2005 Çalışma Raporu

01.01.2005 – 31.12.2005 Dönemi

Yayınlarımı:

1.Çalışma Ortamı Dergisi 2005 yılı sonunda 83.sayısını tamamlamıştır. Böylece ülkemizde “çocuk emeği” ve “iş sağlığı güvenliği” alanındaki en uzun soluklu dergi olma ünvanını sürdürmüştür. Başta işçi işveren sendikaları, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler olmak üzere ilgili kesimlere de ücretsiz dağıtılmıştır. Çalışma Ortamı dergisi yaygın bir okur kitlesine ulaşarak, Vakfımızın, kamuoyu duyarlılığını yükseltme ve bilgilerin paylaşımı işlevini yerine getirmektedir..

2.Cumhuriyetin Anıt Kurumları dizisini yayınlamaya başladık. Cumhuriyetin anıt kurumları bizim onurumuzdur. Padişahlıktan Cumhuriyete, karanlıktan aydınlığa; yabancı köleliğinden bağımsızlığa geçişin öyküsü, bu kurumların tarihinde saklı. Cumhuriyet’in bir çok anıt kurumu, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı tamamlamak ve Atatürk Devrimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere kurulmuştur. Bu kapsamda,

 1. Hakan Acar’ın hazırladığı “Cumhuriyet’in Çocuk Refahı Politikasını Yapılandıran Bir Sivil Toplum Örgütü : Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu (1921-1981)” çalışması yayınlandı.
 2. Ali Eren Doğan’ın hazırladığı “Türkiye’de Koruyucu Sağlığın Öncü Kurumu Hıfzıssıhha Okulu ve Nusret H.Fişek (1958-1965)” çalışması yayınlandı.

Çocuk Dostumuz” Kampanyası :

Çalışmalarımıza katkıda bulunmak ve/veya yayınlarımıza ulaşmak isteyenler için bir bağış kampanyası açtık. Yıllık 40 YTL bağış verenler hem bizim “çocuk dostumuz” oluyor; hem de yayınlarımızı düzenli olarak izleme olanağına kavuşuyor. Destekleriyle çalışmalarımızı sürdürme coşkumuzu körükleyen, çalışan çocukların yaşam düzeylerinin yükseltilmesine katkıda bulunan çocuk dostlarımıza teşekkür ederiz.

Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması :

Çalışan çocuklar konusunda 3.kez düzenlediğimiz yarışmada jüri 26 Mart 2005 Cumartesi günü Vakıf Merkezinde toplandı. Ozan Sağdıç, Mehmet Aslan Güven, Adnan Polat, Erol Karaca ve A.Gürhan Fişek’in katılımı ile sürdürülen incelemede, birbirinden değerli çalışmalar yarıştı. Kazananları ve sergilenenleri kutluyoruz. Ne yazıkki, bu fotoğraflarla birlikte çalışan çocukların varlığını belgeleyen arşivimiz gitgide büyüyor . Yeni yarışma için çağrılar yapıldı ve sonuç bekleniyor.

Düzenlediğimiz Toplantılar ve Sanatsal Etkinlikler :
RESİM SERGİLERİ :

 • 3-28 Ocak – Mert Şener Resim Sergisi
 • 31 Ocak -25 Şubat – Yusuf Şener Resim Sergisi
 • 1-28 Mart – Lütfi Gür Resim Sergisi
 • 1-22 Nisan – İrem ve Cahit Kalenderoğlu “Baba Kız” Resim ve Fotoğraf Sergisi
 • 25 Nisan – 7 Mayıs – II.Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması’nda Sergilenmeye Değer Görülen Yapıtlar
 • 9-14 Mayıs : Pervin Bayraktar’ın “Zamanın Biriktirdikleri” (Çini, kırkyama, boyama çalışmaları) Sergisi
 • 17 Mayıs – 1 Ekim : Başak Çetin ve balıkadam arkadaşlarının Mavi Dünya Fotoğraf Sergisi
 • 1 Ekim – Baba, Oğul, Torun Resim Sergisi (Çanga’lar)
 • 1-26 Kasım – 7. Sağlıkçı Ressamlar Sergisi

Alper Çanga
Arzu Odabaşıoğlu
Aysu Koçak
Başak Soyluoğlu
Bilge Heper
Bülent Aytaç
Fatma Çokyücel
İclal Karaçete
Neslihan Eroğlu
Ömür Demirezer
Rana Güven
Sema Efe
Şebnem Eren
Tuncay Özdemir
Zeliha Akdemir
Zeynep Eren

 • 6-30 Aralık – Resim Sergisi . Hatice Aykanat

SAYDAM GÖSTERİLERİ :

 • 21 Ekim – Haluk Sargın’ın “Antik Ankara” konulu sunumu.

SÖYLEŞİ ve PANEL :

 • 17 Şubat : İlkay Savcı’nın “Cezaevinde Kadın Olmak” konulu Perşembe Söyleşisi
 • 24 Mart – Dünya Şiir Gününde Müzik Şiir İçiçe (Osman Bolulu, Çiğdem Sezer’in katılımıyla)
 • 21 Nisan – Yıldız Baykara Acar’ın “Cinsel Suçtan Hükümlü Çocuklar” konulu Perşembe Söyleşisi

Katıldıklarımız ve Katkıda Bulunduklarımız :

 • 8 Ekim – Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nın düzenlediği etkinliğe Oya Fişek Vakfımızı temsilen katıldı.

 • AB/TAIEX tarafından düzenlenen iş sağlığı güvenliği ile ilgili çalıştay ve seminere Vakfımızı temsilen Alparslan Kara katıldı.

 • 6 Nisan, 10 Ekim, 22 Aralık : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından oluşturulan I.Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplantısına, sivil toplum örgütlerini temsilen Vakfımız davet edilmiştir. Bu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan “Konsey Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Taslak Yönerge Taslağı” da daha sonraki toplantılarda ve redaksiyon komitesi çalışmalarında değerlendirilmiştir. Bu toplantılara, Vakfımızı temsilen, daha önce Konsey hazırlık çalışmalarına da katılan Prof.Dr.A.Gürhan Fişek katılmıştır.

 • 15-17 Kasım : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iki yılda bir düzenlenen İş Sağlığı Güvenliği Uluslararası Bölgesel Konferans’ına Vakfımız bir standla katılmıştır. Hem posterlerimiz ve hem de sergilediğimiz yayınlarımız büyük bir ilgi görmüştür. Ayrıca Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, “küçük işyeri ortak sağlık – güvenlik birimi” başlıklı bildirisiyle katılmıştır.

 • 17 Kasım : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-2 öğrencilerine, halk sağlığı eğitimlerinin bir parçası olarak Prof.Dr.A.Gürhan Fişek tarafından “Hekimliğin Sosyal Boyutu” konulu bir konferans verilmiştir.

 • 3 Aralık : Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen 10.Ergen Psikolojisi ve Psikiatrisi Kongresi’ne davetli konuşmacı olarak katılan Prof.Dr.A.Gürhan Fişek “Çalışan Çocuklar ve Gençler Ne Arıyor?” başlıklı bir sunumla, toplumdaki beklentileri ve Vakfımızın buna yanıt oluşturmak üzere yaptığı çalışmaları anlatmıştır.

 • 5-6 Aralık : Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen ve sosyal dışlanma konusunu işleyen, “Social Exclusion Alleviation: Evidence from Suburbs of Large Cities in Turkey” (Avrupa Birliği / TAIEX tarafından desteklenmiştir) başlıklı toplantıya Vakfımızın da bir temsilciyle katılması istenmiştir. Vakfımızı bu toplantıda Şenay Gökbayrak temsil etmiştir.

 • 23 Aralık : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim elemanlarına, Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, “Beyin Göçü” konulu bir konferans vermiştir.

Ziyaretler:

 • Her yıl olduğu gibi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri son sınıf öğrencilerinden “Çalışan Çocuklar” konusuna ilgi duyan gruplar Vakfımızı ziyaret ederek çalışmalarımızla ilgili bilgi almışlardır.

 • Devlet Bakanlığı Sosyal Riski Azaltma Projesi Yerel Bileşenler Sorumlusu Ali Kapusuz, Vakfımızı ziyaret ederek, çalışmalarının vardığı nokta konusunda bilgi vermiş ve katkımızı istemişlerdir.Bu çerçevede, kendisinin önerisine uyularak, projenin “yerel bileşenler” bölümü ile ilgili Yönlendirme Komitesi’nde STK temsilcisi olarak bulunulması kabul edilmiştir.

 • 14 Mart : Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü’nden Henrik Brade Johansen, Jakop Kirkemann Hansen ve Kristine Yigen, Vakfımızı ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgi almışlardır.

 • 28 Nisan : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Avrupa Birliği Desteği ile yürüttüğü İSAG (İş Sağlığı Güvenliği Merkezi’ni Güçlendirme) Projesi ekibi, başta takım lideri Baranski olmak üzere Enstitümüzü ziyaret etmiştir. Kendilerini Sincan’daki İş Sağlığı Güvenliği Birimi’mizde görüşen A.Gürhan Fişek, Enstitünün işyerinde sağlık güvenlik çevre konusundaki çalışmaları ile ilgili bilgiler vermiş; çalışmalarımızda yer alan işyerlerinden bir kaçını gezdirmiştir.

 • 14 Eylül -21 Ekim : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-2 öğrencileri, halk sağlığı eğitimlerinin bir parçası olarak sağlık-sosyal konularda çalışmalar yapan toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi almaktadırlar. 2004 yılında olduğu gibi aktif eğitim programı çerçevesinde, Fakülte, Enstitümüzün “Ankara-Ostim İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki “küçük işyeri ortak sağlık birimi uygulamamızı ve diğer Vakıf etkinliklerinin” de düzenli ziyaretlerle öğrenilmesini programına almıştır. Bu seçimlerinden ötürü, Prof.Dr.Arslan Tunçbilek ve Yrd.Doç.Dr.Deniz Çalışkan’a teşekkür ederiz. Yaklaşık 80 öğrencinin 8 ayrı ziyaretle gerçekleştirdikleri çalışma, yapılan son değerlendirmeden edinilen izlenimlere göre çok olumlu sonuç vermiştir. Gençlerin gözlemleri çok yerinde olup; bizleri övücü ve yüreklendiricidir.

 • 27 Eylul : Almanya Gençlik Dairesi Merkezi Danışmanlık Birimi (BBJ e.V. Zentrale Beratungsstelle für Trager der Jugendhilfe) çocuk gençlik hizmetleri kapsamında ülkeler arasında a) Bilgi ve deneyim aktarımı olanağı yaratmak ve b) Ortak çalışmalar yapılandırmak amacıyla bir inceleme ziyareti düzenlemeyi planlamaktadır. Bu kapsamda Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı ve Türkiye Gençlik Birliği Derneği ile birlikte yaptıkları hazırlıklar kapsamında ilgili kuruluşun temsilcisi olarak Hans Brandtner Vakfımızı da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunmuştur.

 • 2 Aralık : Sosyal hizmetler alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin değişim programları çerçevesinde Almanya’dan gelen öğrenciler ile öğretim üyesi, Vakfımızı ziyaret etmiştir. Kendilerine çalışmamızla ilgili bir sunum yapılmış ve soruları yanıtlanmıştır.

Düzenlediğimiz Kermes :

Vakfımız çalışmaları içerisinde “Kermes” düzenleme ve kermeslere katılma önemli bir yer tutmaktadır. Bu yalnızca Vakfımıza önemli bir gelir katkısı sağlamakla kalmamakta, tanıtımımızda, diğer toplum örgütleriyle (STK) bağ kurmamızda da yardımcı olmaktadır. Gerek kermeste kendisini tanıtmak isteyen örgütlere karşı ve gerekse de kermesi gezen insanlara da Vakfımızın çalışma-düzenleme disiplinini ve ne denli geniş topluluklara ulaşma gücü olduğunu göstermesi bakımından da bir “güç gösterisi” olabilmektedir.

 • 18 Kasım 2005 tarihlerinde Ankara-Otel 2000 salonlarındaki Kermes’imiz de çok yönlü bir katılıma sahne olmuştur. Gerek el ürünlerini sunmak isteyen sanaçtçılar ve gerekse bunları görmek ve elde etmek isteyen yurttaşlar… En önemlisi sosyal dayanışmanın bir ürünü olan 12 sivil toplum kuruluşu ile masalarımızı paylaşmamızdır; tıpkı onların da kendi düzenlendikleri kermeslerde yaptıkları gibi.

 • Her yıl olduğu gibi, yılbaşı vb önemli günler öncesinde Vakıf merkezimizde sürekli bir kermes açılmaktadır. Gönüllülerimizin ürettiği ya da armağan ettiği küçük küçük eşyalar, sevdiklerine bir gülücük armağan etmek isteyenler için uğrak yeri olmaktadır.

Katıldığımız Kermes ve Panayırlar :

Bizim düzenlediğimiz Kermes’lere davet ettiğimiz toplum örgütleri (STK) de kendi kermeslerine bizi konuk olarak çağırmaktadırlar. Bunun dışında da, çeşitli kuruluşlar, etkinliklerimize ve Vakfımıza ilgi duymakta; kermeslerine davet ederek, desteklerini göstermekte ve katkı vermektedirler. Hem bu kuruluşlara ve hem de bu kermeslerde canla başla Vakfımızın tanıtımı için çaba harcayan gönüllülerimize çok teşekkür ederiz.

 • Amerikan Kültür Derneği Yılbaşı Kermesi
 • Tekstil ve El Sanatları Derneği
 • İngiliz Eşler Grubu
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kermesi
 • ANAÇEV Kermesi
 • Rotary (GOP) Panayırı
 • Maltepe Rotary Kulübü
 • Kale Rotary Kulübü
 • Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi
 • Tema Vakfı ve Kadın Konfederasyonu’nun Birlikte Düzenlediği Konferans

1-30 Aralık tarihleri arasında Forum Fuarcılık tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen el sanatları ve hediyelik eşya fuarında, Vakfımıza, ücretsiz stand verilmiştir. Başta genç kız evinde annelerin ürettikleri ürünler olmak üzere, gönüllülerimizin çalışmalarının sergilendiği standımız ilgi görmüş; Vakfımızın tanıtımı için de araç olmuştur. Kendisi de bir vakıf kuruluşu olan, Forum Fuarcılığa bu paylaşımcı davranışından dolayı teşekkür ederiz.

20-27 Aralık tarihleri arasında her yıl olduğu gibi Türk Amerikan Derneği tarafından düzenlenen yılbaşı kermesinde Vakfımız için ücretsiz masa ayrılmıştır. Yeni yeni buluşmalar yaratılmasını olanak verdikleri için teşekkür ederiz.

Katkılar:

 • TİSK tarafından ILO/IPEC projesi kapsamında kurulan Çalışan Çocuklar Bürosu (Pendik) ile birlikte Pendik Küçük Sanayi Sitesi’nde yürüttüğümüz çalışmalar, 2002’den başlayarak çalışma TİSK’in oluşturduğu ekibe devredilmiş ve Ocak-Aralık 2005 arasında ise sağlık hizmetlerinin yürütümüne Vakfımız araç-gereç katkısında bulunmuştur.

 • Vakfımız, çocuklarla ilgili bir çok iletişim ağına ve düzenlenen toplantılara katılarak sivil toplum kuruluşlarının birliktelikler oluşturması çabasına katkı vermiştir. Sivil toplum kuruluşlarının, birbirlerine destek olmalarının, çoğaltıcı bir etki yarattığının bilincinde olarak, çocuk refahını amaçlayan tüm çalışmalara desteğimizi sürdüreceğiz.

Proje Çalışmaları :

 • Ostim ve Sincan Organize Sanayi (Ankara) Fişek Enstitüsü’nün çocuk emeği, işyeri ortak sağlık birimi konularındaki örnek çalışmalarını sürdürdüğü merkezler… Türkiye’de ilk kez küçük sanayi işyerlerine yönelik olarak kullandığımız “Yürüyen Klinik”ler işyerlerini ziyaret etmeye ve buradaki çalışan çocuklara ulaşmaya devam ediyor.

 • Prof.Dr.Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı’nın bir parçası olan “Kütüphaneler Yerleşkesi” hizmetini sürdürmektedir. 12 kütüphaneden oluşan Yerleşke’de şu bölümler bulunuyor :

 1. Çocuk Emeği kütüphanesi
 2. İşyerinde Sağlık-Güvenlik-Çevre kütüphanesi
 3. Sivil Toplum Kuruluşları kütüphanesi
 4. Sosyal Güvenlik kütüphanesi
 5. Nüfusbilim kütüphanesi
 6. Çalışan Kadın kütüphanesi
 7. Sosyal Hekimlik kütüphanesi
 8. Sendikalar kütüphanesi
 9. Sosyal Politika kütüphanesi
 10. İnsan Hakları kütüphanesi
 11. Türk Dışgöçü kütüphanesi
 12. Genel Kültür kütüphanesi.

2005 yılının son gününe kadar kullanıma sunulan kitap sayısı altıbinin üzerinde . Halen elimizde varolan kitapların kaydedilmesi ve internete yüklenmesi çalışmaları sürdürülüyor. AR-GE grubumuz tarafından yazılan “Kitap Kurdu” programının ne denli işlevsel bir çalışma olduğu da yıl boyunca büyük bir kıvançla izlendi. Doruk Fişek, Didem Kamoy ve Ekin Meroğlu’na bilişim alanındaki bu çalışmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Kütüphaneye internetten ulaşılabiliyor olması, onun ziyaretçi sayısını da yararlanabilme olanağını da çok arttırdı.
Diğer Örgütlerle Birliktelikler :

 • TİSK ile çalışan çocuklara yönelik eylem birlikteliği : İstanbul’da Pendik Küçük Sanayi Sitesi’nde çalışan çocukları hedef alan işyeri ortak sağlık birimi ve çalışan çocuk bürosu projesi devam etmektedir. Başta Genel Sekreter Bülent Pirler, Araştırma Uzmanı Zübeyde Çelebioğlu, Proje Yöneticisi Dr.Nezih Varol olmak üzere emeği geçen tüm proje çalışanlarına teşekkür ederiz.

İş Sağlığı Güvenliği’nde ARGE Çalışmaları :

Ülkemizde iş sağlığı güvenliği alanında büyük bir boşluk bulunmaktadır. Özellikle de yeni bilgilerin aktarılması, deneyimlerin paylaşılması ve yeni uygulamalarla yol açılması konusunda kısıtlılıklar bulunmaktadır. Fişek Enstitüsü, kuruluşundan bu yana, bu alanda ilkleri yapmaya çalışarak hep yol açıcı ve örnek oluşturucu bir işlev oluşturmuştur. Bu yıl da bu kapsamda, küçük işyerleri ortak sağlık-güvenlik birimi çalışmalarımıza yeni bir halka ekledik; yürüyen e-rontgen. Rontgen filmini ve banyo sorununu ortadan kaldıran, görüntünün daha ayrıntılı değerlendirmesine olanak veren sistemi, henüz bir çok sağlık tesisinde yokken, küçük sanayi işyerlerine taşıdık. Hiç kuşkusuz, bu özgörev bilincini paylaşmayan, kısıtlılıkları arttıran, tedarikçilerle çalıştığımızı da sizlerin dikkatine sunmak isteriz. Onun için, Türkiye’de ARGE çalışmalarının, küçük alanlarda yürütülmesindeki en büyük zorluğun, bu “en iyi uygulama” alanlarının dışında kalan bölgelerden gelen kısıtlayıcı girişimler olduğu unutulmamalıdır.

Çalışma Ortamı dergimizde, Mustafa Taşyürek’in düzenli olarak hazırladığı, “Bulmaca – Tehlikeleri Tanıyalım” köşesini aynı zamanda afiş biçiminde de kullanıma hazırladık. Tamamen özgün karikatürlerden (çizeri Feridun Yüksel) oluşan afiş sergimize bu titiz çalışmayı da ekledik. Dileyenler internette dileyenler Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki İş Sağlığı Güvenliği Uygulama Merkezi’mizde bu sergiyi gezebilirler. Bu yaratıcı çalışmalarından ötürü Mustafa Taşyürek ve Feridun Yüksel’e teşekkürü borç biliriz.

Medya ile İlişkiler :

Röportaj ya da söyleşi yoluyla katılınan ya da çalışmalarımızdan sözeden yayınlarla Vakfımızın eylemine katkıda bulunan basın çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız :

 • Ankara Radyosu : 14.09.2005 programa katılan Şenay Gökbayrak Genç Kız Evi uygulamamız konusunda bilgi vermiştir.

 • Ankara Radyosu : 22.11.2005 Konuşa Konuşa programında Murat Ören’in konuğu olan Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, Dünya Çocukları Günü dolayısıyla, Vakfımızın çalışmalarını ve çocuk emeğine yaklaşımını anlattı.

 • Diyarbakır Radyosu (TRT) : “Sivil Hayat” programında 13.07.2005 günü 14.00’te İlknur Polat’ın, 21.12.2005 günü saat 14.20’de Senem Turgut’un konuğu A.Gürhan Fişek olmuş; Vakıf çalışmalarımız konusunda bilgi vermiştir.

 • TRT-INT : Kadına Dair Beyin Göçü üzerine Şenay Gökbayrak ve A.Gürhan Fişek katılmıştır..

 • Cumhuriyet Gazetesi : Işık Kansu, 31.12.2005 tarihli gazetedeki köşesinde, Vakfımızın yeni eylemi, “Cumhuriyetin Anıt Kurumları” dizisinin ilk kitabı Çocuk Esirgeme Kurumu’na değinerek alıntılar yapmıştır.

Bilişim Alanındaki Eylemlerimiz :

Giderek artan sayıda ziyaretçi alan kutuphane yerleşkemizin bilişim alt yapısı daha önce AR-GE grubumuz tarafından gerçekleştirilmişti. Bu ekibimize programı sürekli geliştirme ve yenileme olanağı sağlamaktadır. Kitap ekleme sistemi baştan aşağı yenilendi. Girilen tüm yeni kitaplar artık ek bir işleme gerek duymadan anında web sitesine eklenebilmektedir. Kitapların kategorilerinin belirlenmesi işlemi de artık kütüphane yöneticileri tarafından internetten gerçekleştirilebiliyor.

isguvenligi.net, beyingocu.com, çocuk emeği haberleri web sitelerinin içeriğini bilişim ekibi dışındaki enstitü çalışanlarının da güncelleyebilmesi için arayüzler geliştirildi. Böylece içeriklerin
hazırlanması ile web sitelerine yerleştirilmesi arasında geçen süre oldukça kısaldı. beyingocu.com web sitesinin grafik tasarımı, içindeki bilgileri daha iyi yansıtacak şekilde yenilendi.

Vakfın gerek topluma, gerek basına yaptığı duyuruları gönderdiği e-posta adreslerini bilişim ekibi dışında enstitü çalışanlarının da güncelleyebilmesi için bir arayüz geliştirildi. Arayüz ile yetkili kişiler duyuru gönderilen e-posta adreslerinin listesinin alınması, yenilerin eklenmesi/çıkarılması gibi işlemleri kolaylıkla yapılabiliyor.

Türközü’ndeki Genç Kız Evi’ne yeni bir bilgisayar daha eklendi. Artık aynı anda dört genç kız bilgisayar kullanabiliyor.

Enstitünün çalışmalarında bilgisayar kullanmaya başlayan birimlerinin artması üzerine, merkezler arasında bir anında mesajlaşma servisi hayata geçirildi. Bilgisayar başında bulunan enstitü çalışanları, internet aracılığıyla birbirlerine bu şekilde hızla ulaşabiliyorlar.

Küçük işyerlerinde çalışan çocuklara sağlık ve sosyal hizmet sunumu projemiz çerçevesinde, yeni tıbbi teknik donanımların kullanıma sokulması, programlanması , personel eğitimi ve bakım onarım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Tüm birimlere gelen fakslar tek bir merkezde toplanıyor ve yetkili kişiler tarafından internet üzerinden takip edilebiliyor.

E-postalarına farklı bilgisayarlardan ulaşması gereken enstitü çalışanları ve gönüllülerinin kullandığı web üzerinden e-posta okuma yazılımı yenilendi.

7/24 dur durak bilmeden çalışarak Enstitü’nün tüm internet altyapısının yükünü çeken internet sunucuları yenilendi.

Bilişim ekibi bilgilerini toplumla paylaşmayı da sürdürdü. Akademik Bilişim Konferansı, Bilgi Üniversitesi Özgür Yazılım Günleri, Linux ve Özgür Yazılım Şenliği, Türkiye’de Internet Konferansı etkinliklerinde davetli konuşmacı olarak yer almalarının yanı sıra; çeşitli üniversitelerde de seminerler vermişlerdir. Tüm katkıları ve çalışmalarımızda açtıkları ufuklardan ötürü ARGE grubumuzdan Ekin Meroğlu, Doruk Fişek ve Didem Kamoy’a çok teşekkür ederiz.

Internetten Yararlanma :

Vakfımızın, altı internet sayfası vardır: fisek.org, isguvenligi.net, beyingocu.com, fisek.com, linux.fisek.com.tr, uzakulke.fisek.com.tr. Tüm bu sayfaların toplam günlük ziyaretçi sayısı yılın son ayında, 2.000’i aşmıştır. Bir sivil toplum örgütünün kendini anlatması, yaptıkları duyurmasının çok önemli bir toplumsal görev olduğunu düşünüyoruz. Bunun yarattığı çoğaltıcı etkilerin yanında, toplumun özgüvenini pekiştirici, çözüm geliştirme kapasitesini canlandırdığına inanıyoruz. Internet sayfalarımızdan yalnızca fisek.org hem Türkçe ve hem de İngilizce olarak düzenlenmiştir. Bu sayfanın ziyaretçilerinin %20’sini dış kaynaklı girişlerin oluşturduğu düşünülürse, çalışmalarımızı yurt dışındaki kişi ve kuruluşlara da aktarabildiğimiz ortaya çıkmaktadır. Gerçekten de, yurt dışındaki bir çok internet sayfasından, bizim sayfamıza bağlantı kurulabilmesi de bu görüşü desteklemektedir. Yalnızca Türkçe olarak düzenlediğimiz, internet sitelerine düzenli olarak yurt dışından giriliyor olması, yurt dışındaki Türklerin de Vakıf çalışmalarımızı ve değişik konulara yaklaşımlarımızı günü gününe izlediğini göstermesi bakımından bizim için çok önemlidir.

Sitelerimiz, bir yıl içerisinde şu yabancı ülkelerden kaynaklı bir ziyaretçi akışına tanık olmuştur : Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, Benin, Brezilya, Büyük Britanya, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Estonya, Fas, Fildişi Kıyısı, Filipinler, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İran, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Lübnan, Makedonya, Malezya, Meksika, Mısır, Moroko, Norveç, Özbekistan, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Rus Federasyonu, Senegal, Slovak Cumhuriyeti, Suriye, Sudan, Suudi Arabistan, Şili, Tayland, Tayvan, Ukrayna, Vietnam, Yugoslavya, Yunanistan.
Vakıf ana sayfamızı bir yıl içerisinde sitelerimizi ziyaret edenlerin yaşadıkları ülkelere göre oransal dağılım şu şekilde :

 1. Türkiye (tüm izleyicilerin %80’ini oluşturuyor)
 2. Amerika Birleşik Devletleri (tüm izleyicilerin %12’sini oluşturuyor)
 3. Diğerleri

Bunlara paradoks oluşturduğu için dikkanize sunmak istediğimiz, diğer bir web istatistiğimiz de linux.fisek.com.tr sayfasıyla ilgili. Bu sayfayı, bir yıl içerisinde ziyaret edenlerin yaşadıkları ülkelere göre oransal dağılımı şöyle :
a. Türkiye (tüm izleyicilerin %20,67’sini oluşturuyor)
b. Amerika Birleşik Devletleri (tüm izleyicilerin %77,51’ini oluşturuyor)
100. Diğerleri
Sitelerimizin ziyaretçilerinin ve ziyaret yoğunluklarının aylara göre dağılımı şöyle :
fisek.org.tr


isguvenligi.net


beyingocu.com


fisek.com


linux.fisek.com.tr