9-11 Ekim 2002 Konferans Programı


PROGRAM / PROGRAMME
9 Ekim / October 2002
10.00-11.00 HESME TRENİ / HESME TRAIN

(Kars-Ankara)

Karşılama Töreni / Welcoming Ceremony
Ankara Garı / Ankara Train Station
12.00-13.00Kayıt/Registration
Milli Kütüphane Konferans Salonu

National Library Conference Hall

13.00-14.30Açılış Konuşmaları / Openning Ceremony

Vedat Reha MERT

ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

MLSS General Director of Occupational Health and Safety


Salih Tuna ŞAHİN

KOSGEB Başkan Vekili / Deputy President of KOSGEB


Uğur BEKTAŞ

TESK Başkan Vekili / Deputy President of TESK

Salim USLU

HAK-İŞ Genel Başkanı / General President of HAK-İŞ
Süleyman ÇELEBİ


DİSK Genel Başkanı / General President of DİSK

Hüseyin KARAKOÇ

TÜRK-İŞ Başkan Vekili / Deputy President of TÜRK-İŞRefik BAYDUR

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı / Head of Governing Board of TİSK

Gülay ASLANTEPE

ILO Türkiye Temsilcisi / ILO Representative in Turkey

Nejat ARSEVEN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı / Minister of Labour and Social Security

Bülent ECEVİT

Baţbakan / Prime Minister

(Teşrif ettikleri takdirde)

Ömer İZGİ

TBMM Başkanı / President of TBMM

(Teşrif ettikleri takdirde)

A.Necdet SEZER

Cumhurbaşkanı / President of Turkish Republic

(Teşrif ettikleri takdirde)

14.30-15.00 Ara / Break

 • HESME Eğitim Treni Organizasyonu Tanıtımı – Vedat Reha MERT

Presentation of HESME Training Train

Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Tanıtımı / Presentation of
Turkish International Cooperation Agency

Davetli Ülke Temsilcileri / Representatives of Invited Countries


KONSER / CONCERT :

Türk Dünyası Müziği Topluluğu Konseri / The Concert of State Ensemble of Turkish World’ s Music
Tarih / Date : 9 Ekim / October 2002
Saat / Hour : 20.00
Yer / Place : Devlet Resim Heykel Müzesi / State Art Museum ( Eski Türk Ocağı ) Opera / ANKARA

10 Ekim / October 2002
Milli Kütüphane Konferans Salonu / National Library Conference Hall
“KOBİ’lerde İş Sağlığı ve Güvenliği”
“Occupational Health and Safety in SME’s
9.30-10.45 Panel
“KOBİ’lerde Örgütlenme ve Yönetim Sistemi”
“Organization and Administration System in SME’s”

Başkan / Chairman
Prof.Dr.Çağatay GÜLER (Hacettepe Üniversitesi / Hacettepe Univesity )

Vedat Reha MERT (İş Sağ.ve Güv. Gen. Müd./ General Director of OHS)

– Prof.Dr.Bernd Siegemund (Kaza Sigorta ve Önleme Enstitüleri Mesleki Tıp
Sağlık ve Güvenlik Birimi (BAD) – Almanya / Service for Occupational
Medicine, Health and Safety of the Institutions for Statutory Accident
Insurance and Prevention (BAD) – Germany )
– Doç.Dr.Mehmet Ali GÜREL (TÜRK-İŞ / Turkısh Confederation of Employee
Associations )

– Dr. Haluk BAŞÇIL (TTB / The Turkish Medical Association)


– Rüknettin BIÇAKLI (TMMOB-KMO / Union of Chambers of Turkish
Engineers and Architect –Chamber of Chemical Engineers)

– Av.Nurseli TARCAN (TİSK /Turkish Confederation of Employer Associations)


10.45-11.00 Ara / Break
11.00-11.30 “Örnek Ortak İşyeri Sağlık, Güvenlik Birimi Tanıtımı”
“Introduction of a Model of Common Health and Safety Unit For
Workplace”

– Gülbiye Y. YAŞAR (Fişek Ens. Çal. Çocuklar Bilim ve Eylem Vakfı / Fişek
Institute Science and Action Foundation for Child Labour )

– Dr. Alpaslan TEKİNER ( TEPE Grubu A.Ş. / TEPE Group Company)

– Dr. Hünkar KARABULUT (ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucusu ve

İşleticisi A.Ş. / ESBAŞ Company)

11.30-12.00 Tartışma / Discussion

 • Ara / Break

 • 14.00-15.00 Panel
  “KOBİ’lerde Denetim Sistemleri ve Çözüm Önerileri”
  “Inspection Systems and Proposals in SME’s”

  Başkan / Chairman
  Prof. Dr. Eyüp BEDİR ( Gazi Üniversitesi / Gazi University )

  – Dr. Timo LEINO (Filandiya İş Sağlığı Enstitüsü / Finnish Institute of
  Occupational Health – FIOH )


  Faik ARSEVEN (ÇSGB-İş Teftiş Kurulu / MLSS Labour Inspection Board)

  – Dr. İrfan YAZMAN (TESK / Conf. of Turkish Craftsmen and Tradesmen )

  – Zahit GÖNENCAN ( HAK-İŞ / Trade Union Confederation )
  – Dr. Sinan BİNBİR ( TUDEV Vakfı / Turkey Inspectors and Experts Fund )


  15.00-15.15 Ara / Break

 • Tartışma / Discussion
 • 11 Ekim / October 2002

  Milli Kütüphane Konferans Salonu / National Library Conference Hall
  9.30-12.00 Forum  Ülke Sunumları / Presentations of Countries
  Başkan / Chairman

  Prof.Dr.Nazmi BİLİR (Hacettepe Üniversitesi / Hacettepe University)


  – M. Atilla SÖĞÜT (KOSGEB / Small & Medium Industry Development Org.)
  – Dr.Roger STAMM ( İş Sağlığı Enstitüsü (BIA)-Almanya / Institute for
  Occupational Safety (BIA)-Germany )

  – GÜRCİSTAN / GEORGIA
  – AZERBAYCAN / AZERBAIJAN
  – KIRGIZİSTAN / KIRGHIZISTAN
  – TACİKİSTAN / TAJIKISTAN
  – ÖZBEKİSTAN / OZBEKİA
  – KAZAKİSTAN / COSSACKIA
  – MOLDOVA / MOLDOVIA
  – BOSNA HERSEK / BOSNIA HERZEGOVINA
  – ARNAVUTLUK / ALBANIA
  – KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI / TURKISH NORTHEN REPUBLIC
  OF CYPRUS
  12.00-13.30 Ara / Break
  13.30-14.00 Şan Konseri / Aria Concert
  Solist / Soloist : Şebnem OKSAL – Zühtü GÜRSAL
  Piyano / Piano : Gökçiçek Cihan TEK
  14.00-15.00 Panel
  “KOBİ’ lerde Risk Grupları”
  “Risk Groups in SME’s”

  Başkan / Chairman
  Prof. Dr. Rengin ERDAL ( Başkent Üniversitesi / Başkent University )

  – Yrd.Doç.Dr.Alp ERGÖR (Dokuz Eylül Üniversitesi / Dokuz Eylül University)


  – Şenay GÖKBAYRAK (Fişek Institute Science and Action Foundation for
  Child Labour)
  – Dr. Mahmut YAMAN ( Kırıkkale Şişecam Fabrikası / Kırıkkale Şişecam
  Factory)
  – Erhan BATUR ( ÇSGB Çalışan Çocuklar Bölümü / MLSS Child Labour Unit )
  – Prof. Dr. Yasemin BEYHAN (Hacettepe Üniversitesi / Hacettepe University)
 • Ara / Break

 • 15.15-16.30 Panel
  “İşyerinde Stres / Stress at work”

  Başkan / Chairman
  – Prof. Dr. Canan ÇİLİNGİR ( ODTÜ / METU )

  – Jean-Michel MİLLER ( Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi
  Vakfı- İrlanda / European Foundation for the Improvement of Living and
  Working Conditions – Ireland )
  – Prof. Dr. Horst MAYER ( HECONET – Almanya / Germany )

  – Doç.Dr.Selçuk CANDANSAYAR ( Gazi Üniversitesi / Gazi University )
  – Yrd. Doç. Dr. Ferdi TANIR (Çukurova Üniversitesi / Çukurova University)
  – Dr.Levent AKIN (Ankara Üniversitesi / Ankara University)

  – Ünsal ŞENOL ( TİSK /Turkish Confederation of Employer Associations)

  15.30-16.30 Tartışma / Discussion
  16.30-17.00 Kapanış / Closing Session