Hesme Ankara Programı

08 Mayıs 2002

08:30-09:00

Kayıt

TEDAŞ Konferans Salonu


09:00-10:00

Açılış Konuşmaları

Vedat Reha MERT(İSG Genel Md.)


Bülent PİRLER (TİSK Genel Sekreteri)


Salih KILIÇ (TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri)


Salim USLU (HAK-İŞ Genel Başkanı)


Süleyman ÇELEBİ (DİSK Genel Başkanı)


Bayram ÇAMKERTEN (KOSGEB Başkanı)


Ali Paşa AKSU (TESK Genel Başkan Vekili)


Gülay ASLANTEPE (ILO Temsilcisi)


Yaşar OKUYAN (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)

10.30-11.00

İşyerinde Sağlık Çevre ve Güvenlik (HESME ) Eğitim Treni


Uğurlama Töreni


Ankara Tren Garı


11.30-12.30

Resim,Kompozisyon ve Afiş yarışmaları


Örnek işçi ve örnek işyeri


Ödül dağıtım töreni ve sergi açılışı

12.30-14.00

Ara

14.00-15.30

Panel :AB Uyum Sürecinde Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği

Oturum Bşk. Doç.Dr.Mustafa KURT (G.Ü.Mühendislik Fak.Dekan Yrd.)

Katılımcılar: Prof.Dr.Hans J.WOİTOWİTZ (Almanya İş Sağ.ve Sos.Tıp Ens.Dir.)

 Prof.Dr.Fahri ÖZOK (TİSK)


 Prof.Dr.Çağatay GÜLER (H.Ü.Tıp Fak.Halk Sağ.ABD)


 Horst MAYER (HECONET Genel Koordinatörü)


 Doç.Dr.Ali Rıza BÜYÜKUSLU(KİPLAS)


 Dr.Leyla ÜSTEL (Fişek Ens. Çalışan Çocuklar Vakfı)


 Süleyman TÜRKER (DİSK)


 Mustafa TURHAN (TMMOB)

15.30-16.00

Ara

16.00-16.30

Tartışma

09 Mayıs 2002

09.00-10.30

Panel : İşyeri Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri


TEDAŞ Konferans Salonu

Oturum Bşk. : Prof.Dr. Gürhan FİŞEK (Fişek Ens. Çalışan Çocuklar Vakfı-A.Ü.SBF)

Katılımcılar: Dr.Rana GÜVEN (İş Sağlığı Güv.Gen.Md.Yrd.)

 Dr.Levent AKIN (A.Ü.Hukuk Fakültesi)


 Yalçın AKKAŞ (Çevre Bakanlığı)


 Mustafa BAĞAN (TKSD Genel Sekreteri)


 Zahit GÖNENCAN (HAK-İŞ)


 Ruhi ÖKTEM (TMMOB)


 Dr.Alpaslan TEKİNER (Tepe Grubu)

10.30-11.00

Ara

11.00-12.00

Tartışma

12.00-13.30

Ara

13.30-15.00

Panel : İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim Sistemleri


TEDAŞ Konferans Salonu

Oturum Bşk. : Prof. Dr. Nazmi BİLİR (H.Ü.Tıp Fak.Halk Sağ.ABD.Bşk.)

Katılımcılar: Faik ARSEVEN (İş Teftiş Kurulu Başkanı)

 Metin ANIK (Baş İş Müfettişi -İş Müfettişleri Derneği)


 Ali ŞAHİN (DİSK Yönetim Kurulu Üyesi)


 Semih TEMİZ(Avukat-HAK-İŞ)


 Zeyra KAYA (TESK)


 Dr.Haluk BAŞCIL (TTB)

15.00-15.30

Ara

15.30.16.00

Tartışma ve kapanış

………………

KOSGEB ORGANİZASYONLARI:

7 Mayıs 2002

09.30-13.00

İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Organizasyonu,
OSTİM-KOSGEB-TÜGEM Eğitim Salonu


Katılımcılar: Prof.Dr.Gürhan FİŞEK (Fişek Ens. Çalışan Çocuklar Vakfı-A.Ü.SBF)
Sabri YAZILITAŞ (YODÇEM Başkanı)

Organizasyon Sorumlusu: Pınar IŞIN(Merkez Müdürü)

8 Mayıs 2002
09.30-13.00

İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Organizasyonu,
Sincan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu


Eğitimci: Haluk ULUSOY (İSGÜM)

Süleyman ALTINDAL (YODÇEM)