Cumhuriyet’in Anıt Kurumları Kitap Dizisi Başladı

Vakfımız yayınlarından Cumhuriyet’in Anıt Kurumları Dizisi’nin ilk kitabı olan “Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu (1921-1981)” yayınlandı. Hakan Acar’ın hazırladığı kitap, Cumhuriyet’in çocuk refahı politikasını yapılandıran bir sivil toplum örgütü olan Çocuk Esirgeme Kurumu’nu anlatıyor.
Hıfzıssıhha Okulu
Dizinin ikinci kitabı ise “Hıfzıssıhha Okulu ve Nusret Fişek (1958-1965)” adını taşıyor. Ali Eren Doğan’ın hazırladığı kitap, Türkiye’de koruyucu sağlığın öncü kurumu Hıfzıssıhha Okulu’nu ve Nusret Fişek’i ele alıyor.
Kitaplar, vakıf merkezi

mizden temin edilebilir.
Çalışma Ortamı dergimizi almakta olan bir Çocuk Dostumuz‘sanız, kitaplarınız pek yakında elinizde olacak.

Hazırlanmakta olan yayınlarımız:  1. Cumhuriyetin Anıt Kurumları Dizisi


  • Kamu İktisadi Kuruluşlarının Çırak Okulları


  1. Bilim ve Eylem Dizisi


  • Sağlık – Güvenlik – Çevre

[ Ayrıntılı bilgi için tıklayın. ]