Şairler ve Şiirseverler Birarada

Vakıf Merkezi, Saat : 18.30