Saydam Gösterisi : Suyun Öteki Tarafı

Adnan Veli Kuvanlık
Sesi ve Kanunu ile
Rahime Gür
Vakıf Merkezi, Saat : 18.30