2003 Çalışma Raporu

01.01.2003 – 31.12.2003 Dönemi

Yönetim Kurulu’nda Değişiklik:

Gönüllü örgütlerin en önemli özelliklerinden biri “bayrak değişimi”ni gerçekleştirmedeki isteklilikleridir. Her iki yılda bir olduğu gibi, 2003 yılında da Yönetim Kurulu’muzda küçük bir değişiklik gerçekleştirdik. Yeni bir kan kazandık. Bu o kadar doğal ve gönüllülerimizce benimsenmişki, ne görevi devreden kırgın; ne de görevi devralan tedirgin. Zaten bizim yönetim kurulu toplantılarımız, genişletilmiş bir toplantı biçiminde bir çok gönüllünün katılımı ile gerçekleştiriliyor. Bugüne değin de oylamaya başvurmak zorunda hiç kalmadık. Görevini yeni gönüllülere devreden E.Leyla Üstel ile Ayçe Çelikel’e bizimle birlikte oldukları için teşekkür ederken; yönetim kuruluna giren Seyhan Erdoğdu ve Tülin Koca’ya da hoşgeldiniz diyoruz.

Çalışma Ortamı Dergisi :

Çalışma Ortamı Dergisi 2003 yılı sonunda 71.sayısını tamamlamıştır. Böylece ülkemizde “çocuk emeği” ve “iş sağlığı güvenliği” alanındaki en uzun soluklu dergi olma ünvanını sürdürmüştür. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla bu yıl da 81 halk kütüphanesine dergimiz ulaştırılmıştır. Ayrıca başta işçi işveren sendikaları ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili kesimlere de ücretsiz dağıtılmıştır. Böylece yaygın bir okur kitlesince yararlanılması olanaklı olmuştur.

Düşünce Atölyesi :

 • 18 Ocak – Yabancı Dilde Öğretim (Prof.Dr Aydın Köksal, Prof.Dr Semih ve herkesin katılımıyla)
 • 15 Kasım – Beyin Göçü (Doç.Dr Mustafa Akgül, Prof.Dr Turgay Dalkara, Prof.Dr Nevzat Özgüven, Dr.Seyhan Erdoğdu ve herkesin katılımıyla)

Düzenlediğimiz Toplantılar ve Sanatsal Etkinlikler :

RESİM SERGİLERİ :

 • 3-31 Ocak – Cahit Kalenderoğlu Resim Sergisi
 • 3-28 Şubat – Mert Şener Resim Sergisi
 • 3-28 Mart – Meral Ergil Resim Sergisi
 • 1-21 Nisan – Leyla Ercan Resim Sergisi
 • 23 Nisan – 30 Mayıs – I.Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması’nda Sergilenmeye Değer Görülen Yapıtlar
 • 1-30 Haziran – Kıymet Uğurman : Ahşap Boyama Sergisi
 • 1-31 Ekim -Karma Resim Sergisi
 • 4-28 Kasım – Sağlıkçı Ressamlar Sergisi (Ankara)
 • 6-14 Aralık – Sağlıkçı Sanatçılar Sergisi (Eskişehir; Resim, Seramik, Fotoğraf)
 • 8-31 Aralık – Yiğit Başak Resim Sergisi

SAYDAM GÖSTERİLERİ :

 • Ocak – Adnan Veli Kuvanlık : Suyun Öteki Tarafı
 • 20 Şubat – Mehmet Aslan Güven : Duvardan Mesajlar, Öteki Işık, Buz Üstünde
 • 13 Mart – Adnan Polat : Arianna, Creaht Kapodokya, Düşsel Görüntüler
 • Nisan – Özgür Çetinkaya – Ertan Karabıyık : Pamuk Çocukları
 • Aralık – Adnan Polat : Kent Akşamları

DİNLETİLER :

 • 9 Ocak – Rahime Gür (Kanun; Türk Müziği)
 • 20 Şubat – Levent KARAÇAM (Kanun), Murathan HAYRAN (Ud), Selçuk DİNÇSOY (Ud) ve sesi ile Esen AKDENİZLİ (Türk Müziği)
 • Mart -: Fırat Yertutanol, Murat Demirtaş, Serkan Beşpınar, Berrak Saka (Gitar)
 • 15 Mayıs – Çetin Gül (Bağlama, Türk Müziği)
 • 11 Aralık – Başar Baypınar (Gitar)

SÖYLEŞİ ve PANEL :

 • 20 Mart – Dünya Şiir Günü
 • 6 Aralık – Beyin Göçünden Beyin Gücüne Paneli (Doç.Dr.Yasemin Günay Balcı, Prof.Dr.Cem Kaptanoğlu, Prof.Dr.A.Gürhan Fişek, Şenay Gökbayrak)

Katıldıklarımız ve Katkıda Bulunduklarımız :

 • 28 Nisan – ILO tarafından düzenlenen “İş Kazalarında Yaşamını Yitiren ve Yaralanan İşçileri Anma Günü”
  kapsamında düzenlenen panellere A.G.Fişek başkanlık etmiş ve Vakfımızın yaklaşım-eylemlerini bir bildiri ile anlatmıştır.

 • 10 Mayıs – Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından İskenderun’da düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı panele A.G.Fişek, “İş Sağlığı Güvenliği’nin Çözümünde Bölgesel İşbirliği” bildirisiyle katıldı.

 • 12 Mayıs – ILO tarafından düzenlenen “Kadın” konulu toplantıya Oya Fişek katılmıştır.

 • 12 Haziran – ILO tarafından düzenlenen “Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü” konulu toplantiya Oya Fişek ve Erdem İlgi Akter katıldı.

 • 15-17 Ekim – Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Kök Yayıncılık ile birlikte düzenlediği IV.Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi’ne katılan Oya Fişek, çocuklara ilişkin çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarından dördünün tanıtıldığı panelde, çalışmalarımızı aktarmıştır.

 • Anıttepe Rotaract’larının düzenlediği toplantıya katılan Oya Fişek, gençlerle Vakfımızın özgörevleri ve eylemleri üzerine konuşmuş ve onları Vakıf etkinliklerimize katılmaya davet etmiştir.

 • İngiliz Kültür Heyeti’nce düzenlenen ve sivil toplum örgütlerinin suçlu çocuklara yaklaşımlarında dikkat etmeleri gereken konuları işleyen seminerine, Vakfımızı temsilen U.Jale Şengül ve Zeynep İbrahimhakkıoğlu katılmışlardır.

 • 21 Aralık – Türkiye Demokrasi Vakfı Demokrasi Kuşağı tarafından düzenlenen seminere A.Gürhan Fişek “Siyaset ve Sivil Toplum Kuruluşları” sunumuyla katıldı.

 • ODTÜ Mezunları Derneği tarafından düzenlenen ve Ankara’daki yüze yakın sivil toplum örgütünün katıldığı buluşmada, vakfımızı Gülbiye Yenimahalleli Yaşar temsil etmiştir.

 • 12-19 Aralık – Uluslararası Göç Enstitüsü (IMI) tarafından düzenlenen ve değişik Balkan ülkelerinden gelen
  gençlerin katıldığı “III.Geleceğe Korkusuzca Bakabilmek Semineri”ne (Çemberlitaş-İstanbul) Doruk Fişek, Didem Kamoy ve Şenay Gökbayrak katıldılar.

 • 15-17 Aralık – T.C.Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Cumhuriyetin 80.Yılıda
  Uluslararası Vakıf Sempozyumu”na, Vakfımızı temsilen Oya Fişek, Mürşide Mahmutoğlu, U.Jale Şengül katılmışlardır.

Ziyaretler :

 • Her yıl olduğu gibi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri son sınıf öğrencilerinden “Çalışan Çocuklar” konusuna ilgi duyan gruplar Vakfımızı ziyaret ederek çalışmalarımızla ilgili bilgi almışlardır.

 • İngiliz Kültür Heyeti’nden bir grup ile birlikte danışmanları Prof.Dr.Sevil Atauz, Vakfımızı ziyaret ederek, suçlu
  çocuklar üzerine yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vermişlerdir.

 • Çeşitli firmalardan, özellikle Avrupa Birliği ile ilgili üstlendikleri projelerin yürütümü ile ilgili bilgi almak için bir çok yetkili de Vakfımızı ziyaret etmiş ve yetkililerimizle görüşmüşlerdir.

Düzenlediğimiz Kermes :

Vakfımız çalışmaları içerisinde “Kermes” düzenleme ve kermeslere katılma önemli bir yer tutmaktadır. Bu yalnızca Vakfımıza önemli bir gelir katkısı sağlamakla kalmamakta, tanıtımımızda, diğer toplum örgütleriyle (STK) bağ kurmamızda da yardımcı olmaktadır. Gerek kermeste kendisini tanıtmak isteyen örgütlere karşı ve gerekse de kermesi gezen insanlara da Vakfımızın çalışma-düzenleme disiplinini ve ne denli geniş topluluklara ulaşma gücü olduğunu göstermesi bakımından da bir “güç gösterisi” olabilmektedir.

 • 16 Nisan 2003 tarihlerinde Ankara-Dedeman Oteli salonlarındaki Kermes’imiz de çok yönlü bir katılıma sahne olmuştur. Gerek el ürünlerini sunmak isteyen sanaçtçılar ve gerekse bunları görmek ve elde etmek isteyen yurttaşlar… En önemlisi sosyal dayanışmanın bir ürünü olan 11 sivil toplum kuruluşu ile masalarımızı paylaşmamızdır; tıpkı onların da kendi düzenlendikleri kermeslerde yaptıkları gibi.

 • Her yıl olduğu gibi, yılbaşı vb önemli günler öncesinde Vakıf merkezimizde sürekli bir kermes açılmaktadır. Gönüllülerimizin ürettiği ya da armağan ettiği küçük küçük eşyalar, sevdiklerine bir gülücük armağan etmek isteyenler için uğrak yeri olmaktadır.

Katıldığımız Kermes ve Panayırlar :

Bizim düzenlediğimiz Kermes’lere davet ettiğimiz toplum örgütleri (STK) de kendi kermeslerine bizi konuk olarak çağırmaktadırlar. Bunun dışında da, çeşitli kuruluşlar, etkinliklerimize ve Vakfımıza ilgi duymakta; kermeslerine davet ederek, desteklerini göstermekte ve katkı vermektedirler. Hem bu kuruluşlara ve hem de bu kermeslerde canla başla Vakfımızın tanıtımı için çaba harcayan gönüllülerimize çok teşekkür ederiz.

 • Amerikan Kültür Derneği Yılbaşı Kermesi

 • Tekstil ve El Sanatları Derneği

 • İngiliz Eşler Grubu

 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kermesi

 • ANAÇEV Kermesi

 • Rotary (GOP) Panayırı

 • Maltepe Rotary Kulübü

 • Kale Rotary Kulübü

 • Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi

 • Tema Vakfı ve Kadın Konfederasyonu’nun Birlikte Düzenlediği Konferans

Katkılar :

 • TİSK tarafından ILO/IPEC projesi kapsamında kurulan Çalışan Çocuklar Bürosu (Pendik) ile birlikte Pendik Küçük Sanayi Sitesi’nde yürüttüğümüz çalışmalar, 2002’den başlayarak çalışma TİSK’in oluşturduğu ekibe devredilmiş ve Ocak-Aralık 2003 arasında ise sağlık hizmetlerinin yürütümüne Vakfımız araç-gereç katkısında bulunmuştur.

 • “Çalışan Çocuklara Yaz Kampı” kampanyamız bu yıl da devam etmiş ve bir çok gönüllümüz ve gönlü bizimle birlikte olan dostumuz da katkılarda bulunarak 9 kız 9 erkek çırağa tatil olanağı vermiştir. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da “Heilbronn ve Civarı Türk Kadınları Kültürümüzü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği” katkı vermeyi sürdürmüştür. Herkese bu kampanyamıza sürdürebilirlik kazandırdıkları için teşekkür ederiz.

Proje Çalışmaları :

 • Ostim ve Sincan Organize Sanayi (Ankara) Fişek Enstitüsü’nün çocuk emeği, işyeri ortak sağlık birimi konularındaki örnek çalışmalarını sürdürdüğü merkezler… Türkiye’de ilk kez küçük sanayi işyerlerine yönelik olarak kullandığımız “Yürüyen Klinik”ler işyerlerini ziyaret etmeye ve buradaki çalışan çocuklara ulaşmaya devam ediyor.

 • 7-13 Eylül 2002 tarihleri arasında Burhaniye-Ören Efem Tatil Köyü’nde, çırakların, yıllık ücretli izin ve tatil olanaklarından yararlanabilmeleri amacıyla, geçen yıl olduğu gibi, bir program düzenlenmiştir. 9 kız ve 9 erkek çırağın katıldığı programda, yüzmeden dansa, çeşitli oyunlardan söyleşilere kadar, çocukların günlük yaşamlarından karşılaşmadıkları, bir çok etkinlik gerçekleştirilmiştir. Kızların öğretmeni Arzu Uyar, erkeklerinki ise Aktan Akiner’di. Biz programda, nimetlerin ve standartların paylaşıldığını düşünüyoruz.

 • Prof.Dr.Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı’nın bir parçası olan “Kütüphaneler Yerleşkesi” hizmetini sürdürmektedir. 12 kütüphaneden oluşan Yerleşke’de şu bölümler bulunuyor :
 1. Çocuk Emeği kütüphanesi

 2. İşyerinde Sağlık-Güvenlik-Çevre kütüphanesi

 3. Sivil Toplum Kuruluşları kütüphanesi

 4. Sosyal Güvenlik kütüphanesi

 5. Nüfusbilim kütüphanesi

 6. Çalışan Kadın kütüphanesi

 7. Sosyal Hekimlik kütüphanesi

 8. Sendikalar kütüphanesi

 9. Sosyal Politika kütüphanesi

 10. İnsan Hakları kütüphanesi

 11. Türk Dışgöçü kütüphanesi

 12. Genel Kültür kütüphanesi.

2003 yılının son gününe kadar kullanıma sunulan kitap sayısı üçbinin üzerinde . Halen elimizde varolan kitapların kaydedilmesi ve internete yüklenmesi çalışmaları sürdürülüyor. Büyük bir titizlikle kitapların internet ortamına aktarılmasını sağlayan Hülya Durukan’a teşekkürlerimizi sunarız. Bilişim AR-GE grubumuz tarafından yazılan “Kitap Kurdu” programının ne denli işlevsel bir çalışma olduğu da yıl boyunca büyük bir kıvançla izlendi. Kütüphaneye internetten ulaşılabiliyor olması, onun ziyaretçi sayısını da yararlanabilme olanağını da çok arttırdı.

Diğer Örgütlerle Birliktelikler :

 • TİSK ile çalışan çocuklara yönelik eylem birlikteliği : İstanbul’da Pendik Küçük Sanayi Sitesi’nde çalışan çocukları hedef alan işyeri ortak sağlık birimi ve çalışan çocuk bürosu projesi devam etmektedir. Başta Genel Sekreter Bülent Pirler, Araştırma Uzmanı Zübeyde Çelebioğlu, Proje Yöneticisi Dr.Nezih Varol olmak üzere emeği geçen tüm proje çalışanlarına teşekkür ederiz.

 • Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile Prof.Dr.Nusret H.Fişek’in anma etkinlikleri kapsamında kurulan birliktelik meyvesini 6 Aralık’ta gerçekleştirilen “Beyin Göçünden Beyin Gücüne” paneli ve “Sağlıkçı Sanatçılar” sergisi ile vermiştir. Başta Tepebaşı Belediye Başkanı Dr.Ahmet Ataç olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz.

İş Sağlığı Güvenliği’nde ARGE Çalışmaları :

İş Sağlığı Güvenliği alanındaki çalışmalarımızı geliştirmek amacıyla kurulan AR-GE grubu çalışmalarını yürütüyor. Bu kapsamda, Çalışma Ortamı dergisine yazı desteği veriliyor; onun Türkiye’deki en uzun soluklu ve halen yayın yaşamını sürdüren iki dergiden biri olma özelliği korunuyor. Çalışmalar ağırlıklı olarak ülke çapında konuyla ilgilenen arasında köprüler kurmak ve eldeki bilgi-deneyimin paylaşılmasının yaygınlaştırılmasına yöneliyor. Bu amaçla, oluşturulan web sayfası www.isguvenligi.net her gün 30-50 ziyaretçi tarafından izleniyor. Web sayfası, güncel olarak değişen çeşitli yazı-haberleri ve görsel malzemesi ile “Bilişim-ARGE-grubumuz” ve ona destek veren gönüllülerimizce başarıyla sürdürülüyor. Fişek Enstitüsü tarafından özellikle iş sağlığı güvenliği alanında ücretsiz yararlanılan böyle bir sayfaya ağırlık vererek, Vakfımız, toplumsal bir görev yaptığı düşüncesindedir. Bu çalışmalara katkı veren Prof.Dr.İsmail Topuzoğlu, Mustafa Taşyürek, Gürbüz
Yılmaz, Doruk Fişek, Didem Kamoy’a teşekkür ederiz.

Medya ile İlişkiler :

Röportaj ya da söyleşi yoluyla katılınan yayınlar :

 • Ankara Radyosu : Erdoğan Bozbay TRT-1 Ankara Radyosu’nda Stüdyo Ankara programının iki kez konuğu olmuştur. 19 Mart 2003’te Dünya Şiir Günü dolayısıyla Vakfımızın kutlama programını anlatmış; 22 Nisan 2003’te ilk kez düzenlediğimiz ve sürdürme kararında olduğumuz 1.Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması ve sonuçlarıyla ilgili bilgi vermiştir.

 • Ankara Radyosu : Programcılar Bilşat Yazıcı-Ahmet Fakıoğlu’nun programlarına Başak Soyluoğlu, “Sağlıkçı Ressamlar Sergisi” dolayısıyla konuk olmuşlardır.

 • Ankara Radyosu : Programcı Hasan Uğurlu’nun İş Yaşamı programına A.Gürhan Fişek katılmış ve çalışan çocuk-gençlerin meslek hastalıkları konusunda bilgiler vermiştir.

 • TRT-1 Televizyonu : Programcı Kadriye Kansu ve Program Danışmanı Mustafa Balbay’ın hazırladığı Pazar Panoroma programına konuk olarak katılan A.Gürhan Fişek, Vakfımız ve Beyin Göçü Yaklaşımımız konusunda konuşmuştur.

 • Başkent TV’de programcısı Mustafa Karaçulhacı’nın programına konuk olarak A.Gürhan Fişek çağrılmış ve
  Vakıf etkinliklerimizden sözedilmiştir.

 • Abu Dabi Televizyonu : Programcı Tursem Çağlav, Türkiye’de Çalışan Çocuk olgusu ve Vakfımızın bu konudaki müdahale programları ile ilgili olarak A.Gürhan Fişek ile görüşmüştür.

 • Vakfımızın düzenlediği ve Prof.Dr.Nusret H.Fişek Bilim ve Sanat Ortamı’nda gerçekleşen etkinliklerle ilgili duyurular, Ankara’daki kültür etkinliklerini duyuran aylık dergilerde (TÖMER Ankara Kültür ve Sanat Rehberi, Arkadaş, Ankara Kültür ve Sanat Haritası, Çoluk Çocuk Dergisi) yer almaya başlamıştır.

 • Çoluk Çocuk Dergisi : I.Ulusal Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması’nın sonuçlarını duyurmuş ve fotoğraf
  yayınlamıştır.

 • Cumhuriyet Gazetesi : Işık Kansu, I.Ulusal Çalışan Çocuklar Fotoğraf Yarışması üzerine 2 kez yazmıştır.

 • Arkadaş Ankara Kültür Sanat Etkinlikleri Bülteni : Gaye Eyigüngör 2003.01 (Sayı:93) sayısında, Fişek Enstitüsü’nü tanıtan bir yazı kaleme almıştır.

 • TRT-GAP : Yönetmenliğini Zekiye Ergün ve programcılığını Belkıs Tuncay’ın üstlendiği İşte Fırsat programı, 13 hafta süreyle onbeş günde bir pazar günleri saat 12.00’de yayına girmiştir. Bu programın danışmanlığını Prof.Dr.A.Gürhan Fişek yapmıştır. Yönetmen Zekiye Ergün “İşte Fırsat” programıyla, 2003 yılı İzmir Gazeteciler Cemiyeti Şehit Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması’nda Radyo TV Program Dalı’nda Mansiyon ödülünü kazanmıştır.

Internetten Yararlanma :

Web sayfalarımızla ve bunlar sürekli güncellenerek konu çeşitliliği sağlanmakta ve bu sayfalara konulacak reklamlarımızla, daha geniş bir çevre tarafından tanınmamız amaçlanmaktadır. Bu çalışmalarda bugüne değin bir çok kişinin emeği geçmiştir. Bu dönem internetten yararlanmamıza olanak sağlayan L. Didem Kamoy, Doruk Fişek, Ekin Meroğlu ve Koray Löker’e teşekkür ederiz.

fisek.org.tr:Vakfımızın yaklaşımlarının ele alındığı ve etkinliklerinin anlatıldığı sitede, ayrıca okurların bilgi alabilecekleri çeşitli bölümler de bulunmaktadır. Ayrıca Kütüphaneler Yerleşkesi’nin giriş kapısı da bu sayfada bulunmaktadır. Web istatistiklerimiz, bu sayfanın ziyaretçilerin Ocak 2003’te 147 günlük ortalamadan; Aralık 2003’te 231günlük ortalamaya yükseldiğini göstermektedir.Yine aralık ayında, sitemizin en çok ziyaret edildiği gün, ziyaretçi sayısı 301’i bulmuştur. Bu sitemizin ingilizce bölümünün bulunması da, değişik ülkelerden ziyaretçi akımını arttırmaktadır. Sitemizi ziyaret eden ve saptayabildiğimiz ülkeleri şöyle sıralayabiliriz:

Almanya Amerika Birleşik
Devletleri
Avustralya
Avusturya Azerbaycan Belçika
Birleşik Arap
Emirlikleri
Brezilya Bulgaristan
Çekoslavakya Danimarka Dominik
Cumhuriyeti
Endonezya Estonya Fas
Filipinler Finlandiya Fransa
Guadalup Guetamala Güney Afrika
Cumhuriyeti
Hırvatistan Hindistan Hollanda
Japonya İngiltere İrlanda
İspanya İsrail İsveç
İsviçre İtalya Kanada
Kazakistan Kıbrıs Rum Kesimi Kırgızistan
Kolombiya Lübnan Macaristan
Malaysiya Malta Meksika
Mısır Nepal Norveç
Özbekistan Pakistan Polonya
Portekiz Romanya Rusya Federasyonu
Singapur Suudi Arabistan Tayland
Yeni Zelanda Yugoslavya Yunanistan

www.isguvenligi.net: İş sağlığı güvenliği konularıyla ilgilenenler için haber ve yazıların yer aldığı; yazışma ve buluşma olanaklarıyla donatılmış bir sayfadır. Korku tüneli ile, uygulamadaki olumsuzluklarının tanıtılması; ayın sorusu ve portal yoluyla da katılım hedeflenmektedir. Yukarıda sayılan ülkelere ek olarak işgüvenliği sayfamıza şu ülkeden giriş yapılmıştır:

 1. Litvanya
 2. Belize

www.dagkecisi.com: Özgürlüğün ve doruklara tırmanın simgelerinden biri olan dağ keçisinin adından yararlanılan sayfada, ülke dışında yaşayan ve çalışan yurttaşlarımızın başarı öykülerine yer verilecektir. Yurtdışında çalışmalarını sürdüren beyinlerimizden bir güç olarak yararlanabilmenin olanakları araştırılmaktadır. Yılın son günlerinde tümüyle yeniden yapılandırılan ve zenginleştirilen sitemize ayrıca www.beyingocu.com adresinden girilebilmektedir. Yıl içerisindeki ziyaretçilerimiz arasında yukarıda sayılan ülkelere ek olarak şu ülkeler de bulunmaktadır :

Cocos (Keeling) Adaları

Seyşel Adaları

linux.fisek.com.tr: Özgür yazılımın simgesi Linux/Türkiye etkinliklerine aktif olarak katılan gönüllülerimiz ve bu çabalara destek veren Enstitümüz, hazırladığı bu sayfa ile bilişim dünyasına da hizmet vermekten mutluluk duymaktadır. Yukarıda sıraladığımız yabancı ülkelerden gelen ziyaretçilerimize ek olarak, 2003 yılında bu siteyi şu ülkelerden gelen ziyaretçiler de gezmişlerdir:

Arjantin İzlanda Letonya
Sa Tome ve Principe Slovak Cumhuriyeti Suriye
Şili Tayvan Tonga
Peru Uruguay Türkmenistan

www.fisek.com.tr: Bilişim, sağlık, iş güvenliği bölümlerinden oluşan sayfa, sunduğumuz hizmetler hakkında somut bilgi almak isteyenlerin ilgisini çekmektedir. 2003 yılında bu siteyi, yukarıda sayılanların dışında şu ülkelerden gelen ziyaretçiler gezmişlerdir :

Çin Kenya Makedonya
Paraguay Ukrayna Venezuela.