Çocuk Emeği Üzerine Düşünce Ortamı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi

Fişek Enstitüsü
Çalışan Çocuklar Vakfı


Düzenleyen Kurumlar :


Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi


19 Kasım 2009, Perşembe
Saat 10:00-17:30
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Aziz Köklü Salonu

Genel Bilgi:


Çocukların erken yaşta çalıştırılması ve eğitim süreçlerinden uzak düşmesi, özellikle Büyük Sanayi Devrimi döneminden beri dünyanın ilgisini çekmiştir. İnsan odaklı düşünenlerin, insana haklarıyla bir bütün olarak ve sevgiyle yaklaşanların her zaman isyan ettiği çocukların çalıştırılması olgusu, sosyal politikanın da en önde gelen konuları arasında yer almıştır.
Türkiye’de çocukların korunması olgusuna, 1921’den beri birçok örnek uygulamayla müdahale edilmiş; çalışan çocuklar için, başta çıraklık okulları olmak üzere birçok müdahale programı geliştirilmiştir. 1979 Uluslararası Çocuk Yılı’nı izleyen çalışmalar ve 1992 yılı sonrası Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kazandırdığı ivme ile birçok kuruluş bu konuya eğilmiştir.
Bulunduğumuz noktayı saptamak ve geleceğe ilişkin strateji önerilerini ortaya koymak üzere, konuya gönül verenlerin bir araya gelmesinde yarar görmekteyiz. Bu amaçla, bir düşünce ortamı (sempozyum) oluşturuyoruz. Düşüncelerin özgürce aktarıldığı bu ortamda, konuda kendisini kanıtlamış araştırmacılar kadar görüşlerini dillendirmek isteyenlere de mikrofonumuz açıktır. Amaç, önümüzü görebilmek ve yolumuzu çizebilmektir.
19 Kasım 2009 günü, Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Aziz Köklü Salonu’nda buluşmak üzere…

Program:

Kayıt 9:30-10:00

Açılış Konuşmaları: 10:00-10:30

-Prof. Dr. Ahmet Makal, A. Ü. SBF Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

-Prof. Dr. Gürhan Fişek, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Genel Yönetmeni

-Prof. Dr. Celal Göle, A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı

1.OTURUM 10:30-12:00

Tarihsel Perspektiften Türkiye’de Çocuk Emeği Olgusu

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu

-Prof. Dr. Ahmet Makal, Türkiye’de 1920-1960 Döneminde Çocuk İşçiliği

-Dr. Onur Sunal, 1802’den 182’ye Çocuk İşçiliğine Yönelik Sosyal Politikalar

-Enver Taştı, Türkiye’de Çocuk Emeğinin Nicel Boyutları

Yemek Arası 12:00-13:00

2. OTURUM 13:00-14:15

Türkiye’nin Çocuk İşçiliği ile Mücadelesi

Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Banu Uçkan

-Nural Dağdemir, Türkiye’de Çocuk İşgücü Sorunu ve Mücadele Yolları

-Prof. Dr. A. Gürhan Fişek, Türkiye’de Çalışan Çocuklara Yönelik Sosyal Politika Önerilerinde Kilometre Taşları

-Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Kız Çocuklarının Eğitimi ve Nitelikli İşgücü Olarak Çalışma Yaşamına Katılmaları

Çay-Kahve Arası 14:15-14:30

3. OTURUM 14:30-16:00

Türkiye’de Çalışan Çocuklara Yönelik En İyi Uygulama Örnekleri ve Gelecek Stratejileri

Kolaylaştırıcı: Gülay Aslantepe, ILO Türkiye Direktörü

-Özcan Karabulut (TÜRK-İŞ)

-Dr. Nezih Varol (TİSK)

-Zehra Kaya (TESK)

-Gülbiye Y. Yaşar (Fişek Enstitüsü)

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi

1. Çalışan Çocuklar Karikatür Yarışması Sergisi Açılışı, Ödül Töreni ve Kokteyl 16:00-17:30