Düşünce Ortamı

Küreselleşme Sergisinden Tablolar:
Kaçakların Dramı
Prof.Dr.Alpaslan Işıklı, Prof.Dr.İlhan Tomanbay ve herkesin katılımıyla
Vakıf Merkezi, Saat : 18.00