LKD Linux Semineri : Samba Windows Ağı Yöneticisi

Doruk Fişek
Vakıf Merkezi, Saat : 19.00