Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı Kermesi

Sheraton Oteli Noktalı Sokak, Kavaklıdere Ankara/ Ankara
19 Aralık 2010
Saat 10:30-16:30