Kişisel Resim Sergisi

Sevgi Sönmezer
Vakıf Merkezi, 3 Haziran-1 Temmuz