Düşünce Ortamı (panel + forum)

“Beyin Gücü Mezarlığı : Türkiye”
(3 Kasım 2011,
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Ankara)

Halk Sağlığı Önderi Prof.Dr.Nusret H. Fişek ölümünün 21. ve doğumunun 97.yılında anılıyor. Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı, Türk Tabipleri Birliği, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Çankaya Belediyesi, Sevda Cenap And Vakfı ve Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre için Sağlıkçılar Derneği’nin birlikte düzenledikleri etkinlikte, “Düşünce Ortamı”, “Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödül Töreni” ve “Barış Konseri” de yer alacak.


Düşünce Ortamı
“Beyin Gücü Mezarlığı : Türkiye”
Kolaylaştırıcı : Prof.Dr.A.Gürhan Fişek
Konuşmacılar : Mustafa Balbay (İzmir Milletvekili, Yazar)
Prof.Dr.Alpaslan Işıklı
Aykut Göker
Dr.Alper Akçam
TTB temsilcisi

Değerli Toplum Dostları,

Prof. Dr. Nusret H. Fişek’in 97.doğum ve 21.ölüm yıldönümünde, her yıl olduğu gibi, sanat ve bilim ortamında buluşuyoruz.

Bu yılki Düşünce Ortamı’nın (panel+forum) konusu “Beyin Gücü Mezarlığı : Türkiye”. Cumhuriyet’ten bu yana eğiticisiyle, sanatçısıyla, bilim adamıyla, hukukçusuyla pek çok değerli insan yetişti. Bu değerli beyinlerin yaşama geçirdiği pek çok proje oldu. Köy Enstitüleri, Üniversite Reformu, Sosyalizasyon hemen aklımıza geliverenler. Sistem bu beyinleri etkisiz kılmak için; ya budadı, ya hapislerde tuttu, ya yurt dışına kaçmak zorunda bıraktı ya da öldürülmesine engel olmadı. Günümüzde de sürüp giden bu gerçeğin nedenlerini çok yönlü olarak irdelemek, yaşanan bu hoyratlığa “DUR” diyebilmenin yollarını sizlerin de katkılarıyla üretmek istiyoruz.

Toplumları yönetmenin en kolay yolu yüreklere korku salmaktır. Onları hiç bir şey yapamayacaklarına, çaresiz ve yanlız bireyler olduklarına inandırmaktır. Karanlığın gittikçe koyulaştığı, insanların korkuyla terbiye edileceğine inanan düşüncenin kol gezdiği günümüzde, yüreğini korkunun karanlığına kapamış siz değerli dostlarımızı, birlikteliğin gücünü hatırlamak ve hatırlatmak için, Nazım’ın dizeleriyle

Ben yanmasam

Sen yanmasan

Biz yanmasak

Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa

diyerek, 3 Kasım 2011’de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne (Ankara) davet ediyoruz.

Oya Fişek

Vakıf Başkanı

[ Etkinlik programı için tıklayın ]