LKD Linux Semineri : DNS ve Bind Sunucu Yazılımı

H.Çağlar Bilir
Vakıf Merkezi, Saat : 18.30