Hesme Kocaeli Programı

15 Mayıs 2002

10.00-11.00

Karşılama Töreni

11.00–12.00

Fabrika Tanıtımı
Mannesman Fabrikası

12.00–13.30

Öğle Yemeği
Mannesman Fabrikası

14.00–15.00

Kayıt
Süleyman Demirel Kültür Merkezi

15.00-16.00

Açılış Konuşmaları:


 Yaşar OKUYAN (Çalışma ve Sosyal Guvenlik Bakanı)


 Erdal ATA ( Kocaeli Valisi )


 Sefa SIRMEN (Izmit Buyükşehir Belediye Başkanı )


 Prof Dr. Baki KOMŞUOGLU ( Kocaeli Universitesi Rektörü)


 Yılmaz KANBAK (Sanayi Odası Başkanı)


 Halil BAHÇECİ (Selüloz İş Sen.Genel Sekreteri)


 V.Reha MERT (ÇSGB İş Sağlığı ve Guvenliği Genel Müdurü)

16.00–16.30

Ara

16.30-18.00

Panel :İş Sağlığı, Güvenliği ve İş Barışı

Oturum Bşk.: Doç. Dr. Veli DENİZ ( Kocaeli Üniversitesi)

Katılımcılar:Prof. Dr. Onur HAMZAOGLU (K.Ü.)

 Dr. Cem COŞKUN ( Kocaeli Tabip Odasi)

 İbrahim ÖNER (Teksif Sen.Kocaeli Şb.Başkanı)

 Av. Murat ÖZVERI (Kocaeli Barosu )

 A. Hamdi DOĞAN ( Sanayi Odası Gen.Sekr.)

 Turgay BİNYILDIRIM ( TMMOB Kocaeli Şubesi)

 H.Hüseyin ÇAKAR (Lastik-İş Send.Kocaeli Şb.Bşk)

Diğer Faaliyetler :

 – Çevre Sağlık ve Güvenlik Konularında işyerlerinin yapmış oldukları faaliyetleri gösteren poster sunum sergisi
– MESKA Vakfı
– İpragaz A.Ş.
– İş Güvenliği-İş adamları derneği tarafından kişisel koruyucularla ilgili sergi.

16 Mayıs 2002

9.30-10.00

Kayıt
KSO Toplantı Salonu

10.00-10.30

Açılış Konuşmaları:


 A. Hamdi DOĞAN ( KSO Genel Sekreteri )


 Numan GÜMRÜK ( (ÇSGB Kocaeli Bolge Müdürü)


 Mahmut AKYOL (Çevre İl Müdürü)


 Yılmaz Babül (Çalışma. ve Sos.Güv.Bak. Müst.Yrd.) Multivizyon Gosterimi

10.30–11.00

Ara

11.00-12.30

Panel :Sağlık Güvenlik ve Çevre Konusunda
Devlet, İşçi, İşveren,Üniversite İşbirliği

Oturum Bşk.: Prof. Dr. Onur HAMZAOĞLU ( Kocaeli Ün. )

Katılımcılar: Dr. Rana GÜVEN (ÇSGB İSG Gn.Md.Yrd.)

 Yrd. Doç. Dr. Sarper ERD0ĞAN (Kocaeli Üni.)

 Dr. Serif GUNEŞ ( BASF-Türk Gebze Fab,Direktörü)

 Halil BAHÇECİ (Selüloz – İs Sendikası Gen.Sek.)

12.30–13.30

Öğle Yemeği
Kocaeli Sanayi Odası

14.00-17.30

Panel :Kocaeli Sanayi Kuruluşlarında İSG ve Çevre Uygulama Örnekleri

Oturum Bşk.: Dilşen ROSTAR (Brisa İSG Koordinatörü)

Katılımcılar: Ali Aslan ÇAĞLI (İPRAGAZ)

 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 FORD :İşyeri Hekimliği Uygulamaları

 BRISA: İş Güvenliği Açısından Saha Denetlemeleri

 İZAYDAŞ A.Ş. İş Güvenliği Uygulamaları

19.30–21.30

Yemek
Kocaeli Ün. Hereke Sosyal Tesisleri

21.30–22.00

Konukların Misafirhaneye Ulaşımı

17 Mayıs 2002

08.00-08.30

Konukların misafirhaneden alınarak gara getirilmeleri

09.00

Trenin Gebze’ye hareketi, konukların uğurlanması


NOT : 15-16 Mayıs 2002 tarihlerinde SSK Kocaeli Bölge Hastanesi Başhekimliğince tam donanımlı ambülans ile uzman, işyeri hekimi ve pratisyen hekimden oluşturulan bir ekiple orta ölçekli 4 ayrı fabrikada “İşyeri Hijyeni ve Güvenliği” konuları ile “İlk Yardım ve Kurtarma” işlemleri hakkında bilgi aktarımı programlanmıştır.