Ulusal Düzeyde İş Sağlığı Güvenliği Kurumu

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KONSEYİ’nce oluşturulan İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI ÇALIŞMA GRUBU’nda “İş Sağlığı Güvenliği Kanunu” için çok önemli bir adım atıldı. Türk İş, DİSK, TTB, TMMOB, KESK ve Fişek Enstitüsü’nün birlikte geliştirdikleri “idari ve mali yönden özerk bir İş Sağlığı Kurumu” önerisi, destek buldu. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun yetkili kurullarına götürmek üzere sessiz kaldığı, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu’nun (TESK) olumlu baktığı öneri, Konsey’e iletilmek üzere tartışma gündemine alındı.

31 Ekim 2007 tarihinde toplanan “İş Sağlığı Güvenliği Yasası Hazırlanması” ile görevli çalışma grubu, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan taslağın maddelerine geçilmeden önce, bu yasayı hayata geçirecek olan mekanizmanın oluşturulması gerektiği sonucuna vardı. Bunun için öncelikle Ulusal Konsey’e bu kurum ile ilgili “öneri” ve ilkelerin sunulmasını, tartışmaların bu çerceve üzerinden yürütülmesini kararlaştırdı. Ulusal Konsey toplantısı, olağan olarak Aralık ayında
toplanacak.

[ Öneri metni için tıklayın. ]