4. Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması

 

KONU VE AMAÇ

Yarışmanın konusu Çalışan Çocuk Fotoğraflarıdır. Yarışmanın amacı ülkemizin çalışma yaşamında yer alan çocuk emeği olgusunu ön plana alarak, çalışan çocukların tarım ve sanayideki çalışma yaşamlarını belgelemek, arşivlemek; amatör fotoğraf sanatçılarını özendirmek ve onlara destek vermektir.


KATILIM

Yarışma, Seçici Kurul dışında tüm amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarına açıktır. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış veya yayınlanmış eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.
Yarışmamıza katılan herkes bu formdaki bütün şartları kabul etmiş sayılır.

 

BÖLÜMLER

 

Yarışma, siyah-beyaz, renkli baskı olmak üzere iki dalda yapılacaktır. Yarışmaya her dalda istenildiği kadar eserle katılınabilir. Yarışmacının fotoğraflarının yarışmaya kabul edilebilmesi icin bir tanesinin mutlaka çalışan kız fotoğrafı olması gerekmektedir. Başarılı bulunan çalışan kız çocuğu fotoğrafları ayrıca vakıf özel ödülü kazanacaktır.


BOYUTLAR

Baskıların kısa kenarı 18 cm’den az, uzun kenarı 40 cm’den fazla olmamalıdır.
Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için aynı renk paspartu kullanılacağından dolayı eserlerin paspartusuz olması gerekmektedir.

 

ESERLERİN İŞARETLENMESİ

 

Baskıları arka yüzünün sol alt köşesine bir etiketle 6 harf veya rakamdan oluşan bir rumuz, katılım formundaki sıra numarası ve eser adı yazılacaktır. Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine sadece rumuz yazılacaktır.

Eserler belge niteliği de taşıyacağından hem katılım formuna hem de eser arkasına mutlaka çekildiği yer ve tarihi (yıl olarak) belirtilmelidir.

 

 

ESERLERİN GÖNDERİLMESİ

 

 

Zarf ve eserler hasar görmeyecek şekilde paketlenip, aşağıdaki adrese posta ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Postadaki gecikme ve hasardan Vakfımız sorumlu değildir.

 

Adres:
FİŞEK ENSTİTÜSÜ ÇALIŞAN ÇOCUKLAR
BİLİM VE EYLEM MERKEZİ VAKFI
Selanik Cad. Ali Taha Apt. No:52/4 Kızılay 06650 ANKARA
Tel: (0.312) 419 78 11
Faks: (0.312) 425 28 01
bilgi@fisek.org

 

GERİ GÖNDERME

 

Yarışmada ödül alan eserlerin yayın hakları Fişek Vakfı”na ait olacaktır. Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler sürekli açılan yurtiçi ve yurtdışı sergilemeler ve oluşturulacak albümde yer alacağından Vakıf arşivine girecektir. Diğer Eserler gönderildikleri paketlerle, istenirse, geri gönderilecek; bu sırada postada oluşacak gecikme ve hasardan Vakfımız sorumlu olmayacaktır.

 

 

SEÇİCİ KURUL


 

  1. Ozan Sağdıç
  2. Mehmet Aslan Güven
  3. Erol Karaca
  4. Adnan Polat
  5. Oya Fişek (Vakıf Temsilcisi)

 

 

ÖDÜLLER (Her iki dalda ayrı ayrı olmak üzere)
Birinciye 250.000.000
İkinciye 150.000.000
Üçüncüye 100.000.000
Vakıf Özel Ödülü 250.000.000
Mansiyonlar Armağan paketi

 

 

 

BİZ KİMİZ?

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı, hükümet dışı kuruluş olmanın temel ayaklarını oluşturan gönüllülük ve sivil toplum yaklaşımını benimsemiş bir örgüttür. Sosyal risk gruplarına yönelik çalışmalarında bir çok “ilk ve özgünlük“e imza atmıştır. Çalışan çocuklara yönelik sağlık ve sosyal hizmet sunumu için oluşturduğu model, 20 yıldır varlığını geliştirerek sürdürmektedir. Fişek Modeli, küçük işyerlerini kapsayan sanayi sitelerinde Yürüyen Klinik, İş Güvenliği Sergievi ve Sanayide Sağlık Merkezlerinin yanında Mesleki Eğitim Merkezlerindeki çalışmaları kapsamaktadır. Bu model çalışma ile Habitat-II Konferansı”nda (1996) “En İyi Uygulamalar Sergisi” nde yer almış; bir çok uluslararası kongrede sunulmuş; ülkemizde de bir çok çalışmada örnek alınmıştır. Ayrıca bu çalışma, T.C. Cumhurbaşkanlığı Takdir Belgesi ile ödüllendirilmiştir.

Modelin bugün ulaştığı aşamalardan üçü şudur:

  1. İşyeri Ortak Sağlık-Güvenlik Birimi : Küçük işyerlerini kapsamaktadır ve kendi alanında Türkiye”de ilk ve en uzun soluklu girişimdir. Ekip çalışması ve sosyal hekimlik yaklaşımı iş sağlığı güvenliği alanına uygulanmaktadır. Çocuklara, çalıştıkları ortamda ulaşmanın tek ve sürdürülebilir yolu budur.
  2. Çıraklık Eğitim Merkezlerinde Okul Sağlığı Birimi : Çalışan çocukların haftada bir gün devam ettikleri çırak okullarında, çocukların sağlık muayenesi, sağlık eğitimi yapılmakta; sosyal çevreleri araştırılmaktadır.
  3. Çalışan çocukların hiç olmazsa kısa sürelerde çocuklarını yeniden yaşayabilmeleri için deniz kıyısında yaz tatili yapmalarının kapısı açılmıştır. “Çırakların Tatil Keyfi” adını verdiğimiz kampanya ile her yıl 10 kız, 10 erkek çırak bir hafta süre ile kum, deniz, güneş ve boş zaman etkinlikleri gibi nimetleri, yıllık ücretli izin gibi standartları paylaşmak olanağı bulmaktadır.
  4. Çalışan kız çocuklarına yönelik eğitim ve sosyal destek programları yürütülmektedir. Bağımsız birer birey olarak varolmak, kadın kimliğini tanımak, özgüven kazanmak ve çalışma yaşamında sürekli varolabilmek için eğitimli ve nitelikli hale dönüşmeleri için desteklenmektedirler.

Prof.Dr.Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı kapsamında resim ve fotoğraf sergileri de 6 yıldır aralıksız sürmektedir. Ayrıca yine bu ortamda söyleşiler ve düşünce atölyeleri gerçekleştirilmektedir.

Prof.Dr.Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı ile internet ortamında gerçekleştirilen bir diğer “ilk ve özgünlük” ise
kütüphanedir. Ülkemizde ilk çocuk emeği kütüphanesi, ilk sivil toplum kuruluşları kütüphanesi, iş sağlığı güvenliği kütüphanesi açılmıştır.

Vakıf tarafından çıkarılmakta olan Çalışma Ortamı dergisi, iki ayda bir yayınlanmakta olup, aralıksız 12 yılı aşkın bir süredir yayınını sürdürmektedir. İş sağlığı güvenliği alanında Türkiye”nin en uzun soluklu dergisidir. Değişik ilgi alanlarına seslenmekte ve farklı mesleklerden gelen bir ekiple çıkarılmaktadır.

Yüz akı kampanyalarımızdan biri de beyin göçü üzerine yürüttüğümüzdür. Beyin göçünü bir kayıp değil, yepyeni bir güç toplama olarak görüp, bunun toplumumuza katkısını geliştirmeye çalışıyoruz. Yurt dışında çalışan ya da yakını olanların yardımına çok ihtiyacımız var.

Vakfımız,1998 yılında ilköğretim öğrencileri arasıında çalışan çocukları konu alan resim, düzyazı ve şiir yarışması
açmıştır.Başarılı bulunan çalışmalar web sayfamızda görülebilir.

Vakfımız,2002 yılından beri, fotoğraf sanatçıları arasında çalışan çocuklar konulu bir yarışma açmıştır. Çok sayıda
fotoğraf sanatçısının katıldığı yarışmalardaki ödül dağılımı ve odüle-sergilenmeye değer görülen çalışmalar web sayfamızda görülebilir.

Sağlığa, eğitime ve gelire erişmedeki yoksunluklar, insanları toplum dışına itmektedir. Toplumun sorunlarıyla başedebilmesi için, genç kızları ve annelerini aktif kılmak için bir model oluşturmaktayız. “Genç Kız Evi” adı verilen
bu çalışmada, kadınların nitelikli bir emek ögesi olarak, çalışma yaşamında kalıcı olmaları hedeflenmektedir.

Fişek Enstitüsü olarak çeşitli web sayfaları ile çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaşmaktayız. Sizlerle de zenginleşmek isteriz.