Söyleşi : Küreselleşmiş Dünyada Şirketlerin Sorumlulukları

Seyhan Erdoğdu
Vakıf Merkezi, Saat : 18.30