GAP Bölgesi Köylerinde Sosyal Güvenlik Durumu

ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarının Sosyo-Ekonomik Temelleri

Türkiye Ziraatçılar Derneği’nin Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi desteğinde gerçekleştirdiği “GAP Bölgesi Köylerinde Sosyal Güvenlik Durumu ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarının Sosyo -Ekonomik Temelleri” başlıklı çalışmasına, sosyal güvenlik açısından çerçevesinin oluşturulmasında ve sonuçlarının değerlendirilmesinde danışmanlık desteği verilmiştir. (2002)