İngiltere’de Yaşayan Köle Çocuklar

Gazetenin muhabirlerinden birine, Nijerya’da yaşları 3 ve 5 olan iki erkek çocuğu 2,500 Sterline satmaya çalışan bir aile, 10 aylık bebeklerini ise 2,000 Sterline gözden çıkarmaya hazırdı. Ergenlik çağındaki hamile genç kızlar ise, doğacak bebeklerini 1,000 Sterlin karşılığında satmaya gönüllü görünüyorlardı.

Yakın zamanda Lagos’ta yakalanan bir insan kaçakçısının, yılda 500 çocuğu Batı’ya kaçırdığı tespit edilmişti.

Yoksulluğun pençesinde yaşayan aileler, çocuklarını daha iyi bir yaşam ile Londra, Birmingham ve Manchester gibi şehirlerde büyütülme umuduyla insan kaçakçılarına satıyor. Daha sonra İngiltere’ye getirilen çocuklar, sosyal yardımlardan faydalanmak amacıyla kullanılıyor ve evlerde köle gibi çalıştırılıyor.

7 yaşlarından itibaren okula gönderilmek yerine, evlerde kendilerinden küçük çocuklara bakan, yemek pişiren, temizlik yapan bu çocuklar, günde 18 saat çalıştırılıyorlar.

Bazıları cinsel ve fiziksel şiddete maruz kalırken, bir kısmı cinli oldukları gerekçesiyle çeşitli Afrika Kiliseleri tarafından, işkenceye varan ayinlere tabi tutuluyor.

Hükümet tarafından yaptırılan son bir araştırma, 330 tane kaçak çocuğun bulunmasını sağladı. Bunlardan 14 tanesinin 12 yaşın altında olduğu ve Afrika’dan geçen yıl kaçırıldıkları tespit edildi.

İngiliz Polisi’nin verdiği bilgiye göre, her yıl ülkeye kaçırılan çocuk sayısını 10 binlerle ifade etmek mümkün. Araştırmanın sonuçları, buzdağının sadece görünen kısmını teşkil ediyor.

Sunday Telegraph, bu ticaretin nasıl yürütüldüğünü ortaya koydu. Önce yoksul ailelerden çocuklar satın alınıyor, daha sonra çocuklara resmi birimlere rüşvet vermek yoluyla pasaportlar çıkarttırılıyor ve Kuzey Avrupa’ya getirilen bu çocuklar, birer köle olarak evde çalıştırılmak üzere ailelere satılıyorlar.

Çocukların bazıları Nijerya’nın Lagos kentinden Londra’ya doğrudan uçak seferleriyle taşınırken, diğerleri Gana ve Benin gibi ülkelerden Paris gibi şehirlere getiriliyorlar.

Africans Unite Against Child Abuse adlı bir hayır kuruluşunun temsilcisi Debbie Ariyo, ülkeye getirilen çocukların ailelerin yanına evlatlık olarak verilmiş gibi gösterildiklerini, oysa evlerde köle gibi çalıştırıldıklarını ve sosyal yardımlardan faydalanma yaşlarını geçtikten sonra ise sokağa bir paçavra gibi atıldıklarını söylüyor.

Sokağa atılan çocuklar, ellerinde hiçbir belge olmadan ortada dolaşırken, genellikle suç örgütleri ve seks tüccarlarının eline düşüyor ve polisin bir baskın anında ya da sosyal hizmetler birimlerinden yardım isterken yakalanıyorlar. İşin kötüsü, yıllarca ülkede yaşayan bu çocuklar yasadışı ve kaçak muamelesi görüyorlar.

Konu ile ilgili dikkat çeken bir başka unsur da, ülkeye kaçak olarak sokulan çocukların neredeyse tamamına yakının, kendileri ile aynı rengi taşıyan Afrika kökenli vatandaşların yaşadığı bölgelerde köle gibi kullanılıyor olması.

David Harrison
Sunday Telegraph
İngiltere

Ayrıntılı Bilgi