Söyleşi : Halk Şiirinde Kadın

Şükrü Günbulut
Vakıf Merkezi, Saat : 18.30