1999 Çalışma Raporu

 

Çalışma Ortamı Dergisi :

 

1992 Mart ayından beri Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü tarafından çıkarılmakta olan Çalışma Ortamı Dergisi, 1997 Mart ayında Vakfın kuruluşu ile birlikte, Vakfa devredilmiştir.

1997 Mart-Ekim arasında dört sayı çıkarılması gerekirken, birleştirilerek 2 sayı çıkarılmış; bu tarihten sonra da, eskiden olduğu gibi her iki ayda bir yayınını sürdürmüştür. Derginin hacmi sürekli olarak korunmuş, ancak başlangıçta, 46 sayfalık 13,5×20 cm.’lik format 31.sayıdan başlayarak daha büyük 20×21 cm.lik bir formatla 24 sayfaya dönüşmüştür.

Derginin Vakfa geçmesinden bu yana Yazı İşleri Müdürlüğü’nü Sn.Haluk Orhun sürdürmektedir. Dergiye getirdiği yeni hava ve özverili çabaları dolayısıyla kendisine teşekkürlerimizi sunarız.

Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından Ocak-Aralık 1999 tarihleri arasında 500 kütüphane için satın alınması kararlaştırılmıştır. Aynı antlaşmanın Ocak-Aralık 2000 yılında da devam edeceği umulmaktadır.

2000 yılından başlayarak, “Bilimsel Danışma Kurulu (BDK)” ve “Yayın Yönlendirme Kurulu (YYK)” uygulamalarına geçilmiştir. Bu üyeler, gerek gördükçe dergi ve yaygın politikası ile ilgili görüşlerini iletmektedirler.

Yayınlarımız :

Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle yürüttüğü çalışmalarını Çalışma Ortamı’nın her sayısında izlediğimiz Mustafa Taşyürek, bu kez de iki broşürle karşımızda. Vakfın yeni yayınlamaya başladığı bir dizi bu. İş sağlığı güvenliği el kitapları… “Kimyasal Malzemeleri Güvenli Depolama Kuralları” ve “İş Güvenliğinde Etiketler ve İşaretler” broşürlerinin hem içerik hem de basım kalitesi yönünde göz doldurucu olarak nitelenmesi bizleri sevindirmektedir. Sayın Mustafa Taşyürek’e çalışmaları ve katkıları dolayısıyla teşekkür ederiz.

Düşünce Atölyeleri :

1992 Kasımında başlayan okur seminerlerinin temel amacı, okurlarının Çalışma Ortamı Dergisini yönlendirmeleri, yazı üretimi ve katılımcıların zenginleşmeleri için bir araç olmaktı. 1997 Haziran ayından başlayarak, Düşünce Atölyesi olarak nitelendirilen bu çalışma, 30-35 kişilik düzenli bir katılımcı kitlesiyle birlikte çalışmalarını ve üretkenliğini sürdürmektedir. Her toplantı sonunda konu belirlendiği için, konuların devamlılığı ve katılımcıların kafasındaki yanıtlanmamış sorunlar belirleyici olmaktadır. Görüldüğü gibi, daha çok birey ve onun toplum-toplumsal örgütlenmelerdeki yeri sorgulanmak istenmektedir. 1999 Yılında

 1. Bireyin Toplumsal Örgütündeki Yeri (13 Şubat 1999, Ankara)
 2. Eğitim Sistemi (Nisan 1999, Ankara)
 3. Bireyin Gücü (27 Kasım 1999, Ankara)Düzenlediğimiz Toplantılar :

 

Üniversite öğrencileri vakfımızda: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde 15 kişilik bir öğrenci grubu, Vakfımızı ziyaret ederek, çalışan çocuk etkinlikleri ile ilgili bilgi almış ve “Bir Toplum Örgütü Düşü – Bir Model” adlı proje filmimizi seyretmişlerdir.

 Düzenlediğimiz Sanatsal Etkinlikler :

 • Belgesel Fotoğraf Sergisi -Anadolu’da Dericilik- Lütfü Dağtaş (30 Aralık 1998 – 15 Şubat 1999)
 • İş Güvenliği Grafikleri Sergisi – Feridun Yüksel
 • “Bir Tutkudur Zirve ; Yazmacıların Yazgısı” başlığı altında topladığı dialarını bizlerle bir Perşembe etkinliğinde paylaşan sayın Sami Türkay’a çok teşekkür ederiz.
 • “Sağlıkçı Ressamlar Sergisi”, Prof.Dr.Nusret H.Fişek doğum ve ölüm ayı olan Kasım ayında Vakıf merkezinde, hocamızın adını taşıyan bilim ve sanat ortamında gerçekleştirildi. Bülent Aytaş, Semih Baykara, Ayşenur Canoğlu, Rana Güven, Toygun Orbay, Başak Soyluoğlu’nun değerli çalışmalarıyla içerik kazandırdığı sergi sonraki yıllarda da bu birlikteliklerin sürebileceği umudunu verdi.
 • 15-28 Kasım 1999 Eller konulu fotoğraf sergisi – Tacettin Teymur, Erol Çınar, Lütfü Güner
 • Doğanay Sevindik, 9 Aralık 1999’da saydam gösterisiyle bizlerle buluştu ve “Gaziantep-Halfeti-Şanlıurfa-Mardin-Nemrut”u taa Ankara’nın Kızılay’ına kadar getirdi.
 • 16 Aralık 1999… Erendiz Atasü bizlerle… Söyleşisiyle bizleri zenginleştirdi.

 

Katkıda Bulunduklarımız :

 

 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (HASAK) tarafından 17-21 Mart 1999 tarihleri arasında Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi’nde düz enlenen “Sağlıklı Yaşam Fuarı”na bir stand, çocuk resimleri sergisi ve “Okuyan Çocukların Çırak Çocuklarla Buluşması (Bir Resmin İki Yüzü)” söyleşisiyle katıldık.
 • Uluslararası Toksikoloji Birliği’nin (IUTOX) katkılarıyla Türk Toksikoloji Derneği’nin düzenlediği, 6-10 Kasım 1999 “IV.Gelişmekte Olan Ülkelerde Toksikoloji Kongresi”ne çağırılı konuşmacı olarak Dr.A.Gürhan Fişek katılmıştır. “Child Labour Problem and Intervention Programs in Developing Countries” başlıklı bir bildiri sunmuştur.
 • T.C.Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu ve Dicle Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenledikleri Sosyal Hizmet Sempozyumu’99 (Diyarbakır, 20-22 Ekim 1999)un bu kez konusu “Bölgesel Kalkınma Sürecinde Sosyal Hizmet”ti. “Bölgesel Kalkınma ve Sosyal Politikalar” başlıklı panele Dr.A.Gürhan Fişek de katılmıştır.
 • DPT 8.Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu’na Vakfımız adına davet edilen genel yönetmenimiz Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, kurulan İş Sağlığı Güvenliği Çalışma Grubu’nun da başkanlığını üstlenmiştir.

 


Katıldıklarımız :

 

 • Habitat sonrası, konuyla ilgilenen kişi ve kuruluşların katılımıyla toplanan Çocuk Kozası toplantılarına katılınmış olup; belirli bir süredir bu toplantılara, Vakıf merkezimizde ev sahipliği yapılmaktadır.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İzmir’de düzenlenen “Çalışan Çocuklar” konulu Sempozyuma, Vakfımızı temsilen Dr.Tuğrul Şahbaz katılmıştır (5 Mart 1999).
 • Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 8-12 Mart 1999 tarihleri arasında Ostim METEM’de düzenlenen ve çırakların izleyici olarak katıldıkları 5 günlük seminerde, Dr.A.Gürhan Fişek, “Çalışan Çocukların Çalışma Ortam ve Koşullarından Kaynaklanan Riskler ve Alınması Gerekli Önlemler Konusunda Duyarlılaştırılması ve Bilgilerinin Arttırılması” başlıklı konuşmasını her gün yinelemiştir.
 • 7-9 Nisan 1999 tarihleri arasında “İş Müfettişlerinin Çalışan Çocuklar Konusundaki Eğitimi” başlığını taşıyan toplantıda Vakfımızı U.Jale Şengül ve A.Gürhan Fişek temsil etmiştir. Bu toplantıda vakıf etkinliklerimizle sözkonusu proje arasındaki olası köprülerle ilgili bir de sunum yapılmıştır.
 • 12-16 Nisan 1999 tarihleri arasında Brezilya’nın Sao Paolo kentinde gerçekleştirilen XV.Dünya İş Sağlığı Güvenliği Kongresi’ne katılan Dr.A.Gürhan Fişek, Vakfımızı, biri sözlü bildiri, diğer poster olmak üzere iki sunumla temsil etmiştir: Çocuk Emeği – Hoşgörülemeyen Koşulları Ortadan Kaldırılması (sözlü sunum) ; Türkiye’de Küçük İşyeri Ortak İş Sağlığı Güvenliği Hizmetleri (poster sunumu).
 • 25 Haziran 1999 tarihinde 3.Sektör Vakfı ile Umut Vakfı tarafından Ankara’da düzenlenen “Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetimi” adlı seminere, Leyla Üstel ve A.Gürhan Fişek katılmışlardır.
 • Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından 27 Eylül 1999 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Dünya’da ve Türkiye’de Çocuk İşgücü” konulu seminer kapsamında year alan panele katılındı ve “ülkemizde çocuk işçiliğin durumu ve uluslararası karşılaştırmalar” anlatıldı.

 

 

Düzenlediğimiz Kermesler :

Gerek kendi düzenlediğimiz kermeslerde ve gerekse katıldığımız kermeslerde, gönüllülerimizin katkıları teşekkürler anılmaktadır. Onlar büyük bir özveriyle vakfımızın adını duyurmak ve karınca kararınca kaynak yaratabilmek için iki yıl boyunca didindiler. Vakfın her emek gereksinmesinde, sıkışık zamanında ve özveri arandığında, yanımızda bulduğumuz Mürşide Mahmutoğlu, Jale Şengül, Nesrin Vural, Gül Arcak, Tülin Koca, Nuray Ocakcı, Işıl Sipahi, Kıymet Uğurman, Duygu Berberoğlu, Neşe Bayazıt’a teşekkür borçluyuz.

 • Büyük Ankara Oteli’nde bizim düzenlediğimiz kermes (20 Kasım 1999)
 • Sürekli Kermes : Vakfımızda gönüllülerimizin büyük özverileri ile her gün 12.30 – 18.00 saatleri arasında el ürünleri sergimiz açık tutulmaktadır.

 

Tanıtım Amacıyla Katıldığımız Kermes, Panayır ve Kongreler :

 

 • 5.Uluslararası Sanat ve El Ürünleri Fuarı
 • Amerikan Kültür Derneği Yılbaşı Kermesi
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
 • ANAÇEV Kermesi
 • Kadın ve Gençlik Vakfı Kermesi (İki kez)
 • Rotary-GOP Panayırı (İki kez)
 • HASAK – Sağlıklı Yaşam Fuarı (22-26 Mart 1999)
 • Diğerleri.

 Proje Çalışmaları :

  • ILO/IPEC çerçevesinde TİSK ile işbirliği içinde yürütülmekte olan Pendik Çıraklık Eğitim Merkezi’nde “Çalışan Çocukların Sağlık Taraması”nın ikinci evresi 12-14 Mayıs 1999’da tamamlanmıştır. 154 çalışan çocuğun genel sağlık muayenesi, kulak işitme testi ve akciğer fonksiyon testi’nin yapıldığı çalışma, TİSK tarafından da başarılı olarak nitelenmiş ve teşekkürle karşılanmıştır.
  • Yine TİSK ile birlikte yürütülen çalışma çerçevesinde 8 Nisan 1999’da Pendik ÇEM öğrencileri ile yürütülen eğitim çalışmalarıyla ilgili olarak çıraklar tarafından sunumlar yapılmış ve büyük bir beğeniyle izlenmiştir.
  • Avrupa Birliği ile Çalışan Çocuk Tatil Köyü Projesi (Henüz Yanıt Yok)

 

 • Röntgen Taramaları (Sincan Dökümcüler Sanayi Sitesinde Röntgen tarama çalışmaları sürdürülmektedir.)

 

 

Ücretsiz Sünnet Kampanyası :

 

10 ve 17 Temmuz 1999 günleri, Ostim ve Sincan Organize Sanayi Siteleri’ndeki Fişek Enstitüsü Sağlık Merkezleri’nde, dar gelirli kesime yönelik bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Erkek çocuklarının geleneksel olarak çok önem verilen “sünnet”leri, ailelerin gelir durumu düştükçe, önemli sorun olmaya başlamaktadır. Sünnette, sağlık kurallarının ve çocuğa sıcak yaklaşımın önemi büyüktür.

Vakfımız, önceki yıldaki uygulamasını yineleyerek 30 çocuğun sünnetini ücretsiz olarak gerçekleştirmiştir. Kampanya sonrası çocuklarda hiçbir sağlık sorununun görülmemesi de, titiz ve temiz koşullardaki çalışmanın bir ürünüdür.

Bağışlar ve Kart Satışı :

 • Perihan Fişek, Selanik Cad. 52/4 Kızılay Ankara adresindeki dairesini Vakfımızın kullanımına ücretsiz sunmuştur. Bugün Vakıf Merkezi ve Prof.Dr.Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı olarak görev yapmaktadır. Kendisine teşekkürlerimizi sunarız.
 • Alaettin Gürtuna (1923-1996)’nın özel kolleksiyonunda yer alan 4 fotoğrafı ailesi tarafından bir önceki yılda da olduğu gibi Vakfımıza kart yapılmak üzere armağan edilmiştir. Bize iki güzel resmini armağan eden ressam Aydın Ayan’ın bu güzel resimlerini de kart kolleksiyonumuza katmak ve “Türk Ressamları Dizisi”ni başlatmak bizi çok sevindirmiştir. Vakfımızın yakın destekçisi ve bizden emeğini esirgemeyen Hediye Gürtuna’ya ve değerli ressamımızın Aydın Ayan’a sonsuz teşekkürler. Bu çalışma, Vakfımızın tanıtımına ve gönüllülerimizin de aktif hale dönüşmesine hizmet etmiştir.

 

Diğer Örgütlerle Birliktelikler :

 

 • TİSK ile çalışan çocuklara yönelik eylem birlikteliği

 

 

Çırakların Muayeneleri :

 

Çalışan çocukların, toplu olarak bulunabildikleri merkezlerden biri de Çıraklık Eğitimi Merkezleridir. Çalışma koşullarının çalışan çocuklar üzerindeki etkilerini ortaya koyacak en uygun çalışma da, onların çok yönlü sağlık muayenelerinin gerçekleştirilmesidir. Bunun için Fişek Enstitüsü, dört koldan çalışmaktadır.

 1. Dr.Nihal Yürüker, Müge Ersoy, F.Ülkü Selçuk’tan oluşan ekibimiz, 4.Akşam Sanat Çıraklık Eğitim Merkezi’nde (Ankara),
 2. Dr.Sinan Yolsal, Dr.Tolga Köseoğlu, Doğu Sanayi Sitesi ÇEM’de (İstanbul),
 3. Dr.Azime Bilgiç Denizli ÇEM’de ,
 4. Dr.Tayyar Bakış, Dr.Gülhanım Öztekin, Dr.A.Gürhan Fişek ve Dr.Reha Çankaya’dan oluşan bir başka ekibimizde Yürüyen Klinik’le işyerlerinde çalışan çocukların muayenelerini ve sosyal anketlerini gerçekleştirmişlerdir.

Web Sitemiz Açıldı :

Çağdaş gelişmelere ayak uydurmak ve gelişen teknolojinin olanaklarından yararlanmak isteriz. Uzun ve titiz bir çalışma sonrası Vakfımızın web sayfasının içeriğinin geliştirilmesinde yardımcı olan Ülkü Selçuk’a ve web sayfamızın tasarımını, sunumunu ve güncelleştirilmesini gerçekleştiren Doruk H.Fişek ve Didem Kamoy’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Medya ile İlişkiler :