Suudi Arabistan’da Çocuk Emeği

geçimini sağlamak için çalışıyor. Ülkede bu konuda yapılan ilk araştırmayı, Dr.Mohammed Abdullah Al Aji yönlendirdi. Al Aji, ülkenin doğusunda ortalamanın üstünde bir değer olan %2.3 oranında bir çocuk işçilik görüldüğünü belirtti.
Rapora göre, ekonomik sıkıntılar çocuk işçilik görülmesinin en önemli nedeni.
Yapılan çalışmaya katılan 2000 çocuk ile yüzyüze görüşüldü ve aynı zamanda bir anket formu dolduruldu.
Suudi Aarbistan’da varolan eğitim konusundaki yetersizlikler, bazı toplum katmanlarında görülen çocuk işçiliğin en temel sebeplerinden. Yabancılar ve göçmenler arasında ise, özellikle Afrika kökenliler düşünüldüğünde, çocuk emeğinin varlığının tek nedeni yoksulluk.
Araştırmaya göre, çalışan çocukların hatırı sayılır bir bölümü, tarımda ve hizmet sektöründe istihdam ediliyor. Suudi Arabistan, çocuk işçilikle mücadele konusunda çıkardığı yeni yasa ile, 13 yaşın altında çalışmayı yasakladı. Ancak, ev işlerinde, çobanlıkta ve bazı tarımsal işlerde bu yaş sınırı geçerli değil.
ILO, eğitimin, çocuk işçilik döngüsünü kırmak konusunda hayati olduğunu her fırsatta dile getiriyor. 2016 yılına kadar çocuk işçiliği sona erdirmek konusunda kullandığı en etkili argüman ise yine eğitim. Saud Al Shahri adlı sosyal çalışmacı, yaptığı ankette, Riyad kentinde dilenen çocukların %69’unun Suudi olduğunu ortaya koydu.
Aynı çalışamaya göre, sokakta dilenen çocuklarının annelerinin %88’i okuma bilmiyor ve sadece %9’unun ilkokul diploması var.
Krallığın tahminlerine göre, ülkede yaklaşık 100,000 çocuk dilenci var. Bunların büyük bir kısmı Yemen’den ve Asya ülkelerinden geliyorlar.
Resmi kaynakların sunduğu verilere göre, her ay 3500 kadar yemenli çocuk dilenci yakalanıyor. Bu soruna çözüm getirmek için, son zamanlarda UNICEF’te devreye girdi.
Bu arada Mekke ve Medine kentleri, müslümanlar tarafından kutsal olarak kabul edildiği için, yıl boyunca buraya ziyaretçiler geliyor. Özellikle Hac zamanlarında gelenlerin, manevi açıdan hayırseverlik duygularının da kabarmış olması, dilenci çocuklar için bir fırsat haline dönüşüyor.
Yetişkinler hem çocukları sömürüyor, hem de acıma duyguları depreşen diğerlerinin yaptığı yardımlar, bu sorunun çözümüne engel oluyor.
Habin Sheikh
Khaleej Times

Ayrıntılı Bilgi