Çocukların Sesi

 

Dünya Çevre Doruk Toplantısı’nda Çocukların Sesi ( 1992, Rio de Janeiro)

1992 yılında Birleşmiş Milletler, çevrenin herkesi ilgilendirdiğinden ve olağanüstü tehdit altında olduğundan yola çıkarak bir “Doruk (summit)” toplantısında bu konunun ele alınmasına karar verdi. Ve bu düşüncesini eyleme geçirdi. Rio de Janeiro kentinde, 1992 yılında, toplanacak olan devlet ve hükümet başkanları bu konuyu tartışacak ve çözüm yollarında uzlaşmaya çalışacaklardı.

Çevrenin herkesin ve özellikle de gelecek bu dünyayı yönetecek olan çocukları yakından ilgilendirdiğinden yola çıkan bazı sivil toplum örgütleri, aynı yerde ve kendi aralarında bir Doruk Toplantısı düzenlemeyi kararlaştırdılar. Bu kampanyaya da Çocukların Sesi (Voice of Children) adını verdiler. Bu örgütler arasında Fişek Enstitüsü de vardı. Türkiye’de yaşayan çocukların görüşlerini aşağıdaki bildiri iletti. Bu bildiri değişik illerden, değişik sosyo ekonomik düzeyden 4000 çocukla yapılan bir anketin ışığında belirlenmişti.

Türkiye’den: Çocukların Çağrısı

Barış ve güzellikler içinde; haksızlığı, düşmanlığı olmayan, insanlar arasında ayrım gözetmeyen, sevecen; masmavi bir gökyüzünün altında, yeşili, çiçeği, kuşu, böceği, kelebeği, ormanı bol; mutlu; iyiliği ve hoşgörüyü baş tacı etmiş; uygarlıkla sağlığı bağdaştırmış; oyun alanları bol, özgür, ucuz, temiz bir dünya düşlüyoruz.

Ama bu dünyaya ulaşmanın çok zor olduğunu da biliyoruz. Bugün bile attığımız her adım zorluklarla dolu. Geçim sıkıntısı, terör, çalışma güçlükleri, sınavlar… Hepsi bizi zorluyor. Biz olmak istediğimiz mesleği çok geç elde etmekten sıkılıyoruz. Gelecek de bizim için zorluklarla dolu. En azından okuma olanaklarını sağlayamama ve iş bulamamaktan kaygı duyuyoruz.

Bugün, ekonomik ve sosyal alandaki uygulamalara hep büyükler karar veriyorlar. Bizi hiç karıştırmıyorlar. Üstelik de bu işleri siyaset yapmak diye niteleyip, bizi korkutup kaçırmak istiyorlar. Ama onların her yaptıkları bizi yakından etkiliyor. Geçim zorluğunu, düzensizliği ve bu nedenlerle aile içi kavgaları yaşıyoruz. Harçlıklarımız yetmiyor. Harçlıklarımızı çıkarmak, geleceğimizi güvence altına almak için, ücretli olarak çalışmak zorunda kalıyoruz. Bu da kendimize ve eğitimimize daha az zaman ayırmamıza yol açıyor. İstediğimiz gibi gezip eğlenemiyoruz. Teknolojinin getirdiği yeni ürünlerden yararlanamıyoruz.

Daha ileri, gelişmiş, kalkınmış bir Türkiye için bizim görüşlerimizin alınması gerek. Çünkü, bu topraklarda biz de yaşıyoruz ve yaşayacağız.

Gelişmiş bir Türkiye için, düzenli bir ekonomiye, bilim ve tekniğe önem verilmesine, sürekli kitap okunmasına, terörün önlenmesine, işsizlere iş bulunmasına, çalışanın hakkettiği parayı almasına, aile planlamasına, tutumlu olunmasına, vergilerin verilmesine, madenlerine işlenmesine ve dış ülkelerden yardım alınmadan gelişebilmemize gerek var.

Çevremiz temiz değil. İnsanlarca da titizlikle zararlı etmenlerden korunmuyor. Bu Dünya bizim. Daha iyi bir çevre için yapılması gereken çok şey var. Çöpler, ne deniz ne de ormanlara atılmamalı; çöp, bidonlarına atılmalı. Çöplükler yapılmalı ve çöplüklere birer bekçi dikilmeli. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar durdurulmalı, zehirli artık bırakan işyerleri kapatılmalı. Sokaklar ve çevremiz temiz tutulmalı. Ancak bütün bunlar herkesin istemesiyle olur. Onun için birbirimizi uyaralım, birbirimizi eğitelim.

Bizce, artık sesimizi duymaları gerek. Bizim de görüşmelerimizi birbirimize ve büyüklerimize duyurmamız gerek. Bize güvenmeleri gerek ve güvenmelerini de sağlamamız gerek. Bunun için gazete, radyo, televizyon, tiyatro oyunu gibi olanaklardan yararlanmalıyız. Ama bunlar için önce hem ülkemizde hem uluslararası düzeyde, konuşma ortamını ve aramızdaki bağları geliştirmemiz gerek. Bizler, öncelikle kendi görüşlerimizi söyleyebilecek cesareti geliştirecek şekilde yetiştirilmeliyiz.

Çocukların sesleri (yazı ve şiirler):

Yasemin Kara

Ayşe Ahmet

Zübeyde Uşak

Ertuğrul Yıldırım

Ayşe Ahmet

Ayşe Er

Türkan Yıldırım

Tezcan Coşkun

Serdar Kanlıoğlu

Rafet Hasal

Neslihan Korkmaz

Mehmet Çakır

Kübra Korkmaz

İlknur Beyazıt

Emel Makar

Çiğdem Yıldırım

Ayşe İbrahim

Nigar Yavuzcan

Nurşen Avcı

Selin Giritli

Semra Avcı

Sevda Dokuz

Sezgin Çetin

Tezcan Coşkun

Türkan Yıldırım

Çiğdem Yıldırım

Funda Miner

Gülay Başar

Hilal Başdemir

Kübra Korkmaz

Melek Güleç

Neslihan Korkmaz

Taner Şener