Şiddete Karşı Düşünce Ortamı

Düzenleyen Kurumlar :


Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı


Türkiye Gençlik Federasyonu


Çankaya Belediyesi


(19-20 Nisan 2008, Çağdaş Sanatlar Merkezi – Ankara)


AMAÇ: Bireyin haklarının ve özgürlüğünün, uluslararası sözleşmelerin ve bazen de yasaların sayfaları arasında kaldığı, giderek can güvenliğinin çok büyük tehlikeler içine düştüğü ve şiddetin her türlüsünün körüklendiği günümüzde, şiddetin kaynağını içinde yaşanılan toplumsal düzende ve bu düzenin kimi kurbanı, çokçası maşası olan insanda aramak gerekiyor. Küreselleşme adı ile simgelenen, aslında; yoksullukla zenginlik, yoklukla varlık, adaletle haksızlık, paylaşma ile elkoyma, sevgi ile nefret, barışla savaş ve güzellikle çirkinlik arasındaki uçurumu büyüten bu toplumsal düzen insan özürlüdür. Amacımız, şiddete uğrama konusunda insanın yalnız olmadığını duyurmak; kendisiyle aynı yazgıyı paylaşanlarla onu buluşturmak, çözüm yolunda birlikte düşünmeye ve davranmaya yönlendirmek ve toplumsal duyarlılığı artırmaktır.


TOPLANTI EŞ BAŞKANLARI : • Prof.Dr. A.Gürhan Fişek (Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Genel Yönetmeni),
 • Rıza Sümer (Türkiye Gençlik Federasyonu Başkanı).

DÜZENLEME KOMİTESİ : Fişek Enstitüsü ve Türkiye Gençlik Federasyonu’ndan gelen temsilcilerden oluşmaktadır:


 • Alp Çağlan Maçkan
 • Can Umut Çiner
 • Çiğdem Bozkurt
 • Emin Güler
 • Emirali Karadoğan
 • Fehminaz Temel
 • Gülbiye Y. Yaşar
 • Prof.Dr.Hilal Özcebe
 • İlke Hamilci
 • Onur Sunal
 • Av.Şahin Antalyalıoğlu
 • Dr.Şenay Gökbayrak
 • Taner Akpınar
 • Umur Aşkın

ŞİDDETE KARŞI DÜŞÜNCE ORTAMI


(19-20 Nisan 2008, Çağdaş Sanatlar Merkezi – Ankara)


PROGRAM


19 Nisan 2008


1.Oturum
Kolaylaştırıcı : Prof.Dr.Birgül Ayman Güler (Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi)


9.30 Kayıt


10.00 Açılış Konuşmaları


1.Oturum
Kolaylaştırıcı : Prof.Dr.Birgül Ayman Güler (Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi)


11.00 Şiddet ve Sivil Toplum (Prof.Dr.Hilal Özcebe)


11.30 Küreselleşme ve Şiddet (Prof.Dr.Alpaslan Işıklı)


12.00- 13.00 Yemek arası


2.Oturum

Kolaylaştırıcı : Prof.Dr.A.Gürhan Fişek (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Genel Yönetmeni)


13.00 – 15.00 Şiddetin Çığlığı


 • Cinselliğin Ticarileşmesi ve Küresel Sömürünün Yeni Boyutu (Umur Aşkın)
 • Çocuk Askerler ve Geleceğin Dünyasındaki Yerleri (Onur Sunal)
 • Mültecilerin ve Kaçakların Dramı (Taner Akpınar)

Gönüllü konuşmacılar


15.00- 15.30 Çay -kahve sunumu


3.Oturum
Kolaylaştırıcı : Prof.Dr.Bahar Gökler (Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı Bölümü)


15.30 – 17.30 Okullarda Şiddet • Çağrılı konuşmacılar (Metin Pişkin, Funda Kutlu, Prof.Dr.Füsun Çuhadaroğlu)
 • Gönüllü konuşmacılar

17.30 Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması’nda Ödül Kazananlara


Belgelerinin verilmesi


18.00 Kokteyl


20 Nisan 2008


4.Oturum
Kolaylaştırıcı : Prof.Dr.Rauf Haznedar


10.00 – 12.00 İşyerlerinde Şiddet


Çağrılı konuşmacılar • İşyerinde Şiddete Genel Bakış : Dr.Gülbiye Y.Yaşar
 • Çalışma Koşulları Üzerinden Şiddet : Yıldırım Koç
 • Yıldırma : Yrd.Doç.Dr.Emine Durmuş

Gönüllü konuşmacılar


12.00- 13.00 Yemek Arası


5.Oturum
Kolaylaştırıcı : Dr.Bülent İlik (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çankaya Şube Başkanı)


13.00 – 15.00 Toplumda Şiddet


Çağrılı konuşmacılar


 • Kadının Fethedilecek Bir Obje Olarak Görülmesi (Nurhayat Kemerli)
 • Çocuğa Yönelik Cinsel Suçlar (Yrd.Doç.Dr.Yüksel Baykara Acar)
 • Gençliğe Yönelik Bir Şiddet Türü : İşsizlik (Prof.Dr.A.Gürhan Fişek)
 • Engelliler ve Şiddet (Prof.Dr.Ferhunde Öktem)

Gönüllü konuşmacılar

15.00- 15.30 Çay-kahve sunumu


6.Oturum
Kolaylaştırıcı : Vedat Özbilen (Şehir Plancıları Odası Su Komisyonu Sorumlusu)


15.30 – 17.30 Doğaya Karşı Şiddet


Çağrılı konuşmacılar


 • Hava: İklim Etiği ve Biyolojik Çeşitlilik (Prof.Dr.Nesrin Algan)
 • Su : Su ile Boyunduruk Altına Alma (Doç.Dr.Sencer İmer)
 • Üretim Sürecinde Doğa-İnsan İlişkileri (Doç.Dr.Bülent Gülçubuk)

Gönüllü konuşmacılar

17.30 Kapanış Konuşması : Prof.Dr.Hilal Özcebe

Sempozyum kitabını vakıf merkezimizden isteyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

ŞİDDETE KARŞI DÜŞÜNCE ORTAMI SEMPOZYUMU


19-20 Nisan 2008 Çağdaş Sanatlar Merkezi Ankara

Küreselleşme kıskacındaki dünya, en çok şiddetten sarsılıyor. Doğaya, insana ve hayvana zarar verilmeden, kan dökülmeden,
cana kıyılmadan bir günü yaşayamaz hale geldik.


Şiddetten beslenen egemen güçler, dikkatimizi hırçınlıklara, uyumsuzluklara ve bunların yansıması olan “insana karşı”
bireysel suçlara çekmek istiyorlar.


Tepkilerin ve karşı çıkışların, uysal anlatım biçimleri ve şiddetsiz gösteri ortamları vardır. Ama ne yazık ki, küreselleşme, koşulları yumuşatacağına, tersine ağırlaştırılıyor ve bundan çıkar umuluyor. Dünyayı ateş topuna çevirenler, bundan çıkarlar da sağlıyor. Yapılan istatistikler, dünyada zenginlerin sayısının azaldığını, ancak bu az sayıdaki zenginin servetlerinin hızla katlandığını gösteriyor .


Aç ve çaresizliği ile başbaşa bırakılan, geleceği için tek bir umut ışığı görmeyen insanlar öfkelenmemeyi nasıl başaracaklar, öfkelerini nasıl boşaltacaklar, öfkelerine nasıl engel olabilecekler?


Küresel güçler, bu soruların yanıtlarını yoksulluk içindeki insanlara buldurmak için, medyayı, bilgisayar oyunlarını, şiddet dolu olguları kullanıyorlar. Onlar, gerçek hedefin adresini saptırarak, okları birbirlerine yönelttiriyorlar. Sonunda da, “insan insanın kurdudur” diye düşünmesini sağlamaya çalışıyorlar.


O zaman bizler, bu düşüncelerden kurtulmak ve şiddetin özünü yakalamak zorundayız. Bunu da ancak sosyal toplulukları ve alanları göz önüne alarak başarabiliriz.


Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı, Türkiye Gençlik Federasyonu ve Çankaya Belediye Başkanlığı’nın işbirliği ile şiddete karşı bir düşünce ortamı oluşturulmak üzere, süreç başlatıldı.


19-20 Nisan 2008 tarihlerinde, Ankara’da, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, her yaş ve cinsiyetteki insanlar bir araya gelecek, şiddetin hedefi olan ortamlar tartışmaya açılacak.


Şiddete Karşı Düşünce Ortamı’nda buluşmak ve farkındalığımızı hem göstermek ve hem de arttırmak zorundayız. Yoksa yokolup
gideceğiz.