Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması 2. Ulusal Konferansı

Sabah ikinci oturumda ise Türk-İş, Hak-İş, Disk ve Tisk temsilcileri panelist olarak konuyu tartıştılar. Konfederasyonlar konuya olan desteklerini sürdürdüklerini ve kendi içlerinde çocuk işçilik konusunda ayrı birimler kurduklarını ve bugüne kadar ILO-IPEC programı çerçevesinde birçok projeye aktif olarak katıldıklarını belirttiler.

Öğleden sonraki oturumda ise 2 yıldır Sinop, Ordu, Çankırı, Kastamonu, Erzurum, Elazığ ve Van’da devam eden “Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması” projesi kapsamında yapılan çalışmalar illerin valileri tarafından anlatıldı.

Proje kapsamında 7 ilde toplam 4.879 çocuğun çalıştığının tespit edildiği ve proje hizmetlerinden yararlanan çocuk sayısının ise 4.460 olduğu belirtildi. Eğitime yönlendirilebilen çocuk sayısının ise 160 olduğu söylendi.

Valiler konuşmalarında proje kapsamında yapılanlara büyük destek verdiklerini ve yapılan çalışmaların hedefine ulaştığını ancak bunun yeterli olamayacağını ifade ettiler. Herkesin üzerinde anlaştığı diğer bir konu ise bu faaliyetlerin “sürdürülebilirliği” idi. Yapılan çalışmaların bu proje ile birlikte bitmemesi gerektiği ve ILO ile AB dışında yerel kaynakların da kullanılarak yapılan çalışmaların kurumsal hale getirilmesi gerektiği anlatıldı.

Soru-yanıt şeklinde bir tartışmanın yapılmadığı toplantıda daha sonra, proje çalışanlarının katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı ve konferans sona erdi.

Ayrıntılı Bilgi