Kız çocuklarının okullulaşma oranının düşük olma nedenleri

MEB.ile UNICEF “Kız Çocuklarının okullulaşma oranının düşük olmasının nedenleri ve okullulaşma oranının arttırılmasına yönelik çözüm önerileri”konulu bir araştırma yaptı.Araştırmanın ilk aşaması Edirne,İstanbul,Şanlıurfa ve Van’da gerçekleştirildi.Raporda Okullulaşmanın önündeki engellerin genellikle töre korkusu ve ailenin çocuk emeğine ihtiyac duyması olarak belirtildi.

Kaynak : Cumhuriyet Gazetesi