Söyleşi : Hakan Acar

Cumhuriyetin Anıt Kurumları Dizisi:
T. Çocuk Esirgeme Kurumu
Vakıf Merkezi, Saat : 18.30