Düşünce Ortamı

 

OKUR SEMİNERLERİ (Düşünce Atölyesi, yeni adıyla
Düşünce Ortamı)

Çalışma Ortamı dergisi okuyucuları coşkulu, içtenlikli ve ümit veren yeni bir “tartışma ve çalışma ortamı”nda buluştular. Çalışma ortamını yakından ilgilendiren konuların, okurlarla birlikte katılımcı-paylaşımcı bir yöntemle tartışılması, bu biraraya gelişlerin süreklilik kazanması, gereksinim duyulan gerçekçi, bilimsel ve eşitlikçi çözüm önerilerinin üretilebilmesini amaçlamaktadır. Önceden hazırlanmış bir kaç sunum, tartışmaların açılması ve temel noktaların belirlenmesi için bir hareket noktası oluşturmaktadır. Bundan sonraki tartışmalar, katılımcıların isteği ile, sunum sırasında ya da sonrasında yöneltilen sorular, katkılar ve görüş bildirmelerle toplantı sürmektedir. Herkesin görüşlerini sergilemesi amaçlanmakta, ama kişilerin birbirlerini ikna etme adına sonu gelmez diyaloglara girmeleri engellenmektedir. Herkesin görüşüne saygı duyulmakta, kişilerin toplantı sonuçları ile ilgili sentezi kendi kendilerine yapmaları beklenmektedir. O gün okur seminerine katılamayanların görüşlerini iletebilmeleri için faks ya da internet ortaminda yararlanılmaktadır. Bu fikirler de toplantıda sunulmaktadır.Toplantıdaki genel eğilimi karakterize edebilecek fikirlerin, dergide yazılması özendirilmektedir.

Okur semineri biçiminde başlayan bu toplantılar bir süre “Düşünce Atölyesi” adını alacak ve dergiden bağımsızlaşacaktır. 2006 yılından başlayarak bu kez “Düşünce Ortamı” adıyla hem dergi ve hem de vakıf web sayfasının sosyal politika bölümü ile yakın bir ilişki içinde varlığını sürdürecektir.

Bugüne kadar gerçekleştirilenlerin konu ve tarihleri :

Türkiye’nin Sağlık Sistemi ve Çalışma Ortamı İlişkisi 21-22 Kasım 1992
Kent, İnsan ve Sağlığı 16-17 Ocak 1993
Birinci ve İkinci Basamak Sağlık Örgütlenmesi 27-28 Şubat 1993
Kentte 7-17 Yaş Çocuklarının Sağlık ve Sosyal Sorunları ve Sosyalleştirilmiş Sağlık Hizmetlerinde Yeri 8-9 Mayıs 1993
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Çıkmazı 10-11 Temmuz 1993
Özelleştirme ve Sağlık 11-12 Eylül 1993
Yerel Yönetimler ve Sağlık 21 Kasım 1993
Sağlıkta Toplum Katılım (İzmir’de) 22-23 Ocak 1994
Medya ve Sağlık (İstanbul’da) 2-3 Nisan 1994
Sanayide ve Sağlıkta Kalite 4-5 Haziran 1994
Çalışma Ortamının Demokratikleştirilmesi 1-2 Ekim 1994
İlaç ve Gıda Politikaları 19-20 Kasım 1994
İşyeri Hekimliği Uygulamaları (İstanbul’da) 11-12 Şubat 1995
Sağlıkta Reform Tasarıları : Özelleştirme, aile Hekimliği ve Genel Sağlık Sigortası 25-26 Mart 1995
Teknoloji ve Sağlık 27-28 Mayıs 1995
Sağlıkta İnsangücü Planlaması 23-24 Eylül 1995
Temel Sağlık Hizmetlerinde Sağlık İnsangücü 25-26 Kasım 1995
Toplum Örgütlerinde Demokratik Katılım 1-2 Haziran 1996
Kadının Konumu-Sorunları ve Toplum Hekimliği Eylemi 28-29 Eylül 1996
Prof.Dr.Nusret H.Fişek’in Eyleminin Farklı Boyutları 23-24 Kasım 1996
Madde Bağımlılığını Önlemede Eylem Planı (Arama Konferansı) 21-22 Haziran 1997
Yaşam Kalitemiz ve Mikro Göstergeleri 22-23 Kasım 1997
Yurttaşlık Bilinci ve Yurttaş Eylemi 21-22 Şubat 1998
Takım Oyununun Ön Koşulu Olarak Etkileşim ve İletişim 23 Mayıs 1998
Toplumsal Duyarlılığın Geliştirilmesi 26 Eylül 1998
İnsanın Kimlik Savaşımı (Birey Olma) 21 Kasım 1998
Bireyin Toplum Örgütündeki Yeri 13 Şubat 1999
Eğitim Sistemi 8 Mayıs 1999
Prof.Dr.Nusret H.Fişek ve Bireyin Gücü 27 Kasım 1999
Gelecek 5 Şubat 2000
Her Yaştan Gençlerin Geleceği 15 Mart 2000
Kadınlar ve Sağlık Sosyal Sorunları 2 Kasım 2000
Küreselleşme ve Sanatçı Tavrı 31 Mart 2001
Bağımsızlık ve Küreselleşme 26 Ocak 2002
Beyin Göçü 26 Ekim 2002
Beyin Göçü, Genç İşsizliği ve Sporda Başarı 16 Kasım 2002
Yabancı Dilde Eğitim 18 Ocak 2003
Beyin Göçü 15 Kasım 2003
Küreselleşme Sergisinden Tablolar: Kaçakların Dramı 06 Aralık 2006
Reform Trajedisi : Ulusal ve Toplumsal Tehdit 18 Ocak 2007
Küresellesme ve Tarim Politikaları 29 Mart 2007
Şiddete Karşı Düşünce Ortamı Sempozyumu 19-20 Nisan 2008
Çocuk Emeği Üzerine Düşünce Ortamı 19 Kasım 2009
ETİK ÜZERİNE (EĞİTİMDE, TIPTA, SENDİKAL YAŞAMDA, SİYASETTE) 3 KASIM 2010
BEYİN GÜCÜ MEZARLIĞI : TÜRKİYE 3 KASIM 2011
SÖYLEYECEK SÖZÜM VAR (CEZAEVİNDEN, EĞİTİM, SAĞLIK, ÜNİVERSİTE, BİLİM-TEKNİK) 3 KASIM 2012
YÜKSEK SESLE SÖYLE (Sanat, Hukuk, Kent Planlaması, Gençlik) 3 KASIM 2013
ÖZGÜRLÜK 3 KASIM 2014