Tarımda çalışan kız çocukları

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün(ILO)desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan araştırma kapsamında “Pamuk Tarımında İşgücü Kullanımı”araştırması yapıldı.Bu araştırmanın amacı tarımda çalışan çocukları eğitime kazandırmak.Araştırma sonucunda ülkemizde çalışan çocukların yüzde 57.6 sının tarım sektöründe çalıştığı,yüzde 50.3’ünü kız çocuklarının oluşturduğu belirlendi.

Kaynak : MilliGazete