Herkese Sağlık Karikatür Yarışması

karikatur_header

Yarışmanın Konusu ve Amacı :

Yarışmanın konusu “herkese sağlık”tır. Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımında yer aldığı gibi, “Yalnızca hastalığın ve sakatlığın olmayışı hali, değil; bedensel,, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hali” olarak kabul edilir. Yarışmanın amacı ise; sağlığın bir insan hakkı olduğunu, topluma bir kez de çizgilerle anımsatmaktır.

Yarışmaya Katılım :

  • Yarışmaya tüm profesyonel ve amatör karikatürcüler, HERKESE SAĞLIKüzerine çizecekleri karikatürle katılabilirler.

  • Karikatürler A4 ya da A3 boyutlarında istenilen teknikle, siyah beyaz, renkli olarak çizilebilir.

  • Karikatürcüler, en çok üç orijinal karikatürle yarışmaya katılabilirler.

  • Yarışmacılar karikatürlerin arkasına ad-soyadlarını, telefonlarını, adreslerini ve e-posta adreslerini yazmalıdırlar.

  • Yarışmacılar, karikatürlerini, en geç 10 Ekim 2014 tarihine kadar “Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı – Selanik Cad. Ali Taha Apt. 52/4 Kızılay 06650 Ankara” adresine veya karikatur@fisek.org.tr adresine göndermelidirler.

  • Yarışmada tek BÜYÜK ÖDÜLÜ 5.000 TL ve kuruluşların plaketleridir. Ödül alan karikatür sanatçısı, 3 Kasım 2014’de Ankara’da açılacak sergiye davet edilerek sergi açılışında ödülünü alacaktır.

  • Seçici Kurul tarafından seçilip, karikatürleri katalogda yer alan karikatürcülere katalog ve katılım belgeleri gönderilecektir.

  • Karikatürler geri gönderilmeyecek ve basım yayın hakkı Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı’nın olacaktır.

  • Yarışma Sonuçları, en geç 8 Ekim 2014 tarihinde fisek.org.tr internet sayfasında ve basında yayınlanacaktır.

HERKESE SAĞLIK NE DEMEKTİR ?

Bu yıl 100.Doğum Yılını kutladığımız, halk sağlığı önderi Prof.Dr.Nusret H.Fişek’i anarken., onun ne için savaştığını da anımsatmak istiyoruz. Parası olan için değil, insan oldukları için “herkese” sağlık onun temel hedeflydi. Bir başka temel hedef de koruyucu sağlık hizmetleriydi. Yani; insanların insanca yaşayabilecekleri ortamların hazırlanması; sağlıklı kalmaları için uğraş verilmeliydi. Eğer başarı sağlanamazsa, tedavi edici hekimliğe başvurulmalıydı. Bunun için yurdun en uzak köşesine kadar götürülen, sevecen, parasız ve nitelikl bir ekip hizmeti verilmeliydl.

PROF.DR.NUSRET H.FİŞEK KİMDİR ?

(21 Kasım 1914 – 3 Kasım 1990)

* Kurtuluş Savaşı’nın önde gelen komutanlarından Tümgeneral Hayrullah Fişek’in oğludur.

* 1933 Üniversite Reformu’nun mezun ettiği ilk kuşaktan olan Prof.Dr.Nusret H. Fişek, bu ilerici yaklaşımı, bütün yaşamı boyunca korumuştur. Tüm insanların sağlık hakkı için savaşım vermiştir.

* Tüm yaşamını, gücünü, bilgisini ve olanaklarını paylaşmaya; herkese sağlık hizmetinin ulaştırılması için savaşmaya adamıştır.

* Her dönem, sağlıklı yaşam için nerede bir hizmet gereksinmesi varsa oraya koşmuştur. Onun için de, Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü Aşı ve Kontrol Laboratuvarı Şefliği’nden, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı’na, Üniversite Öğretim Üyeliğinden, Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı’na kadar bir çok yerde çalışmıştır.

* Savaşımındaki önemli köşetaşlarından ikisi “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun” ile “Nüfus Planlaması Kanunu”nun çıkarılmasıdır. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı dönemindeki bu kalıcı yapıtlarını, Üniversite’de de Toplum Hekimliği ve Nüfus Etüdleri Enstitülerini kurarak bütünlemiştir.

* Çalışmaları yalnızca ülkesinde değil, uluslararası bilim çevrelerinde de yankı yapmıştır. Bir çok uluslararası kuruluşta görev almış, ödüller ve onur belgeleri kazanmıştır.

* Prof.Dr.Nusret H. Fişek, demokrat bir insandı. Bunu yaşamının en olgun dönemini ve tüm deneyimlerini, bir toplum örgütü için kullanarak kanıtladı. Kendi savaşım çizgisi ile Türk Tabipleri Birliği’ninkileri ustaca kaynaştırdı. Türk Tabipleri Birliği’nin saygınlığını, etkinliğini geliştirildi; kurumsallaşması için uğraştı.

* Barışçı bir kişiliğe sahipti. Hem kendisiyle barışıktı; hem de insanların birbirine hoşgörüyle, saygıyla, sevgiyle yaklaştığı, sömürüsüz bir yaşam biçimi görmek istiyordu.

* Ona göre hekimlerin meslek ahlak kuralları, insan hakları uğraşından soyutlanamazdı; birlikte yoğrulmuşlardı.

* O sağlıkçılar için başöğretmendi. Toplum içinse, Uğur Mumcu‘nun deyimiyle “kalpaksız kuvayı milliyeci”.

Yarışmaya katılan ve sergilenen çalışmalar

3. Çalışan Çocuk Karikatürleri Yarışması Sergisi

3. Çalışan Çocuk Karikatürleri Yarışması Sonuçları