkısında bulunmuştur.

 • Uluslararası Çalışma Örgütü, ILO/IPEC programı çerçevesinde, ilk iki Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması’nda ödül ve sergileme kazanan yapıtları içeren bir albümün basılması konusunda sınırlı bir destek sunmuştur.

 • Gönüllülerimizin ya da bize gönül verenlerin gerek emekleriyle ve gerekse bağışlar yoluyla katkı ve katılımları sürmektedir. Onlar bu eylemin daha genişleyerek duyulması ve umut dağıtması için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Onlara toplum olarak teşekkür borçluyuz.

Proje Çalışmaları :

 • Ostim ve Sincan Organize Sanayi (Ankara) Fişek Enstitüsü’nün çocuk emeği, işyeri ortak sağlık birimi konularındaki örnek çalışmalarını sürdürdüğü merkezler… Türkiye’de ilk kez küçük sanayi işyerlerine yönelik olarak kullandığımız “Yürüyen Klinik”ler işyerlerini ziyaret etmeye sağlık güvenlik hizmetleri sunmaya ve buradaki çalışan çocuklara ulaşmaya devam ediyor.

 • 4-11 Eylül 2004 tarihleri arasında Burhaniye-Ören Efem Tatil Köyü’nde, çırakların, yıllık ücretli izin ve tatil olanaklarından yararlanabilmeleri amacıyla, geçen yıl olduğu gibi, bir program düzenlenmiştir. 11 kız ve 9 erkek çırağın katıldığı programda, yüzmeden dansa, çeşitli oyunlardan söyleşilere kadar, çocukların günlük yaşamlarından karşılaşmadıkları, bir çok etkinlik gerçekleştirilmiştir. Kızların öğretmeni Arzu Uyar, erkeklerinki ise Aktan Akiner’di. Biz programda, nimetlerin ve standartların paylaşıldığını düşünüyoruz.

 • Prof.Dr.Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı’nın bir parçası olan “Kütüphaneler Yerleşkesi” hizmetini sürdürmektedir. 12 kütüphaneden Türkiye’deki tek olanları şunlar bulunuyor :

 1. Çocuk Emeği kütüphanesi
 2. İşyerinde Sağlık-Güvenlik-Çevre kütüphanesi
 3. Sivil Toplum Kuruluşları kütüphanesi
 4. Sosyal Hekimlik kütüphanesi
 5. Sosyal Politika kütüphanesi
 6. Türk Dışgöçü kütüphanesi.

2004 yılının son gününe kadar kullanıma sunulan kitap sayısı beşbinin üzerinde . Halen elimizde varolan kitapların kaydedilmesi ve internete yüklenmesi çalışmaları sürdürülüyor. Büyük bir titizlikle kitapların internet ortamına aktarılmasını sağlayan Hülya Durukan’a teşekkürlerimizi sunarız. Bilişim grubumuz tarafından yazılan “Kitap Kurdu” programının ne denli işlevsel bir çalışma olduğu da yıl boyunca büyük bir kıvançla izlendi. Doruk Fişek, Didem Kamoy ve Ekin Meroğlu’na bu alandaki bu çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Kütüphaneye internetten ulaşılabiliyor olması, onun ziyaretçi sayısını da yararlanabilme olanağını da çok arttırdı. O kadar ki, çeşitli üniversitelerden seminer, ödev, tez vb sunumları yapmak isteyen gençlerin artan başvuruları ve doyurucu sonuçlar almaları bizi sevindirmektedir.

2004 sonbaharında kütüphaneden yararlanma konusunda yeni bir atılımı gündeme getirdik. Gönüllülerimizden Taner Akpınar’ın katkılarıyla, Anadolu’da değişik il ve ilçelere yayılmış olan üniversitelerdeki araştırmacıların erişimini kolaylaştırdık. Artık internet üzerinden yaptıkları taramalar sonucunda, ilgilerini çeken bölümlerin fotokopilerini, Ankara’ya gelmeden de posta yoluyla alabilmektedirler. Bu Vakfın ilgi alanında yürütülen tez ve araştırma çalışmalarının nitelik ve niceliği üzerinde artırıcı etki yapmıştır.

Diğer Örgütlerle Birliktelikler :

 • TİSK ile çalışan çocuklara yönelik eylem birlikteliği : İstanbul’da Pendik Küçük Sanayi Sitesi’nde çalışan çocukları hedef alan işyeri ortak sağlık birimi ve çalışan çocuk bürosu projesi devam etmektedir. Başta Genel Sekreter Bülent Pirler, Araştırma Uzmanı Zübeyde Çelebioğlu, Proje Yöneticisi Dr.Nezih Varol olmak üzere emeği geçen tüm proje çalışanlarına teşekkür ederiz.

İş Sağlığı Güvenliği’nde ARGE Çalışmaları :

 • Vakfımız “İş Sağlığı Güvenliği ARGE Grubu” tarafından yürütülen web sayfası yoluyla bilgi-deneyimlerin paylaşılması çabası büyük bir ilgi görmektedir. Her geçen gün artan ziyaretçi sayımız yanında; ziyaretçilerimiz bıraktıkları mesajlarla, aktardığımız bilgilerin genişliğinden nasıl etkilendiklerini de bize duyurmaktadırlar. Www.isguvenligi.net ülkemizde en çok ziyaret edilen is sağlığı güvenliği internet sayfası özelliğini bu yıl da korumuştur.

 • Bunun yanında özgün ve etkileyici afiş düzenlemelerimiz de yine internet aracılığıyla tüm ilgilenenlerin ulaşabileceği bir konumdadır. Herhangi bir kısıtlama olmaksızın ulaşılabildiği için; kendi işyerlerinde bunları serbestçe kullanabilenleri sayısı artmaktadır.

Medya ile İlişkiler :

Röportaj ya da söyleşi yoluyla katılınan yayınlar :

 • Ankara Radyosu : Yaşadıkça programının konuğu olan A.Gürhan Fişek, Prof.Dr.Nusret Fişek’i ve topluma katkılarını anlatmıştır. Çalışma Yaşamı programına katılan Şenay Gökbayrak, risk gruplarını ve Vakfımızın bu konudaki birikimlerini ve yaklaşımlarını ele almıştır. Yine Ankara Radyosu’nda çalışan çocuklar konulu bir panele katılan A.Gürhan Fişek, küreselleşme, sosyal dışlanma, yoksulluk ve çocuk emeği arasındaki ilişkileri incelemiştir.

Kanal B : Yasemin Gündüz tarafından hazırlanan “Yenigün Programı”nın 7 Ekim 2004 tarihli yayınına konuk olarak Oya Fişek katılmış ve Vakfımızın yaklaşımlarını ve eylemlerini anlatmıştır.(Tel. 234 11 18)

Genç Kız Evi Hazırlıkları :

Uzunca bir süredir kuramsal hazırlıklarını ve kaynak arayışını sürdürdüğümüz Genç Kız Evimizi, sonunda kendi olanaklarımızı zorlayarak Ankara-Türközü-Boztepe Mahallesinde gerçekleştirmeyi kararlaştırdık. Mekan düzenleme hazırlıklarımız sürmekte olup, yeni yılda çalışmalarımızı başlatacak olmanın heyecanı şimdiden tüm gönüllülerimizi sarmıştır.

Internetten Yararlanma :
ARGE grubumuz daha önceki yıllarda olduğu gibi, büyük bir titizlikle web sayfalarımızın kolay ulaşılabilir olmasını sağlamış, güncellemeler yaparak ilginin ayakta tutulmasını sağlamıştır. Ülke içinden ve yurt dışından ziyaretçi sayılarındaki yükseklik, sivil toplum örgütlerinin önemli sorunlarından biri olan “kendini anlatamama” sorununu bir ölçüde aştığımızı bize düşündürmektedir. Bu bizim bir düşünce kuruluşu olarak, bilgi ve deneyimlerimizi kamuoyuyla paylaşmak ve uygulamaları etkilemek ülkümüze de belirli ölçülerde ulaşabildiğimizi göstermesi bakımından çok önemlidir.

Sivil toplum örgütlerinin yapabildiklerinin, bundan yararlanan bir avuç insan için çok anlamlı olduğunu biliyoruz. Ama bununla bitmiyor. Çünkü yalnızca kendi toplumumuzun değil, bir çok dünya toplumunun, neler yapılabildiğini, nelerin aşılabildiğini merak ettiğini de biliyoruz. Herkesin kendi mücadelesini yürütürken, başkalarının da ayakta olduğunu ve insanlığın ölmemesi için çalıştığını bilmek istemesi çok doğal. Dergimiz Çalışma Ortamı bunun için büyük bir fırsat… Ama bundan daha da etkili bir aracımız var: Geçen yıl ilk kez size bu istatistiklerden bilgiler sunmuştuk. Bu yıl da kısa bir özet yapacağız.Web sayfalarımızın ziyaretçi sayıları şöyle :

AY

fisek.org

dagkecisi.com

fisek.com

isguvenligi.net

Linuw.fisek.com.tr

Aralık

2004

336

63

149

73

344

Internet sayfalarımıza Türkiye’nin dışında da bir çok ülkeden giriş yapılıyor. Bu da bize çok kıvanç veriyor. Bunun rastlantısal olmadığını ziyaretçi ülkelerin Aralık 2003 ile 2004 sayılarına bakarak da görebilmekteyiz.fisek.org.triki dilde ziyaretçilerine ulaşıyor; ziyaretçi sayısı Aralık 2004’te 336’ya ulaşmıştır. Her geçen gün artan bir grafiğimiz var.

Toplam 92 ülkeden gelen ziyaretçilerimizin ülke sayılarının web sayfalarımıza göre dağılımı da şöyle:

AY

fisek.org

dagkecisi.com

fisek.com

isguvenligi.net

Linuw.fisek.com.tr

Aralık

2004

49

57

46

55

46

İşte bu ülkelerden bazıları : Benin, Bosna-Hersek, Brezilya, Burkino-Faso, Estonya, Fas, Gana, Gürcistan, Guetemala, İran, Kazakistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Kırgızistan, Lüksemburg, Mali, Tayland, Yunanistan, Malaysiya,Tayvan, Çin.

Vakıf etkinliklerinin ve söyleminin anlatıldığı fisek.org.tr sayfasının Aralık 2004 istatistiklerine bakıldığında, sayfalardan ne ölçüde yararlanıldığının bir göstergesi olarak kullanabilecek olan “megabayt” miktarları ülkeler açısından çok ilginç bir görünüm ortaya koymaktadır. Şöyle ki:

Türkiye ve çözümlenemeyenler
………………… 1.246 MB (% 80,6)

Amerika Birleşik Devletleri
………………………. 212 MB (% 13,8)

Kanada
…………………………………………………… 43 MB
(% 2,8)

Almanya
………………………………………………… 9 MB

Belçika
………………………………………………….. 3 MB

İngiltere
…………………………………………………. 8 MB

Hollanda
………………………………………………… 5 MB

Avustralya
……………………………………………… 1,6 MB

Fransa
……………………………………………………. 4 MB

Hindistan
……………………………………………….. 8 MB

İsveç
……………………………………………………..5 MB

Bu veriler bize yaptıklarımızı en az yurttaşlarımız kadar diğer ülkelerdeki insanlara da aktarma konusunda başarılı olduğumuzu ortaya koymaktadır. Diliyoruz ve çabalıyoruzki, özgün ve en iyi uygulama olarak nitelenen çalışmalarımız, yurttaşlarımızca artarak gezilsin; ülkemizin çağdaş çizgide dönüşümünde de birer araç olsun.

Tüm ziyaretçilerimize, bize yaptıklarımızı duyurma olanağı tanıyan bilişim grubumuza (Didem Kamoy, Doruk Fişek, Ekin Meroğlu, Koray Löker) teşekkür ediyoruz.

fisek.org

fisek.com

dagkecisi

isguvenligi

linux

Almanya

*

*

*

*

*

Algeria

*

Amerika
Birleşik Devletleri

*

*

*

*

*

Avustralya

*

*

*

*

*

Avusturya

*

*

*

*

*

Azerbaycan

*

*

*

*

*

Belçika

*

*

*

*

*

Belize

*

*

Benin

*

Birleşik
Arap Emirlikleri

*

*

*

*

*

Bosna
ve Herzegova

*

Brezilya

*

*

*

*

Bulgaristan

*

*

*

*

Burkina
Faso

*

Çekoslavakya

*

*

*

*

Danimarka

*

*

*

*

Dominik
Cumhuriyeti

*

Endonezya

*

*

Estonya

*

*

Filipinler

*

*

*

Finlandiya

*

*

*

*

*

Fransa

*

*

*

*

*

Ghana

*

Georgia

*

Guetamala

*

*

Güney
Afrika Cumhuriyeti

*

*

Güney
Kore

*

*

*

*

*

Hırvatistan

*

Hindistan

*

*

*

*

Hollanda

*

*

*

*

*

Hong-Kong

*

*

*

Japonya

*

*

*

*

*

İngiltere

*

*

*

*

*

İran

*

*

*

*

İrlanda

*

*

*

*

*

İspanya

*

*

*

*

*

İsrail

*

*

*

*

İsveç

*

*

*

*

*

İsviçre

*

*

*

*

*

İtalya

*

*

*

*

*

Kanada

*

*

*

*

*

Kıbrıs
Rum Kesimi

*

*

*

*

*

Kırgızistan

*

*

Kolombiya

*

Kosta
Rica

*

Kuveyt

*

*

Latvia

*

Libya

*

Lübnan

*

*

*

Luksenburg

*

*

Macaristan

*

*

*

Mali

*

*

*

Meksika

*

*

*

*

Mısır

*

*

*

Moldova

*

Mongolya

*

Moroko

*

Nijerya

*

*

Nikaragua

*

Norveç

*

*

*

*

*

Pakistan

*

*

*

Polonya

*

*

*

*

*

Porto
Riko

*

*

*

Romanya

*

*

*

Rusya
Federasyonu

*

*

*

*

Singapur

*

*

Suudi
Arabistan

*

*

*

*

Tayland

*

Umman

*

Ürdün

*

Yeni
Zelanda

*

Yugoslavya

*

Yunanistan

*

*

*

Zimbabve

*

Litvanya

*

Malaysiya

*

*

*

*

Arjantin

*

*

*

*

*

İzlanda

*

Suriye

*

*

Şili

*

*

*

*

Tayvan

*

*

*

*

*

Peru

*

Ukrayna

*

Venezuela

*

Çin

*

*

*

*

*