Batman’dan Gaziantep’e GAP’ın Toplum Örgütleri

Çalışmanın Adı : “Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kalkınma Planı Kapsamında Bölgedeki Sivil Toplum Kuruluşlarının Saptanması ve Değerlendirilmesi

Destekleyen Kuruluş : Başbakanlık GAP İdaresi

Başlangıç Tarihi : 05 Ocak 2001

Çalışmanın Süresi : 7 Hafta

AMAÇ :

1) Uzun Erimli Amaç : Türkiye’de bölgesel kalkınma öğretisi için öncü bir proje olarak görülen GAP’ta, bölgesel kalkınma ülküsüne katkıda bulunacak toplum örgütlerinin birlikteliklerini kurmak ve geliştirmek.

2) Kısa Erimli Amaç : GAP’ta bölgesel kalkınma ülküsüne katkıda bulunacak toplum örgütlerinin özelliklerinin ve birlikteliğe temel olacak ilgi alanlarının belirlenmesi

YÖNTEM

Kısa erimli amaca ulaşmak için,

 • Hazırlanacak bilgi formları bölgedeki STK’lara ulaştırılacak ve yanıtlarını posta ile ya da toplantılara katılarak iletmeleri beklenecektir.
 • 7 il toplantısı yapılarak “Bölgesel Kalkınmada Katkı ve Birliktelik Olanakları” tartışılacaktır.
 • Elde edilen verilerin değerlendirilmesinden sonra, çözümlemeler ve öneriler 1 bölge toplantısı çevresinde tartışılacaktır.

BİRLİKTELİKTE GÖREV DAĞILIMI

 1. Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı,

 • Çalışmanın kavramsal çerçevesinin çizilmesi;
 • STANDART Bilgi Formu ile ODAK KİŞİ Görüşme Formu’nun hazırlanması;
 • Toplantı ve görüşmeler yoluyla verilerin toplanması, sınıflandırılması;
 • Toplantılarda oturum yönetimi ve yönlendirilmesi,
 • Rapor yazımından sorumludur.

 1. Diyarbakır Edebiyat ve Sanatçılar Derneği,

 • Çalışmanın düşünsel tabanının oluşturulmasında işbirliği
 • Yerel iletişimin ve kamuoyunun oluşturulmasının sağlanması,
 • Eldeki adreslerin güncelleştirilmesi (test edilmesi),
 • STK Bilgi Formlarını çoğaltarak, bölgedeki STK’lara toplantı öncesi ulaştırmak ve yanıtlamalarını sağlamak
 • Toplantı yerlerinin belirlenip anlaşma sağlanması, STK’ların toplantıya en yüksek düzeyde toplum katılıminın sağlanması,
 • Fişek Enstitüsü’nden bölgeye gelen ekibin barınma ve ulaşım organizasyonu
 • Temaslar sırasında çeşitli nedenlerle ulaşılamayan STK’larla temasın sağlanması ve STANDART Formun doldurulması ile görevlidir.

 1. GAP İdaresi,

 • Bölgede çalışabilmek için gerekli izinlerin alınması
 • Fişek Enstitüsü ile DİSED’in görev bölüşümlerine uyarak yükümlülüklerini yerine getirmelerinin izlenmesi,
 • Uçak bileti organizasyonu
 • Ücret ve harcamaların ödenmesi

KAVRAMSAL ÇERÇEVE :

Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı (ulusal ölçekte bir hükümet dışı kuruluş) ve Diyarbakır Sanatçılar ve Edebiyatçılar Derneği (DİSED – bölgesel ölçekte bir hükümet dışı kuruluş) tarafından GAP idaresinin desteğinde yürütülmekte olan “Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kalkınma Planı Kapsamında Bölgedeki Sivil Toplum Kuruluşlarının Saptanması ve Değerlendirilmesi” çalışması 2001 Ocak ayında başlamıştır. Bu kapsamda, 7 il merkezinde toplum örgütlerinin (STK) katılacağı ve düşünce-beklentilerini açıklayacakları toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantılarda toplum (ya da yurttaş) örgütlerinin birlikte çalışmalarına temel olacak bir güven-iletişim ortamının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Toplum örgütleri değişik terimlerle anılmaktadır : Hükümet-dışı kuruluş, devlet-dışı kuruluş, sivil toplum örgütleri, demokratik kitle örgütleri, gönüllü örgütler, yurttaş örgütleri.

Toplum örgütleri, önümüzdeki yüzyılda toplum yaşantısına ağırlıklarını koyacaklardır. Çünkü gitgide önemi farkedilen insanın, bir yandan bağımsız kişiliğini ortaya koyabilmesi, bir yandan da toplumsal olabilmesi istenmektedir. Bunu sağlayabilmesinin tek yolu, onun hem kişiliğine ve hem de eylemlerine hoşgörüyle yaklaşan, kucak açan örgütlerle birlikte olmasıdır. Toplum örgütlerini aynı düşleri paylaşan insanların buluşma yeridir. Ancak yaşanılan bir çok deneyim, çok sayıda pasif üyeden oluşan toplum örgütleri yerine, az ama aktif üyesi olan örgütlerin başarısına tanık olmuştur. Ancak, böylesi toplum örgütlerinin, birlikteliklerle ortaklaşa çalışmalarla güçlendirilmesi gerekmektedir. “Eylem Birliktelikleri Kurmak”, birbirini tanımaktan, dostluk kurmaktan ve güven oluşturmaktan geçmektedir. İşte GAP çalışmasının içerisinde “sosyal kalkınma” düşünü paylaşan böylesi örgütleri biraraya getirmek ve güçlerine güç katmaları beklenmektedir.

Toplantı yerleri ve takvim şöyledir :

İL TOPLANTILARI :

20 Ocak Cumartesi – BATMAN – İl Özel İdaresi Toplantı Salonu

21 Ocak Pazar – MARDİN – İl Özel İdaresi Toplantı
Salonu

23 Ocak Salı – DİYARBAKIR – Müze Müdürlüğü Toplantı Salonu

24 Ocak Çarşamba – ŞANLIURFA – GAP Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

25 Ocak Perşembe – ADIYAMAN – Ticaret Odası Salonu

26 Ocak Cuma – GAZİANTEP – Ticaret Odası Salonu

20 Şubat 2001 Salı – KİLİS – Ticaret Odası Salonu

21 Şubat 2001 Çarşamba – GAZİANTEP – Ticaret Odası Salonu

BÖLGE TOPLANTISI :

22 Şubat 2001 Perşembe – GAZİANTEP – Ticaret Odası Salonu

GÜNEYDOĞU ANADOLU KAPSAMINDA BÖLGEDEKİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ SAPTANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ — TAM RAPOR