Ülkelerin Alfabetik Sıraya Göre Endeksi

Hazırlayan : Onur Sunal

 

Afganistan El Salvador İsveç Nikaragua
Almanya Endonezya İtalya Norveç
ABD Eritre Japonya Orta Afrika Cumhuriyeti
Angola Etyopya Jamaika Özbekistan
Arjantin Fas Kamboçya Pakistan
Arnavutluk Fiji Kamerun Panama
Avustralya Fildişi Sahili Kanada Paraguay
Avusturya Filipinler Kazakistan Polonya
Bangladeş Fransa Kenya Portekiz
Belçika Gabon Kırgızistan Romanya
Belize Gambiya Kolombiya Ruanda
Benin Gana Kongo Cumhuriyeti Rusya
Bolivya Gine Kongo Demokratik Cumhuriyeti Senegal
Bosna Hersek Guatemala Kostarika Sierra Leone
Botsvana Guyana Lübnan Sri Lanka
Brezilya Güney Afrika Cumhuriyeti Macaristan Sudan
Bulgaristan Gürcistan Madagaskar Şili
Burkina Faso Haiti Makedonya Tanzanya
Burundi Hırvatistan Mali Tayland
Butan Hindistan Mauritus Togo
Cibuti Hollanda Moğolistan Tunus
Cezayir Honduras Moldovya Türkiye
Çek Cumhuriyeti Irak Moritanya Uganda
Çad İngiltere Mozambik Ürdün
Danimarka İrlanda Mısır Yemen
Dominik Cumhuriyeti İsrail Nepal
Ekvador İspanya Nijerya


AFGANİSTAN

138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamında değil.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre 10-14 yaş arası çocukların %23,8’i çalışmaktadır. Çocuk işçiler yoğun olarak kırsal kesimde çobanlık yapmakta, kağıt ve ateş yakmak için odun toplamaktadırlar. Çocuklar aynı zamanda kentlerde ayakkabı boyamakta, dilencilik yapmakta ve sokaklarda hurda metal toplamaktadırlar. Çocukların direnişçi askeri çeteler ve militanlar tarafından toplandığı ve silah altına alındığı bilinmektedir.

Afganistan hükümeti, yurt dışından aldığı destekle çocuk askerliği, çocuk ticareti ve çocukların ticari cinsel istismarı konularında çalışmaktadır. USDOL* tarafından sağlanan 3 milyon dolarlık fon ile 4 yıl boyunca çocuk askerler rehabilite edileceklerdir. (UNICEF, Afghanistan,ChildTrafficking Reports,September25,2003)


 

ALMANYA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.
Çocuk emeği konusunda doğrulanabilir bir bilgi yoktur.
Almanya’ya Doğu Avrupa kökenli genç kızlar kaçırılmakta ve bu kızlar genelevlere satıldıktan sonra fahişe olarak çalıştırılmaktadır. Aynı zamanda kaçırılan kızlar buradan diğer Avrupa ülkelerine fahişe olarak çalışmak üzere götürülürken, Almanya aktarma ülkesi olarak kullanılmaktadır. Yaklaşık her yıl 2.000-20.000 genç kızın kaçırılarak fahişeliğe zorlandığı bilinmektedir.

(www.globalmarch.org)


 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ


138 numaralı ILO** sözleşmeyi imzalamamış, 182 numaralı sözleşmeyi imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

ABD’de yaklaşık 290.000 çocuk işçi vardır.

Amerikan Adalet Bakanlığı’nın tahminlerine göre 100.000 ve 3.000.000 arası çocuk pornografiye, fuhuşa bulaştırılmış veya kaçırılmıştır.

(www.globalmarch.org)


 

ANGOLA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamında değildir.

UNICEF’in 2001 tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların %29,9’u çalışmaktadır. Sayıca oldukça fazla çocuk, iç karışıklıklar ve yoksulluktan ötürü sokakta yaşamaktadır. Sokak çocukları ayakkabı boyamakta, araba yıkamakta, su taşımakta ve evsiz kızlar cinsel açıdan istismar edilmek konusunda büyük risk taşımaktadırlar. Aynı zamanda Angola’lı çocuklar geçimlik tarım için çalışmakta, evlerde hizmetçilik ve sokaklarda dilencilik yapmaktadırlar. (UNWire, Angola: Children Survive War as Scavengers, Prostitutes, online, United Nations Foundation, May 30, 2002, [cited June 4, 2004]; http://www.unwire.org/unwire/19990601/2898_story.asp.)

Çocuk kaçırılması ve satılması, cinsel olarak sömürülmesi, pornografi, zorla çalıştırma, cinsel kölelik ve diğer sömürü çeşitlerinin ülkede var olduğu raporlanmıştır. (Watch List on Children and Armed Conflict, Angola: Important Note, ReliefWeb, [online] April 25, 2002 [cited June 4, 2004], 11; (http://www.reliefweb.int). Çocuklar aynı zamanda Namibya ve Güney Afrika’ya cinsel sömürü ve ev hizmetçiliği için kaçırılmakta ve satılmaktadır.

2002 yılında savaş ve iç karışıklık sona erince UNICEF ve hükümet, çocuk askerleri rehabilite etmek için bir program başlatmıştır.


 

ARJANTİN


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Arjantin Çalışma Bakanlığı’nın 2000 yılında yaptığı tahminlere göre 5-14 yaş arası çocukların % 7,1’i çalışmaktadır. Çocuklar tarımsal arazilerde tütün, herba mate(bir çeşit çay), çiçek, domates, çilek ve sarımsak toplanmasında çalışmaktadırlar. Kentsel alanlarda hurda toplamakta, sokakta erzak satmakta, dilencilik yapmakta, ayakkabı boyamakta, ev işlerinde, küçük ve orta ölçekli işletmelerde, küçük ölçekli kumaş üreten yerlerde , yemek yapımında ve taş işlerinde çalışmaktadırlar.

Arjantin’de çocukların fuhuş sektöründe, seks turizminde, porno sektöründe ve uyuşturucu ticaretinde çalıştırıldıkları bilinmektedir.

Çocuklar Arjantin’e Bolivya, Brezilya ve Paraguay’dan fuhuş ve cinsel istismar için kaçırılmaktadır. Aynı zamanda kaçırılan çocuklar zorla çalıştırılmaktadır. Aynı zamanda Arjantinli çocuklarda Brezilya ve Bolivya’ya fuhuş amaçlı kaçırılmakta ve satılmaktadırlar. (Trafficking in Persons Report, Washington, DC, June 14, 2004; http://www.state.gov/.)

Arjantin hükümeti, 4 yıllık bölgesel bir ILO-IPEC*** projesinde Brezilya ve Paraguay sınırında çocukların cinsel istismar ve fuhuş için satılmasını önlemek konusunda çalışma yapmıştır.


 

ARNAVUTLUK


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

UNICEF’in 2000 yılı tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların %31,7’si çalışmaktadır. Kırsal alanlarda çalışma oranı, kentsel alanlara göre daha yüksektir. Genellikle çingene çocuklar, daha çok sokaklarda satıcılık ve dilencilik yapmaktadırlar. Aynı zamanda çocuklar çiftçilik yapmakta, ayakkabı boyamakta ve tekstil ve ayakkabı fabrikalarında çalışmaktadırlar.

6 yaş gibi, oldukça küçük kabul edilebilecek yaştaki çocukların bile, Batı Avrupa’ya kaçırılması ve burada fuhuş ve sömürü amaçlı satılması önemli bir sorun olarak durmaktadır. Devlet Bakanlığı’nın tahminlerine göre 1992-2000 yılları arasında 4000 çocuk tarım, ev hizmetçiliği ve dilenmek amacıyla kaçırılmış ve satılmıştır.

Erkek ve kız çocuklar İtalya ve Yunanistan’a dilencilik yapmak, zorla çalıştırılmak, tarım işçiliği yaptırılmak ve inşaat işlerinde çalıştırılmak üzere kaçırılmışlardır. (ILO-IPEC, Combating the Trafficking in Children for Labour and Sexual Exploitation in the Balkans and Ukraine, Project Document, Geneva, September 2003, 7.)

Hükümet aynı zamanda 3 yıllık USDOL* tarafından finanse edilen bir ILO-IPEC*** projesi konusunda çalışmaktadır. Çalışmanın konusu çocukların kaçırılarak satılması ve sömürülmesi ve cinsel istismarı önlemek konularında yoğunlaşmaktadır. Projenin yürütülmesi konusunda hükümetle birlikte yerel birlikler de çalışmaktadır.
(ILO-IPEC,Child Trafficking Project, project document. ILO-IPEC, ILO-IPEC Child Trafficking Project, technical progress report, 2. )


 

AVUSTRALYA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Tarımda ve aile işletmelerinde çocukların çalıştığı bilinmektedir.

3000 çocuk ticari olarak cinsel açıdan istismar edilmektedir. Bu çocuklar sokaklarda fuhuş yapmakta, genelevlerde, otellerde ve masaj salonlarında satılmakta ve pornografik yayınlara konu olmaktadırlar.

Doğu Timor’da 1999 yılında olduğu gibi bazı askerlerin 18 yaşın altında oldukları tespit edilmiştir.

Bazı çocuklar Melbourne ve Sydney’de kumaş imalathanelerinde tehlikeli koşullar altında çalışmaktadırlar.

(www.globalmarch.org)


 

AVUSTURYA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Çocuk emeği konusunda doğrulanabilir bir bilgi yoktur.

Ama özellikle genç kızların kaçırılması konusunda aktarma ülkesi olduğu bilinmektedir. Eski Sovyet Cumhuriyetleri’nden gelen kızlar Batı’ya Avusturya üzerinden kaçırılmaktadır. Bu kızlar zorla fahişe olarak çalıştırılmakta ve borçla kelepçelenen(debt bonded) sömürü ve çalıştırma şeklinin köleleri olmaktadırlar.

(www.globalmarch.org)


 

BANGLADEŞ


138 numaralı ILO** sözleşmesini imzalamamış ancak 182 numaralı ILO** sözleşmesini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre 10-14 yaş arası çocukların %29,6’sı çalışmaktadır.

Çocuklar “Bidi”(elle sarılan sigara) fabrikalarında, inşaat işlerinde, deri tabakhanelerinde, balıkçılarda, oto tamircilerinde, metal eritme işlerinde, “richshaw” (Uzakdoğu’da bisiklete benzeyen taşıma araçları) çekmede, kibrit fabrikalarında, taş kırmada, kitap ciltlemede ve kumaş endüstrisinde çalışmaktadırlar. Kentsel alanlarda, ev hizmetçisi, taşıyıcı, kapıcı ve sokak satıcı olarak çalışmaktadırlar. Aynı zamanda sokakta çetelere katılmakta ve silah ve uyuşturucu satmaktadırlar. Sokak çocukları, cinsel istismara da uğramaktadırlar.

Çocuklar yurt içinde ve yurt dışına kaçırılmakta ve kaçırıldıkları yerlerde ev hizmetçileri olarak çalıştırılmakta, evlendirilmekte, organları satılmakta, prangalı(bonded) olarak çalıştırılmakta ve fahişelik yaptırılmaktadır. Çocukların doğum kayıtları düzgün olmadığı için çocuklar, kolayca sınırlardan geçirilmekte ve yaşça küçük olduklarını ispatlayacak hiçbir kanıt bulunamamaktadır.

Hindistan ve Ortadoğu kaçırılan çocukların gönderildiği ana ülkelerdir. Ortadoğu ve Körfez ülkelerine özellikle Katar ve BAE’ye kaçırılan çocuklar deve jokeyliği için kullanılmaktadırlar. (U.S. Department of State, “Trafficking in Persons Report- 2004: Bangladesh.” Burmalı çocuklar da Bangladeş üzerinden kaçırılmaktadır. bkz. IOM, Bangladesh: Counter-Trafficking Efforts [online] (in IOM Press Briefing Notes, June 15, 2004 [cited July 15, 2004]); http://www.iom.int/en/archive/archive_press_brief_notes.shtml)

Çocuk emeğini sona erdirmek için yaklaşık 12 milyon dolarlık 8 ILO-IPEC*** projesi yürütülmektedir. Aynı zamanda çocuk emeğini yok etmek için USDOL* tarafından finanse edilen projeler de yürütülmektedir. Bunlar daha çok bidis(elle sarılan sigara), inşaat, kumaş ve kibrit gibi tehlikeli sektörlerdeki çocuk emeğini bitirmeyi hedeflemektedir.


 

BELÇİKA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Çocuk emeği konusunda doğrulanabilir bir bilgi yoktur.

Afrika’dan gelen kızlar Hollanda’ya kaçırılmakta ve burada fuhuşa zorlanmaktadırlar. Burada fahişe olarak çalıştırıldıktan sonra Belçikalı kaçakçılara seks kölesi olarak satılmaktadır.

22 Kasım 1988 yılında, Hannover Polisi, 3 çocoğun, PKK- Kürt Terörist Örgütü-( Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından terörist kabul edilen) tarafından gerilla olarak eğitildiğini rapor etmiştir.

(www.globalmarch.org)


 

BELIZE


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Belize Merkezi İstatistik Teşkilatı’nın 2001 tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların %6,3’ü çalışmaktadır. SIMPOC’a(Statistical Information and Monitoring Program on Child Labour) göre 15-17 yaş arası çocukların %23’ü çalışmaktadırlar. Çocukların büyük bir kısmı tarımda, inşaatta, turizmde ve imalatta çalışmaktadırlar. Çalışan çocukların %79’u kırsal kesimde bulunmaktadır. Bunlar aile işletmelerinde, genellikle okuldan sonra, hafta sonları ve tatillerde çalışmaktadırlar. Aynı zamanda narenciye, muz ve şeker alanlarında çalışmaktadırlar. Kentsel alanlarda, ayakkabı boyamakta, gazete satmaktadırlar. Kaçırılan çocuklar zorla muz endüstrisinde çalıştırılmaktadırlar.

Genç kızlar, komşu ülkelere kaçırılmakta ve burada bar kızı, ev hizmetçisi ve fahişe olarak çalıştırılmaktadırlar. Orta Amerika’dan kaçırılan kızlar, Belize’de genel evlerde fahişe olarak çalıştırılmaktadırlar. (bkz. U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report- 2004: Belize, U.S. Department of State, Washington, D.C., June 14, 2004; http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/ 2004/33198.htm. )

Belize, çocuk kaçırılması konusunda kaynak, aktarma ve hedef ülkesidir. Kaçırılan kızlar özellikle genel evlerde zorla fahişe olarak çalıştırılmaktadır. Bu kızlar genel evlerde sömürülmekte, dövülmekte ve zorla istemedikleri insanlarla cinsel ilişkiye zorlanmaktadırlar. Ayrıca bu ağır sömürünün devamı olarak neredeyse hiç para verilmemektedir. Çocuk pornosu da önemli sorunlardan biridir.


 

BENIN


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

ILO**‘nun 2002 tahminlerine göre 10-14 yaş arası çocukların % 26,1’i çalışmaktadır. Çocuklar aile çiftliklerinde, inşaat alanlarında, marketlerde ve evlerde çalışmaktadırlar. Yoksulluktan dolayı aileler çocuklarını çalıştırmakta ve karşılığında para almaktadırlar.

Benin, çocuk kaçırılması konusunda kaynak, aktarma ve hedef ülkesidir. Benin’li çocuklar Kamerun’a, Kongo’ya, Fildişi Sahili’ne, Gabon’a, Gana’ya, Nijerya’ya, Togo’ya, Körfez Ülkeleri’ne ve Lübnan’a kaçırılmaktadırlar. Burkina Faso’lu, Nijer’li ve Togo’lu çocuklar da Benin’de satılmaktadır. Kaçırılan çocuklar genellikle ev hizmetçisi, market tezgahtarı, tarım işçisi, seks işçisi ve taş ocaklarında işçi olarak çalıştırılmaktadır. Nijerya polisinin raporlarına göre 2003 yılında 6000-15000 arası çocuk Benin’den kaçırılarak Nijerya’da çalıştırılmaktadır. Bu kaçırılan çocukların çok büyük bir çoğunluğu kakao çiftliklerinde çalıştırılmışlardır. Aynı zamanda Benin sınırları içinde ülke içinde kaçırılan çocuklar zorla inşaat, zanaat ve sokak işlerinde çalıştırılmaktadır. (Integrated Regional Information Networks, “WEST AFRICA: Traffickers hold thousands of children, women in bondage”, IRINnews.org, [online], November 12, 2003 [cited February 12, 2004]; http://www.irinnews.org/report.asp? ReportID=37815.)

“Videmegonlar”, zengin evlerde ailelerinin onayıyla çalışan çocuk hizmetçilerdir. Genellikle cinsel istismara uğramakta, eğitimden yoksun bırakılmakta ve çoğu zaman zorla çalıştırılmakta ve kaçırılmaktadırlar.(Vidomegonların yaklaşık % 90-95’i kızlardır. bkz. U.S. Department of State, Country Reports- 2003: Benin, Section 5.)

Benin hükümeti, USDOL* tarafından finanse edilen, Orta ve Batı Afrika’daki 9 ülkeyi kapsayan ve kaçırılan çocukların zorla çalıştırılmak yoluyla sömürülmesini engellemeyi hedefleyen ILO-IPEC*** projesinin bir parçasıdır.


 

BOLİVYA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

UNICEF’in 2002 yılı tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların %26,4’ü çalışmaktadır. Kırsal kesimde çocuklar, geçimlik tarım işlerinde, inşaat seköründe çalışmakta ve çobanlık yapmaktadırlar. Çalışan çocukların önemli bir miktarı şeker kamışı hasatlarında ve şeker üretiminde Santa Cruz’da görülmektedirler. Kentsel alanlarda, ayakkabı boyamakta, satıcılık yapmakta ve şehiriçi toplu ulaşım araçlarında muavinlik yapmaktadırlar. Aynı zamanda çocuklar, küçük çaplı madenlerde çalışmakta ve uyuşturucu ticaretine alet olmaktadırlar.
(ILO-IPEC, Phase I: Program to Prevent and Progressively Eliminate Child Labor in Small-scale Traditional Gold Mining in South America, project document, (ILO**) LAR/00/05/050, Geneva, April 1, 2000, 2.)

Bazı çocuklar, “senet”(indentured) ile çalıştırılmaktadır. Buna göre çocuk yemek, yatmak yada başka bir şey karşılığında ücret almadan evlerde hizmetçi olarak ya da genellikle fahişe olarak çalıştırılmaktadır. Çocuklar yurt içinde büyük şehirlere ve sınır ötesine fuhuş amaçlı kaçırılmaktadır. Arjantin, Şili, Brezilya ve İspanya’ya kaçırılan Bolivyalı çocuklar zorla kaçırılmakta ve seks köleleri olarak çalıştırılmaktadır. Kadınlar ve genç kızlar özellikle de yerliler(indigenous) kaçırılma riski en yüksek olan gruplardır.

Çocuklar kimi zaman zorla silahlı çeteler ve gerillalar tarafında asker olarak kullanılmaktadır. Silahlı kuvvetlerin %40’ı 18 yaşın altında ve 14 yöresinde yaşlardadır. (bkz. Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, “Bolivia,” in Global Report 2001, 2001; http://www.child-soldiers.org/ )

ILO-IPEC***, And Bölgesi ve Potosi Bölgesi’nde madenci olarak çalışan çocukların eğitime ulaşabilmeleri için 1.5 milyon dolarlık bir proje yürütmektedir. (bkz. CARE, Combating Child Labor in Bolivia Through Education, project document, 2002.)


 

BOSNA-HERSEK


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamında değildir.

UNICEF’in 2000 yılı tahminlerine göre, 5-14 yaş arası çocukların %17,7’si çalışmaktadır. Çalışan çocukların önemli bir bölümü ailelerine yardım etmekte ve çingene çocuklar Sarayevo sokaklarında dilencilik yapmaktadırlar.

Bosna-Hersek, çocuk ticareti konusunda kaynak, aktarma ve hedef ülkesidir. Ticarete konu olan ve kaçırılan çocukların büyük bir kısmı genç kızlardır ve fahişe olarak çalıştırılmak üzere “çetelere” zorla satılmaktadırlar.

Daha yoksul olan Doğu Bosna’dan daha zengin olan Batı Bosna’ya ve Batı Avrupa ülkelerine kaçırılan 14-18 yaş arası kızlar, fuhuş çetelerinin hizmetlerine verilmektedir. Kaçırılan genç kızların önemli bir bölümü Moldovya, Romanya, Ukrayna, Rusya, Beyaz Rusya ve Sırbıstan’dan gelmektedirler. (bakınız U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report- 2004: Bosnia and Herzegovina, Washington, D.C., June 14, 2004; http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2004/33192.htm. )


 

BOTSVANA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamında değildir.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre 10-14 yaş arası çocukların %13,5’i çalışmaktadırlar. Çocuklar çömlek yapmakta, ev hizmetçisi olarak ve çocuk bakıcısı olarak çalışmaktadırlar. AIDS ölümleri yüzünden pek çok çocuk, kimsesizdir. Bu çocuklar sokaklarda dilenci ve fahişe olmak konusunda oldukça büyük bir risk taşımaktadırlar. 2001 yılında yapılan sayıma göre 111,828 çocuğun 1 ya da 2 ebeveynini kaybettiği sonucuna ulaşılmıştır. Güney Afrika ve Botsvana sınırında çocukların cinsel sömürü metaları olarak kullanıldığı rapor edilmiştir (bkz. ECPAT International, Botswana, [online] 2004 [cited March 24, 2004]; http://www.ecpat.net/eng/Ecpat_inter/projects/monitoring/online_database/index.asp.)


 

BREZİLYA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü’nün 2001 yılı tahminlerine göre, 5-14 yaş arası çocukların %6,8’i çalışmaktadır. Çocuklar kırsal alanlarda, madenlerde, balıkçılık sektöründe, mangal kömürü yapımında, şekerkamışı, pamuk, narenciye ve diğer tahılların toplanması ve hasatında çalışmaktadırlar. Kentlerde ise, ayakkabı boyamakta, sokak satıcılığı yapmakta, dilenmekte, restoranlarda çalışmakta, inşaat ve taşımacılık sektörlerinde çalışmaktadırlar. Birçok çocuk evlerde hizmetçilik yapmaktadırlar. Geri kalan çocuklar ise çöp toplamakta, uyuşturucu satmakta ve fahişelik yapmaktadırlar. ILO**‘nun tahminlerine göre, hizmetçilik yapan çocukların sayısı 500.000’i geçmektedir.

ILO-IPEC***‘in Paraguay ve Brezilya sınırında fuhuş amaçlı çocuk ticaretini önlemek için başlattığı proje vardır.


 

BULGARİSTAN


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

15 yaş altında çocukların çalışma durumu ile ilgili resmi istatistikler mevcut değildir. Çocukların genellikle, tarım, ormancılık, taşımacılık, habercilik, inşaat ve imalat sektörlerinde çalıştıkları bilinmektedir.

Kentlerde çocuklar uyuşturucu satmakta, fahişelik yapmakta ve örgütlü çetelere katılmaktadırlar. Çocuk fahişelerin önemli bir bölümü çingene çocuklardır. Bulgaristan, çocuk ve genç kızların kaçırılması konusunda önemli bir aktarma ülkesidir. Kızlar genellikle Ukrayna, Moldovya, Rusya ve Orta Asya’dan kaçırılmakta ve Bulgaristan üzerinden geçirilerek Batı Avrupa’da satılmaktadırlar. Bu genç kızların hemen hepsi zorla fahişe olarak çalıştırılmakta, genelev patronlarına satılmakta ve her gün 10’larca erkekle birlikte olmaya zorlanmaktadırlar.

USAID(United States Agency for International Development) tarafından finanse edilen pilot bir proje ile Bulgaristan Romanya sınırında çocuk ticareti önlenmeye çalışılmaktadır.


 

BURKİNA FASO


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

ILO**‘nun 2001 tahminlerine göre, 10-14 yaş arası çocukların %40,4’ü çalışmaktadır. Çocuklar daha çok tarım alanlarında, altın yıkama ve madencilik işlerinde çalışmaktadırlar. Önemli sayılabilecek miktarda kız çocuğu da sokak satıcılığı ve ev hizmetçiliği yapmaktadır.

Burkina Faso, çocuk ticareti ve kaçırılması konusunda kaynak, aktarma ve hedef ülkesidir. Burkina Faso’ya kaçırılan çocuklar, genellikle iki büyük şehir olan Bobo-Dioulasso ve Ouagadougou’ya getirilmektedir. Buralarda çocuklar evlerde hizmetçilik yapmakta, sokaklarda dilenmekte, tarımsal alanlarda çalıştırılmakta ve fahişelik yapmaya zorlanmaktadır. Burkina Faso’dan kaçırılan çocuklar ise Fildişi Sahili’nde kakao tarlalarında çalışmakta, Benin, Gana, Mali ve Nijerya’ya da kaçırılmaktadırlar.

Burkina Faso’ya kaçırılan çocuklar zorla tarımda, metal işlerinde, madenlerde ve evlerde çalıştırılmaktadır.

Burkina Faso USDOL* tarafından finanse edilen ILO-IPEC***‘in 9 ülkeyi kapsayan Orta ve Batı Afrika’da çocuk ticaretini ve çocuk emeği sömürüsünü bitirmeyi hedefleyen projenin katılımcısıdır. Burkina Faso, 3 milyon dolarlık USDOL* tarafından finanse edilen, kaçırılan çocukları ve kaçırılma riski altında olan çocukları eğitmeyi hedefleyen projeyi de yürütmektedir.


 

BURUNDİ


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Unicef’in 2003 tahminlerine göre, 5-14 yaş arası çocukların %32,3’si çalışmaktadır. Çocuklar evlerde hizmetçilik yapmakta, geçimlik tarım işlerinde, madencilikte, tuğla yapım işlerinde ve kentsel kayıt dışı sektörlerde çalışmaktadır.

Devlet ve isyancı gerillalar, çocukları asker olarak kullanmıştır. Ayrıca bazı kızlar gerillalar tarafından kaçırılarak zorla hizmet ettirilmiş ve cinsel olarak sömürülmüşlerdir. Burundi’li çocuklar aynı zamanda Demokratik Kongo Cumhuriyet’inde savaşmışlardır. (Amnesty International, Burundi: Child soldiers- the Challenge of Demobilisation, March 2004; http://web.amnesty.org/library/print/ENGAFR160112004.)

Çocuk fuhuşu önemli bir sorundur. Çocuklar Burundi sınırları içinde ve sınır ötesine kaçırılmaktadırlar.

USDOL* tarafından finanse edilen, çocuk askerleri rehabilite etme ve onları kurtarma projesi ILO-IPEC*** tarafından yürütülmektedir. Bu proje 1440 çocuk askeri kurtarma ve yaklaşık sayıları 1000’i bulan ve risk altında olan diğerlerine yardım etmeyi amaçlamaktadır.


 

BUTAN


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamında değildir.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre 10-14 yaş arasındaki çocukların %49,4’ü çalışmaktadır. Çocuklar tarımsal alanlarda daha çok ailelerinin yanında çalışmaktadırlar. Kaçırılan yabancı çocuklar ise daha çok yol yapımında görülebilir. Ağustos 2004’te Ulusal Parlamento, SAARC’yi (South Asian Association for Regional Cooperation Convention) imzalamıştır. Bu sözleşme uyarınca fuhuş amacıyla kaçırılan ve zorla çalıştırılan kadın ve çocuklar korunacak ve kaçak engellenecektir.


 

CEZAYİR


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamında değildir.

Çocuk işçilerin sayısı konusunda güvenilir bir bilgiye ulaşmak mümkün değildir. Çocuklar genellikle aile çiftliklerinde ve kayıt dışı alanlarda çalışmaktadırlar.

Çocukların cinsel olarak ticari istismara konu oldukları bilinmektedir ama konunun büyüklüğü bilinmemektedir. Terörist gruplar tarafında genç kızların zorla çalıştırılmak amacıyla kaçırıldıkları bilinmektedir.


 

CİBUTİ


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamında değildir.

Çalışan çocukların sayısı ile ilgili istatistiksel bilgiler yoktur. Kırsal alanlarda çocuklar aile çiftliklerinde çalışmaktadırlar. Kentsel alanlarda ise çocuklar kayıt dışı sektörde, küçük ölçekli aile işletmelerinde ve evlerde çalışmaktadırlar. Etyopya’dan ve Somali’den gelen çocuklar ayakkabı boyamakta, araba yıkamakta, “Khat”(uyarıcı olarak çiğnenen bir tür yaprak) satmakta, işportacılık yapmakta, dilenmekte ve fahişelik yapmaktadırlar.

Mülteci çocukların başkentte ticari olarak cinsel açıdan istismar edildiğine ilişkin raporlar bulunmaktadır. Gençlik Bakanlığı ve UNICEF’in bir raporuna göre yaşları 7-18 arasında değişen ve çoğu evlerde hizmetçilik yapan Etyopya’lı kızlar işlerini bıraktıktan sonra fuhuş tuzağına düşmektedir. (ECPAT International, Djibouti, in ECPAT International, [database online] [cited May 14, 2004]; http://www.ecpat.net/eng/Ecpat_inter/projects/monitoring/online_database/.)


 

ÇAD


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamında değildir.

UNICEF’in 2000 yılı tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların % 65,5’i çalışmaktadır. Çocuklar tarımsal işlerde çalışmakta, hayvan gütmekte ve sokak satıcılığı yapmaktadırlar.

Bazı aileler 12-13 gibi küçük yaştaki çocuklarını evlendirmektedirler. Bu küçük yaşta evlenen kızlar her zaman cinsel olarak sömürülmekte ve zorla çalıştırılmaktadırlar.

Yine kimi aileler çocuklarını zorla çalıştırılmak üzere çiftliklere satmaktadırlar. “Mahadjir” çocuklar, islami okullara gönderilmekte ve bazıları hocaları tarafından yemek ve para için dilendirilmektedirler.

UNICEF’in 2003 raporlarına göre, 600 çocuk devletin güvenlik güçlerinde ve silahlı gruplarda asker olarak çalışmıştır.


 

ÇEK CUMHURİYETİ


138 numaralı ILO** sözleşmesini imzalamamış, 182 numaralı ILO** sözleşmesini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Çocuk işçiler ve sayıları ile ilgili esmi veriler bulunmamaktadır.

Fuhuş genç kızlar ve kadınlar arasında giderek yaygınlaşmaktadır. Ne var ki resmi rakamlar elde bulunmamaktadır. Ancak E55 oto yolu üzerindeki Dubi adlı küçük bir kasaba yakınlarında bile 200 genelev olduğu bilinmektedir. Bu, ülkedeki fuhuş ile ilgili sorunun büyüklüğünü ortaya koymak için yeterli bir göstergedir.

(www.globalmarch.org)


 

DANİMARKA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Çocuk emeği konusunda doğrulanabilir bir bilgi yoktur.

(www.globalmarch.org)


 

DOMİNİK CUMHURİYETİ


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Dominik Çalışma Bakanlığı’nın 2000 yılı tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların %14,5’i çalışmaktadır. Çalışan çocukların önemli bir bölümü tarımsal alanlarda Haiti’li çocuklarla birlikte şeker kamışı tarlalarında çalışmaktadırlar. Çocuklar aynı zamanda domates ve kahve tarlalarında da çalışmaktadırlar.

Çocuklar, kentlerde işportacılık yapmakta ve ayakkabı boyamaktadırlar. Yoksul ailelerin çocukları, bazen zengin evlerde “senet”(indentured) karşılığında çalıştırılmaktadırlar.

Çocukların cinsel istismarı özellikle Boca Chica, Puerto Plata ve Sosua gibi turistik alanlarda oldukça yaygındır. Fahişelik yapan kızlar genelevlerde, diskolarda, restoranlarda ve otellerde çalışmaktadırlar. Çocukların ülkeye ve ülke dışına kaçırıldıklarına dair raporlar vardır. Haitili genç kızlar ve çocuklar ülkeye fuhuş, dilencilik ve tarım işçiliği için kaçırılmaktadırlar. (ILO-IPEC, Explotación Sexual comercial de personas menores de edad en República Dominicana, September 2002, 13.)

Ülke iki tane kahve ve domates sektöründe çocuk işçiliği sona erdirmek için başlatılan ILO-IPEC*** projesini yürütmektedir.


 

EKVADOR


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

ILO**‘nun 2002 tahminlerine göre 10-14 yaş arası çocukların %3,9’u çalışmaktadırlar. Çalışan çocukların önemli bir bölümü, Sierra ya da yüksek yaylalarda, Amazon ve kent kıyılarında çalışmaktadırlar. 8 gibi küçük kabul edilebilecek yaştaki çocuklar tehlikeli koşullarda muz toplamaktadırlar. Aynı zamanda çocuklar yine tehlikeli olan çiçek kesme işinde de çalışmaktadırlar. Kentsel alanlarda çocuklar ticari pazarlarda, evlerde çalışmakta ve habercilik yapmaktadırlar.

ILO-IPEC***‘in 2002 yılı tahminlerine göre 5200 çocuk yaştaki kız ve genç kız ticari açıdan cinsel istismara uğramıştır. Bu araştırma Ekvador’un üç büyük şehri olan Guayaquil, Quito ve Machela’da yapılmıştır. (Mariana Sandoval Laverde, Magnitude, Characteristics and Environment of Sexual Exploitation of Girls and Adolescents in Ecuador, ILO-IPEC, Quito, October, 2002, Executive Summary,3.)

Ekvador, çocuk kaçırılması konusunda kaynak, aktarma ve hedef ülkesidir. Çocukların pek çoğu fuhuş amaçlı kaçırılmaktadır.

USDOL* tarafından finanse edilen 38 aylık Timebound(bitiş zamanı belirlenmiş ya da zamana bağlı) program, ülkedeki çocuk emeğinin en kötü şekillerini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. USDOL* tarafından finanse edilen bir ILO-IPEC*** projesi, bölgesel olarak Ekvador, Peru ve Bolivya’da küçük ölçekli geleneksel altın madenciliğinde çalışan çocukların istihdamını engellmeye çalışmaktadır.


 

EL SALVADOR


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

ILO-IPEC***‘in 2001 yılı tahminlerine göre, 5-14 yaş arası çocukların %7,1’i çalışmaktadır. Çalışan çocukların önemli bir bölümü ticari tarımsal alanlarda görülmektedir. Tarımda çalışan çocuklar kahve ve şeker hasat zamanlarında daha çok görülmektedirler. Tarım dışında çocuklar, balıkçılık yapmakta, havai fişek imalathanelerinde çalışmakta, kabuklu deniz ürünü avlamakta ve çöp toplamaktadır.

Kentlerde ise, çocuklar sokaklarda satıcılık yapmaktadırlar.

Çocukların ticari amaçlarla cinsel açıdan istismar edilmeleri ve özellikle genç kızların kaçırılarak satılması önemli bir sorun teşkil etmektedir.
El Salvador, fuhuş yaptırmak için kaçırılan çocuklar konusunda kaynak, aktarma ve hedef ülkesidir. Salvador’lu kızlar Meksika’ya, ABD’ye ve diğer Orta Amerika ülkelerine kaçırılmaktadır. Nikaragua, Honduras ve Güney Amerika’dan kaçırılan çocuklar ise, El Salvador’a getirilmekte ve büyük şehirlerdeki barlara satılmakta, daha sonra satın alan bar sahipleri tarafından zorla fuhuş yapmaya zorlanmaktadır.

El Salvador, USDOL* tarafından finanse edilen çocuk emeğinin en kötü biçimlerini ortadan yok etmeyi amaçlayan ulusal bir timebound(bitiş zamanı belirlenmiş ya da zamana bağlı) program yürütmektedir. Bu program havai fişek üreten, fahişelik yapan, çöp toplayan, balıkçılık yapan ve şeker kamışı tarlalarında çalışan çocukları öncelikle hedef almaktadır. Bunun dışında USDOL* tarafından finanse edilen diğer ILO-IPEC*** projeleri, kahve hasatında çalışan ve barakada havai fişek yapan çocukları hedef almaktadır.


 

ENDONEZYA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre, 10-14 yaş arası çocukların %7,1’i çalışmaktadır. Çocuklar tarımda, “Rattan” toplamada(mobilya yapımında kullanılan bir ekin), ahşap mobilya yapımında, kumaş, ayakkabı, yemekçilik, oyuncak, balıkçılık, inşaat ve madencilik sektörlerinde çalışmaktadır. Ayrıca kentlerde ayakkabı boyamakta ve çöp toplayıcılığı (scavenging) işlerinde çalışmaktadırlar.

Endonezya Devleti’nin raporuna göre 6-12 milyon çocuk, “çocuk emeğinin en kötü biçimleri” olarak kabul edilen işlerde çalışmaktadırlar. Rapora göre bunlar: fahişelik; kaçırılma; balıkçılık; ağaç işleri; sokak satıcılığı; uyuşturucu ticareti; ev hizmetçiliği; kapıcılık; balıkçı platformları; altın, pırlanta, kömür, mermer ve kum ocakları; çiftlikler; çöplükler; ayakkabı üretimi; kayıt dışı sektörler (yemek, sigara ve konserve karides ve porno üretimi).

Free Aceh Hareketi ve diğer militan gruplar, çocukları asker olarak kullanmışlardır. Free Aceh Hareketi, Endonezya’da Gerkan Aceh Merdeka olarak bilinmektedir. Bu grup tarafından çocuklar hem gönüllü olarak hem de zorla istihdam edilmiştir. Bununla birlikte Endonezya hükümeti inkar etmesine rağmen devlet güçlerinin de çocuk askerleri kullandığı söylentileri yaygındır. (Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, Child Soldier Use 2003: A Briefing for the 4th UN Security Council Open Debate on Children and Armed Conflict, 2004 [cited May 10, 2004])

Endonezya Hükümeti USDOL*(United Department of Labour) tarafından finanse edilen bir Timebound(bitiş zamanı belirlenmiş ya da zamana bağlı) ILO-IPEC*** programı yürütmektedir. Bu program 2004-2009 yılları arasında sürdürülecek ve çocuk emeğinin en kötü biçimleri yok edilmeye çalışılacaktır. Burada devletin belirlediği 5 öncelikli sektörler şunlardır: Derin deniz balıkçılığı, çocuk fahişelik, madencilik, ayakkabı endüstrisi ve uyuşturucu ticareti. Eylül 2004’te, çocuk kaçırılmasını engellemeyi hedefleyen ve 4 yıl sürecek olan ve 6 milyon dolarlık finansmanı USDOL* tarafından karşılanan bir proje başlatılmıştır.


 

ERİTRE


138 numaralı ILO** sözleşmesini imzalamış, 182 numaralı ILO** sözleşmesini imzalamamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamında değildir.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre, 10-14 yaş arası çocukların %37,9’u çalışmaktadır. Kentlerde çocuklar sokaklarda yiyecek, sakız ve gazete satmaktadırlar. Kırsal kesimde yaşayan çocuklar ise ailelerin yanında tarlalarda çalışmaktadırlar. Tarımda çalışan çocuklar odun ve su taşımakta ve hayvanları gütmektedirler.

ECPAT International’ın(End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) raporuna göre Eritre’de çocukların cinsel ticarete konu olmaları, burada görev yapan BM(Birleşmiş Milletler) Barış Kuvvetleri’nin varlığı nedeni ile daha artmıştır. 12 yaşlarındaki çocukların bile fahişelik yaptıkları rapor edilmiştir. Asmara ve Massawa’da fahişelik yapan kızların çoğu sokaklarda, barlarda ya da otellerde satılmaktadır. (ECPAT International, Eritrea, ECPAT International, [database online] [cited August 2, 2004 2003])


 

ETYOPYA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Etyopya Merkezi İstatistik Otoritesi’nin 2001 yılı tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların %49’u çalışmaktadırlar. Çalışan çocukların önemli bir kısmı tarımsal alanlarda çalışmaktadır. Çocuklar kahve, çay, şeker kamışı, pamuk ve bitki tarlalarında çalışmaktadırlar. Kırsal alanlarda çocuklar tarım dışında çamaşır yıkamakta, yemek pişirmekte, su taşımakta ve hayvanları gütmektedirler.

Şeker ve pamuk tarlaları “Kolla” bölgesinde toplanmıştır ve bu bölgede yaşayan çocukların, sıtmaya(malaria) yakalanma, yılan ve diğer bulaşıcı hatalık taşıyan böcek ve sinekler tarafından ısırılma ve sokulma ihtimalleri daha yüksektir. Ayrıca bu bölgedeki büyük çiftliklerde(plantation) eğitim imkanları da oldukça kısıtlıdır. (ILO/EAMAT, A Study on Child Labour in Rural Ethiopia: working paper no. 1, ILO/Eastern Africa Multidisciplinary Advisory Team, Addis Ababa, 1999, 4-9.)

Kentlerde çocuklar, sokaklarda seyyar satıcılık(street peddling) yapmakta, haber getirip-götürmekte, ayakkabı boyamakta, inşaat işlerinde çalışmakta, taksi şöförlerine yardım etmekte, madencilik yapmakta, imalathanelerde çalışmakta ve atıkları toplamaktadırlar. Addis Ababa’daki pek çok ev hizmetçisi, kimsesiz çocuklardır.

11 yaşındaki kız çocukların bile, genelevlerde çalıştırıldıkları rapor edilmiştir. Kızlar aynı zamanda otellerde çalışmakta, barmenlik yapmakta, turistik tesislerde ve kırsal alanlardaki kamyon parklarında fahişelik yapmaktadırlar.

Etyopya çocuk ticareti ve kaçırılması konusunda kaynak ülkedir ve genellikle çocuklar fuhuş yaptırmak amacıyla kaçırılmaktadır. (ECPAT International, Ethiopia.)


 

FAS


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Fas İstatistik Enstitüsü’nün, 2000 yılı tahminlerine göre, 7-14 yaş arası çocukların % 11,1’i çalışmaktadır. Çalışan çocukların büyük bir kısmı tarımsal alanlarda görülebilir. Çocuklar aynı zamanda kayıt dışı tekstil, halı ve diğer imalat işlerinde çalışmaktadırlar.

Sokak çocukları sigara satmak, dilenmek ve ayakkabı boyamak gibi çeşitli işler yapmaktadırlar.

Bazı kızlar aileleri tarafından tacirlere satılmakta, bu kızlar zengin ailelerin evlerinde çalıştırılmaktadır. Ev hizmetçiliği ve sokak satıcılığı yapan kız ve erkek çocukları, Marakeş ve Casablanca şehirlerinde seks turizminin bir parçası olmak konusunda önemli riskler taşımaktadırlar.

USDOL* tarafından 2 milyon dolarla finanse edilen ve çocuk emeğinin en kötü biçimlerini yok etmeyi amaçlayan bir ILO-IPEC*** projesi yürütülmektedir.


 

FİJİ


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Fiji’de çalışan çocuklar ile ilgili güvenilir ve resmi kaynaklar tarafından açıklanmış olan istatistiksel veriler yoktur. Çalışan çocuklar genellikle tütün tarlalarında çalışmaktadırlar. Çocuklar aynı zamanda ayakkabı boyamakta, şişe toplamakta, araba tamir etmekte ve evlerde hizmetçilik yapmaktadırlar.

Çocukların fuhuşa ve pornografiye alet edildikleri bilinmektedir. Hem yerliler hem de turistler çocukları fuhuş amaçlı satarak gelir elde etmektedirler. (U.S. Department of State, Country Reports- 2003: Fiji, UN Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur on the Sale of Children, 84.)


 

FİLDİŞİ SAHİLİ


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

UNICEF’in 2000 yılı tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların %40,3’ü çalışmaktadır. Çalışan çocukların önemli bir bölümü, tarım alanında, kahve sektöründe çalışmaktadırlar. Çocukların bir kısmı da aileler tarafından işletilen altın, pırlanta madenlerinde, evlerde çalışmakta ve balıkçılık yapmaktadırlar. Evlerde hizmetçi olarak çalışan bazı çocuklar kötü muamaleye ve cinsel istismara uğramaktadırlar.

Kentsel alanlarda çocuklar ayakkabı boyamakta, araba yıkamakta, yemek satmakta ve küçük işyerlerinde sefil koşullarda (sweatshop) çalışmaktadırlar. Ülkede oldukça fazla sokak çocuğu vardır ve bunlardan bir kısmı Abidjan’da fahişelik yapmaktadırlar. Genç kızlar suç zincirlerinin parçası olan çeteler tarafından fahişelik yapmaya zorlanmaktadırlar. Abidjan’daki fahişe kızların büyük çoğunluğu Nijeryalıdır. (ECPAT International, Ivory Coast, in ECPAT International, [database online] n.d. [cited May 17, 2004]; http://www.ecpat.net/eng/Ecpat_inter/projects/monitoring/online_database/countries.asp)

Ulusal silahlı kuvvetler ve isyancı gruplar çocukları zorla silahlandırmak yoluyla savaştırmaktadırlar. (United Nations Economic and Social Council, Rights of the Child: Annual Report of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, Olara Otunnu, E/CN.4/2004/70, January 28, 2004, 11. bkz. U.S. Department of State, Country
Reports- 2003: Côte d’Ivoire, Section 5.)

Kakao sektöründe çalışan çocuklar, korunmaksızın böcek ilacı püskürtmek, ağır yükler taşımak ve “machete”(keskin büyük bıçak) kullanmak gibi tehlikeli işler yapmaktadırlar. ( International Institute of Tropical Agriculture, Child Labor in the Cocoa Sector of West Africa: A synthesis of findings in Cameroon, Cote d’Ivoire, Ghana, and Nigeria, August 2002, 16.)

Fildişi Sahili, çocuk kaçırılması konusunda kaynak ve son varılan noktadır. Ülkeye çocuklar Benin, Burkina Faso, Gana, Mali, Moritanya ve Togo’dan kaçırılmakta ve hizmetçi, çiftlik işçisi ve senetli(indentured) işçi olarak çalıştırılmakta ve fuhuş amaçlı satılmaktadırlar.

Fildişi Sahili USDOL*(United States Department of Labour) tarafından finanse edilen ve 9 Batı Afrika ülkesini kapsayan ve kaçırılan çocukların cinsel istismarını engellemeyi amaçlayan bölgesel projenin ortaklarından biridir. Ayrıca USDOL* tarafından finanse edilen ve kakao sektöründe çocuk çalıştırmayı engellemeyi hedefleyen bir proje de yürütülmektedir.


 

FİLİPİNLER


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Filipinler Ulusal İstatistik Ofisi’nin 2001 tahminlerine göre, 5-14 yaş arası çocukların %11’i çalışmaktadır. Yapılan araştırmaya göre, 2,4 milyon çocuk tehlikeli koşullar altında çalışmaktadırlar. Çocuklar elektronik araçlar üretimi, derin deniz balıkçılığında, madenlerde ve taş ocaklarında çalışmaktadırlar. Çocuklar aynı zamanda tarımda özellikle şeker kamışı tarlalarında çalışmaktadırlar. Kentlerde pek çok çocuk dilenmekte ve çöp toplamaktadır.

Çocukların, ticari amaçlarla istismar edilmesi giderek yaygınlaşmaktadır. Çocuklar, ülkeye seks için gelen turistler tarafından sömürülmekte ve porno filmlerin yapımında kullanılmaktadır. Evlerde hizmetçilik yapan kızlar da fuhuş batağına düşmek konusunda büyük risk taşımaktadırlar.

18 yaşın altındaki çocuklar, Moro İslamic Liberation Front, The Abu Sayyaf Group ve The New People’s Army gibi silahlı muhalif gruplar tarafından asker olarak kullanılmaktadır. (U.S. Department of State, Country Reports- 2004: Philippines, Section 5. bkz. Rufa Cagoco-Guiam, Child Soldiers in Central and Western Mindanao: A Rapid Assessment, no. 21, ILO-IPEC, Geneva, February 2002.)

10,2 milyon dolarlık USDOL* tarafından finanse edilen zamanla sınırlı(timebound) ILO-IPEC*** projesi fuhuş sektöründe, ev hizmetlerinde, taş ocakları ve maden işletmelerinde, elektronik araçlar imalatında, derin deniz balıkçılığında ve şeker kamışı tarlalarında kullanılan çocuk emeğini yok etmeyi hedeflemektedir.


 

FRANSA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Çocuk emeği konusunda doğrulanabilir bir bilgi yoktur.

Çocuk fahişelik ve pornografi genel olarak endişe vermektedir. Bilinen bazı vakalara göre, Afrika kökenli kızlar fahişelik yapmaktadırlar. Her ne kadar resmi bir veri yoksa da 18 yaşın altındaki kızların sokaklarda fahişelik yaptığı bilinmektedir.

PKK, (Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ABD ve çeşitli ülkeler tarafından terörist olarak kabul edilen Kürt grup) Fransa’da çocukları asker olarak kullanmıştır.

(www.globalmarch.org)


 

GABON


138 numaralı sözleşmeyi imzalamamış, 182 numaralı sözleşmeyi imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre 10-14 yaş arasındaki çocukların %12,4’ü çalışmaktadır. Çocuklar Benin, Nijerya ve Togo’dan kaçırılmakta ve kaçırılan kızlar evlerde hizmetçi olarak çalıştırılmaktadır. Nijerya’dan kaçırılan çocuklar ise makina işlerinde çalıştırılmaktadır. Benin, Togo ve Mali’de 14 dolara satın alınan çocuklar, Gabon, ve Fildişi Sahili’ndeki ticari çiftliklere 340 dolara satılmaktadırlar. (United Nations Foundation, April 13, 2001, http://www.unfoundation.org/newsroom/news.asp.)

Yoksul çocukları zengin evlere “yerleştirmek” gelenekseldir. Bu çocuklardan evde iş yapmaları beklenir ve karşılığında eğitim masrafları karşılanır. Ne var ki çocuklar genellikle eğitime gönderilmezken büyük bir çoğunluğu da cinsel tacize uğramaktadırlar.

USDOL* tarafından finanse edilen Orta ve Batı Afrika’da çocuk emeği sömürüsünü engellemeyi hedefleyen ILO-IPEC*** programına dahildir.


 

GAMBİYA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamında değildir.

UNICEF’in 2000 yılı tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların %26,9’u çalışmaktadır. Çocuklar, genellikle ailelerinin yanında, çiftliklerde çalışmaktadırlar. Bunun yanında çocuklar halıcılık, dikiş, tesisat, terzilik ve tamir işlerinde çalışmaktadırlar. Kentlerde çocuklar seyyar satıcı ve otobüs muavinliği yapmaktadırlar. Sokak çocukları ise dilencilik yapmaktadırlar.

Çocukların ticari amaçlarla cinsel istismarı önemli bir problemdir ve bu genellikle seks turizmi tarafından körüklenmektedir. Genç kızlar yetişkinler tarafında kendilerine vaat edilen zengin ve batılı yaşam hayallerine kanmakta ve fuhuş tuzağının içine böyle düşmektedirler.

Çocuklar fuhuş ve zorla çalıştırılmak amacıyla kaçırılmaktadır. Kaçırılan çocukların önemli bir bölümü kırsal alanlardan gelmektedir. Bunların çoğu Avrupa’ya ve Güney Amerika’ya kaçırıldıktan sonra porno endüstrisi tarafından sömürülmektedir.

Yoksulluk, çocukların ve ailelerinin “şeker babalar”(sugar daddy) tarafından küçük hediyeler karşılığında sömürülebilmelerine neden olmaktadır. ‘Şeker Babalar’ bu yolla çocuklara kolayca erişebilirken onları cinsel olarak kullanmaktadırlar. Genç ve yoksul kızlar, içlerinde bulundukları sefil koşullardan kurtulmak için kolayca zengin ve batılı yaşam umutlarıyla kandırılabilmekte ve bu kızlar hayallerine ulaşmak umuduyla fahişelik yapmayı ve porno sektörünün kölesi olmayı kabul etmektedirler. Ne var ki çok daha sefil ve içinden çıkılmaz bir sömürü düzeninin içine girdiklerinin anlamaları uzun sürmemektedir. (UNICEF, Child Sex Tourism and Exploitation Increasing in The Gambia, Press Release, UNICEF, May 5 2004; http://www.unicef.org/media/media_20825.html. The Report ,”Study on The Sexual Abuse and Exploitation of Children in Gambia” was a joint project conducted by the Government of the Gambia and UNICEF. )


 

GANA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamında değildir.

Gana İstatistik Servisi’nin 2001 yılı tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların %27,2’si çalışmaktadır. Kırsal alanlarda çocuklar aile çiftliklerinde çalışmakta, meyve toplamakta, balıkçılık ve çobanlık yapmakta ve kontratlı olarak çiftliklerde çalışmaktadırlar. Bunun dışında kentlerde evlerde çalışmakta, kapıcılık yapmakta, toplu taşıma araçlarında ücretleri toplamakta, madenlerde ve taş ocaklarında çalışmaktadırlar. Laka Volta’da derin su balıkçılarının ağlarını sermekte ve toplamaktadırlar.

Gana, kaçırılan çocuklar konusunda kaynak, aktarma ve hedef ülkesidir. Çocuklar, komşu ülkelere kaçırılmakta ve burada zorla çalıştırılmaktadırlar. Genç kızlar ise Ortadoğu ve Avrupa’ya kaçırılmakta ve evlerde hizmetçilik yapmakta ve zorla fahişeliğe zorlanmaktadırlar.(http://www.irinnews.org/print.asp?ReportID=39717).
Ülke içinde kaçırılan çocuklar Volta balıkçılık bölgelerine götürülmekte ve madenlerde çalıştırılmaktadır. Kızlar Accra ve Kumasi’ye kaçırılmakta ve burada evlerde hizmetçilik yapmakta ve “Kayayeis” denen başlarında yük taşıyan kişilere yardım etmektedirler.


 

GİNE


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre 10-14 yaş arası çocukların %29,9’u çalışmaktadır. Çalışan çocukların önemli bir bölümü geçimlik tarım işlerinde, küçük al-sat işlerinde, madenlerde ve balıkçıların yanında çalışmaktadırlar. Çocuklar aynı zamanda altın ve pırlanta madenlerinde, kum ocaklarında, elektrikçi, tamirci ve tesisatçıların yanında çırak olarak çalışmaktadır.

Çocuklar seks endüstrisinin de bir parçası haline gelmişlerdir. Gine, kaçırılan çocuklar konusunda kaynak, aktarma ve hedef ülkesidir. Kaçırılan çocuklar genellikle zorla çalıştırılmakta ve cinsel açıdan sömürülmektedir.

UNICEF’in tahminlerine göre 2003 yılında 2.000 Gine’li çocuk asker -ki bunların 1/5’i kızlardan oluşmaktadır- Liberya’daki iç savaştan dönmüştür ve bunların terhise ihtiyaçları vardır.

USDOL* tarafından finanse edilen ve kakao sektöründe tehlikeli şekilde çalışan çocukları bu sektörden uzaklaştırmayı hedefleyen bir program yürütülmektedir.


 

GUATEMALA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Guatemala Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün 2000 yılı tahminlerine göre 6-14 yaş arası çocukların %16,3’ü çalışmaktadır. Çocuklar genellikle kahve ve brokoli gibi ürünlerin hasatında çalışmaktadırlar. (ILO-IPEC, Prevention and Progressive Elimination of Child Labor in the Coffee Industry in Guatemala, technical progress report, GUA/99/05/060, Geneva, March 3, 2004.) Çocuklar aynı zamanda aile işlerinde çalışmakta, evlerde hizmetçilik yapmakta, taş kırmakta ve çöp toplamaktadırlar.

Sokak çocukları cinsel sömürü konusunda büyük risk taşımaktadırlar. Genel olarak çocuk fahişeliğin arttığı gözlenmektedir.

Guatemala, çocuk kaçırılması konusunda kaynak, aktarma ve hedef ülkesidir. Çocuk fahişelik önemli bir sorundur ve özellikle büyük şehirlerde ve El Salvador ve Meksika sınırında giderek artmaktadır. (Casa Alianza, Casa Alianza Investigation Finds Hundreds of Girls Trafficked in Guatemala, [online] March 31, 2004 [cited April 2, 2004]; http://www.casa-alianza.org/EN/news.php.)

USDOL* tarafından finanse edilen ILO-IPEC*** ‘bölgesel’ projesi çocukların cinsel istismarını ve ticari tarımsal faaliyet içinde yer alan çocuk emeğini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bunun yanında Guatemala, yine USDOL* tarafından finanse edilen ve havai fişek, kahve, brokoli ve taş kırma sektöründe çocuk emeğini sonlandırmayı amaçlayan programı da yürütmektedir.


 

GUYANA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

UNICEF’in 2002 yılı tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların %27’si çalışmaktadır. Çocuklar kapıcılık, hizmetçilik, garsonluk yapmakta, bıçkı fabrikaları ve marketlerde çalışmaktadırlar. Aynı zamanda fahişelik yapmakta, tarlalarda ve maden ocaklarında çalışmakta ve uyuşturucu ticaretine alet olmaktadırlar. Kızlar restoranlarda garsonluk yapmakta ve evlerde çalışmaktadırlar.

Guyana İnsan Hakları Derneği’nin raporuna göre, 11 gibi oldukça küçük kabul edilebilecek yaştaki kızlar, barlarda ve restoranlarda fahişelik yapmaktadırlar. Kızlara aynı zamanda limanlarda, altın madenlerinin yakınlarında ve George Town’da fahişelik yaptırılmaktadır. Genç kadınlar ve çocuklar ülke içinde cinsel istismar amacıyla kaçırılmaktadır. Yabancı kurbanlar da Brezilya’dan ve Venezuela’dan kaçırılmakta ve bir kısmı Surinam’a götürülmektedir. (U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report- 2004: Guyana, Washington, D.C., June 14, 2004; http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2004/33198.htm#guyana.)


 

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Güney Afrika Hükümeti’nin 1999 yılı tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların % 32,5’i çalışmaktadır. Çalışan çocukların önemli bir kısmı tarım ve kentsel kayıt dışı sektörlerde istihdam edilmektedir. Çocuklar, ticari ve geçimlik tarım alanlarında çalışmakta ayrıca küçük bahçelerde sebze ve meyve toplamaktadırlar.

Çocukların, cinsel açıdan istismara maruz kaldıkları bilinmektedir. Ayrıca çocuk ticareti konusunda kaynak, aktarma ve hedef ülkesidir. Kaçırılan çocuklar Botswana, Angola, Kongo Cumhuriyeti, Etyopya, Malavi, Zimbabve, Svaziland, Lesoto, Mozambik, Zambiya, Rusya, Ukrayna, Slovakya, and Tayland gibi çeşitli ülkelerden gelmekte ve genellikle fuhuşa sürüklenmektedirler.(Swedish International Development Agency, Looking Back, Thinking Forward: The Fourth Report on the Implementation of the Agenda for Action Adopted at the First World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children in Stockholm, Sweden, 28 August 1996, ECPAT International, Bangkok, 2000, 30; http://www.ecpat.net/eng/Ecpat_inter/Country/TraffickingSexualPurposes/
South%20Africa.html
.)


 

GÜRCİSTAN


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

UNICEF’in 1999 yılı tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların %28,8’i çalışmaktadır. Çocuklar genellikle aile işlerinde ve kırsal alanlarda tarımda çalışmaktadırlar. Kentlerde 9 yaşındaki çocuklar marketlerde çalışmakta, yük taşımaktadırlar. Ayrıca kafelerde, bistrolarda, gaz istasyonlarında ve sokak fotoğrafçıları için çalışmaktadırlar.

Kızlar pornografi ve fuhuş sektörünün içinde yer almaktadırlar. Bunların dışında yine genç kızlar çeşitli şekillerde cinsel açıdan sömürülmektedirler. Uyuşturucu tüccarları da sokakta yaşayan çocukları kullanmaktadırlar. Çocuklar özellikle de sokaklarda yaşayanlar kimsesiz oldukları için kaçırılma riski ile karşı karşıyadırlar. (U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report- 2004: Georgia, Washington, D.C., June 14, 2004; from http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2004/33192.htm.)


 

HAİTİ


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre 10-14 yaş arası çocukların %21,8’i çalışmaktadır. Çocuklar genellikle ailelerinin çiftliklerinde ve kayıt dışı sektörde çalışmaktadır.

Evlerde hizmetçilik yapan çocuklara “Restaveks” denilmektedir. Restaveksler, zengin evlerde yaptıkları işlerden ücret almadan çalıştırılmaktadırlar. Retavekslerin çoğu, eğitim alamazken bir taraftan da cinsel sömürüye maruz kalmaktadırlar.

Silahlı çeteler, Haiti’nin 31 bölgesinden 10’unda çocukları silahlı çatışmalara bulaştırmışlardır.

Yaklaşık 2.500-3.000 çocuk her yıl fahişelik ve dilencilik yaptırılmak üzere Dominik Cumhuriyeti’ne kaçırılmaktadır.


 

HIRVATİSTAN


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamında değildir.

Çalışan çocuklar ile ilgili bir istatistiksel veri yoktur. Hırvatistan kaçırılan genç kızlar ve kadınlar konusunda aktarma ülkesidir. Bu kadınlar ve genç kızlar kaçırıldıkları ülkelerde fahişe olarak zorla çalıştırılmaktadırlar. Son derece ağır koşullar altında çalışmaya zorlanan bu genç kızlar, çeteler tarafından satılmakta ve karşı çıktıklarında ağır şiddete maruz kalmaktadırlar.(UNICEF, UNOHCHR, OCSE/ODIHR, and Barbara Limanowska, Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe:2003 Update on Situation and Responses to Trafficking in Human Beings in Croatia, November 2003, 124 and 31 http://www.osce.org/documents/odihr/2003/12/1645_en.pdf.)


 

HİNDİSTAN


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre 10-14 yaş arası çocukların %11,2’si çalışmaktadır. ICFTU( International Confederation of Free Trade Unions)’nun tahminlerine göre ise 60 milyon çalışmaktadır. Ayrıca bazı raporlara göre 35 milyon çocuğunun okula gittiği bilinmektedir. Bu rakamlara göre ILO**‘nun tahmininden çok daha fazla çocuğun çalıştığı anlaşılmaktadır. (International Confederation of Free Trade Unions, “India: Economic Boom Masks Widespread Child Labour,” Trade Union World No. 6 (October 2004), 2.)

Halı ve ipek dokuma sektörlerinde zorla(forced) ve prangalı(bonded) istihdam şekilleri görülür. Çocuklar cam işlerinde, “bidis”(elle sarılan sigara) sektöründe, havai fişek üretiminde, kibrit, kilit, taş, ayakkabı, pirinç eşya imalatında, taş ocaklarında, deri sektöründe ve spor malzemeleri imalatında ‘tehlikeli’ şartlar altında çalışmaktadırlar.

Çocukların, ticari amaçlarla cinsel açıdan istismarının ve seks turizminin varlığı bilinmektedir. Tahminlere göre Hindistan’daki fahişelerin %15-40 arası çocuktur.

(U.S. Department of State, Country Reports- 2003: India, Section 6f.)

Hindistan cinsel istismar ve zorla çalıştırmak için çocuk kaçırma konusunda kaynak, aktarma ve hedef ülkesidir.
Organize suçlar ve polisin yozlaşmış olması çocuk ticaretinin varlığının en önemli nedenleridir.

ILO-IPEC***, Madhya Pradesh, Mahahstra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh ve Delhi bölgelerinde 10 tehlikeli sektörde çocuk emekçiliğini sonlandırmayı amaçlayan 40 milyon dolarlık uzun süreli bir proje başlatmıştır.


 

HOLLANDA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Çocuk emekçiler ve sayıları konusunda resmi bir veri yoktur.

Her yıl yaklaşık 3.000 kadın ve genç kızın ülkeye fuhuş amacıyla kaçırıldığı bilinmektedir. Hatta 1993-1996 yılları arasında sadece tek bir Polonyalı tacirin, 16 yaşın altında kızlar dahil olmak üzere 200 kadını ülkeye getirdiği ortaya çıkarılmıştır.

Afrika’dan kaçırılan kızlar da zorla fuhuşa itilmektedir. Ülkede her yıl 500-2000 arası çocuğun fuhuşa karıştığı sanılmaktadır.

(www.globalmarch.org)


 

HONDURAS


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Honduras Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün 2002 yılı tahminlerine göre, 5-14 yaş arası çocukların %9,2’si çalışmaktadır. Çalışan çocuklar tarım, ormancılık, avcılık, balıkçılık, taşımacılık, imalat, madencilik, elektrik, gaz, inşaat ve hizmet sektörlerinde istihdam edilmektedir. Çocuklar “Maquila” sektöründe de çalışmaktadırlar. Makuila, maquiladora’nin kısaltılmış şeklidir. Bunlar, Latin Amerika’da, Amerikan şirketlerinin sahip oldukları imalathanelerdir. Bunlar sınırlara yakın yerlerde kurulur çünkü buralarda vergi ve gümrüksüz serbest ticaret avantajları vardır.

Honduras Devleti, çocuk emeğinin en kötü biçimlerini şöyle sıralamıştır: Ticari cinsel istismar( kuzey sahilindeki turistik yerler ve büyük kentler), havai fişek imalatı(Copan bölgesi), marina dalgıçlığı( İstakoz botlarında Mosquitia sahillerinde), kireçtaşı ocakları ve çöplükler(Tegucigalpa ve San Pedro Sula kentleri), madencilik ve kir temizleme(güney ve doğu bölgelerinde), böcek ilacı satışı ve kullanılması(Copan, La Ceiba ve Choulteca), inşaat ve tarım(kahve, kavun ve şekerkamışı sektöründe).

Honduras’ta çocuk fahişelerin varlığına dair kanıtlar vardır. Honduras’lı kızlar ABD’ye, Meksika’ya, Guatemala’ya ve Kanada’ya fuhuş için kaçırılmaktadır.
(http://www.casa-alianza.org/EN/page.php?3.)

Honduras, birkaç tane ILO-IPEC*** projesini yürütmektedir. Bunlardan birisi, USDOL* tarafından finanse edilmekte ve Santa Barbara’daki kahve çiftliklerinde çalışan çocukları işten uzaklaştırmayı amaçlamaktadır. Bunun yanında bölgesel olarak yürütülen ve ticari tarım sektöründe ve fuhuş sektöründe çalışan çocukları kurtarmayı hedefleyen ILO-IPEC*** projeleri de vardır.


 

IRAK


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamında değildir.

UNICEF’in 2000 yılı tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların %14’ü çalışmaktadır.

Çocuklar tehlikeli şartlar altında oto tamir dükkanlarında, inşaat işlerinde çalışmaktadırlar. Kırsal alanlarda çocuklar çobanlık yapmakta ve diğer tarımsal faaliyetlere katılmaktadırlar.

Al-Sadr’ın Mehdi Ordusu gibi Hükümet karşıtı militanlar, 10 gibi çok küçük yaşta sayılabilecek çocukları asker olarak kullanmışlardır. Çocuklar aynı zamanda tuğla fabrikalarında çalışmakta, sakız, şeker, içecek, yiyecek, porno videolar, meyve, petrol, kullanılmış elbise ve hurda satmaktadırlar.


 

İNGİLTERE


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Yapılan araştırmalara göre, 13-15 yaş arası çocukların %50’si kayıt dışı bir çeşit yarım günlük işlerde çalışmaktadır.

Hükümet’in tahminlerine göre, her yıl Doğu Avrupa’dan, Güney Amerika’dan, Nijerya’dan, Vietnam’dan Tayland’dan ve Balkanlar’dan 1500 kadın ve genç kız İngiltere’ye fuhuş amacıyla kaçırılmaktadır.

(www.globalmarch.org)


 

İRLANDA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

11-18 yaş arası çocuklar tarım sektöründe çalışmakta ve evlere servis yapmaktadırlar.

Bunun dışında bazı çocukların dilencilik yaptığı bilinmektedir.

(www.globalmarch.org)


 

İSRAİL


138 numaralı sözleşmeyi imzalamış,182 numaralı ILO** sözleşmesini imzalamamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Kesin veriler bulunmamakla birlikte Arap nüfus ve yeni yahudi göçmenler arasında çocuk işçiliğin görüldüğü bilinmektedir.

Özellikle eski Sovyet Cumhuriyeti ülkelerinden kadınlar fuhuş amacıyla kaçırılmaktadır. Neredeyse ülkeye kaçırılanların %70’inden fazlası bu ülkelerden gelmektedir. Her ne kadar resmi makamlar tarafından inkar edilse de kaçırılanların içinde 12 gibi çok küçük yaşta kabul edilebilecek kız çocuklarının da olduğu bilinmektedir.

Yaklaşık birkaç yüz çocuğun fuhuş sektörünün içinde olduğu söylenmektedir. Ne var ki resmi makamlar bu çocukları fuhuşa iten sebeplerin ortadan kaldırılmadan sorunun çözülemeyeceğini söylemektedirler.

Çocuk pornografisine olan talebin arttığı bilinmektedir. Ancak ülke içinde üretilmemekte kaçak olarak yurt dışından getirilmektedir.

Resmi verilere dayanmamakla birlikte IDF’in (Israeli Defence Force) 17 yaşındaki bazı gönüllü askerleri kullandığı iddia edilmektedir. Ancak bunlar asla resmi verilere dayanmamaktadır.

(www.globalmarch.org)


 

İSPANYA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Çoğunluğu tarım sektöründe 400.000 çocuk işçi İspanya’da çalışmaktadır.

Çocuklar, ayakkabı imalatı ve domates yetiştirilen ticari çiftliklerde tehlikeli koşullar altında çalışmaktadırlar.Ayrıca çocukların Bask bölgesinde şiddet olaylarına karıştıkları rapor edilmiştir.

(www.globalmarch.org)


 

İSVEÇ


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Çocuk emeği konusunda doğrulanabilir bir bilgi yoktur.

1998 yazında Radde Bernan, Kuzey İsveç’ten 17 çocuğun PKK tarafından Türkiye’nin Güney Doğu’suna götürüldüğünü ve gerilla olarak savaşmak için eğitildiklerini öğrenmiştir. Bunların içinden sadece 3 tanesi geri dönmüştür.

(www.globalmarch.org)


 

İTALYA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Tahminlere göre yaklaşık 30.000-300.000 arasında çocuk çalışmaktadır. Ancak 50.000’e ulaşması olasıdır. Bunların büyük bir çoğunluğu göçmen olmasına rağmen İtalyan çcoukların da çalıştıklarını görmek mümkündür.

Avrupa Konseyi’ne göre, Çingene çocuklar Yuguslavya’dan kaçırıldıktan sonra İtalya’da çeteler tarafında suça itilmektedir.

Nijerya, Arnavutluk, Doğu Avrupa ve Rusya’dan kaçırılan genç kızlar fahişeliğe zorlanmaktadırlar. 8.000 Arnavut kız, ülkede fahişe olarak çalışmaktadır.

(www.globalmarch.org)


 

JAPONYA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Çocuk emeği konusunda doğrulanabilir bir bilgi yoktur.
Çocuk fahişeliği ve çocuk pornografisi ülkede görülmektedir. Interpol’un tahminlerine göre, çocuk pornografisi web sitelerinin %80’i Japonya’da oluşturulmaktadır. Ayrıca fahişelerin 1/3’ü 18 yaşın altındadır.

(www.globalmarch.org)


 

JAMAİKA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Jamaika İstatistik Enstitüsü’nün 2002 yılı tahminlerine göre, 5-17 yaş arası çocukların %2,2’si çalışmaktadır. Çocuklar balıkçılık, tarım ve turizm sektörlerinde çalışmaktadırlar.

ILO-IPEC*** tarafından finanse edilen bir çalışmaya göre 10 yaş yöresindeki küçük çocuklar bile fahişelik yapmakta ve turistlere pazarlanmaktadır. Genç kızlar, masaj salonları ve striptiz barları tarafından çalıştırılmakta ve müşterilere pazarlanmaktadır.

Çocuklar ülke içinde porno filmlerde kullanılmak ve fuhuşa zorlanmak için kaçırılmaktadır.

2004 yılında Jamaika Hükümeti ve ILO-IPEC*** 3 yıl sürecek bir proje konusunda başlama tarihi ile ilgili nihai bir karara varmışlardır.


 

KAMBOÇYA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Kamboçya İstatistik Enstitüsü’nün tahminlerine göre, 5-14 yaş arası çocukların %44,8’i çalışmaktadır. Çalışan çocukların büyük bir kısmı tarımsal sektördedir. Çocuklar aynı zamanda tehlikeli koşullar altında ticari kauçuk çiftliklerinde, tuz yapımında, balık işlenen yerlerde çalışmakta ve çöp toplamaktadırlar. (ILO-IPEC, Combating Child Labor in Hazardous Work in Salt Production, Rubber Plantations, and Fish/Shrimp Processing Centers in Cambodia, project document, CMB/01/P51/USA, Geneva, 2001.) Sokak çocukları, artık toplamakta, dilencilik yapmakta ve ayakkabı boyamaktadırlar. Özellikle kız çocuklar evlerde hizmetçilik yapmaktadırlar.

Kamboçya, çocuk ticareti konusunda kaynak, aktarma ve hedef ülkesidir. Kaçırılan çocuklar cinsel açıdan sömürülmekte, zorla çalıştırılmakta ve dilendirilmektedirler. Kamboçya’lı çocuklar Tayland’a ve Malezya’ya cinsel sömürü, zorla çalıştırma ve prangalı(bonded) çalışma için kaçırılmaktadır. Çocukların cinsel olarak sömürülmesi ve çocuk cinselliğinin ticarileştirilmesi Kamboçya için önemli bir sorun teşkil etmektedir. (U.S. Department of State, Country Reports- 2003: Cambodia, Section 5.)

Kamboçya, çocuk ticaretini engellemeyi hedefleyen ve Department for International Development (DFID)-UK tarafından finanse edilen bir ILO-IPEC*** projesini yürütmektedir.


 

KAMERUN


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

UNICEF’in 2000 yılı tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların %58,1’i çalışmaktadırlar. Çocuklar tarımsal alanlarda çalışmakta, sokak satıcılığı yapmakta, araba yıkamakta, evlerde hizmetçi olarak çalışmakta ve sokaklarda fahişelik yapmaktadırlar. Bazı çocuk çalışma şekilleri, Kuzey ve Güney Batı’da geleneksel olarak kabul edilmektedir. Çocuklar, aynı zamanda kakao endüstrisinde çalışmakta ve böcek ilacı kullanmak gibi çeşitli tehlikeli işlerde çalışmaktadırlar.

Kız çocuklar, genellikle Kuzey ve Kuzey Batı bölgelerinden kaçırılmaktadır. Bazen kaçırılan çocuklar, kakao üretiminde çalıştırılmaktadır. Kamerun, Nijerya ve Benin’den kaçırılan çocuklar için varış noktalarından biridir. Nijerya ve Gabon arasında kaçırılan çocuklar için ise, Kamerun aktarma ülke konumundadır.

Çocuk “köleliğinin” varlığı konusunda özellikle de Kuzey eyaletindeki Rey Bouba bölgesi için önemli kanıtlar vardır. Bazı durumlarda, ebeveynler kızlarını hediye olarak Rey Bouba bölgesinin (Lamido)Şef’ine hediye olarak vermektedirler. Aynı zamanda Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın raporlarına göre kırsal alandaki bazı büyük aileler çocuklarını para karşılığında çetelere vermekte ve bu çocuklar sokaklarda çalıştırılmakta, dilendirilmekte, fuhuşa zorlanmakta ve evlerde çalıştırılmaktadırlar.

Kamerun, USDOL* tarafından finanse edilen, Batı ve Orta Afrika’yı kapsayan ve çocuk ticareti konusu ile kakao sektöründe çalışan çocuklara odaklanan 2 ayrı ILO-IPEC*** projesinin bir parçasıdır.


 

KANADA


138 numaralı sözleşmeyi imzalamamış, 182 numaralı sözleşmeyi imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Çocuk emeği konusunda doğrulanabilir bir bilgi yoktur.

Yaklaşık 12 genç kız ve kadın, her hafta, ziyaretçi vizesi alınarak ülkeye sokulmakta ve fuhuşa zorlanmaktadır. Bu kızlar, Markham, Scarborough ve Toronto’daki genelevlere satılmakta ve 40.000 dolarlık borçla bağlanmaktadırlar(debt bondage).

Çocuk fahişelik Kanada’da büyüyen bir sorun olmaya devam etmektedir. Sosyal hizmet uzmanlarının raporlarına göre, 10.000 sokak çocuğu içinden birçoğu kadın tacirlerinin eline düşmekte ve sokaklarda fahişe olarak çalıştırılmaktadır.

Bazı Honduras’lı çocuklar, Kanada’ya uyuşturucu tüccarları tarafından kaçırılmakta ve uyuşturucu satmaya zorlanmaktadırlar.

(www.globalmarch.org)


 

KAZAKİSTAN


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Çalışan çocukların sayısı hakkında istatistiksel bir bilgi yoktur. Birçok çocuk geçimlik tarım işlerinde çalışmaktadır. Çocuklar kentlerde dilenmekte, yük taşımakta, pazara ürün getirmekte, araba yıkamakta ve gaz istasyonlarında çalışmaktadır.

Genç kızlar barlarda, otellerde ve sokaklarda fahişelik yapmaktadırlar. Kazakistan Todays News Agency’nin raporuna göre Alma Ata ve çeşitli şehirlerde yapılan tıbbi muayeneler sonucunda 10 yaşındaki kız çocuklarında bile cinsel yolla bulaşan hastalıkların varlığı tespit edilmiştir. Genellikle bu şehirlere gelen turistler ve iş adamlarına, çok küçük yaştaki kız çocuklarının bile satıldığı bilinmektedir. Kazakistan, fuhuş ve genç kızların satılması konusunda önemli sorunlar yaşamaktadır.

Kazakistan, çocuk kaçırılması konusunda kaynak, aktarma ve hedef ülkesidir.
Kaçırılan genç yaştaki kızlar, tacirlere satılmakta ve bunlar da bu genç kızları fuhuş yapmaya zorlamaktadırlar.

Çocuk emeğinin en kötü biçimlerinin yok edilmesi amacıyla USDOL* tarafından finanse edilen bir ILO-IPEC*** projesi yürütülmektedir.


 

KENYA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Kenya Merkezi İstatistik Bürosu’nun 2000 yılı tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların %15,2’si çalışmaktadır. Geçimlik ve ticari tarım sektörü ile birlikte balıkçılık sektörü en çok sayıda çocuk çalıştırılan sektörlerdir. Bunları ev hizmetçiliği sektörü izlemektedir. Çocuklar çay, kahve, şeker ve pirinç tarlalarında ve kıyılarda tuz hasat endüstrisinde çalışmaktadırlar.

Çocuk fahişeler, daha çok Nairobi ve Mombosa kentlerinde görülmektedir. Gündüz seyyar satıcılık yapan, geceleri ise fahişelik yapan kızların da sayısının, azımsanamayacak kadar çok olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda bazı kızlar, çiftliklerde ücretli olarak çalışabilmek için, rekabet nedeniyle cinsel ilişkiye girmeye zorlanmaktadır. Çocuk fuhuşunun genelevlerde, masaj salonlarında, barlarda ve diskoteklerde gerçekleştiği bilinmektedir. Fuhuş batağının içindeki kızların yaşları 13-17 arasında değişmektedir. (U.S. Department of State, Country Reports- 2003: Kenya, Section5.)

Kenya, 4yıl için USDOL* tarafından finanse edilen ve bölgesel olarak Doğu Afrika’da ticari tarımsal alanlarda tehlikeli işlerde çalışan çocukları bu alanlardan uzaklaştırmayı ve rehabilite etmeyi amaçlayan bir ILO-IPEC*** projesini yürütmektedir. Bununla birlikte, 3 yıllık USDOL*(United States department of Labour) tarafından finanse edilen Afrika’nın İngilizce konuşulan bölgelerinde çocuk emeğinin en kötü biçimlerini yok etmeyi hedefleyen bölgesel bir ILO-IPEC*** projesinin yürütücü ülkelerinden biridir. Aynı zamanda USDOL* tarafından finanse edilen 5 milyon dolarlık, ev hizmetleri, fuhuş, geçimlik ve ticari tarım, balıkçılık, sokak çocukları ve kayıt dışı sektör alanlarında çalışan çocuklara yönelik bir program da yürütülmektedir. (ILO-IPEC, Supporting the National Plan of Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour in Kenya, project document, Geneva,
September 30, 2004, vi, 42.)


 

KIRGIZİSTAN


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Çalışan çocuklar ile ilgili istatistiksel veriler mevcut değildir.

Çocuklar gazete, sigara ve şekerleme satmakta, taşımacılık sektöründe yük indirip bindirmekte, aluminyum ve şişe toplamakta, dilenmekte, ayakkabı boyamakta ve tamir etmekte, araba yıkamakta ve narkotik ilaçlar sarmaktadırlar. Çocuklar aynı zamanda madenlerde çalışmakta, pamuk ve tütün hasalarında çalışmaktadırlar.

Çocukların ülkenin hemen her yerinde fahişelik yaptığı bilinmektedir. Kırgızistan, çocuk kaçırılması konusunda kaynak, aktarma ve hedef ülkesidir. Kızlar fahişelik yaptırılmak amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Türkiye’ye ve Kore’ye kaçırılmaktadır.


 

KOLOMBİYA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Kolombiya Ulusal İstatistik Kurumu’nun 2001 yılı tahminlerine göre, 5-14 yaş arası çocukların %10,4’ü çalışmaktadırlar. Çocukların büyük bir çoğunluğu tarımda çalışmaktadır ve bu daha çok aile içi ücret ödemeden gerçekleşmektedir. Ticaret, endüstri ve hizmet sektöründe de çalışan çocuklar vardır. Çocuklar aynı zamanda yasa dışı altın, kömür, kil, kireçtaşı ve zümrüt madenlerinde çalıştırılmaktadırlar.(ILO-IPEC, Prevention and Elimination of Child Labor in Small-Scale Mining-Colombia, project document, COL/01/P50/USA, Geneva, September 25, 2001, 5-7.) Kentsel bölgelerde, çocuklar ev hizmetçiliği, satıcılık ve garsonluk yapmaktadırlar.

Çocuklar aynı zamanda kakao toplamakta ve uyuşturucu ticareti yapan çeteler tarafından kullanılmaktadırlar. (In 2000, an estimated 200.000 children were involved in such activities. bkz. Colombian Ombudsman’s Office, Informe sobre los derechos humanos de la niñez en Colombia durante el año 2001, 2001, 26.)

Çocukların ticari amaçla cinsel açıdan sömürülmesi oldukça önemli bir sorundur. Yaşları 13-17 arasında değişen çocuk fahişeler sokaklarda, barlarda, otellerde ve masaj salonlarında çalıştırılmaktadırlar. Kolombiya fuhuş amaçlı kaçırılan çocuklar konusunda hem kaynak hem de aktarma ülkesi konumundadır. (U.S. Department of State, Country Reports- 2003: Colombia, Section 6f.)

Çocuklar bazen gerilla gruplar tarafından savaştırılmak amacıyla kaçırılmaktadırlar. Bu çocukların bir kısmı ise hükümet güçleri tarafından istihbaratçı olarak kullanılmaktadır. Bu çocuklar haberci, casus ve cinsel olarak da kullanılmaktadırlar. Bir kısmı ise mayın döşemek, bomba atmak ve esirleri gözetlemek için kullanılmaktadırlar. (Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, “Colombia,” in Global Report 2001, London, 2001.) Genç insanlar, köylü kızlar da dahil olmak üzere, zorla yasa dışı gaz ticaretinde kullanılmış, şiddete ve işkenceye uğratılmışlardır. (Watchlist on Children and Armed Conflict, Colombia’s War on Children, 21, 27-29.)

Kolombiya, USDOL* tarafından finanse edilen, çocuk askerleri rehabilite etmeyi ve çocuk askerliği önlemeyi amaçlayan 3 yıllık bölgeler arası bir ILO-IPEC*** projesinde yer almıştır.


 

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

UNICEF’in 2001 tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların %23,5’i çalışmaktadır. Bazı çocuklar ailelerinin geçimine katkıda bulunmak için avcılık ve balıkçılık yapmakta ve okula gidememektedirler. Çocuklar taş kırmakta ve madenlerde de çalışmaktadırlar. “Coltan” (columbite tantalite) adı verilen bir metal cevherinin sıkıştırılması işinde çalışan çocuklar büyük tehlikeler ile karşı karşıya kalmaktadırlar. ( Watchlist on Children and Armed Conflict, The Impact of Armed Conflict on Children in the Democratic Republic of Congo (DRC), New York, June 2003, 21.)

Çocuklar ülkedeki silahlı karışıklıktan oldukça çok etkilenmiştir. Çocukların çoğu, anne ve babalarını kaybederek kimsesiz duruma düşmüşlerdir. Bu çocuklar sokakta yaşamak zorunda kalmışlar ve birçoğu fuhuş ve dilencilik gibi çok tehlikeli işlerin içine sokulmuşlardır.

Ülkedeki savaş, 2. Dünya Savaşı’ndan beri en ölümcül savaş olarak kabul edilmiştir. 5 yıllık bir zaman içinde 3,3 milyon insan öldürülmüştür. Yemek, içmek, barınmak gibi en temel gereksinmeler savaştan etkilenen bölgelerdeki çocuklara verilmemiştir. (UNICEF, At a Glance: Congo, Democratic Republic of the, [online] 2004 [cited May 25, 2004]; http://www.unicef.org/infobycountry/drcongo.html)

Kız çocukları silahlı güçler tarafından kaçırılmış ve fahişeliğe zorlanmışlardır. Çocuklar aynı zamanda asker olarak “Congolese Armed Forces, the Mai-Mai, Congolese Rally for Democracy (RCD), the Movement for the Liberation of the Congo (MLC) ve the Union of Congolese Patriots (UPC)” için savaşmışlardır.(Human Rights Watch, Democratic Republic of Congo: Briefing to the 60th Session of the UN Commission on Human Rights, [online] 2004 [cited February 5, 2004]; http://hrw.org/english/docs/2004/01/29/congo7128.htm.)

Dünya Bankası, 100 milyon dolar tutarında bir fonu çocuk askerlerin silahsızlandırıması, terhis edilmesi ve tekrar topluma katılması için ayırmıştır. Bu fonlara hemen sonra Dünya Bankası tarafından bir 100 milyon dolar daha ek yapılmıştır. USDOL*(United States Department of Labor) tarafından finanse edilen ve çocuk askerleri hedefleyen bir ILO-IPEC*** projesi de vardır.


 

KONGO CUMHURİYETİ


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre, 10-14 yaş arası çocukların %25,2’si çalışmaktadır. Genellikle çocuklar tarlalarda aileleri ile birlikte ya da kayıt dışı sektörlerde çalışmaktadırlar. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden gelen birçok sokak çocuğu vardır. Bunların çoğunluğu satıcılık, hırsızlık ve fahişelik yapmaktadır.

Çocukların iç savaş sırasında silahlı güçler tarafından asker olarak kullanıldıkları bilinmektedir. (U.S. Department of State, Country Reports- 2003: Congo, Section 5.)

3 yıllık bölgeler arası USDOL* tarafından finanse edilen ve çocukların silah altına alınmasını engellemeyi hedefleyen proje yürütülmektedir.


 

KOSTARİKA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Kostarika Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün 2002 yılı tahminlerine göre, 5-14 yaş arası çocukların % 5,9’u çalışmaktadır. Kırsal alanlarda çocuklar tarımsal alanlarda çalışmaktadırlar. Tarımda çalışan çocuklar genellikle kahve çekirdeği toplarlar.

(Casa Alianza, Kids that pick coffee: CRC’s Article 28, The Right to an Education, [online] [cited March 25, 2004]; http://www.casa-alianza.org/EN.)

Nikaragua’lı göçmenler ve çocukları çiftliklerde çalışmaktadırlar. Çocuklar ayrıca ev hizmetçiliği ve sokak satıcılığı yapmakta araba tamirhanelerinde, sanayide, inşaat işlerinde ve küçük ölçekli imalathanelerde çalışmaktadırlar.

Çocukların ticari amaçla sömürülmesi genellikle seks turizmine bağlanmaktadır. Kostarika kaçırılan çocuklar konusunda aktarma ve hedef ülkesidir. Bu çocuklar genellikle fuhuş için ya da cinsel olarak başka şekillerde istismar edilmek üzere alınıp satılmaktadır. Kaçırılmaya kurban giden bu çocuklar Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Nikaragua, Panama ve aynı zamanda Rusya, Filipinler, Romanya ve Doğu Avrupa gibi ülkelerden gelmektedirler. Yabancı kurbanlar çoğunlukla Kostarika’da kalırken bir kısmı çeteler tarafından Amerika ve Kanada’ya kaçırılmaktadır. (Maria Cecilia Claramunt, Sexual Exploitation in Costa Rica: Analysis of the critical path to prostitution for boys, girls, and adolescents, UNICEF, 1999, 29.)

Kostarika, USDOL*(United States Deartment of Labour) tarafından finanse edilen çeşitli ILO-IPEC*** projelerine katılmaktadır. Bunlardan bir tanesi kahve sektöründe çalışan çocuklar ile ilgili iken diğer bir tanesi de kaçırılan çocukların ticari amaçlarla cinsel açıdan istismarını engelemeyi hedeflemektedir.


 

LÜBNAN


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

UNICEF’in 2000 yılı tahminlerine göre 6-14 yaş arası çocukların % 45,3’ü çalışmaktadır. Çocuklar metal işlerinde, oto tamircilerinde, zanaatkarların yanında, marangozhanelerde, ticaret ve inşaat işlerinde çalışmaktadırlar. Çalışan çocukların önemli bir kısmı Bekaa, güney ve kuzey Lübnan’da istihdam edilmektedir. Yaşları 10-15 arası değişen çocuklar tütün kurutma, toplama ve ekme işlerinde çalışırken, yaşları 5’in altında olanlar ise sadece tütün yapraklarını kurutma sırasında yardım etmektedirler.

Raporlara göre ülkede çocuk fahişeliği bulunmaktadır. Lübnan Asya ve Doğu Avrupa’dan fuhuş amacıyla kaçırılan kadın ve genç kızlar için hedef ülkeye giderken kullanılan aktarma ülkelerinden biridir.

2004 yılında USDOL* tarafından finanse edilen 3 milyon dolar tutarında çocuk emeğinin en kötü biöimlerini yok etmeyi amaçlayan yeni bir ILO-IPEC*** projesi yürütülmeye başlanmıştır.


 

MACARİSTAN


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Çocuk emeği ile ilgili veriler bulunmamaktadır.

Fuhuş amacıyla Macar kızlar diğer zengin Avrupa ülkelerine kaçırılmaktadır. Macaristan ayrıca diğer eski doğu bloğu ülkelerinden fuhuş amacıyla kaçırılan kızlar için de önemli bir merkez oluşturmaktadır.

Pornografi yayılmakta olan bir sektör görünümündedir ve yaşları 18’den küçük ya da buna yakın pek çok genç kız pornografik yayınlara malzeme olmaktadır.

(www.globalmarch.org)


 

MADAGASKAR


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

UNICEF’in 2000 yılı tahminlerine göre, 5-14 yaş arası çocukların %30’u çalışmaktadır. Çocuklar tarlalarda, evlerde, gece kulüplerinde ve barlarda çalışmakta; hayvan gütmekte, değerli taşlar çıkartan madenlerde çalışmakta; balıkçılık yapmakta ve tuz üretiminde çalışmaktadırlar.

Ülkenin sahil kentlerinde seks turizminin var olduğu bilinmektedir. (U.S. Department of State, Country Reports- 2003: Madagascar, Section 5.)

Madagaskar Hükümeti’ne göre ülkede çocuk emeğinin en kötü biçimleri şunlardır: Ev hizmetçiliği, taş ocakları, değerli taş madenleri, kırsal ve kentsel alanlardaki tehlikeli kayıt dışı işler, fuhuş ve çocukların ticari amaçla cinsel istismarı.

Ev hizmetçiliği yapan, taş kırma işlerinde çalışan, değerli taşlar çıkarılan madenlerde çalışan, fahişelik yapan, tehlikeli şekillerde kayıt dışı sektörde çalışan çocukları kurtarmayı amaçlayan timebound(bitiş zamanı belirlenmiş ya da zamana bağlı) bir proje ILO-IPEC*** önderliğinde sürdürülmektedir.


 

MAKEDONYA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamında değildir.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre 10-14 yaş arası çocukların %1’inden daha azı çalışmaktadır. Çocuklar kayıt dışı sektörde, yasa dışı işlerde, sokaklarda ve pazarlarda sigara ve benzeri küçük eşyaları satmak suretiyle çalışmaktadırlar.

Kızlar makedonya sokaklarında fahişelik yaparken görülmektedir. Moldovya, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna ve Rusya’dan kaçırılan kızlar Makedonya’ya getirilmekte ve burada genelev sahiplerine satılmaktadır.


 

MALİ


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre 10-14 yaş arası çocukların %49,8’i çalışmaktadır. Çocuklar tarımsal sektörde, madenlerde ve altın yıkama işlerinde ve kentlerde ev hizmetçisi olarak çalışmaktadır. Bazı çocukların dini eğitimlerinin bir parçası olarak dilendikleri iddia edilmektedir.

Mali, çocuk ticareti konusunda kaynak ülke konumundadır. Çocuk tüccarları, ailelere çocuklarına onurlu iş(decent work) bulacaklarını söylemekte; oysa Fildişi Sahili’ne kaçırdıkları çocukları zorla kahve, pamuk ve kakao çiftliklerinde çalıştırmaktadırlar.

USDOL* tarafında finanse edilen, Orta ve Batı Afrika’da çocuk kaçakçılığı ile mücadeleyi hedefleyen bölgesel bir ILO-IPEC*** projesine Mali de katılmaktadır. Bu bölgesel proje Benin, Burkina Faso, Kamerun, Fildişi Sahili, Gabon, Mali, Nijerya ve Togo’yu kapsamaktadır.


 

MAURİTUS


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamında değildir.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre 10-14 yaş arası çocukların %1,4’ü çalışmaktadır. Rodrigues Adaları’nda çocukların evlerde, çiftliklerde ve dükkanlarda çalıştıkları rapor edilmiştir.

Mauritus’ta 2,600 çocuk fahişenin çalıştığı rapor edilmiştir. Seks turizmine hizmet ettirmek amacıyla genç kızlar kırsal alanlardan kaçırılmaktadır.

1998 yılında UNICEF/WHO tarafından yapılan çocukların ticari amaçlarla cinsel istismarı konulu raporuna göre 13 yaşlarındaki kız çocukları bile bazı bölgelerde fuhuş amacıyla pazarlanmaktadır. (Ministry of Women, Family Welfare, and Child Development of Mauritius, Report on Commercial Sexual Exploitation of Children in Mauritius and Rodrigues, [online] [cited September 27, 2004]; http://women.gov.mu/docs/finalrp.rtf.)


 

MISIR


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

ILO’nun 2002 yılı tahminlerine göre 10-14 yaş arası çocukların %8,3’ü çalışmaktadır. Çalışan çocukların önemli bir bölümü tarımsal alanlarda özellikle pamuk tarlalarında görülmektedir. Kentsel alanlarda çocuklar deri tabakhanelerinde, çömlek imalatında, cam işlerinde, nalbantlarda, metal ve bakır işleyen yerlerde, halı dükkanlarında, araba tamircilerinde, tekstil ve plastik fabrikalarında çalışmaktadırlar.

Yoksul aileler çocuklarını zengin evlerde çalıştırmaktadırlar. Evde çalışan çocuklar iş kanunlarının koruyucu kapsamı dışında kalmakta ve genellikle ağır koşullar altında çalışmakta, cinsel fiziksel açıdan şiddete uğramaktadırlar.

(Karam Saber, A Situational Analysis of Commercial Sexual Exploitation of Children in Egypt, Land Centre for Human Rights (LCHR), March 2003, 10-11, http://www.ecpat.net/eng/ecpat_inter/projects/monitoring/rabat/egypt.pdf.)

Sokak çocukları ayakkabı boyamakta, çöp toplamakta, dilenmekte, değnekçilik yapmakta ve yiyecek satmaktadırlar. Sokak çocukları hırsız, fahişe, kaçakçı ve suçlu olmak konusunda ve pornografiye alet olmak konusunda büyük riskler taşımaktadırlar.

Çocukların cinsel açıdan istismarı en çok turistik şehirler olan Kahire ve İskenderiye’de gerçekleşmektedir.

Mısır, çocuk kaçırılması konusunda aktarma ülkesidir. Doğu Avrupa Ülkeleri’nden ve Rusya Federasyonu’ndan kaçırılan çocuklar zorla çalıştırılmak ve cinsel açıdan istismar edilmek için İsrail’e götürülürlerken Mısır’dan geçirilmektedirler.

Yoksul ailelerin reşit olmayan genç kızları, zengin körfez (Umman Körfezi) erkekleriyle evlendirilmekte ve bu erkeklerin seks hizmetçileri ve köleleri olmaktadırlar. (UNICEF, Profiting from Abuse: An investigation into the sexual exploitation of our children, New York, November 2001, 11; http://www.unicef.org/publications/pub_profiting_en.pdf.)


 

MOĞOLİSTAN


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

UNICEF’in 2000 yılı tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların % 36,6’sı çalışmaktadır. Çocuklar çobanlık yapmakta; mal satmakta; ayakkabı boyamakta; çöplük karıştırmakta; dilenmekte ve mezar kazıcılığı yapmaktadırlar. Çocuklar aynı zamanda kayıt dışı kömür ve altın madenlerinde çalışmaktadırlar.

Çocuklar özellikle kentlerde ve büyük kentlerde cinsel açıdan sömürülmektedir. Moğolistan, çocuk kaçırılması konusunda önemli bir aktarma ülkesidir.


 

MOLDOVYA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

UNICEF’in 2000 yılı tahminlerine göre, 5-14 yaş arası çocukların %37,1’i çalışmaktadır. Çocuklar genellikle aile çiftliklerinde çalışmaktadır.

Moldovya, Avrupa, Ortadoğu ve Balkanlar’a fuhuş için kaçırılan kadınlar ve genç kızlar konusunda en önemli kaynak ülke konumundadır. Ülke içinde bu amaçlarla kızların satılması; kaçırılması ve kandırılması ile ilgili önemli bir sektör bulunmaktadır. Moldovya’da genç kızlar ve kadınlar, rahat bir yaşam ve zengin bir hayat vaadi ile kandırılarak kaçırılmakta ve götürüldükleri ülkelerde pasaportlarına el konmaktadır. Daha sonra kadın tacirlerine satılan kızlar, son derece ağır koşullar altında, şiddete uğrayarak, fahişelik yapmaya zorlanmaktadırlar.

Bununla birlikte başka ülkelerde fahişelik yapan Moldov kadınlar, çeteler tarafından Moldovya’ya getirilmekte ve burada genç kızları kandırmak üzere kullanılmaktadırlar. Aslında pek çok kadın ve genç kız, fahişelik yapacaklarını bildikleri halde zengin ve lüks yaşam umutlarıyla fuhuş sektörünün için bilerek girmekte, ne var ki sonunda hayallerinin hiçbirine kavuşamadan çok ağır koşullarda yaşamlarını devam ettirmektedirler.

ILO-IPEC***‘in 2003 yılında yayınladığı Balkanlar ve Ukrayna’da kadın ticareti ile ilgili rapor oldukça önemlidir.(ILO-IPEC, Combating the Trafficking in Children for Labour and Sexual Exploitation in the Balkans and Ukraine, Geneva, September 2003, 10.)


 

MORİTANYA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamında değildir.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre, 10-14 yaş arası çocukların %21,4’ü çalışmaktadır. Çiftçilik, çobanlık, balıkçılık çocukların çalıştığı önemli iş alanlarıdır.

“Marabout”lar ( Müslüman dinine ve askeri komününe mensup ve Almoravid’lerin öncüleri olarak kabul edilen insanlar) ile birlikte yaşayan çocuklar bazen 12 saatten fazla dilenmeye zorlanmaktadır.


 

MOZAMBİK


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamında değildir.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre, 10-14 yaş arası çocukların %31,9’u çalışmaktadır. Çocuklar aile çiftliklerinde çalışmakta; kayıt dışı sektörde arabalara değnekçilik yapmakta; hurda metal eşyaları toplamakta ve sokaklarda satıcılık yapmaktadırlar. Pek çoğu “Chapas” adı verilen minibüslerde bilet ve para toplayıcı olarak çalışmaktadırlar. Kırsal alanlarda, ticari çiftliklerde pamuk ve çay toplamaktadırlar. Bazı çocuklar ise evlerde hizmetçilik yapmak suretiyle ailelerinin borçlarını ödemeye çalışmaktadırlar.

Fahişelik yapan çocukların sayısı Maputo, Nampula, Beira ve ana taşımacılık güzergahları üzerinde artmaktadır. Ticari amaçlarla cinsel yoldan istismar edilen çocukların önemli bir bölümü HIV/AİDS ile enfekte olmuşlardır. Sokak çocuklarının polislerden dayak yedikleri ve cinsel istismara uğradıkları söylenmektedir.


 

NEPAL


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre, 10-14 yaş arası çocukların %40,8’i çalışmaktadır. Çalışan çocukların önemli bir bölümü tarımda; arta kalanlar ise hizmet sektöründe, taşımacılık işlerinde ve haberleşme sektöründe istihdam edilmektedirler. Ülkenin hemen her yerinde çocuklar hem kısa, hem de uzun mesafe taşıyıcıları olarak çalışmaktadırlar. 10.000’den fazla çocuk taş ocaklarında çalışmaktadır. Çocuklar aynı zamanda tuğla fabrikalarında da çalışmaktadırlar.

Çocukların bazıları ise ihracata yönelik halı dokuma işlerinde çalışmaktadır. Çalışan çocuklar genellikle sömürülmekte ve tehlikeli koşullar altında çalışmaktadırlar.

Hükümetin raporuna göre 200.000 Nepal’li kız, Hindu genelevlerinde çalışmaktadır. 2001 yılında yapılan bir çalışmaya göre Katmandu ‘da çalışan seks işçilerinin %30’u 18 yaşın altında çıkmıştır.(U.S. Department of State, Country Reports-2003: Nepal, Section 6f.)

Maoist gruplar, Nepal hükümetine karşı giriştikleri silahlı mücadelede çocukları, asker olarak kullanmışlardır. Bu çocuklar, cinsel açıdan sömürülme konusunda da büyük risk altındadırlar.


 

NİJERJA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre, 10-14 yaş arası çocukların %23,2’si çalışmaktadır. Çocukların önemli bir bölümü aile çiftliklerinde çalışmakta ve balıkçılık yapmaktadırlar. Çocuklar aynı zamanda ticari kakao çiftliklerinde de çalışmaktadırlar. Kentlerde, evlerde hizmetçi, seyyar satıcı, dilenci, çöp toplayıcı, ayakkabı boyayısı, araba yıkayıcısı ve otobüs muavini olarak çalışmaktadırlar.

Çocukların ticari amaçlarla cinsel istismarının ülkede var olduğu bilinmektedir. Genç kızlar fahişelik yapmaktadırlar. Nijerya, çocuk kaçırılması konusunda kaynak, aktarma ve hedef ülkesidir. Kaçırılan çocuklara zorla evlerde hizmetçilik ve fahişelik yaptırılmaktadır. Dilencilik de oldukça önemli sorunlardan biridir. “Almajirancı” islami eğitim nerdeyse çocukların dilenmekten elde ettiği gelirlere dayanmaktadır. ( U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices- 2003: Nigeria, Washington, D.C., February 25, 2004, Section 6d; http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27743.htm. bkz. Hodges, Children’s and Women’s Rights in Nigeria, 204. Children from poorer families are hired by families as domestic helpers, where they may be exploited. bkz. ECPAT International, Nigeria, in ECPAT International, [database online] 2002 [cited June 4, 2004];
http://www.ecpat.net/eng/Ecpat_inter/projects/monitoring/online_database/index.asp.)

Nijerya, USDOL*(United States department of Labour) tarafından finanse edilen, kakao sektöründe tehlikeli işlerde çalışan çocukları işten uzaklaştırmayı ve çocuk kaçakçılığını engellemeyi amaçlayan 2 ILO-IPEC*** projesini yürütmektedir.


 

NİKARAGUA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Nikaragua İstatistik Enstitüsü’nün 2000 yılı tahminlerine göre, 5-14 yaş arası çocukların %9,9’u çalışmaktadır. Çalışan çocukların önemli bir bölümü tarlada çalışmakta; balıkçılık ve ormancılık yapmaktadırlar. Çocuklar aynı zamanda kentlerde otel ve restoranlarda da çalışmaktadırlar. Tarımda çocuklar kahve, muz, tütün ve şekerkamışı tarlalarında çalışmaktadırlar. Çocuklar aynı zamanda balıkçılık ve madencilik sektöründe de görülebilirler.

Çocuk fahişeliği önemli bir sorun haline gelmektedir. Nikaragua’da 14 yaş ve üstündekiler için fahişelik serbesttir. Managua, liman şehirleri, Porto Riko ve Honduras sınırlarında ve oto yol kenarlarında fahişelik yapan çocukların sayısı giderek artmaktadır. Sivil toplum örgütleri, yaşları 10 olan çocuklar arasında bile fahişeliğin giderek yaygınlaştığını belirtmektedirler. (The Protection Project, “Nicaragua,” in Human Rights Report on Trafficking in Persons, Especially Women and Children: Country-by-Country Report on a Contemporary Form of Slavery, 2002; http://www.protectionproject.org/.)

Çöplük karıştıran, fahişelik yapan, kahve çiftliklerinde çalışan, çobanlık yapan ve tarımda çalışan çocuklara yönelik USDOL* tarafından finanse edilen bir ILO-IPEC*** projesi yürütülmektedir.


 

NORVEÇ


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Çocuk emeği konusunda doğrulanabilir bir bilgi yoktur.

Balıkçılık ve tarım sektörünün, pek çok çocuğa sezonluk iş olanağı verdiği bilinmektedir.

Çocuk fahişelik ve çocuk pornografisi, ülkede büyüyen bir sorundur.

(www.globalmarch.org)


 

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamında değildir.

UNICEF’in 2000 yılı tahminlerine göre, 5-14 yaş arası çocukların %63,5’i çalışmaktadır. Kırsal alanlarda çocuklar, tarım sektöründe çalışmaktadırlar. Çocuklar pırlanta madenlerinde çalışmakta aynı zamanda yerli(indigenous) çocuklar ve Pigme çocuklar çalışmaya zorlanmaktadırlar. Çocukların fahişelik yaptığı da bilinmektedir.

2003 yılındaki olaylarda, çocuklar hem hükümetçi güçler tarafında hem de isyancılar tarafında savaştırılmıştır. Birçok sokak çocuğu, silahlı çatışmalara katılmıştır. Kısa sürelik bir eğitimden sonra ellerine silah verilen bu çocuklar, savaştırılırken ölmüşlerdir. (bkz. UN Commission on Civil and Political Rights, List of issues prepared in the absence of the second periodic report of the State party, due on 9 April 1989, Geneva, September 3, 2003.)


 

ÖZBEKİSTAN


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

UNICEF’in 2003 yılı tahminlerine göre, 5-14 yaş arası çocukların %22,6’sı çalışmaktadır. Çocuklar tarımda pamuk hasatına yardımcı olmaktadır. Çocuklar pirinç ve ipek böceklerinin yetiştirilmesine yardımcı olmakta, sokaklarda çalışmakta, inşaat malzemeleri imalatında ve taşımacılıkta istihdam edilmektedirler.

Genç kızların fahişelik yaptığı bilinmektedir. Genç kızlar, Basra Körfezi’ne, Asya’ya ve Avrupa’ya fuhuşa sürüklenmek üzere kaçırılmaktadır. (UNICEF, At a Glance: Uzbekistan – the Big Picture, [online] 2004 [cited May 17, 2004]; http://www.unicef.org/infobycountry/uzbekistan.html.)


 

PAKİSTAN


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre, 10-14 yaş arası çocukların % 14,4’ü çalışmaktadır. Çalışan çocukların önemli bir bölümü tarımsal alanlarda faaliyet göstermektedir. Çocuklar aynı zamanda, çeşitli tehlikeli sektörlerde çalışmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Deri tabaklama, cerrahi aletlerin imalatı, kömür madenciliği, derin deniz balıkçılığı, tuğla yapımı ve cam halka yapımı.

Prangalı(bonded) çocuk işçiliği Pakistan’da özellikle tarım, tuğla yapımı halı dokumacılığı ve madencilik sektöründe oldukça yaygındır. (Anti-Slavery International, “The Enslavement of Dalit and Indigenous Communities in India, Nepal and Pakistan through Debt Bondage,” (London: 2001), 3.)

Kızlar genellikle Pakistan’a Bangladeş, Afganistan, İran, Burma, Nepal ve Orta Asya’dan fahişeliğe ve prangalı(bonded) işçiliğe zorlanmak için kaçırılmaktadır. Yerel medreselerde okuyan çocuklar, genellikle zorla Afganistan ve Keşmir’de savaşan İslamcı gerillalar tarafından savaştırılmaktadır. Pakistan’a kaçırılan Bangladeş’li çocuklar daha çok sefalet içinde imalathanelerde çalıştırılmaktadır. Pakistan’dan Basra Körfezi ülkelerine kaçırılan çocuklar ise deve jokeyliği yapmaktadırlar. (U.S. Department of State, “Trafficking in Persons Report- 2004: Pakistan,” (Washington, D.C.: 2004), U.S. Department of State, “Trafficking in Persons Report- 2004: Pakistan,” (Washington, D.C.: 2004). bkz. ECPAT International, Pakistan ([cited)])

ILO-IPEC*** tarafından programlanan ve 6 sektördeki çocuk emeğini 5-10 yıl içinde yok etmeyi hedefleyen bir proje yürütülmektedir. Bu sektörler şunlardır: Cam halka imalatı, tabakhaneler, kömür madenleri, artık çöp gazı çıkartma(scavenging), derin deniz balıkçlığı ve deniz mahsullerinin işlenmesi. Bunun dışında ILO-IPEC*** projeleri de vardır. Bunlarda en büyük 2 tanesi halı dokumacılığı ve futbol topu üretimi konusunda yoğunlaşmıştır. (ILO-IPEC, “Supporting the Time-Bound Programme on the Elimination of the Worst Forms of Child Labour in Pakistan,” (Geneva: 2003), 10.)


 

PANAMA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Panama İstatistik Kurumu’nun 2000 yılı tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların %3,6’sı çalışmaktadır. Çalışan çocukların çok önemli bir bölümü tarımsal alanlarda istihdam edilmektedir. Çocuklar, özellikle şeker kamışı, kahve, muz, kavun ve domates hasat zamanlarında çalışmaktadırlar.

Şehirlerde çocuklar evlerde hizmetçilik yapmakta, araba yıkamakta, çöp toplamakta ve marketlerde alış-veriş çantalarını taşımaktadırlar.

Kolombiya ve Dominik Cumhuriyeti’nden kaçırılan çocuklar fuhuşa zorlanmaktadırlar. Ayrıca Panama içinde kaçırılan çocuklar da çocuk pornografisine ve fuhuşa alet olmaktadırlar.

2004 yılında 3 milyon dolarlık USDOL* tarafından finanse edilen eğitim odaklı bir proje yürütülmektedir. Kanada hükümeti tarafından finanse edilen bir başka ILO-IPEC projesi de ev hizmetçiliği yapan çocuklara yöneliktir.


 

PARAGUAY


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

ILO-PEC’in 2001 yılı tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların %7,9’u çalışmaktadır. Çalışan çocukların çok önemli bir bölümü tarım ve balıkçılıkla uğraşmaktadır. Diğerleri ise kayıt dışı sektörde çalışmakta, hizmet işlerinde çalışmaktadırlar.

Fakir aileler kızlarının okul masraflarının karşılanması karşılığında kızlarını zengin evlerde çalışmaya göndermektedirler.

Genç kızlar İspanya ve Arjantin’e fuhuş amacıyla kaçırılmaktadır. Ayrıca, Ciudad del Este, Hernandarias ve Encarnación gibi sınır bölgelerinde genç kızların fahişelik yaptıkları rapor edilmiştir. (U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report – 2004: Paraguay, U.S. Department of State, Washington D.C., June 14, 2004; http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2004/33198.htm.)

12 yaşındaki çocukların bile silahlı gruplar tarafından asker olarak kullanıldıkları bilinmektedir. (Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, Child Soldiers
Global Report 2004, November 17, 2004; http://www.child-soldiers.org/document_get.php?id=835. )

Paraguay, 2 tane USDOL* tarafından finanse edilen bölgesel ILO-IPEC projesini yürütmektedir. Bu proje hedef olarak, ev hizmetçiliği yapan ve cinsel sömürüye maruz kalan çocukları almıştır. Ayrıca Hollanda tarafından finanse edilen bir başka ILO-IPEC projesi de yürütülmektedir.


 

POLONYA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Yaklaşık 50.000 çocuğun tarımda çalıştığı bilinmektedir.

Polonyalı genç kızların fuhuş amacıyla Batı Avrupa ülkelerine kaçırıldıkları bilinmektedir. Bu giderek artan bir sorun olmaya devam etmektedir. Ülke içinde de hiç azımsanamayacak miktarda genç kız fahişelik yapmaktadır.

(www.globalmarch.org)


 

PORTEKİZ


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

ILO’nun 2000 yılı tahminlerine göre 10-14 yaş arası 6.000 çocuk çalışmaktadır. Bu, bu yaş grubundakilerin yaklaşık %1,2’sine karşılık gelmektedir. Ayrıca 12-15 yaş arasında 4.000 çocuğun yasadışı işlerde çalıştığı bilinmektedir.

(www.globalmarch.org)


 

ROMANYA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Ulusal İstatistik Servisi’nin 2001 yılı tahminlerine göre, 5-14 yaş arası çocukların %2,3’ü çalışmaktadır. Çalışan çocukların en büyük bölümü, tarımda istihdam edilmektedir. “Çingene” çocuklar, dilenmekte, araba yıkamakta, çöp toplamakta, yük indirip bindirmekte, hırsızlık ve fahişelik yapmaktadırlar.

Fahişelik ve genç kızların diğer cinsel yollardan sömürülmesi, ülkedeki en önemli sosyal sorunlardan birisidir. Eski Sovyet Cumhuriyetleri’nden gelen çocuklar buradan Avrupa’ya, Ortadoğu’ya, Uzakdoğu’ya ve Amerika’ya kaçırılmakta ve burada fahişeliğe zorlanmaktadır.

Bazı kızlar, Japonya gibi çok uzak sayılabilecek ülkelere bile kaçırılmakta ve burada şiddete, açlığa ve hastalıklara maruz kalarak fahişelik yapmaya zorlanmakta; zengin tacirlere seks köleleri olarak pazarlanmaktadırlar.(UNICEF, UNOHCHR, and OSCE-ODIHR, Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe: 2003 Update on Situation and Responses to Trafficking in Human Beings in Romania, November 2003, 44-46.)


 

RUANDA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

UNICEF’in 2000 yılı tahminlerine göre, 5-14 yaş arası çocukların %41,8’i çalışmaktadır. Çocuklar çay toplamakta; pirinç ve şeker kamışı tarlalarında çalışmakta; tuğla ve kum ocaklarında çalışmaktadırlar. Çocuklar aynı zamanda taş kırmakta ve evlerde hizmetçilik yapmaktadırlar.

Yapılan tahminlere göre Ruanda’da 600.000 kimsesiz çocuk yaşamaktadır. Bunların tamamına yakını, AİDS yüzünden kimsesiz kalmışlardır. Bu çocuklar, seks kölesi olmak konusunda çok büyük risk taşımaktadırlar.

Ruanda hükümeti, artık resmi olarak çocukları silahlı kuvvetlere(Rwanda Defence Forces) dahil etmemektedir. Buna rağmen isyancı gruplar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Burundi’de devam eden savaşlarda, çocuk askerleri kullanmışlardır. (Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, Child Soldier Use 2003: Rwanda. A Briefing for the 4th UN Security Council Open Debate on Children and Armed Conflict, Rwanda, London, January 16, 2004)


 

RUSYA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Çalışan çocuklarla ilgili resmi istatistiksel veriler bulunmamaktadır. Çocuklar, kentlerde genellikle kayıt dışı perakende satış işlerinde çalışmakta; sokaklarda satıcılık yapmakta; araba yıkamakta; getir-götür işleri yapmakta; hurda toplamakta ve dilencilik yapmaktadırlar.

Sovyetler Birliği çöktükten sonra ekonomik ve sosyal koşullar kötüye gitmiştir. Yaşanan krizler en çok çocukları etkilemiş ve onları ülkenin en yoksulları durumuna düşürmüştür. Yaklaşık 4-5 milyon çocuğunun sokaklara düşme riski altında olduğu düşünülmektedir. Sokak çocukları, tehlikeli koşullar altında fahişelik yapmakta ve uyuşturucu ilaçlar pazarlamaktadır.

Genç kızlar arasında fahişelik yapan, porno filmlerde oynayan ve seks turzimine hizmet edenlerin sayısı oldukça yüksektir. Ülke içinde kızlar bu işleri geçici olarak yoksulluktan kurtulmak, istedikleri eşyaları satın almak için yapmaktadırlar. Ne var ki, bunlar sonunda şiddet görmekte, uyuşturucu bağımlısı olmakta, hastalık kapmakta ve uzunca bir süre fahişelik yapmaktadırlar. (Donna M. Hughes, Trafficking for Sexual Exploitation: The Case of the Russian Federation, No. 7, IOM, Geneva, June 2002, 17; http://www.iom.int/documents/publication/en/mrs%5F7%5F2002.pdf. bkz. U.S. Department of State, Country Reports- 2003: Russia, Section 6f. bkz. U. S. Department of State, Trafficking in Persons Report- 2004: Russia.)

Kadınlar ve genç kızlar, ülkenin dışına çıkarılmakta; daha sonra pasaportlarına el konmakta ve tacirlere satılarak fahişelik yapmaya zorlanmaktadırlar. Yayınlanan raporlara göre bu kadınlar ve kızlar, 1 yıl içerisinde binlerce erkekle birlikte olmaya zorlanmaktadır. Tacirlerin elinden kurtulan kızlar, son derece sefil koşullar altında, şiddet görerek, istemedikleri onlarca erkekle birlikte olmaya zorlandıklarını, cinsel hastalıklar kaptıklarını ve yaşadıklarının ruhlarında ve bedenlerinde hayatları boyunca silinemeyecek izler bıraktığını söylemişlerdir. (U.S. Embassy- Moscow, unclassified telegram no. 15215. bkz. Kristi Severance, “Russia,” in Survey of Legislative Frameworks for
Combating Trafficking in Persons Washington, D.C.: American Bar Association, 2003, 130, 32;
http://www.abanet.org/ceeli/publications/conceptpapers/humantrafficking/16_russia.pdf. bkz. Interpol, Legislation of Interpol Member States on Sexual Offences Against Children- Russia, Interpol, n.d. [cited May 21, 2004]; http://www.interpol.int/public/children/sexualabuse/nationallaws/csaRussia.asp.)

Rusya, St. Petersburg’daki sokak çocuklarını rehabilite etmeyi hedefleyen ILO-IPEC*** projesinin ikinci ayağını sürdürmektedir.


 

SENEGAL


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

UNICEF’in 2000 yılı tahminlerine göre, 5-14 yaş arası çocukların %40,4’ü çalışmaktadır. Çocuklar dilenmekte, fahişelik yapmakta, uyuşturucu satmaya ve yasa dışı işler yapmaya zorlanmakta, hurda toplamakta, hayvan kesmektedir. Bunlarla birlikte çocuklar ağır yükler taşımakta, altın madenlerinde ve taş ocaklarında çalışmakta, su altına dalmakta, zehirli kimyasallara sunuk (maruz) kalmaktadır ki, bu işler çocuk emeğinin ülke içinde kabul edilen en kötü biçimleridir.

Senegal, çocuk ticareti konusunda kaynak ve aktarma ülkesi konumundadır. Senegal üzerinden kaçırılan çocuklar fuhuş amacıyla Batı Avrupa’ya kaçırılmaktadır. (ECPAT International, Senegal.)

“Talibes”ler( Kuran hocalarının öğrencileri), günün önemli bir kısmını hocaları için dilenmekle geçirirler ve her türlü cinsel istismara açıktırlar. (ECPAT International, Senegal.)

Senegal, 2 milyon dolarlık USDOL* tarafından finanse edilen, tarlada çalışan, balıkçılık yapan, dilenen ve hizmetçilik yapan çocukları kurtarmak için yürütülen zamanla sınırlı(timebound) bir ILO-IPEC*** projesini yürütmektedir.


 

SİERRA LEONE


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamında değildir.

UNICEF’in 2000 yılı tahminlerine göre, 5-14 yaş arası çocukların %71,6’sı çalışmaktadır. Çocuklar ailelerinin çiftliklerinde ve pırlanta madenlerinde çalışmaktadır. Çocuklar aynı zamanda kentlerde dilencilik yapmaktadır.

Ülkede çocukların kaçırıldıkları bilinmektedir. Çocuklar Avrupa’ya kaçırılmakta ve burada evlerde hizmetçi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca ülke içinde kaçırılan çocuklar, pırlanta madenlerinde çalışmaya zorlanmaktadırlar. (U.S. Department of State, Country Reports- 2003: Sierra Leone. Section 6f. Email. “FW: Worst Forms of Child Labor Report Clearance.” U.S. Department of State. May 24, 2005.)


 

SRİ LANKA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Sri Lanka İstatistik Bölümü’nün 1999 yılı tahminlerine göre, 5-14 yaş arası çocukların %14,9’u çalışmaktadırlar. Çalışan çocukların büyük bir kısmı, tarım sektöründe görülmektedir. Çocuklar aynı zamanda kayıt dışı imalat işlerinde, otellerde ve ticari işletmelerde, zanaatkarların yanında ve evlerde çalışmakta ve sokaklarda işportacılık yapmaktadırlar. Bazı evlerde çalışan çocuklar, borca bağlı(debt bondage) olarak çalışmaktadırlar.

Genç kızlar, müşterilerinin önemli bir bölümü yerli halktan oluşan genelevlerde çalışmaktadırlar. Ülke içinde çocukların kaçırıldığı bilinmektedir ancak sınır dışına böyle bir kaçakçılığın varlığı konusunda güvenilir bilgiler yoktur.

Çocuk askerler, şu an için bile önemli bir sorun olma özelliğini korumaktadır. Çocuklar, Tamil Gerillaları (Liberation Tigers of Tamil Eelam LTTE) tarafından tekrar kullanılmaya başlamıştır. UNICEF, 2002 Ocak ve 2004 Kasım arasında 4,600 çocuğun asker olarak kullanıldığını rapor etmiştir. (Human Rights Watch, Living in Fear: Child Soldiers and the Tamil Tigers in Sri Lanka, Vol.16, No.13 (C), November, 2004, 49, 53; http://hrw.org/reports/2004/srilanka1104/srilanka1104.pdf.)

ILO-IPEC*** tarafından çocuk askerleri kurtarma ve rehabilite konusunda yapılan bir program yürütülmektedir.


 

SUDAN


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamında değildir.

ILO’nun 2000 yılı tahminlerine göre 10-14 yaş arası 944.000 çocuk çalışmaktadır ki bu da bu yaş aralığındaki çocukların %27,4’üne karşılık gelmektedir.

5.000 Ugandalı çocuk asker, Uganda’lı hükümet karşıtı bir grup olan LRA(Lord’s Resistance Army) tarafından Güney Sudan’da tutulmuştur. Ayrıca aynı grup silah tacirlerine bazı çocukları hediye olarak vermiş ya da satmıştır.

Yaklaşık 25.000-32.000 arasında çocuk askerin var olduğu bilinmektedir. 3.000-8.000 arasında çocuk Popular Defence Force adlı silahlı grupta askerlik yapmaktadır. 21 Haziran 1997’den beri yaklaşık 75.000 çocuk 6 haftalık askerlik eğitimi almıştır.

(www.globalmarch.org)


 

ŞİLİ


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Şili Ulusal İstatitik Enstitüsü’nün 2003 yılı verilerine göre 5-14 yaş arası çocukların %3,3’ü çalışmaktadırlar. Çocuklar kırsal kesimlerde tarım sektöründe ve madenlerde çalışmaktadırlar. Kentsel alanlarda daha çok inşaat alanlarında çalışmakta ve sokaklarda satıcılık yapmaktadırlar.

Fuhuş oldukça ciddi bir sorundur. UNICEF’in 1999 raporuna göre, 6-18 yaş arasında 10.000 çocuk fahişe bulunmaktaydı. 2003 yılında Şili Devleti’inin tahminlerine göre 3,700 çocuk bir şekilde cinsel sömürüye uğramıştı. Çocuklar bir taraftan da fuhuşa zorlanmak üzere kaçırılmaktadırlar. ( Government of Chile, Information Sought, submitted in response to U.S. Department of Labor Federal Register Notice (July 14, 2004) “Request for Information on Efforts by Certain Countries to Eliminate the Worst Forms of Child Labor”, Santiago, October 2004, 7.)

Kanada tarafından finanse edilen ve çocukların ticari açıdan cinsel sömürüye uğramalarını engellemeyi amaçlayan bir ILO-IPEC*** projesi yürütülmektedir. Aynı zamanda USDOL* da aynı sorunla mücadele için 5,5 milyon dolar daha vermiştir.


 

TANZANYA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Tanzanya Ulusal İstatistik Bürosu’nun 2001 yılı tahminlerine göre, 5-14 yaş arasındaki çocukların % 35,4’ü çalışmaktadır. Çalışan çocukların önemli bir bölümü tarımda, balıkçılıkta ve ormancılıkta istihdam edilmektedir. Çocuklar ticari çay, kahve, şeker kamışı, karanfil, tütün, mısır ve buğday tarlalarında çalışmaktadırlar. Çocuklar aynı zamanda madenlerde, barlarda, restoranlarda ve evlerde hizmetçi olarak çalışmaktadır.

Kayıt dışı sektörde çocuklar çöp toplamakta, balıkçılık yapmakta ve taş ocaklarında çalışmaktadırlar. Diğer çocuklar ise barmenlik, işportacılık yapmakta, araba yıkamakta, ayakkabı boyamakta, marangozluk yapmakta ve araba tamir etmektedirler.

Çocuklar ülke içinde kaçırılarak balıkçılık, madencilik, ticari tarım ve ev işlerinde çalıştırılmaktadır. Tanzania Media Women’s Association’ın iddiasına göre evde çalışan kızların %60’ı çalıştıkları yerlerde cinsel tacize uğramaktadırlar.

(bkz. Daniel Dickinson, Tanzania ‘housegirls’ face Sexual abuse, BBC News, May 10, 2003 [cited May 24, 2004]; http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3015223.stm.)

7-13 yaş arası çocuklar madenlerde günde ortalama 4-5 saat çalışırken, 14-18 yaş arası çocuklar günde ortalama 7 saat çalışmaktadırlar. (J. A. Mwami, A.J. Sanga, and J. Nyoni, Tanzania Children Labour in Mining: A Rapid Assessment, ILO-IPEC, Geneva, January 2002, 37-39.)

“Yılan çocuklar”, kayıt dışı, değerli madenlerin çıkarıldığı dar tünellerde dolanarak patlayıcı ve tarayıcı yerleştirmektedirler. ( bkz. U.S. Embassy – Dar es Salaam, unclassified telegram no. 1653.) 10-13 yaş arası çocuklar madenlerin yakınındaki restoranlarda günde 14 saat çalışmaktadırlar. (Mwami, Sanga, and Nyoni, Tanzania Children Labour in Mining, 37-39.)

Çocuklar kırsal kesimden kentlere kaçırılarak fuhuş sektörüne itilmektedir. Raporlara göre Tanzanya’dan kaçırılan çocuklar, Güney Afrika’ya, Ortadoğu’ya ve Avrupa’ya sokulmakta ve fuhuş sektörünün içine sokulmaktadırlar. Kaçırılan çocukların tamamı zorla çalıştırılmaktadır.


 

TAYLAND


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre, 10-14 yaş arası çocukların 10,8’i çalışmaktadır. Çocuklar tarımda, inşaat, hizmet, balıkçılık ve ev hizmetçiliği sektörlerinde çalışmaktadırlar.

Genç kızlar kentlerde fahişelik yapmakta, porno filmlerde oynatılmakta ve uyuşturucu ticaretinde kullanılmaktadırlar. Bu kızlar genellikle daha önce fahişelik yapmış kızlar tarafında bulunmaktadır ve ailelerine para verilmektedir. Aileler kızlarının fahişelik yapacağını bildikleri halde kızlarını satmaktadırlar. Burada kızlara olan talebin büyüklüğünde seks turizminin önemli bir payı vardır. (ECPAT International, Thailand, in ECPAT International, [database online] 2004 [cited June 8, 2004];
http://www.ecpat.net/eng/Ecpat_inter/projects/monitoring/online_database/index.asp. )

Burma, Çin ve Laos’tan kaçırılan kızlar da fuhuş yapmaya zorlanmakta ve genelev patronlarına satılmaktadır. Satılan ya da satın alınan kızlar büyük bir borç ödemeye mahkum edilmekte ve artık fahişelik yapamayacak kadar yıprandıktan sonra yeni kızları kendi düştükleri batağa çekerek çarkın dönmesini sağlamaktadırlar. (Christina Wille, Thailand – Lao People’s Democratic Republic and Thailand – Myanmar Border Areas: Trafficking in Children into the Worst Forms of Child Labor: A Rapid Assessment, ILO-IPEC, Geneva, November 2001.)

Tayland, İngiltere tarafından finanse edilen ve Mekong bölgesinde 2008 yılına kadar genç kız ve kadın ticaretini engellemeyi amaçlayan bir ILO-IPEC*** projesini yürütmektedir. USDOL* tarafından finanse edilen ve uyuşturucu ticaretine çocukların bulaşmasını engellemeyi hedefleyen bir ILO-IPEC*** projesi de yürütülmektedir.


 

TOGO


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

UNICEF’in 2000 yılı tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların %66,2’si çalışmaktadır.

Ülkenin uzak noktalarında, bir çeşit prangalı(bonded) çalıştırma olarak kabul edilebilecek “trokosi” denilen ve geleneksel olarak devam ettirilen, genç kızların aileden birinin suçundan ötürü rahiplerin yanına köle olarak verilmesinin bugün bile devam ettiği söylenmektedir.

“Amegbonovei” denilen geleneğe göre, çocuklar zengin ailelerin yanına çalıştırılmak üzere verilmekte ve karşılığında ise okula gönderilecekleri taahhüt edilmektedir.

Togo, çocuk kaçırılması konusunda kaynak, aktarma ve hedef ülkesidir. Aileler kimi zaman çocuklarını bisiklet, radyo ve elbise karşılığında, kaçakçılara satmaktadırlar. ( U.S. Department of State, Country Reports- 2003: Togo, Section 6f.)


 

TUNUS


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

UNICEF’in 2002 yılı tahminlerine göre, 5-15 yaş arası çocukların %2,1’i çalışmaktadır. Çocuklar kırsal kesimde tarlalarda çalışırken, kentlerde sokaklarda seyyar satıcılık yapmaktadırlar. Özellikle yaz tatillerinde çalışan çocukların sayısı artmaktadır. Aynı zamanda bazı raporlara göre çocuklar zanaatkarların yanında çıraklık yapmaktadır. Ayrıca kız çocuklar evlerde hizmetçi olarak çalışmaktadırlar. (U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices- 2003: Tunisia, February 25, 2004, Section 6d; http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27939.htm.)


 

TÜRKİYE


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre 10-14 yaş arası çocukların %6,7’si çalışmaktadır. Türk hükümeti, sokaklarda çalışmayı, tehlikeli sektörlerde çalışmayı, mevsimlik tarım işlerinde çalışmayı, ev hizmetçiliğini ve kırsal işçiliği “çocuk emeğinin en kötü biçimleri” olarak kabul etmektedir.

Çocuklar tarımda, metal işlerinde, ahşap işlerinde, hazır giyim sanayiinde, tekstilde, deri sektöründe, otomobil tamir işlerinde, mobilya imalatında, ev işlerinde, otel ve restoran sektöründe ve ayakkabı imalatında çalışmaktadırlar. Sokak çocukları ayakkabı boyamakta, çöplükleri karıştırmakta, işportacılık yapmakta ve tehlikeli olarak kabul edilebilecek hırsızlık yapmakta ve sık olmamakla birlikte uyuşturucu satmaktadırlar. (Bahattin Aksit, Nuray Karanci, and Ayse Gunduz-Hosgor, Turkey Working Street Children in Three Metropolitan Cities: A Rapid
Assessment, ILO, Geneva, November 2001, 41-42; http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/simpoc/turkey/report/turk99.pdf.)

Bulgaristan, Romanya, Moldovya, Rusya, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Ukrayna’dan kaçırılan genç kızlar fuhuşa zorlanmaktadır. Bu ülkelerden gelen genç kızlar ve kadınlar pasaportlarına el konulduktan sonra çeteler tarafından satılmaktadır. Türkiye, eski Sovyet Cumhuriyeti’nden kaçırılan kızların fuhuş amaçlı pazarlanması ve diğer ülkelere kaçırılması konusunda merkez ülkelerden biridir. (U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report-2004: Turkey, June 2004. There is no reliable government data on trafficking of children. bkz. U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices-2003: Turkey, Washington, D.C., February 25, 2004, Section 6f; http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27869.htm.)

2004-2006 yılları arasında sürecek olan ve çocuk emeğinin en kötü biçimleriyle savaşmayı hedefleyen ILO-IPEC*** projesine Türk Hükümeti, 6,2 milyon dolar yatırmıştır. Bu program çerçevesinde 11 kent kapsanacak ve hükümet tarafından öncelik verilen alanlara yoğunlaşılacaktır. (ILO-IPEC, Combating the Worst Forms of Child Labor (2004 – 2006), cover, 1.)


 

UGANDA


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Uganda İstatistik Bürosu’nun 2001 yılı tahminlerine göre 5-14 yaş arası çocukların % 33,9’u çalışmaktadır. Çocuklar ticari tarım, balıkçılık, ev hizmetleri sektörlerinde çalışmakta ve kentlerde sokaklarda satıcılık yapmaktadırlar. Çocuklar, ticari olarak cinsel açıdan istismar edilmekte ve tehlikeli işlerde çalışmaktadırlar.

Çocuklar Sudan’ın güney sınırında “Lord’s Resistance Army” (LRA)tarafından kaçırılmakta ve alıkonulmaktadır. (Human Rights Watch, Abduction of Children in Africa: briefing to the 60th Session of the UN Commission on Human Rights (New York: Human Rights Watch, 2004); http://hrw.org/english/docs/2004/01/29/africa7118.htm)

Sadece Uganda’da 18 yaşın altındaki 2 milyon çocuk AİDS/HIV nedeniyle kimsesiz kalmıştır ve bu çocuklar istismar edilmek konusunda büyük riskler taşımaktadırlar.

Çocuklar aynı zamanda silahlı çatışmalarda kullanılmıştır. Uganda’nın kuzeyinde 18 yıl süren iç karışıklıkta, LRA 20.000 çocuk asker kullanmış. Bunların bazılarını savaştırmış, kimini zorla çalıştırmış kimini ise cinsel köle yapmıştır. Ayrıca bazı haberlere göre, Uganda People’s Defence Force ve Local Defence Units’te çocuk asker kullanmıştır. (Against All Odds: Surviving the War on Adolescents – Promoting the Protection and Capacity of Ugandan and Sudanese Adolescents in Northern Uganda, New York, 2001, 2; http://www.womenscommission.org/pdf/ug.pdf.)


 

ÜRDÜN


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

ILO**‘nun 2002 yılı tahminlerine göre, 10-14 yaş arası çocukların %1’den azı çalışmaktadır. Çocuklar oto tamircilerinde, marangozhanelerde, nalbantlarda, inşaat işlerinde, satış işlerinde ve yemek hizmetlerinde çalışmaktadırlar. Umman’da çocuklar gazete, yemek ve sakız satmaktadırlar. Diğer çocuklar ise ailelerine gelir sağlayabilmek amacıyla çöplükleri dolaşarak yeniden dönüştürülebilen materyaller aramaktadırlar.

Çalışan çocukların büyük bir çoğunluğu işyerlerinde şiddete, küfüre, cinsel istismara, tehlikeli kimyasallara ve tehlikeli koşullara sunuk (maruz) kalmaktadırlar.


 

YEMEN


138 ve 182 numaralı ILO** sözleşmelerini imzalamıştır.

ILO-IPEC*** kapsamındadır.

Yemen Merkezi İstatistik Ofisi’nin 2002 yılı tahminlerine göre, 6-14 yaş arası çocukların %12’si çalışmaktadır. Tarımda çalışan çocukların büyük bir çoğunluğu ücret almamaktadır. Çocuklar aynı zamanda sokaklarda çalışmakta, dilenmekte, hizmetçilik ve balıkçılık yapmakta, deri, inşaat ve oto tamir sektörlerinde çalışmaktadırlar.

Çocuklar ülke dışına kaçırılmakta ve zorla dilendirilmekte, ev hizmetçiliği yaptırılmakta ve Körfez ülkelerinde deve jokeyliği yaptırılmaktadır.

Bazı raporlara göre çocuklar iç karşıklıklarda asker olarak kullanılmıştır. Çocuklar kabileler arasındaki çatışmalarda ve “QAT” adı verilen hafif uyuşturucu ot tarlalarını korumak için yapılan eylemlerde kullanılmıştır. (Understanding Children’s Work (UCW), Understanding Children’s Work in Yemen, 2. Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, Child Soldiers: An Overview, London, 2001; http://www.child-soldiers.org/.)

__

 

* USDOL // (United States Department of Labour) Amerikan Çalışma Bakanlığı
** ILO // (International Labour Organization) Uluslararası Çalışma Örgütü
*** ILO-IPEC // (International Labour Organisation- International Programme on Eliminating Child Labour) ILO Çocuk Emeğinin Sona Erdirilmesi Programı